Byla 2A-1066/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Adakris“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. vasario 7 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-693-479/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Klaista“ ieškinį atsakovui Kretingos rajono savivaldybės administracijai, trečiajam asmeniui restruktūrizuojamai uždarajai akcinei bendrovei „Adakris“, išvadą teikiančiai institucijai LR Viešųjų pirkimų tarnybai dėl viešojo konkurso sprendimų panaikinimo ir nuostolių atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu atsakovui Kretingos rajono savivaldybės administracijai kreipėsi ieškovas UAB „Klaista“ ir, patikslinęs ieškinį, prašė: 1) panaikinti atsakovo Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimą, kuriuo buvo atmesta UAB ,,Klaista“ pretenzija, pripažinti neteisėtais Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2010 m. gegužės 20 d. sprendimus dėl supaprastinto atviro konkurso ,,Rūdaičių vaikų darželio rekonstrukcijos Rūdaičių k., Kretingos sen., Kretingos r., darbai pagal užsakovo pateiktą techninį projektą“, kuriais buvo sudaryta pasiūlymų eilė, UAB „Adakris pripažinta konkurso laimėtoja ir nuspręsta sudaryti sutartį su UAB ,,Adakris“; 2) priteisti iš atsakovo

518 516 Lt nuostoliams atlyginti, bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškinyje nurodė, jog atsakovas, vykdydamas Konkursą, nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimo, nesivadovavo kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais, perkančiosios organizacijos paskelbtomis pirkimų taisyklėmis, todėl priėmė neteisėtus sprendimus, pažeisdamas Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus lygiateisiškumo ir skaidrumo principus, ieškovo teises ir teisėtus interesus. Ieškovas teigė, kad skelbime apie pirkimą III.2 dalies ,,Tiekėjų kvalifikacija“ 2 punkte, be kita ko, yra nurodyta, jog tiekėjas neturi būti bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ir apribojęs savo veiklos, jam neturi būti iškelta bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais. Analogiški tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai nurodyti ir konkurso sąlygų 10 punkto lentelės 10.2 punkte. Pagal konkurso sąlygų 50 ir 51 punktų nuostatas, viešojo pirkimo komisija turėjo patikrinti kiekvieno tiekėjo kvalifikacijos duomenų atitiktį minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, priimti sprendimą dėl kiekvieno pasiūlymą pateikusio tiekėjo atitikimo šiems reikalavimams ir kiekvienam iš jų pranešti raštu apie patikrinimo rezultatus. Ieškovas teigė tokio pranešimo negavęs. Taip pat teigė, kad Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. liepos 3 d. nutartimi UAB ,,Adakris“ iškelta restruktūrizavimo byla, 2010 m. vasario 24 d. patvirtintas restruktūrizavimo planas. Pasak ieškovo, restruktūrizavimo bylos iškėlimo priežastys ir pasekmės yra tokios pačios ar panašios į atvejį, kai siekiama susitarimo su kreditoriais ar sudaroma taikos sutartis, todėl UAB ,,Adakris“ padėtis yra tokia pati ar panaši į tiekėjo, sudariusio su kreditoriais taikos sutartį. Dėl šios priežasties pirkimo dokumentuose nustačius sąlygą, ribojančią tiekėjų dalyvavimą viešajame pirkime, kai tiekėjui iškelta bankroto byla ar yra siekiama susitarimo su kreditoriais, perkančioji organizacija turėtų atmesti restruktūrizuojamos įmonės pateiktą paraišką ar pasiūlymą. Atsakovo paskelbto konkurso sąlygose tokia sąlyga nustatyta, todėl atsakovas privalėjo atmesti UAB ,,Adakris“ pateiktą pasiūlymą pagal konkurso sąlygų 56.1 punktą, kaip neatitinkantį minimalių kvalifikacijos reikalavimų. Tuo pačiu atsakovas neteisėtai įrašė UAB ,,Adakris“ pasiūlymą į sudarytą pasiūlymų eilę. Ieškovas taip pat teigė, kad atsakovas, pripažinęs konkurso laimėtoju konkurso sąlygose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų neatitinkantį RUAB ,,Adakris“, pažeidė ieškovo, kuris turėjęs būti paskelbtas nugalėtoju, teisėtus interesus laimėti konkursą, dėl ko ieškovas neteko pajamų, kurias būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Konkursui pateiktame UAB ,,Klaista“ pasiūlyme, kurio kaina 853 483,19 Lt, ieškovas deklaravo, kad numatomas uždirbti jo pelnas yra 18 516,57 Lt. Ši suma, pasak ieškovo, ir yra negautos jo pajamos.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. vasario 7 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies:

91) pripažino neteisėtais atsakovo Kretingos rajono savivaldybės administracijos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimą dėl RUAB „Adakris“ pripažinimo laimėtoja viešojo pirkimo Nr. 87277, bei atsakovo 2010 m. gegužės 20 d. sprendimą, kuriuo atmesta ieškovo UAB „Klaista“ pretenzija;

102) priteisė iš atsakovo Kretingos rajono savivaldybės administracijos ieškovui UAB „Klaista“ 9 258 Lt nuostoliams atlyginti bei 542 Lt bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.

11Teismas sprendimo motyvuojamojoje dalyje nurodė, kad atsakovo paskelbto konkurso sąlygų 10.2 punkte buvo nustatyta, jog konkurso dalyvis privalo nesudaryti susitarimo su kreditoriais. Byloje nėra ginčo dėl to, kad trečiajam asmeniui RUAB „Adakris“ konkurso metu jau buvo iškelta restruktūrizavimo byla. Pagal LR Restruktūrizavimo įstatymo 4 straipsnį (redakcija iki 2010 m. spalio 1 d.), restruktūrizavimo byla keliama tik sutinkant restruktūrizuojamos įmonės kreditoriams. Šių aplinkybių pagrindu teismas padarė išvadas, kad trečiasis asmuo RUAB „Adakris“ konkurso metu siekė susitarimo su kreditoriais, todėl jo konkursinis pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygų 10.2 punkte nustatyto reikalavimo ir atsakovas nepagrįstai pripažino trečiąjį asmenį konkurso laimėtoju. Teismas taip pat padarė išvadą, kad ieškovas pareiškė pagrįstą ieškinį ir įgijo teisę į nuostolių atlyginimą, nes atsakovas nepagrįstai sudarė rangos sutartį su trečiuoju asmeniu ir dėl jo kaltų veiksmų ieškovas negavo 18 516 Lt pajamų, kurios buvo numatytos sąmatose kaip ieškovo pelnas (CK 6.249 str. 1 d.). Teismas pažymėjo, kad tarp šalių nėra ginčo dėl ieškovo negautų pajamų dydžio. Įvertinęs nuostolių dydį, atsižvelgęs į tai, kad konkurso vykdymo metu VPĮ imperatyviai draudė tik bankrutuojančiai įmonei dalyvauti viešajame konkurse, o draudimas restruktūrizuojamai įmonei dalyvauti konkurse buvo išdėstytas nekonkrečiai, kad atsakovas, pasak teismo, nesiekė pažeisti ieškovo teisių, kad ginčą nulėmė nekonkrečių įstatymo nuostatų aiškinimas bei taikymas, teismas pripažino, kad visiškas nuostolių atlyginimas dar labiau apribos viešųjų interesų įgyvendinimą, todėl atsakovo atsakomybę sumažino ½ dalimi - iki 9 258 Lt (CK 6.251 str. 2 d.).

