Byla 2S-750-212/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Zina Mickevičiūtė,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditoriaus AB „Rokiškio sūris“ atskirąjį skundą dėl Utenos rajono apylinkės teismo 2013 m. liepos 29 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1431-842/2013 pagal pareiškėjo K. G. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki pateikiant teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ir

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas iki pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pateikimo teismui, prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti išieškojimo procesą iš įkeisto turto vykdomosiose bylose: Nr. 0168/09/02329, Nr. 0168/09/02330, Nr. 0168/09/02331, Nr. 0168/10/00179, Nr. 0168/10/00205, Nr. 0168/10/00708, Nr. 0168/10/00854, Nr. 0168/10/01094, Nr. 0168/10/01498, Nr. 0168/10/02266, Nr. 0168/11/00776, Nr. 0168/11/00797, Nr. 0168/11/01011, Nr. 0168/11/01012, Nr. 0168/11/01013, Nr. 0168/11/01336, Nr. 0168/11/01584, Nr. 0168/11/01585, Nr. 0168/11/01805, kurias vykdo antstolis S. O. G. ir vykdomosiose bylose: Nr. 0104/11/01130, Nr. 0104/12/00527, Nr. 0104/12/01255, kurias vykdo antstolė A. M., bei sustabdyti antstolio 2013-06-19 patvarkymo Nr. R2-488, pagrindu interneto tinklalapyje www.evarzytines.lt paskelbtas K. G. nuosavybės teise priklausančio 61,300 ha žemės sklypo, esančio adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), varžytines, kurių pradžios data 2013-07-23, 10 val., varžytinių pabaigos data 2013-07-30, 15 val., varžytinių Nr. 14497. Nurodė, kad vykdymo veiksmų tęsimas pažeistų skolininko ir visų kreditorių interesus, nes iškėlus fizinio asmens bankroto bylą, nebus pasiekta pusiausvyra tarp skolininko ir kreditorių interesų, kas prieštarautų Fizinių asmenų bankroto įstatymo prasmei.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Utenos rajono apylinkės teismas 2013 m. liepos 29 d. nutartimi prašymą tenkino, sustabdė išieškojimą vykdomosiose bylose Nr. 0168/09/02329, Nr. 0168/09/02330, Nr. 0168/09/02331, Nr. 0168/10/00179, Nr. 0168/10/00205, Nr. 0168/10/00708, Nr. 0168/10/00854, Nr. 0168/10/01094, Nr. 0168/10/01498, Nr. 0168/10/02266, Nr. 0168/11/00776, Nr. 0168/11/00797, Nr. 0168/11/01011, Nr. 0168/11/01012, Nr. 0168/11/01013, Nr. 0168/11/01336, Nr. 0168/11/01584, Nr. 0168/11/01585, Nr. 0168/11/01805, kurias vykdo antstolis S. O. G., ir vykdomosiose bylose Nr. 0104/11/01130, Nr. 0104/12/00527, Nr. 0104/12/01255, kurias vykdo antstolė A. M.. Taip pat nustatė, kad pareiškėjas K. G. privalo pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo iki 2013-08-12.

