Byla 2-1444-892/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Ieva Pluirienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi už akių civilinę bylą pagal ieškovo AB ,, ( - )“ banko ieškinį atsakovams Č. B. ir J. B. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3Ieškovas AB ,, ( - )“ bankas kreipėsi į teismą ir nurodė, kad 2005-07-28 su atsakovais Č. B. ir J. B. sudarė Kreditavimo sutartį Nr. 290, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovams 12 500 Lt vartojimo kreditą, skirtą vartojimo reikmėms. Vartojimo kreditas buvo suteiktas iki galutinio jo grąžinimo termino 2010-06-30, kreditas turėjo būti grąžinamas dalimis kartu mokant nustatyto dydžio palūkanas už naudojimąsi vartojimo kreditu kiekvieną mėnesį, kaip tai nurodyta Įmokų mokėjimo grafike pagal vartojimo kredito sutartį Nr. 290. Ieškovas teigė, kad atsakovai sutartimi prisiimtų įsipareigojimų grąžinti kreditą tinkamai nevykdė, todėl 2012-03-05 dienai pradelsta negrąžinta vartojimo kredito dalis sudarė 3547,75 Lt. Atsakovai nuo 2009-05-29 nevykdo ir pareigos mokėti palūkanas už naudojimąsi vartojimo kreditu, todėl 2012-03-05 dienai nesumokėtų palūkanų suma sudarė 215,25 Lt. Ieškovas prašė teismo priteisti solidariai iš atsakovų 3547,75 Lt negrąžinto vartojimo kredito, 215,25 Lt palūkanų, 342,45 Lt delspinigių, 9,7% palūkanas, skaičiuojamas už 3547,75 Lt nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei lygiomis dalimis 123 Lt žyminio mokesčio ir 1210 Lt išlaidų už teisines paslaugas (b.l. 1-2).

4Atsakovams teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo nustatyta tvarka, t.y. viešo paskelbimo būdu 2012-05-08 interneto tinklapyje www.teismai.lt, skiltyje ,,Teismų pranešimai“ (b.l. 34-35). Per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį negauta, todėl tenkintinas ieškovo prašymas dėl sprendimo už akių priėmimo (LR CPK 142 str. 4 d.).

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

7Byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad ieškovas AB ,, ( - )“ bankas su atsakovais Č. B. ir J. B. 2005-07-28 sudarė Kreditavimo sutartį Nr. 290, pagal kuria ieškovas suteikė atsakovams 12 500 Lt kreditą vartojimo reikmėms, o atsakovai įsipareigojo grąžinti kreditą iki 2010 m. birželio 30 d. kiekvieną mėnesį mokėdami į mokas pagal Įmokų mokėjimo grafiką (b.l. 4-8). Įrodymų, jog nustatytu terminu kreditas buvo visiškai grąžintas atsakovai į bylą nepateikė (CPK 178 str.).

8Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str.). Pagal CK 6.881 str. kredito gavėjas (atsakovas) privalo grąžinti kreditoriui (ieškovui) gautą sumą ir mokėti palūkanas. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai (CK 6.71 str.). Byloje nustatyta, kad atsakovai pagal sutartį prisiimtų įsipareigojimų tinkamai ir laiku nevykdė, įsiskolinimo nepadengė, todėl ieškovo reikalavimas priteisti solidariai iš atsakovų 3547,75 Lt negrąžinto kredito, 215,25 Lt palūkanų ir 342,45 delspinigių, tenkintinas (LR CK 6.4 str., 6.37 str., 6.38 str., 6.63 str., 6.71 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.210 str., 6.886-6.889 str.).

9Remiantis LR CK 6.37 str., 6.210 str., 6.872 str., 6.874 str., 6.881 str., Kreditavimo sutarties specialiosios dalies 5 p. nustatytu 9,7 proc. metinių palūkanų dydžiu (b.l.4), iš atsakovų ieškovui solidariai priteistinos 9,7 procentų dydžio sutartinės palūkanos už 3547,75 Lt dydžio kreditą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme 2012-04-04 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Už pateiktą ieškinį ieškovas sumokėjo 92 Lt žyminio mokesčio (b.l.3), taip pat prašė įskaityti 31 Lt žyminio mokesčio, sumokėto prijungtoje civilinėje byloje Nr. 3533-723/2011 (civilinė byla Nr. 3533-723/2011 b.l. 1), todėl iš atsakovų ieškovui lygiomis dalimis priteistina 123 Lt žyminio mokesčio (CPK 80 str., 93 str.).