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

13Apeliaciniu skundu trečiasis asmuo RUAB „Adakris“ prašo Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. vasario 7 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

14Apeliacinį skundą grindžia šiais motyvais:

151. Konkurso sąlygų reikalavimuose nieko nebuvo pasakyta apie restruktūrizuojamas įmones. Pirkimo metu galiojusioje VPĮ 33 straipsnio redakcijoje buvo nustatytos sąlygos, ribojančios tiekėjų dalyvavimą pirkime, tačiau ši teisės normos dispozicija neapėmė restruktūrizuojamų įmonių statuso. Teigia, kad jokia teisės norma nedraudė restruktūrizuojamai įmonei dalyvauti viešuosiuose pirkimuose ir to nenumatė nei VPĮ, nei paskelbto konkurso minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjams. Pasak apelianto, restruktūrizuojamos įmonės statusas iš esmės skiriasi nuo bankrutuojančių, likviduojamų įmonių teisinio statuso ar susitarimo su kreditoriais sudariusių įmonių statuso, nes visais minėtais atvejais laikytina, jog yra praleisti ir pradelsti įsipareigojimai ir susitariama dėl mokėjimų išdėstymo ir tvarkos. Tuo tarpu restruktūrizuojamos įmonės atveju yra priešingai: mokėjimo terminai laikomi nesuėję iki restruktūrizavimo plane nurodytų terminų pasibaigimo. Dalyvavimas viešuosiuose pirkimuose yra vienas iš pagrindinių būdų įgyvendinti Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nustatytą tikslą, todėl draudimas ar ribojimas restruktūrizuojamai įmonei dalyvauti viešuosiuose pirkimuose darytų minėtą įstatyminę normą neveikiančia ir pažeistų jos teisėtus lūkesčius bei viešuosius interesus.

162. Viešųjų pirkimų tarnyba neturi teisės aiškinti teisės aktų dispozicijos ir taikymo praktikos, nes tai daryti įgalioti teismai, o šių praktiką formuoja Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Pati tarnyba pripažino, kad VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 2 punkto sąlygos taikymas yra laisvai pasirenkamas, todėl perkančioji organizacija, vykdydama pirkimo procedūras, nenustatė draudimo ar ribojimo konkurse dalyvauti restruktūrizuojamai įmonei. Įmonių bankroto departamento nuomone, VPĮ 33 straipsnio 2 dalyje nurodytas išsamus sąlygų, kai perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali nustatyti, kad paraiška ar pasiūlymas atmetami, sąrašas. Sąlygos, kai tiekėjui iškelta restruktūrizavimo byla, minėtas straipsnis nenumato. Teigia, kad nei konkurso sąlygos, nei VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 2 punktas nedraudė restruktūrizuojamai įmonei dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, todėl RUAB „Adakris“ atitiko kvalifikacinius reikalavimus ir buvo pajėgus įvykdyti visus darbus, numatytus konkurso sąlygose ir paslaugų pirkimo sutartyje.

173. Po restruktūrizavimo bylos iškėlimo RUAB „Adakris“ dalyvavo 60 konkursų viešiems darbams pirkti, laimėjo 12, iš kurių jau yra sėkmingai baigęs vykdyti 3 sutartis. Šie faktai patvirtina, jog RUAB „Adakris, būdama restruktūrizuojama įmonė, buvo visiškai pajėgi įvykdyti prisiimamus įsipareigojimus, o restruktūrizavimo statusas netrukdo jai lygiaverčiai veikti rinkoje ir konkuruoti su kitais statybos rinkos dalyviais, teikiant konkurencingus pasiūlymus, tokiu būdu įgyvendinant VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje nustatytą tikslą. Teismas šių aplinkybių nevertino ir dėl pateiktų įrodymų nepasisakė.

184. Teigia, kad RUAB „Adakris“ pateiktas pasiūlymas, lyginant su kitais konkurso dalyviais, sudarytoje pasiūlymų eilėje buvo finansiškai geriausias bei priimtiniausias ir labiausiai atitiko konkurso sąlygas. Pirkimas buvo vykdomas iš Europos Sąjungos, valstybės ir savivaldybės lėšų, todėl jų efektyvus ir tinkamas bei ekonomiškai pagrįstas panaudojimas įgavo viešojo intereso pobūdį. Atsakovo sprendimas pripažinti RUAB „Adakris” laimėjusiu konkursą, buvo ekonomiškai pats naudingiausias, aiškiai pagrįstas, atitinkantis viešąjį interesą bei VPĮ normas.

195. Vykstant pirkimo procedūroms, VPĮ nebuvo draudimo ar apribojimo restruktūrizuojamai įmonei dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, todėl perkančioji organizacija turėjo teisę laikyti RUAB „Adakris“ atitinkančia minimalius kvalifikacinius reikalavimus ir pripažinti laimėtoja. Sprendimo priėmimą lėmė ne perkančiosios organizacijos neteisėti veiksmai, bet įstatymų netobulumas, už kurį perkančioji organizacija negali atsakyti, o juo labiau, dėl to negali nukentėti trečiojo asmens RUAB „Adakris“ teisėti interesai. Priešingas traktavimas pažeistų Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintus teisinio tikrumo ir apibrėžtumo bei teisėtų lūkesčių principus. Teigia, kad atsakovas neatliko jokių neteisėtų veiksmų, o sudaryta rangos sutartis buvo ekonomiškai naudingesnė. Nesant visų atsakomybės sąlygų, negalima ir pati civilinė atsakomybė.

206. Lyginant skirtingų VPĮ redakcijų (pirkimo metu galiojusios ir nuo 2011 m. sausio 6 d. įsigaliojusios) 33 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatytas teisės normas, matyti, kad abiejose redakcijose išliko sąlyga „susitarimas su kreditoriais“. Formuluotės „siekiama susitarimo su kreditoriais“ ir „inicijuotos susitarimo su kreditoriais procedūros“ iš esmės skiriasi nuo restruktūrizavimo procedūros ir nėra tapačios, o tai tik patvirtina faktą, kad nei pirkimo metu galiojusioje VPĮ redakcijoje, nei konkurso sąlygose nebuvo nustatytas draudimas ar ribojimas dalyvauti restruktūrizuojamai įmonei, o sprendimas atmesti UAB „Klaista“ pretenziją ir nugalėtoju pripažinti RUAB „Adakris“ buvo teisėtas ir pagrįstas.

21Atsakovas Kretingos rajono savivaldybės administracija pareiškimu prisideda prie trečiojo asmens RUAB „Adakris“ apeliacinio skundo.

22Atsiliepimu į trečiojo asmens apeliacinį skundą ieškovas prašo apeliacinį skundą atmesti, Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. vasario 7 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime teigia, kad kai perkančioji organizacija konkurso sąlygose įrašo sąlygas, nurodytas VPĮ 33 straipsnio 2 dalyje, ji šiomis sąlygomis privalo vadovautis, vertindama tiekėjų, dalyvaujančių konkurse, kvalifikaciją ir atitikimą pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams. Tiek VPĮ, tiek teismų praktika patvirtina poziciją, kad VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytos sąlygos, ribojančios tiekėjų dalyvavimą viešajame pirkime, apima ir tiekėjo teisinę padėtį, kai jam yra iškelta restruktūrizavimo byla. Konkurso sąlygose nebuvo keliami reikalavimai pateikti apelianto nurodomus dokumentus apie dalyvavimą viešųjų pirkimų konkursuose, laimėtų konkursų skaičių ir pan. Todėl apelianto nurodyti įrodymai nėra teisiškai reikšmingi nagrinėjamoje civilinėje byloje ir teismas pagrįstai jų nevertino. Apelianto nurodomos aplinkybės negalėjo turėti jokios įtakos sprendimo teisingumui, kadangi jos nesusiję su atsakovo vykdytu konkursu, todėl neatitiko įrodymų sąsajumo ir leistinumo reikalavimų. Teigia, kad atsakovas nepagrįstai sudarė rangos sutartį su trečiuoju asmeniu ir dėl jo kaltų veiksmų ieškovas negavo pajamų, kurios buvo numatytos sąmatose kaip pelnas.

