Byla 2FB-16064-615/2014

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas, rašytinio proceso tvarka spręsdamas G. Č. ir J. Č. pareiškimo priėmimo klausimą,

Nustatė

2Pareiškėjai kreipėsi į teismą prašydami iškelti jiems fizinių asmenų bankroto bylą.

3Pareiškimas nepriimtinas nagrinėti.

4Pareiškimai dėl bankroto bylos fiziniams asmenims iškėlimo yra paduodami CPK nustatyta tvarka (Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau- FABĮ) 4 straipsnio 1 dalis). Pagal CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punktą teismas privalo atsisakyti priimti pareiškimą jeigu suinteresuotas asmuo, kreipęsis į teismą, nesilaikė tai bylų kategorijai įstatymų nustatytos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos. Pagal FABĮ 4 straipsnio 2 dalį fizinis asmuo, ketindamas pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, privalo ne vėliau kaip prieš mėnesį iki pareiškimo iškelti bankroto bylą pateikimo dienos apie tai raštu pranešti visiems kreditoriams.

5Pažymėtina, kad FABĮ 4 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta kiekvieno pareiškėjo kreditoriaus teisė yra itin svarbi ir itin reikšminga jau sprendžiant pareiškimo dėl bankroto bylos fiziniam asmeniui priėmimo klausimą, kadangi teismui tokį pareiškimą nusprendus priimti, yra privalomai sustabdomas visas skolininko turto realizavimas, taip pat yra privalomai sustabdomi visi išieškojimai iš skolininko turto, įskaitant išieškojimus ne ginčo tvarka (FABĮ 5 straipsnio 6 dalis). Todėl skolininkui nesilaikant FABĮ 4 straipsnio 2 dalies ir 4 dalies 1 punkto reikalavimų, būtų be jokio tam teisinio pagrindo pažeidžiama įstatyme įtvirtinta kiekvieno kreditoriaus teisė ne vėliau kaip prieš keturiasdešimt dienų, t.y. ne vėliau kaip prieš mėnesį iki pareiškimo padavimo ir jo priėmimo klausimo išsprendimo, būti informuotam apie būsimą viso skolininko turto realizavimo sustabdymą ir visų išieškojimų iš skolininko turto, įskaitant išieškojimus ne ginčo tvarka, sustabdymą. O tais atvejais, kai kreditorius yra valstybė ir išieškojimai vykdomi į valstybės biudžetą, šiuo aspektu būtų pažeidžiamas ir viešasis interesas.

6Susipažinus su pareiškimo turiniu ir kartu su pareiškimu pateiktais priedais konstatuotina, kad pareiškėjai nesilaikė fizinių asmenų bylų kategorijai FABĮ 4 straipsnio 2 dalyje nustatytos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos. Sprendžiant iš kartu su pareiškimu pateiktų jo priedų, pareiškėjai ne vėliau kaip prieš mėnesį iki pareiškimo iškelti bankroto bylą pateikimo dienos apie tai raštu nėra tinkamai pranešę kreditoriams UAB „PGM technika“, UAB „Baltic Agro“, UAB „Skulas“. Juridinių asmenų registro duomenimis: UAB „PGM technika“ teisės aktų nustatyta tvarka registruota buveinės vieta yra Draugystės g. 19, Kaune; UAB „Baltic Agro“ teisės aktų nustatyta tvarka registruota buveinės vieta yra Perkūnkiemio g. 2, Vilniuje; UAB „Skulas“ teisės aktų nustatyta tvarka registruota buveinės vieta yra J. K. g. 33, Vilniuje. Pranešimus apie būsimą kreipimąsi į teismą dėl bankroto bylos fiziniam asmeniui iškėlimą aukščiau nurodytiems kreditoriams pareiškėjas išsiuntė visai kitais adresais (UAB „Skulas“ atveju netgi į visai kitą miestą). Duomenys, kurie patvirtintų, kad visai ne kreditorių buveinių registracijos vietų adresais išsiųsti pranešimai aukščiau nurodytiems kreditoriams buvo įteikti, kartu su pareiškimu teismui nepateikti. Todėl pripažintina, kad pareiškėjai aukščiau nurodytų kreditorių atžvilgiu nesilaikė fizinių asmenų bylų kategorijai FABĮ 4 straipsnio 2 dalyje nustatytos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos. Pareiškimą priėmus nagrinėti teisme, be jokio tam teisinio pagrindo būtų pažeistos įstatyme įtvirtintos šių pareiškėjų kreditorių teisės ne vėliau kaip prieš keturiasdešimt dienų, t.y. ne vėliau kaip prieš mėnesį iki pareiškimo padavimo ir jo priėmimo klausimo išsprendimo, būti informuotiems apie būsimą viso skolininkų turto realizavimo sustabdymą ir visų išieškojimų iš skolininkų turto, įskaitant išieškojimus ne ginčo tvarka, sustabdymą.