11Ieškovas taip pat prašė priteisti iš atsakovų 1210 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti (b.l. 22-23). Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. IR-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 7 punktas nustato, kad rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga. Ieškovas prašydamas priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas nepateikė jokių jų detalizavimo dokumentų. Iš 2012-04-10 pavedimo matyti, jog 1210 Lt sumą ieškovas sumokėjo advokatų bendrijai ( - ) už teisines paslaugas šioje byloje. Pagal Rekomendacijų 2 punktą bei Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką, nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į šių rekomendacijų 8 punkte nurodytus maksimalius dydžius ir į šiuos kriterijus: bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turto ar pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, kitas svarbias aplinkybes. Civilinių teisinių santykių subjektai, įgyvendindami savo teises bei atlikdami pareigas, privalo veikti pagal teisingumo, protingumo bei sąžiningumo reikalavimus, o teismas, aiškindamas įstatymus ir juos taikydamas, privalo šiais principais vadovautis (CK 1.5 str.). Todėl, atsižvelgiant į bylos esmę (dalyką), ieškinio turinį, ieškinio sumą, teismas laiko, kad byla pagal savo pobūdį nėra sudėtinga, nereikalaujanti ypatingų specialių žinių ieškinio parengimui, po ieškinio pareiškimo ieškovas pateikė prašymą dėl išlaidų advokato teisinei pagalbai priteisimo bei prašymą dėl procesinių dokumentų įteikimo viešo paskelbimo būdu (b.l.22,30), todėl vadovaujantis aukščiau minėtomis rekomendacijomis bei teisingumo, protingumo principais, iš atsakovo ieškovui priteistina išlaidų advokato teisinei pagalbai suma mažintina iki 500 Lt ir iš atsakovų ieškovui lygiomis dalimis priteistina 500 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str.)

12Iš atsakovų lygiomis dalimis priteistina 19,66 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (CPK 88 str. 3 p., 92 str.).

13Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285 str.,

Nutarė

14Ieškinį tenkinti visiškai.

15Priteisti solidariai iš atsakovų Č. B., a.k. ( - ) ir J. B., a.k. ( - ) ieškovui AB ,, ( - )“ bankui, į.k. ( - ), 3547,75 Lt (tris tūkstančius penkis šimtus keturiasdešimt septynis Lt, 75 ct) negražinto kredito, 215,25 Lt (du šimtus penkiolika Lt, 25 ct) palūkanų, 342,45 Lt (tris šimtus keturiasdešimt du Lt, 45 ct) delspinigių, 9,7% palūkanas nuo 3547,75 Lt negrąžinto kredito sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2012-04-04 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Priteisti iš atsakovų Č. B., a.k. ( - ) ir J. B., a.k. ( - ) ieškovui AB ,,( - )“ bankui, į.k. ( - ) lygiomis dalimis 623 Lt (šešis šimtus dvidešimt tris Lt) bylinėjimosi išlaidų.

17Priteisti iš atsakovų Č. B., a.k. ( - ) ir J. B., a.k. ( - ) lygiomis dalimis 19,66 (devyniolika Lt, 66 ct) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei (gavėjas Vilniaus apskrities VMI, gavėjo bankas AB Swedbank, a.s. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

18Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos Vilniaus rajono apylinkės teismui turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo CPK 287 str. nustatyta tvarka.

19Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

20Sprendimo nuorašą ne vėliau kaip per tris dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Ieva Pluirienė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi už akių civilinę bylą pagal... 3. Ieškovas AB ,, ( - )“ bankas kreipėsi į teismą ir nurodė, kad 2005-07-28... 4. Atsakovams teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo... 5. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 6. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 7. Byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad ieškovas AB ,, ( - )“ bankas su... 8. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 9. Remiantis LR CK 6.37 str., 6.210 str., 6.872 str., 6.874 str., 6.881 str.,... 10. Už pateiktą ieškinį ieškovas sumokėjo 92 Lt žyminio mokesčio (b.l.3),... 11. Ieškovas taip pat prašė priteisti iš atsakovų 1210 Lt išlaidų advokato... 12. Iš atsakovų lygiomis dalimis priteistina 19,66 Lt procesinių dokumentų... 13. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4... 14. Ieškinį tenkinti visiškai.... 15. Priteisti solidariai iš atsakovų Č. B., a.k. ( - ) ir J. B., a.k. ( - )... 16. Priteisti iš atsakovų Č. B., a.k. ( - ) ir J. B., a.k. ( - ) ieškovui AB... 17. Priteisti iš atsakovų Č. B., a.k. ( - ) ir J. B., a.k. ( - ) lygiomis... 18. Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 19. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti... 20. Sprendimo nuorašą ne vėliau kaip per tris dienas nuo jo priėmimo dienos...