23Teisėjų kolegija konstatuoja:

24Apeliacinis skundas atmestinas, Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. vasario 7 d. sprendimas paliktinas nepakeistas.

25IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai

26Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas.

27Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal trečiojo asmens restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Adakris“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. vasario 7 d. sprendimo, daro išvadą, kad pagrindų, nurodytų Civilinio proceso kodekso 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas turėtų būti naikinamas apeliaciniame skunde išdėstytais motyvais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių šio sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

28Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką Lietuvos Respublikoje nustato Viešųjų pirkimų įstatymas (toliau tekste VPĮ). Pagal šio įstatymo 32 straipsnio, nustatančio tiekėjų kvalifikacijos patikrinimo tvarką, 1 dalies nuostatą, perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Perkančioji organizacija turi teisę pirkimo dokumentuose nustatyti kandidatų ir dalyvių ekonominės ir finansinės būklės reikalavimus (VPĮ 35 str. 1 d.). Pagal VPĮ 33 straipsnio, nustatančio sąlygas, ribojančias tiekėjų dalyvavimą pirkime, 2 dalies 2 punkto nuostatą, perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali nustatyti, kad paraiška ar pasiūlymas atmetami, jeigu tiekėjui yra iškelta bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.

29Pagal VPĮ 32 straipsnio 6 dalies nuostatą, perkančioji organizacija turi atmesti kandidato ar dalyvio paraišką ar pasiūlymą, jeigu jo kvalifikacija neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų arba jei kandidatas ar dalyvis perkančiosios organizacijos prašymu nepatikslino pateiktų netikslių ar neišsamių duomenų apie savo kvalifikaciją.

30Atsakovo Kretingos rajono savivaldybės administracijos paskelbto supaprastinto atviro konkurso ,,Rūdaičių vaikų darželio rekonstrukcijos Rūdaičių k., Kretingos sen., Kretingos r., darbai pagal užsakovo pateiktą techninį projektą“ tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai buvo nustatyti Konkurso sąlygų III skyriuje, kurio 1 lentelėje ,,Bendrieji kvalifikacijos reikalavimai“ buvo nustatyta: ,,Tiekėjas neturi būti bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus, neturi būti panaši. Jam neturi būti iškelta bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.“

31Taigi, pirkimo dokumentuose, ir konkrečiai jų dalyje, nustatančioje tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus, atsakovas įtvirtino sąlygas, ribojančias tiekėjų dalyvavimą pirkime, tarp jų ir sąlygas, susijusias su tiekėjo ekonominės ir finansinės būklės reikalavimais, viena iš kurių - reikalavimas, kad tiekėjas su kreditoriais nebūtų sudaręs taikos sutarties ir nesiektų susitarimo su kreditoriais. Šios pirkimo dokumentų sąlygos iš esmės atitinka minėtas VPĮ normas, nustatančias sąlygas, ribojančias tiekėjų dalyvavimą pirkime, ir praktiškai yra parengtos pagal šias normas. Ginčo dėl šių tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus įtvirtinusių pirkimo dokumentų sąlygų teisėtumo byloje nėra. Todėl išsiaiškinęs, kad kuris nors iš tiekėjų neatitiko šio kvalifikacijos reikalavimo, tokio tiekėjo pasiūlymą konkursui atsakovas, kaip perkančioji organizacija, turėjo atmesti (VPĮ 32 str. 6 d.).