7Be to, sprendžiant iš kartu su pareiškimu pateiktų jo priedų, pareiškėja J. Č. ne vėliau kaip prieš mėnesį iki pareiškimo iškelti bankroto bylą pateikimo dienos apie būsimą kreipimąsi į teismą dėl bankroto bylos jai iškėlimo nėra raštu jokiu adresu pranešusi šiems pareiškime nurodytiems kreditoriams: VMI prie LR Finansų ministerijos, VSDFV Kauno skyriui, G. V. įmonei „Šoklys“, UAB „Skulas“, UAB „Scandagra“, UAB „L. B.“, UAB „Litagros prekyba“, UAB „L. A.“, UAB „Ivabaltė“, UAB „D. A.“, UAB „PGM technika“, UAB „Bjoras“, UAB „Baltic Agro“, UAB „Agrorodeo“, UAB „Agrokoncerno technika“, UAB „Agrochema“, UAB „Adampolis“, I. P., V. I., antstoliui R. B., antstoliui M. P., antstolei G. A., antstoliui V. K., antstolei S. V., antstolei J. Ž., antstoliui R. S..

8Be to, sprendžiant iš kartu su pareiškimu pateiktų jo priedų, pareiškėjas G. Č. ne vėliau kaip prieš mėnesį iki pareiškimo iškelti bankroto bylą pateikimo dienos apie būsimą kreipimąsi į teismą dėl bankroto bylos jam iškėlimo nėra raštu jokiu adresu pranešęs šiems pareiškime nurodytiems kreditoriams: UAB „Komunalinių paslaugų centras“, antstoliui R. B., antstoliui M. P., antstolei G. A., antstoliui V. K., antstolei S. V., antstolei J. Ž., antstoliui R. S..

9Pažymėtina, kad pareiškime nurodytiems kreditoriams antstoliui R. B., antstoliui M. P., antstolei G. A., antstoliui V. K., antstolei S. V., antstolei J. Ž., antstoliui R. S. ne vėliau kaip prieš mėnesį iki pareiškimo iškelti bankroto bylą pateikimo dienos apie būsimą kreipimąsi į teismą dėl bankroto bylos jiems iškėlimo nėra raštu jokiu adresu pranešę nei pareiškėjas G. Č., nei pareiškėja J. Č..

10Pagal CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punktą teisimo pareiga yra atsisakyti priimti pareiškimą tuo atveju, jeigu suinteresuotas asmuo, kreipęsis į teismą, nesilaikė tai bylų kategorijai įstatymų nustatytos išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos. Juo labiau tais atvejais, kai pareiškimo priėmimo atveju be jokio tam teisinio pagrindo būtų pažeistos įstatyme įtvirtintos pareiškėjų kreditorių teisės ne vėliau kaip prieš keturiasdešimt dienų, t.y. ne vėliau kaip prieš mėnesį iki pareiškimo padavimo ir jo priėmimo klausimo išsprendimo, būti informuotiems apie būsimą viso skolininkų turto realizavimo sustabdymą ir visų išieškojimų iš skolininkų turto, įskaitant išieškojimus ne ginčo tvarka, sustabdymą. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms pareiškimą atsisakytina priimti (FABĮ 4 straipsnio 1 dalis, 2 dalis, CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punktas).

11Teismas, vadovaudamasis Fizinių asmenų bankroto įstatymo 4 straipsnio 1 dalimi, 2 dalimi, CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 3 dalimi, 118 straipsniu, 290-291 straipsniais,

Nutarė

12Pareiškėjų G. Č. ir J. Č. pareiškimo dėl bankroto bylos fiziniams asmenims iškėlimo nepriimti nagrinėti.

13Išaiškinti, kad teismo atsisakymas priimti pareiškimą nekliudo bendra tvarka iš naujo kreiptis į teismą su tuo pačiu pareiškimu, pašalinus aplinkybes, kliudžiusias pareiškimą priimti.

14Nutarties patvirtintas kopijas siųsti pareiškėjų atstovams.

15Pareiškimo priedus gražinti pareiškėjo atstovei.

16Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai