Byla 2A-616/2008

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Kazio Kailiūno ir Viginto Višinskio, sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei, dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei Eglei Balnienei, atsakovo atstovui advokatui Tadui Kelpšui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Antakalnio ūkis“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. birželio 16 d. sprendimo, kuriuo ieškinys patenkintas, civilinėje byloje Nr. 2-1306-55/2008 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Atliekų tvarkymo tarnyba“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Antakalnio ūkis“ dėl skolos už suteiktas paslaugas priteisimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4Ieškovas UAB ,,Atliekų tvarkymo tarnyba“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB ,,Antakalnio ūkis“ 222 122,50 Lt skolą už suteiktas atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugas, 18 673,19 Lt delspinigius, 6 proc. metines palūkanas už priteistą sumą, taip pat bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2004 m. gruodžio 15 d. ieškovas ir atsakovas sudarė Komunalinių atliekų išvežimo ir surinkimo sutartį Nr.04-114 k (toliau – Sutartis), kuria ieškovas įsipareigojo surinkti ir išvežti komunalines atliekas iš atsakovo administruojamų pastatų, o atsakovas įsipareigojo atsiskaityti už šias paslaugas pagal sutartyje nustatytus įkainius ir terminus. Ieškovas savo įsipareigojimus vykdė tinkamai, tačiau atsakovas už ieškovo suteiktas paslaugas atsiskaitė tik iš dalies, likdamas ieškovui skolingas 222 122,50 Lt. Sutarties 5.2 punkte numatyta atsakovo pareiga mokėti ieškovui delspinigius, jeigu neatsiskaitoma sutartyje nustatytais terminais, todėl atsakovas turi sumokėti ieškovui 18 673,19 Lt delspinigius.