7Nustatė, jog pareiškėjui nuosavybės teise priklauso žemės sklypas ( - ). Šis turtas galimai yra vertingiausias pareiškėjo turtas. Antstolis S. O. G. vykdo išieškojimą vykdomosiose bylose: Nr. 0168/09/02329, Nr. 0168/09/02330, Nr. 0168/09/02331, Nr. 0168/10/00179, Nr. 0168/10/00205, Nr. 0168/10/00708, Nr. 0168/10/00854, Nr. 0168/10/01094, Nr. 0168/10/01498, Nr. 0168/10/02266, Nr. 0168/11/00776, Nr. 0168/11/00797, Nr. 0168/11/01011, Nr. 0168/11/01012, Nr. 0168/11/01013, Nr. 0168/11/01336, Nr. 0168/11/01584, Nr. 0168/11/01585, Nr. 0168/11/01805, o antstolė A. M. vykdo išieškojimą vykdomosiose bylose: Nr. 0104/11/01130, Nr. 0104/12/00527, Nr. 0104/12/01255. Nepritaikius pareiškėjo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių, yra reali grėsmė, kad pareiškėjo turtas iš varžytynių bus realizuotas. Teismas sprendė, jog turto realizavimas ne įstatyme nustatyta tvarka, nors ir nėra pateiktas pareiškimas dėl bankroto bylos pareiškėjui iškėlimo, gali apsunkinti ar padaryti negalimu būsimo teismo sprendimo (nutarties iškelti bankroto bylą) vykdymą, nes bus realizuotas galimai vertingiausias pareiškėjo turtas ir bus dalinai patenkintas kreditoriaus reikalavimas ne Fizinių asmenų bankroto įstatyme nustatyta tvarka, o tai sukels grėsmę atkurti pareiškėjo mokumą, galimai pažeis pareiškėjo ir jo kreditorių teisingą interesų pusiausvyrą. Pažymėjo, kad pareiškėjo prašomos sustabdyti varžytynės paskelbtos vykdant išieškojimą aukščiau nurodytose vykdomosiose bylose, todėl, stabdant išieškojimą jose negali vykti jokie išieškojimo veiksmai, taip pat ir varžytynės.

8II. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

9Atskiruoju skundu kreditorius prašo panaikinti Utenos rajono apylinkės teismo 2013-07-29 nutartį. AB „Rokiškio sūris“ pateikdamas sutikimą leisti parduoti K. G. įkeistą žemės sklypą iš varžytinių išliekant įkeitimui, tai darė ne vien tik kreditorių interesais, bet ir K. G. interesais, nes pagal jo vykdomuosius dokumentus jo skola kasdien didėja nuo negražintos skolos skaičiuojama palūkanų suma. Teismas, sustabdęs išieškojimą vykdomuosiuose dokumentuose, pažeidė kreditorių ir skolininko teises, nes dėl to kreditoriui nuostoliai dėl išieškojimo pasidarė dar didesni, o skolininko skola dar padidėjo. Mano, jog teismo sprendimas prasilenkia su teisingumo ir protingumo kriterijais, nes žemės sklypas buvo pardavinėjamas nepriklausomų turto vertintojų nustatyta verte, o gauta pinigų suma būtų paskirstyta tiems patiems kreditoriams, kurių interesais ir buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius AB SEB bankas prašo atskirąjį skundą spręsti teismo nuožiūra. Nurodo, jog K. G. teismo įpareigojimą įvykdė ir pateikė pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Todėl vadovaujantis Fizinių asmenų bankroto įstatymo 5 straipsnio 6 dalimi, stabdomas fizinio asmens turto realizavimas. Mano, jog teismas įstatymų nepažeidė, tinkamai vertino faktines aplinkybes. Taip pat mano, jog atskirajame skunde išdėstyti argumentai yra pagrįsti: kuo ilgiau užsitęsia išieškojimas, tuo didesnė darosi skolininko skaičiuojamos palūkanos. Be to, hipotekos kreditorius turėtų gauti savo reikalavimo patenkinimą pirmiau už kitus kreditorius.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjas K. G. prašo atskirojo skundo netenkinti ir palikti galioti Utenos rajono apylinkės teismo 2013-07-29 nutartį. Nurodo, jog teismo nutartis motyvuota ir teisinga, teisingai pritaikė FABĮ nuostatas, nes nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių nebūtų tinkamai užtikrinti K. G. kreditorių, kurie nedalyvauja vykdymo procedūrose interesai. Be to, AB „Rokiškio sūris“ yra suinteresuotas įsigyti iš varžytinių parduodamą turtą už gerokai mažesnę kainą nei tikroji jo vertė. Pažymi, jog po bankroto bylos iškėlimo, būtų siekiama tenkinti visų jo kreditorių reikalavimus, o ne tik tų kurie yra kreipęsi į antstolius dėl skolų išieškojimo.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas atmestinas, Utenos rajono apylinkės teismo 2013 m. liepos 29 d. nutartis paliktina nepakeista (337 str. 1 p.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.).

14Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). CPK taip pat numatyta galimybė laikinąsias apsaugos priemones taikyti iki ieškinio teismui pareiškimo dienos nurodant, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones remdamasis pagrįstu rašytiniu suinteresuoto asmens prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio teismui pareiškimo dienos. Paduodant šį prašymą pareiškėjas turi nurodyti priežastis, dėl kurių ieškinys nebuvo pareikštas kartu su prašymu, pateikti įrodymus, patvirtinančius grėsmę pareiškėjo interesams (CPK 147 straipsnio 3 dalis).

15Iš pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad pareiškėjas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones grindžia tuo, jog yra vykdomi vykdomieji dokumentai dėl skolų išieškojimo iš jo, kaip skolininko ir yra paskelbtos varžytinės, kuriose ketinama parduoti jam priklausantį žemės sklypą, esantį ( - ). Pareiškėjas ketina pateikti pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto iškėlimo ir 2013-07-03 išsiuntė kreditoriams pranešimus apie ketinimą kelti fizinio asmens bankroto bylą. Paties pareiškimo iškelti bankroto bylą pareiškėjas negali pateikti, nes nėra suėję 30 dienų terminas nuo pranešimo kreditoriams dėl ketinimo kelti bankroto bylą. Apeliacinės instancijos teismas sutinka, kad minėta aplinkybė yra objektyvi priežastis, dėl kurios pareiškėjas negali pateikti pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo.

16Fizinių asmenų bankroto įstatymas (FABĮ) 5 straipsnio 3 dalis numato, kad teismas Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, galiosiančias iki nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą arba atsisakyti ją kelti įsiteisėjimo dienos. Pažymėtina, kad pagal FAB įstatymo nuostatas teismas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo nutarties dėl pareiškimo iškelti fizinio asmens bankroto bylą priėmimo dienos, nutarties nuorašą išsiunčia antstoliams, kuriems yra pateikti vykdomieji dokumentai dėl išieškojimo iš šio fizinio asmens ar dėl jo turto arešto, taip pat kredito įstaigoms, kuriose yra fizinio asmens sąskaitos. Nuo nurodyto pranešimo gavimo dienos sustabdomas fizinio asmens turto realizavimas ir (ar) išieškojimas, įskaitant išieškojimą ne ginčo tvarka (FABĮ 5 str. 6 d.). Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis pareiškėjo K. G. pareiškimas iškelti jam bankroto bylą yra nagrinėjamas Utenos rajono apylinkės teisme.

17Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su atskirojo skundo argumentais, jog laikinosios apsaugos priemonės pažeidė kreditorių ir skolininko teises. Iš byloje esančių duomenų matyti, jog pareiškėjas turi daug kreditorių ir negali atsiskaityti su visais. Tam, kad būtų sudarytos sąlygas atkurti jo mokumą užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą, siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros ir ketina kelti fizinio asmens bankroto bylą.

18Pirmosios instancijos teismas teisingai taikė ir aiškino teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią atskirojo skundo motyvais naikinti nėra teisinio pagrindo (CPK 337 str. 1 p.).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, teismas

Nutarė

20Utenos rajono apylinkės teismo 2013 m. liepos 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Zina... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas iki pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pateikimo teismui,... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Utenos rajono apylinkės teismas 2013 m. liepos 29 d. nutartimi prašymą... 7. Nustatė, jog pareiškėjui nuosavybės teise priklauso žemės sklypas ( - ).... 8. II. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 9. Atskiruoju skundu kreditorius prašo panaikinti Utenos rajono apylinkės teismo... 10. Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorius AB SEB bankas prašo atskirąjį... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjas K. G. prašo atskirojo skundo... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 13. Atskirasis skundas atmestinas, Utenos rajono apylinkės teismo 2013 m. liepos... 14. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 15. Iš pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad pareiškėjas prašymą taikyti... 16. Fizinių asmenų bankroto įstatymas (FABĮ) 5 straipsnio 3 dalis numato, kad... 17. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su atskirojo skundo argumentais, jog... 18. Pirmosios instancijos teismas teisingai taikė ir aiškino teisės normas,... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 20. Utenos rajono apylinkės teismo 2013 m. liepos 29 d. nutartį palikti...