32Kaip pagrįstai nustatė pirmosios instancijos teismas, nėra ginčo dėl to, kad trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Adakris“ iki nagrinėjamo konkurso paskelbimo Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. liepos 3 d. nutartimi buvo iškelta restruktūrizavimo byla ir nutartis dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo įsiteisėjusi. Šią aplinkybę patvirtina teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bazėje esantys duomenys. Įvertinęs šią aplinkybę, pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad trečiasis asmuo RUAB „Adakris“ konkurso metu siekė susitarimo su kreditoriais, todėl jo konkursinis pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygų 10.2 punkte nustatyto reikalavimo ir atsakovas nepagrįstai pripažino trečiąjį asmenį konkurso laimėtoju. Su šia pirmosios instancijos teismo išvada nėra pagrindo nesutikti.

33Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau tekste ĮRĮ) 2 straipsnyje nustatyta, kad įmonės restruktūrizavimo procesas yra ūkinės veiklos rūšies pakeitimo, gamybos modernizavimo, darbo organizavimo tobulinimo, įmonės turto ar jo dalies pardavimo, kitų įmonių turto priėmimo jas jungiant ar skaidant, techninių, ekonominių bei organizacinių priemonių, skirtų įmonės mokumui atkurti, įgyvendinimas, įmonės įsipareigojimų kreditoriams dydžio bei vykdymo terminų pakeitimas. Pagal ĮRĮ 4 straipsnio nuostatą, dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo į teismą kreipiasi įmonės vadovas, gavęs kreditorių susirinkimo nutarimą restruktūrizuoti įmonę. Restruktūrizavimo procesas neįmanomas be įmonės restruktūrizavimo plano, kurį turi svarstyti ir kuriam turi pritarti kreditorių susirinkimas (ĮRĮ 15 str.). Taigi, savo esme tokie kreditorių veiksmai ir nutarimai prilygsta bendrovės sutartinių santykių su kreditoriais modifikavimui, kurio įforminimui nėra būtinas taikos sutarties sudarymas. Sisteminis minėtų ir kitų teisės normų aiškinimas leidžia daryti išvadą, kad restruktūrizavimo proceso metu neišvengiamai sudaromas susitarimas su kreditoriais, kuriuo restruktūrizuojama įmonė prisiima tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad restruktūrizuojama įmonė siekia susitarimo su kreditoriais, ir todėl trečiojo asmens UAB ,,Adakris“, kaip restruktūrizuojamos įmonės, pateiktas pasiūlymas atsakovo paskelbtam viešojo pirkimo konkursui neatitiko konkurso sąlygų 10.2 punkte nustatyto kvalifikacinio reikalavimo, pagal kurį tiekėjas neturi siekti susitarimo su kreditoriais.

34Nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo išvada, apeliantas teigia, kad konkurso sąlygų reikalavimuose nieko nebuvo pasakyta apie restruktūrizuojamas įmones, o galiojusioje VPĮ redakcijoje 33 straipsnyje nustatytos sąlygos, ribojančios tiekėjų dalyvavimą pirkime, neapėmė restruktūrizuojamų įmonių statuso. Teigia, kad jokia teisės norma nedraudė restruktūrizuojamai įmonei dalyvauti viešuosiuose pirkimuose ir to nenumatė nei VPĮ, nei paskelbto konkurso minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjams.

35Kaip jau minėta šioje nutartyje, perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimus, tarp jų ir finansinį bei ekonominį tiekėjų pajėgumą. Akivaizdu, kad tiekėjas, neturintis finansinių problemų, yra žymiai patikimesnis, nei tas, kuris turi veiklos ir finansinių sunkumų. Taip pat akivaizdu, kad restruktūrizuojamos įmonės statusas reiškia, jog tokia įmonė turi finansinių sunkumų, o jos restruktūrizavimo tikslas – šiuos finansinius sunkumus išspręsti, atkuriant įmonės mokumą, kuris gali būti atkurtas įsipareigojimų kreditoriams dydžio bei vykdymo terminų pakeitimo keliu. Taigi, nors viešojo pirkimo paskelbimo metu galiojusios VPĮ normos bei paskelbtojo pirkimo dokumentai tiesiogiai ir neįtvirtino kvalifikacinio reikalavimo, jog tiekėjas negali būti restruktūrizuojama įmonė, tačiau nuostatos, kad tiekėjas negali būti sudaręs su kreditoriais taikos sutarties ir neturi siekti susitarimo su kreditoriais, pagrindas yra ne įmonės teisinis statusas, o faktinė įmonės situacija, ir šia nuostata siekiama užtikrinti, kad tiekėjas bus finansiškai pajėgus laiku, tinkamai ir iki galo įvykdyti sutartimi, kuri bus pasirašyta, jam laimėjus konkursą, prisiimtus įsipareigojimus.

36Apeliantas teigia, kad pirkimas buvo vykdomas iš Europos Sąjungos, valstybės ir savivaldybės lėšų, todėl jų efektyvus ir tinkamas bei ekonomiškai pagrįstas panaudojimas įgavo viešojo intereso pobūdį. Ši aplinkybė tik patvirtina, kad atsakovas, kaip perkančioji organizacija, siekdamas sėkmingo pirkimo rezultato, t. y. laiku atliktų darbų ir racionalaus bei tinkamo šių lėšų panaudojimo, privalėjo itin atidžiai vertinti tiekėjų kvalifikaciją.

37Kaip pagrįstai teigia savo atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas, konkurso sąlygose nebuvo keliami reikalavimai pateikti apelianto nurodomus dokumentus apie dalyvavimą viešųjų pirkimų konkursuose, laimėtų konkursų skaičių ir pan. Konkurso sąlygos nenustatė tokio kvalifikacinio reikalavimo tiekėjams, kaip sėkmingas dalyvavimas viešuosiuose pirkimuose. Todėl apelianto nurodyti argumentai, kad jis anksčiau dalyvavo konkursuose viešiems darbams pirkti, kurių dalį laimėjo ir yra sėkmingai baigęs vykdyti 3 sutartis, nagrinėjamoje byloje nėra teisiškai reikšmingi ir negali turėti įtakos, vertinant apelianto atitikimą viešojo pirkimo dokumentuose nustatytiems bendriesiems kvalifikaciniams reikalavimams.

38Pažymėtina, kad VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 2 punkto redakcijoje, galiojančioje nuo 2011 m. sausio 6 d., jau yra įtvirtinta nuostata, kad perkančioji organizacija gali nustatyti, kad paraiška ar pasiūlymas atmetami, jeigu tiekėjui yra iškelta restruktūrizavimo byla. Ši aplinkybė tik patvirtina įstatymo leidėjo nuostatą, kad restruktūrizuojamą įmonę, kaip turinčią finansinių sunkumų įmonę, perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose bet kokiu atveju gali pripažinti neatitinkančia tiekėjams keliamų kvalifikacinių reikalavimų. Tuo tarpu aplinkybė, kad šiuo metu galiojančioje VPĮ 33 straipsnio redakcijoje išliko nuostata, jog perkančioji organizacija gali nustatyti, kad paraiška ar pasiūlymas atmetami, jeigu tiekėjas su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį ar jam yra inicijuotos susitarimo su kreditoriais procedūros, reiškia, kad tokią sutartį gali būti sudariusi ir įmonė, neįgijusi teisinio restruktūrizuojamos įmonės statuso, tačiau tokios sutarties sudarymo faktas atspindi įmonės faktinę finansinę padėtį ir tokia įmonė, dalyvaujanti viešajame pirkime, taip pat gali būti pripažįstama neatitinkančia kvalifikacinių reikalavimų.

39Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių ir argumentų pagrindu teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, pagrįstai nustatęs, jog trečiojo asmens RUAB „Adakris“ kvalifikacija neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų, ir konkrečiai konkurso sąlygų 10.2 punkte nustatyto reikalavimo, pagal kurį tiekėjas neturi būti su kreditoriais sudaręs taikos sutarties ir nėra siekiama susitarimo su kreditoriais, padarė pagrįstą išvadą, kad atsakovas nepagrįstai pripažino trečiąjį asmenį konkurso laimėtoju ir pagrįstai tokį atsakovo, kaip perkančiosios organizacijos, sprendimą pripažino neteisėtu, t.y. bylą iš esmės išnagrinėjo teisingai ir pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą nėra.

40Palikus pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą ir apeliacinio skundo nepatenkinus, iš apelianto ieškovui UAB ,,Klaista“ priteisiamos jo išlaidos už advokato pagalbą apeliacinės instancijos teisme (CPK 98 str.).

41Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

42Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. vasario 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.

43Priteisti iš trečiojo asmens restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės ,,Adakris“ 960 Lt išlaidų už advokato pagalbą ieškovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Klaista“.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu atsakovui Kretingos rajono... 5. 18 516 Lt nuostoliams atlyginti, bylinėjimosi išlaidas.... 6. Ieškinyje nurodė, jog atsakovas, vykdydamas Konkursą, nesilaikė Viešųjų... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. vasario 7 d. sprendimu ieškinį patenkino... 9. 1) pripažino neteisėtais atsakovo Kretingos rajono savivaldybės... 10. 2) priteisė iš atsakovo Kretingos rajono savivaldybės administracijos... 11. Teismas sprendimo motyvuojamojoje dalyje nurodė, kad atsakovo paskelbto... 12. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 13. Apeliaciniu skundu trečiasis asmuo RUAB „Adakris“ prašo Klaipėdos... 14. Apeliacinį skundą grindžia šiais motyvais:... 15. 1. Konkurso sąlygų reikalavimuose nieko nebuvo pasakyta apie... 16. 2. Viešųjų pirkimų tarnyba neturi teisės aiškinti teisės aktų... 17. 3. Po restruktūrizavimo bylos iškėlimo RUAB „Adakris“ dalyvavo 60... 18. 4. Teigia, kad RUAB „Adakris“ pateiktas pasiūlymas, lyginant su kitais... 19. 5. Vykstant pirkimo procedūroms, VPĮ nebuvo draudimo ar apribojimo... 20. 6. Lyginant skirtingų VPĮ redakcijų (pirkimo metu galiojusios ir nuo 2011 m.... 21. Atsakovas Kretingos rajono savivaldybės administracija pareiškimu prisideda... 22. Atsiliepimu į trečiojo asmens apeliacinį skundą ieškovas prašo... 23. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 24. Apeliacinis skundas atmestinas, Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. vasario 7... 25. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai... 26. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 320 straipsnio 1 ir 2... 27. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal... 28. Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir... 29. Pagal VPĮ 32 straipsnio 6 dalies nuostatą, perkančioji organizacija turi... 30. Atsakovo Kretingos rajono savivaldybės administracijos paskelbto supaprastinto... 31. Taigi, pirkimo dokumentuose, ir konkrečiai jų dalyje, nustatančioje... 32. Kaip pagrįstai nustatė pirmosios instancijos teismas, nėra ginčo dėl to,... 33. Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau tekste... 34. Nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo išvada, apeliantas teigia, kad... 35. Kaip jau minėta šioje nutartyje, perkančioji organizacija privalo... 36. Apeliantas teigia, kad pirkimas buvo vykdomas iš Europos Sąjungos, valstybės... 37. Kaip pagrįstai teigia savo atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas,... 38. Pažymėtina, kad VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 2 punkto redakcijoje,... 39. Šioje nutartyje išdėstytų aplinkybių ir argumentų pagrindu teisėjų... 40. Palikus pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą ir apeliacinio... 41. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso 326... 42. Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. vasario 7 d. sprendimą palikti... 43. Priteisti iš trečiojo asmens restruktūrizuojamos uždarosios akcinės...