5Vilniaus apygardos teismas 2008 m. birželio 16 d. sprendimu ieškinį patenkino: priteisė iš atsakovo UAB ,,Antakalnio ūkis“ ieškovo UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“ naudai 222 122,50 Lt skolą už suteiktas komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugas, 18 673,19 Lt delspinigius, 6 proc. metines palūkanas už priteistą 240 795,69 Lt sumą nuo 2008 m. sausio 15 d. iki teismo sprendimo įvykdymo, taip pat 8 293,91 Lt bylinėjimosi išlaidas, priteisė iš atsakovo UAB “Antakalnio ūkis” valstybės naudai 27,70 Lt pašto išlaidas, atmetė atsakovo UAB ,,Antakalnio ūkis“ prašymą išdėstyti sprendimo vykdymą. Nurodė, kad pagal 2004 m. gruodžio 15 d. šalių sudarytą sutartį atsakovas už ieškovo suteiktas paslaugas atsiskaitė tik iš dalies, likdamas ieškovui skolingas 222 122,50 Lt, atsiskaitymo terminai, numatyti sutarties 5.2 p., yra suėję (t. 1, b. l. 8, 9-19, 23-47, 84-86, 87-88). Atsakovas neginčijo ieškovo suteiktų paslaugų kiekio ir kokybės. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas iš atsakovo ieškovo naudai priteisė 222 122,50 Lt skolą už komunalinių atliekų surinkimą ir išvežimą (CK 6.38 str. 1 d.). Sutarties 5.2 punkte buvo numatyta atsakovo pareiga mokėti ieškovui delspinigius, jeigu neatsiskaitoma sutartyje nustatytais terminais, todėl teismas iš atsakovo ieškovo naudai priteisė 18 673,19 Lt delspinigių pagal 2008 m. vasario 11 d. pažymoje nurodytą skaičiavimą (t. 1, b. l. 82-83, CK.6.71 str. 1 d.). Teismas atmetė atsakovo teiginį, kad jis turi būti iš dalies ar visiškai atleistas nuo prievolės ieškovui vykdymo CK 6.64 straipsnio 2 dalies pagrindu, kadangi ieškovas pats pažeidė prievolę, t. y. nutraukė sutartį nesilaikydamas įspėjimo apie sutarties nutraukimą terminų. Teismas nurodė, kad šiuo atveju atsakovo prievolės atsiskaityti su ieškovu už ieškovo iki sutarties nutraukimo suteiktas paslaugas, kurių kiekio ir kokybės atsakovas neginčija ir kurių apmokėjimo terminas jau yra suėjęs, vykdymas nepriklauso nuo ieškovo pareigos laikytis įspėjimo apie sutarties nutraukimą terminų vykdymo. Taip pat atmetė atsakovo teiginį, kad ieškovas pažeidė bedradarbiavimo pareigą, neatsižvelgdamas į atsakovo prašymus atidėti ar išdėstyti skolos mokėjimą. Teismo teigimu, iš byloje esančių įrodymų matyti, kad atsakovas ilgą laiką, t. y. beveik nuo sutarties sudarymo, pažeidžia savo prievolę atsiskaityti su ieškovu sutartyje nustatytais terminais: sutartis sudaryta 2004 m. gruodžio 15 d., o atsakovo įsiskolinimas 2007 m. sausio 1 d. buvo 380 800,10 Lt, 2007 m. birželio 1 d. – 538 780,26 Lt, 2008 m. birželio 11 d. (teismo posėdžio dieną) – 222 122,50 Lt (t. 1, b. l. 8, 84-86). Teismas nurodė, kad ieškovas, tik 2008 m. sausio 11 d. kreipdamasis į teismą dėl skolos priteisimo, suteikė atsakovui pakankamai laiko rasti galimybių atsiskaityti su ieškovu, kreiptis dėl sutarties sąlygų pakeitimo ar sutarties atsisakymo. Atsižvelgdamas į ieškovo prašomą priteisti delspinigių dydį, į tai, kad su ieškovu neatsiskaitoma keletą metų, taip pat į tai, kad skolos suma visą skolos laikotarpį viršijo kelis šimtus tūkstančių litų, teismas sprendė, kad delspinigių suma nėra per didelė, todėl jos mažinti nėra pagrindo (CK 6.73 str. 2 d.). Teismas taip pat atmetė atsakovo prašymą išdėstyti priteistos skolos mokėjimą. Nurodė, kad išdėstant teismo sprendimo vykdymą, turi būti atsižvelgiama ne tik į atsakovo, bet ir į ieškovo interesus. Atsakovas jau daugiau kaip kelis metus pažeidžia prievolę atsiskaityti su ieškovu už suteiktas paslaugas, skolos suma visą skolos laikotarpį yra didelė. Taigi, atsakovas vienašališkai ilgą laiką faktiškai ir naudojasi prievolės įvykdymo išdėstymu. Todėl teismas sprendė, kad sprendimo įvykdymo išdėstymas dar labiau pažeisti ieškovo teises. Taip pat teismas iš atsakovo ieškovo naudai priteisė 6 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo dienos (2008 m. sausio 15 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CPK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.).

6Atsakovas UAB ,,Antakalnio ūkis“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2008 m. birželio 16 d. sprendimo dalį, kuria nuspręsta atsisakyti išdėstyti priteistos skolos mokėjimą, ieškovui priteista 8 293,91 Lt bylinėjimosi išlaidų, 18673,19 Lt delspinigių, 6 proc. metinių palūkanų už priteistą 240 795,69 Lt sumą nuo 2008 m. sausio 15 d. iki teismo sprendimo įvykdymo, panaikinti ir priimti naują sprendimą. Skundą grindžia šiais argumentais:

71. Teismas netyrė atsakovo argumentų dėl CK 6.253 straipsnio taikymo, neatsižvelgė į tai, kad Sutartį pažeidė abi šalys. Ieškovas tinkamai nepranešė atsakovui apie Sutarties nutraukimą, kadangi 2007 m. liepos 19 d. raštu nustatė tik 11 dienų terminą prievolei įvykdyti, nors šalys Sutarties 7.5 p. nustatė, jog sutartis gali būti nutraukta šalių sutarimu arba vienašališkai, jei ketinanti nutraukti sutartį šalis apie tai pranešė kitai šaliai prieš tris mėnesius. Atsakovas 2007 m. liepos 31 d. pateikė ieškovui raštą ,,Dėl savalaikio sutarties sąlygų vykdymo“, kuriuo prašė iki 2007 m. rugpjūčio 15 d. nenutraukti paslaugų tiekimo. Taip pat atsakovas jau po Sutarties nutraukimo siuntė ieškovui prašymus suderinti skolos mokėjimo grafikus bei taikiu būdu išspręsti ginčą, tačiau į šiuos pasiūlymus nebuvo atsakyta. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas 2007 m. rugpjūčio 4 d. nutraukė sutartį tinkamai apie tai nepranešdamas, atsakovas, siekdamas išvengti neigiamų pasekmių žmogaus sveikatai, nepalankiomis sąlygomis privalėjo skubiai pasirašyti sutartį dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų su kitu komunaliniu paslaugų tiekėju.Kadangi ieškovas nevykdė bendradarbiavimo pareigos, todėl atitinkamai turėjo būti mažinama atsakovo atsakomybė. Ieškovas nesilaikė Sutarties 7.8 p. nuostatos bandyti ginčą spręsti taikiu būdu. Iš atsakovo neturėtų būti priteistos išlaidos (6 proc. metinės palūkanos, žyminis mokestis, išlaidos advokato pagalbai apmokėti), kurios atsirado dėl skuboto kreipimosi į teismą. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovas 2007 m. birželio 14 d. ieškovui buvo skolingas 538 180,26 Lt, o šiuo metu skola siekia 222 122,50 Lt. Iki šiol atsakovas negali pilnai sumokėti ieškovui už suteiktas paslaugas dėl to, kad nutraukus Sutartį atsakovui teko mokėti beveik dvigubai didesnę paslaugų kainą. Be to, atsakovas atleistinas nuo delspinigių mokėjimo, nes jie atsirado dėl trečiųjų asmenų kaltės. Su atsakovu laiku neatsiskaito gyvenamųjų patalpų savininkai ir nuomininkai už suteiktas paslaugas, Vilniaus miesto savivaldybė už teritorijos tvarkymo paslaugas, gyvenamųjų patalpų savininkai už šilumos sistemos priežiūrą ir kiti asmenys. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, bei vadovaujantis protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais, CK 6.253 straipsnio nuostatomis, atsakovas turėtų būti atleistas nuo prievolės sumokėti ieškovui 18 673,19 Lt delspinigių.

82. Atsakovas 2008 m. kovo 14 d. teismui pateikė priešieškinį, kuriuo prašė iš ieškovo priteisti 235 762,14 Lt turtinės žalos, tačiau teismas nepagrįstai atsisakė jį priimti. Atsakovas 2005 m. gegužės 14 d. teismui pateikė prašymą dėl civilinių bylų sujungimo, kuriuo prašė sujungti Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamas civilines bylas Nr. 2-1306-55/2008 ir Nr. 2-1921-51/2008. Šį prašymą atsakovas motyvavo tuo, jog nagrinėjamos bylos yra tarp tų pačių šalių, kilę ginčai kildinami iš 2004 m. gruodžio 15 d. sutarties nuostatų netinkamo laikymosi. Tačiau ir šį prašymą teismas nepagrįstai atmetė.

93. Atsakovo veikla susijusi su viešaisiais visuomenės interesais, t. y. bendrovė yra Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2003 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. 366V ,,Dėl UAB ,,Antakalnio ūkis“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ paskirta daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administratore. Todėl 2001 m. gegužės 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 603 ,,Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ pagrindu turi rūpintis tinkamu bei periodišku komunalinių atliekų išgabenimu iš gyvenamųjų Vilniaus miesto rajonų, rūpintis, kad dėl įvairių gedimų nenutrūktų elektros, vandens, dujų tiekimas gyvenamosioms patalpoms, bendrojo naudojimo objektų gedimai nepakenktų asmenims nuosavybės teise priklausančioms gyvenamosioms patalpoms ir kt. Nevykdant minėtų administratoriaus funkcijų, kiltų grėsmė žmonių sveikatai, jų nuosavybei bei miesto estetiniam grožiui. Tuo atveju, jeigu atsakovas turėtų sumokėti ieškovui visą sumą iš karto, įmonė neturėtų pakankamai lėšų įvairiems gyvenamųjų namų remonto darbams atlikti, negalėtų atsiskaityti su paslaugų tiekėjais. Atsakovui būtų apribota galimybė atlikti įvairias ūkines operacijas, užtikrinančias tinkamą Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 603 vykdymą. Tokiu atveju būtų pažeidžiami ne tik bendrovės interesai, bet ir viešieji visuomenės poreikiai turėti sveikatai ir jų nuosavybei saugią aplinką. Todėl teismas, atsižvelgdamas į 2008 m. gegužės 19 d. atsakovo prašyme išdėstytas aplinkybes bei atsakovo ir visuomenės interesus, turėjo tenkinti prašymą ir iš atsakovo ieškovui priteistą sumą išdėstyti dvejų metų laikotarpiui.

10Ieškovas UAB ,,Atliekų tvarkymo tarnyba“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2008 m. birželio 16 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti, priteisti iš atsakovo ieškovui bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:

111. Pagal šalių sudarytos Sutarties 5.2 p., laiku neatsiskaičius, atsakovas moka ieškovui 0,04 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną. Atsakovas nuolat delsė atsiskaityti su ieškovu, susidariusi galutinė skola yra didelė ir pradelsta apmokėti ilgiau nei vienerius metus, tačiau delspinigiai, vadovaujantis CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktu, apskaičiuoti neviršijant šešių mėnesių termino.

122. Niekuo nepagrįsti atsakovo argumentai, kad ieškovas nebendradarbiavo su atsakovu. Atsakovo prievolė atsiskaityti su ieškovu už ieškovo suteiktas paslaugas, kurių kiekio ir kokybės atsakovas neginčijo ir kurių apmokėjimas jau yra suėjęs, atsirado iki ieškovo teikiamų paslaugų sustabdymo ir prievolės atsiskaityti už ieškovo suteiktas paslaugas vykdymas nepriklausė nuo ieškovo apsisprendimo sustabdyti atsakovui paslaugų tiekimą arba nutraukti Sutartį. Atsakovas ilgą laiką pažeidinėjo savo prievolę atsiskaityti su ieškovu už suteiktas paslaugas, tuo tarpu ieškovas suteikė atsakovui pakankamai laiko atsikaityti su ieškovu.

133. Nepagrįsti atsakovo argumentai, kad jis buvo priverstas sudaryti sutartį su kita įmone ženkliai didesnėmis kainomis. Vilniaus m. savivaldybės taryba 2006 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. 1-1320 nustatė didesnius paslaugų tarifus ir įkainius, šis sprendimas galioja visoms atliekų tvarkymo įmonėms, o patvirtinti įkainiai ir tarifai įsigalioja Vilniaus m. savivaldybės administracijai pasirašius sutartis su atliekų tvarkymo įmonėmis. Atsakovas yra atsakingas už tai, kad tretieji asmenys tinkamai ir laiku atsiskaitytų už atsakovo teikiamas paslaugas, todėl nepagrįstas atsakovo reikalavimas vadovaujantis CK 6.253 straipsniu, numatančiu civilinės atsakomybės netaikymo arba atleidimo nuo atsakomybės sąlygas.

144. Teismas pagrįstai atmetė atsakovo prašymą išdėstyti sprendimo vykdymą nurodydamas, kad atsakovas jau kelis metus pažeidžia prievolę atsiskaityti su ieškovu už suteiktas paslaugas, skolos suma yra didelė, taigi atsakovas vienašališkai ilgą laiką faktiškai naudojasi prievolės vykdymo išdėstymu. Teismo sprendimo vykdymo išdėstymas dar labiau pažeistų ieškovo teises, suteiktų atsakovui galimybę beveik neatlygintinai ir toliau naudotis ieškovo pinigais bei realiai nevykdyti teismo sprendimo.

15Apeliacinis skundas netenkintinas.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuodamas apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

17Atsakovas UAB „Antakalnio ūkis“ apeliaciniu skundu ginčija pirmosios instancijos teismo priteistų delspinigių dydį, bylinėjimosi išlaidų dydį, ieškovui teismo priteistas metines palūkanas, bei sprendimo dalį, kuria atsisakyta išdėstyti priteistos skolos mokėjimą.

18Netesybos (delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 str. 1 d.). Netesybų (delspinigių) teisinė prigimtis yra dvejopa: jos yra prievolės įvykdymo užtikrinimo būdas, nes skatina skolininką įvykdyti prievolę; jos yra sutartinės civilinės atsakomybės forma. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2007 m. spalio 12 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje J. N. v. T. M. ir kt., bylos Nr. 3K-7-304/2007, aiškindama netesybų institutą reglamentuojančias materialinės teisės normas, konstatavo, kad šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Taigi sutartinės netesybos apibrėžia šalių atsakomybės ribas už prievolės neįvykdymą sutarties sudarymo momentu ir suteikia teisę į jas, konstatavus prievolės neįvykdymo faktą.

19Netesybos (delspinigiai) atlieka kompensuojamąją funkciją tikslu atlyginti nukentėjusiai šaliai patirtus nuostolius, tačiau jos negali leisti nukentėjusiajai šaliai piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita, todėl CK 6.73 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu netesybos (delspinigiai) aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. CK 6.258 straipsnio 3 dalyje pakartota iš esmės ta pati nuostata. Įstatymuose nedetalizuojama, koks netesybų dydis gali būti laikomas protingu. Teismas turi teisę sumažinti tiek pagal sutartį, tiek pagal įstatymą atsiradusias netesybas. Spręsdamas, ar yra pagrindas mažinti netesybas (delspinigius) pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalį, 6.258 straipsnio 3 dalį, teismas turi atsižvelgti į netesybų paskirtį, sistemiškai taikyti teisės normas, reglamentuojančias prievolių termino praleidimo teisines pasekmes, ir vadovautis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, kurie reikalauja, kad priteistinos netesybos turi būti protingos. Tačiau, kaip minėta, netesybos negali būti mažinamos labiau, nei kreditorius iš tikrųjų patyrė nuostolių.

20Pagal šalių sudarytos 2004 m. gruodžio 15 d. sutarties, kuria ieškovas įsipareigojo surinkti ir išvežti komunalines atliekas iš atsakovo administruojamų pastatų, o atsakovas įsipareigojo atsiskaityti už šias paslaugas pagal sutartyje nustatytus įkainius ir terminus, 5.2 punktą buvo nustatyta, kad atsakovas, laiku neatsiskaitęs su ieškovu, turi sumokėti 0,04 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (t. 1, b. l. 5-7). Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 222 122,50 Lt skolos už suteiktas atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugas. Atsakovas šios skolos neginčijo, todėl pirmosios instancijos teismas šią suma priteisė iš atsakovo ieškovui. Ieškovo skaičiavimu, atsakovo mokėtinų delspinigių suma sudaro 18 673,19 Lt (t. 1, b. l. 82-83), kuriuos jis paskaičiavo neviršijant šešių mėnesių termino.

21Apeliaciniame skunde atsakovas nurodo, kad vadovaujantis protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais, CK 6.253 straipsnio nuostatomis, jis turėtų būti atleistas nuo prievolės sumokėti ieškovui delspinigius, nes jie atsirado dėl trečiųjų asmenų kaltės.

22Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą teismų praktiką, teismas jam suteikiama teise mažinti delspinigius naudojasi savo nuožiūra, atsižvelgdamas į teisiškai reikšmingas bylos aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. gegužės 20 d. nutartis civilinėje byloje Valstybės įmonė Valstybės turto fondas v. UAB “Bartašiškės”, bylos Nr. 3K-3-757/2002, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. gegužės 13 d. nutartis civilinėje byloje L. A. D. v. GNSB “Krantas-2”, bylos Nr. 3K-3-721/2002). Šioje byloje iš šalių sutarties turinio matyti, kad šalys susitarė dėl 0,04 proc. delspinigių už kiekvieną praleistą mokėjimų dieną dydžio. Taigi, šalių sudaryta sutartimi nustatyti delspinigiai nėra pernelyg didelės netesybos. Be to, ieškovas sutarties pagrindu paskaičiuotų delspinigių sumą savo iniciatyva sumažino ir prašė iš atsakovo priteisti delspinigius paskaičiuotus neviršijant šešių mėnesių termino.

23Pagal teismų praktiką, priteistų delspinigių dydis turi atstatyti teisingumą tarp teisinių santykių šalių, t. y. turi kompensuoti ieškovo patirtus nuostolius dėl netinkamo sutarties vykdymo ir pastatyti jį į padėtį, kurioje jis būtų buvęs, jei kita šalis būtų tinkamai vykdžiusi sutartinius įsipareigojimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. vasario 5 d. nutartis . M. R. v. V. P., civilinė byla Nr. 3K-3-218/2003.). Teismas, spręsdamas klausimą dėl delspinigių dydžio mažinimo, turi vertinti sutarties šalių santykius dėl apmokėjimo už paslaugas tiek iki ieškovo nurodyto laikotarpio, už kurį prašoma priteisti delspinigius, tiek šalių elgesį po šio laikotarpio.

24Iš bylos duomenų matyti, kad sutartis tarp šalių sudaryta 2004 m. gruodžio 15 d. (t. 1, b. l. 5-7). Atsakovas 2007 m. sausio 1 d. ieškovui buvo skolingas 380 800,10 Lt, 2007 m. birželio 1 d. – 538 780,26 Lt, 2008 m. vasario 1 d. – 222 122,50 Lt (t. 1, b. l. 48, 84-86). Atsakovas pripažino įsiskolinimą ieškovui ir 2007 m. liepos 31 d. bei 2007 m. rugpjūčio 22 d. raštuose nurodė, kad artimiausiu metu grąžins skolą (t. 1, b. l. 145, 155), tačiau savo įsipareigojimų neįvykdė. Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad atsakovas nedėjo maksimalių pastangų tinkami įvykdyti šalių pasirašyta sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Kadangi delspinigių paskirtis – užtikrinti, kad pavėluotų mokėjimų pasekmės būtų tokios, kurios neskatintų skolininko praleidinėti prievolių vykdymo terminus, tai pirmosios instancijos teismas pagrįstai priteisė ieškovo prašomų delspinigių sumą, kaip kompensaciją už nuostolius, susidariusius dėl skolininko pavėluoto mokėjimo. Apeliacinio skundo argumentai, kad atsakovas vėlavo atsiskaityti su ieškovu už šio suteiktas paslaugas dėl trečiųjų asmenų kaltės, dėl nurodytų aplinkybių nėra pagrindas sumažinti iš atsakovo ieškovui priteistų delspinigių sumą arba nuo jų atlesti. Atmestini ir apelianto argumentai, kad teismas nepagrįstai atsisakė priimti atsakovo pateiktą priešieškinį, nes apeliantas neginčija teismo priteistos skolos dydžio, o apeliacinio skundo reikalavimai nėra susiję su jame nurodytu argumentu dėl atsisakymo priimti atsakovo priešieškinį.

25Nepagrįsti ir apelianto argumentai, kad teismas netyrė atsakovo argumentų dėl CK 6.253 straipsnio taikymo, neatsižvelgė į tai, kad Sutartį pažeidė abi šalys, ieškovas tinkamai nepranešė atsakovui apie Sutarties nutraukimą. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentu, kad atsakovo prievolės atsiskaityti su ieškovu už ieškovo iki sutarties nutraukimo suteiktas paslaugas, vykdymas nepriklauso nuo ieškovo pareigos laikytis įspėjimo apie sutarties nutraukimą terminų vykdymo. Be to, bylos duomenimis, šalių 2004 m. gruodžio 15 d. sudarytos Komunalinių atliekų išvežimo ir surinkimo sutarties nutraukimo teisėtumas bus nagrinėjamas kitoje Vilniaus apygardos teisme esančioje byloje Nr.2-1921-51/2008 (t. 1, b. l. 9-10, 31-36), todėl teisėjų kolegija dėl apelianto argumentų, susijusių su sutarties nutraukimu, plačiau nepasisako.

26Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį bei CK 6.210 straipsnio 2 dalį, skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto, t. y. 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl patenkinęs ieškovo ieškinį dėl skolos priteisimo, teismas pagrįstai priteisė iš atsakovo ieškovui įstatymo numatytas 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

27Apeliantas skunde taip pat nurodė, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atmetė jo prašymą iš atsakovo ieškovui priteistą sumą išdėstyti dvejų metų laikotarpiui, teismas neatsižvelgė į atsakovo bei visuomenes interesus.

28Teisėjų kolegija pažymi, kad sprendžiant sprendimo įvykdymo išdėstymo klausimą, yra svarbus abiejų šalių lygiateisiškumo principo įgyvendinimas, turi būti išlaikyta išieškotojo ir skolininko teisėtų interesų pusiausvyra, turi būti atsižvelgta į tai, ar atidėjus teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas pats teismo sprendimas ir ar nebus pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, teisėti lūkesčiai. Jeigu dėl skolos priteisimo yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, kreditoriaus teisėti lūkesčiai siejami su teismo sprendimo privalomumu, kuris reiškia, kad įsiteisėję teismo sprendimai turi būti vykdomi įstatymų nustatyta tvarka (CPK 18 str.). Kartu CPK 284 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į abiejų šalių turtinę padėtį ar kitas aplinkybes, išdėstyti teismo sprendimo vykdymą ar pakeisti jo vykdymo tvarką. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad teismo sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. spalio 4 d. nutartis S. K. v. A. T., civilinė byla Nr. 3K-3-495/2004.).

29Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovas su ieškovu nuolat vėlavo atsiskaityti nuo 2006 m. rugsėjo 29 d. (t. 1, b. l. 82-86), susidariusi galutinė skola yra didelė ir pradelsta apmokėti ilgiau nei vienerius metus. Ieškovas 2007 m. liepos 19 d. ir 2007 m. rugpjūčio 1 d. raštais kreipėsi į atsakovą dėl savalaikio šalių 2004 m. gruodžio 15 d. komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo sutarties vykdymo ir įsiskolinimo už suteiktas paslaugas atlyginimo, tačiau atsakovas ieškovui skolos nesumokėjo. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, remdamiesi protingumo, teisingumo bei sąžiningumo principais, pagrįstai netenkino atsakovo prašymo išdėstyti sprendimo vykdymą, nes tokiu atveju būtų pažeisti lygiateisiškumo ir teisėtų lūkesčių principai bei išieškotojo interesai.

30CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Byloje nustatyta, kad ieškovas paduodamas ieškinį sumokėjo 5 815,19 Lt žyminio mokesčio (t. 1, b. l. 4, 81). Todėl patenkinęs ieškovo ieškinį pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą šią sumą priteisti ieškovui iš atsakovo. Taip pat byloje nustatyta, kad ieškovas turėjo 2 478 Lt išlaidų (t. 1, b. l. 65-66, t. 2, b. l. 11-12), sumokant už advokato pagalbą pirmosios instancijos teisme. Atsižvelgdamas į tai, kad ieškovo atstovė advokatė ruošė pareiškimą dėl teismo įsakymo, ieškinį, atskirąjį skundą, dalyvavo dviejuose posėdžiuose, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad minėta suma atitinka rekomenduotiną maksimalų užmokestį už procesinių dokumentų surašymą, atstovavimą teisme, todėl, vadovaudamasis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, CPK 96 straipsnio 1 dalimi, remdamasis CPK 98 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. IR-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nurodytais rekomenduojamais priteisti užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimaliais dydžiais, šią sumą priteisė ieškovui iš atsakovo.

31Vadovaudamasi minėtomis aplinkybėmis teisėjų kolegija konstatuoja, kad naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo sprendimo apeliacinio skundo motyvais neturi pagrindo, absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str. 2 d.).

32Netenkindama apeliacinio skundo, teisėjų kolegija atitinkamai paskirsto bylinėjimosi išlaidas (CPK 93 str.). Atmetus apeliacinį skundą, iš apelianto ieškovui priteistinos jos patirtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti, kurias sudaro 1 050 Lt (t. 2, b. l. 51-52), bei 6 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme, valstybei (t. 2, b. l. 46) (CPK 88, 93, 98 str.).

33Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

34Vilniaus apygardos teismo 2008 m. birželio 16 d. sprendimą palikti nepakeistą.

35Priteisti iš atsakovo UAB ,,Antakalnio ūkis“ (į. k. 121449152) ieškovui UAB ,,Atliekų tvarkymo tarnyba“ (į. k. 186457887) 1 050 (tūkstantį penkiasdešimt) Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

36Priteisti iš atsakovo UAB ,,Antakalnio ūkis“ 6 (šešis) Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. Ieškovas UAB ,,Atliekų tvarkymo tarnyba“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 5. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. birželio 16 d. sprendimu ieškinį... 6. Atsakovas UAB ,,Antakalnio ūkis“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus... 7. 1. Teismas netyrė atsakovo argumentų dėl CK 6.253 straipsnio taikymo,... 8. 2. Atsakovas 2008 m. kovo 14 d. teismui pateikė priešieškinį, kuriuo... 9. 3. Atsakovo veikla susijusi su viešaisiais visuomenės interesais, t. y.... 10. Ieškovas UAB ,,Atliekų tvarkymo tarnyba“ atsiliepimu į apeliacinį skundą... 11. 1. Pagal šalių sudarytos Sutarties 5.2 p., laiku neatsiskaičius, atsakovas... 12. 2. Niekuo nepagrįsti atsakovo argumentai, kad ieškovas nebendradarbiavo su... 13. 3. Nepagrįsti atsakovo argumentai, kad jis buvo priverstas sudaryti sutartį... 14. 4. Teismas pagrįstai atmetė atsakovo prašymą išdėstyti sprendimo vykdymą... 15. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 17. Atsakovas UAB „Antakalnio ūkis“ apeliaciniu skundu ginčija pirmosios... 18. Netesybos (delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta... 19. Netesybos (delspinigiai) atlieka kompensuojamąją funkciją tikslu atlyginti... 20. Pagal šalių sudarytos 2004 m. gruodžio 15 d. sutarties, kuria ieškovas... 21. Apeliaciniame skunde atsakovas nurodo, kad vadovaujantis protingumo,... 22. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą teismų praktiką, teismas... 23. Pagal teismų praktiką, priteistų delspinigių dydis turi atstatyti... 24. Iš bylos duomenų matyti, kad sutartis tarp šalių sudaryta 2004 m. gruodžio... 25. Nepagrįsti ir apelianto argumentai, kad teismas netyrė atsakovo argumentų... 26. Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį bei CK 6.210 straipsnio 2 dalį, skolininkas... 27. Apeliantas skunde taip pat nurodė, kad pirmosios instancijos teismas... 28. Teisėjų kolegija pažymi, kad sprendžiant sprendimo įvykdymo išdėstymo... 29. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovas su ieškovu nuolat vėlavo... 30. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 31. Vadovaudamasi minėtomis aplinkybėmis teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 32. Netenkindama apeliacinio skundo, teisėjų kolegija atitinkamai paskirsto... 33. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio... 34. Vilniaus apygardos teismo 2008 m. birželio 16 d. sprendimą palikti... 35. Priteisti iš atsakovo UAB ,,Antakalnio ūkis“ (į. k. 121449152) ieškovui... 36. Priteisti iš atsakovo UAB ,,Antakalnio ūkis“ 6 (šešis) Lt išlaidų,...