Byla 2-200/2007
Dėl Kauno apygardos teismo 2007 m. sausio 24 d. nutarties, kuria kreditoriai įtraukti į kreditorių ir patvirtinti finansiniai reikalavimai, bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Ekama“ byloje Nr. B2-29-260/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno, Vinco Versecko ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Ekama“ atskirąjį skundą ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Versenta“ dėl Kauno apygardos teismo 2007 m. sausio 24 d. nutarties, kuria kreditoriai įtraukti į kreditorių ir patvirtinti finansiniai reikalavimai, bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Ekama“ byloje Nr. B2-29-260/2007.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3Kauno apygardos teismas 2002 m. spalio 24 d. nutartimi, kuri įsiteisėjo 2003 m. sausio 16 d., UAB „Ekama” iškėlė bankroto bylą.

4Kreditorius UAB “Versenta” pateikė BUAB “Ekama” administratoriui pareiškimą, kuriuo prašė įtraukti į kreditorių sąrašą ir patvirtinti finansinį reikalavimą, kurį sudaro: 738 572,97 Lt negautų pajamų, 1 444 767,90 Lt nuostolių ir 4 928 519,90 Lt delspinigių, iš viso 7 111 860,77 Lt. Nurodė, kad UAB „Versenta“, kaip užsakovas, ir UAB „Ekama“, kaip rangovas, 2001 m. balandžio 11 d. sudarė Kapitalinės statybos rangos sutartį (toliau tekste – Kapitalinės rangos sutartis), pagal kurią rangovas (BUAB „Ekama“) įsipareigojo iki 2001 m. lapkričio 12 d. pastatyti ir perduoti užsakovui (UAB „Versenta“) statinį – objektą „Ledo rūmus" (toliau tekste – objektas). BUAB „Ekama“ sutartu laiku nebaigė statybos darbų iki 2001 m. lapkričio 12 d. Be to, 2002 m. sausio 2 d. įvyko dalies objekto (treniruočių salės) griūtis. BUAB „Ekama“ ne tik netinkamai, nekokybiškai, ne pagal nustatytus terminus ir ne pagal sutarties nuostatas vykdė statybą, bet 2002 m. kovo 30 d. visai nutraukė statybos darbus. Objekto statybos organizavimas ir statybos procesas priklausė nuo BUAB „Ekama“ veiksmų, todėl BUAB „Ekama“ yra atsakingas už netinkamą sutarties vykdymą. Kadangi BUAB „Ekama“ nebevykdė savo įsipareigojimų, todėl UAB „Versenta“ buvo priverstas pats savo lėšomis užbaigti statybos darbus. BUAB „Ekama“ yra kaltas dėl sutarties termino praleidimo, be to jo kaltė preziumuojama pagal įstatymą (CK 6.248 str. l d.).

5Dėl to, kad BUAB „Ekama“ neįvykdė Kapitalinės rangos sutarties ir sutartu laiku nepabaigė statybos darbų, UAB „Versenta“ patyrė l 444 767,90 Lt tiesioginių nuostolių, kuriuos sudaro lėšos skirtos pašalinti statybos trūkumus ir užbaigti statybos darbus, neatliktus atsakovo pagal Kapitalinės rangos sutartį. Todėl atsakovas privalo atlyginti tiesioginius nuostolius (CK 6.256 str. 2 d., Kapitalinės rangos sutarties 8.2 p.).

6Be to, jeigu atsakovas būtų tinkamai įvykdęs Kapitalinės rangos sutartį, statinys būtų buvęs pabaigtas ir perduotas UAB „Versenta“ 2001 m. lapkričio 12 d., tai kreditorius UAB „Versenta“ būtų gavęs pajamas iš statinio. Kadangi objektas buvo pabaigtas ir pripažintas tinkamu naudoti 2002 m. rugpjūčio 28 d., t.y. pavėlavus 289 dienų, todėl tik nuo šio laikotarpio UAB „Versenta“ turėjo galimybę pradėti gauti pajamas iš statinio. Iš ekspertizės išvadų matyti, kad UAB „Versenta“ minėtu laikotarpiu negavo 738 572,97 Lt pajamų, kurias būtų gavęs, jeigu atsakovas būtų tinkamai įvykdęs sutartinius įsipareigojimus, todėl prašo jas priteisti.

7Pagal Kapitalinės rangos sutarties 8.2 punktą atsakovas, sutartu laiku neužbaigęs statyti Objekto, moka UAB „Versenta“ 0,2 procento dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo Objekto statybos kainos ir atlygina Užsakovui jo patirtus nuostolius. Objektas buvo pastatytas ir pripažintas tinkamu naudoti praėjus 289 dienoms nuo sutartos datos, todėl iš atsakovo priteistina 5928 519,90 Lt delspinigių. Tačiau UAB „Versenta“ yra gavęs 1 000 000 Lt draudiminę išmoką iš draudimo įmonės už atsakovo prievolės pažeidimus, todėl iš atsakovo priteistina 4 928 519,90 Lt delspinigių.

8Kreditorius UADB „ERGO Lietuva“ (reorganizuotos UADB „Preventa“ teisių ir pareigų perėmėjas) prašė įtraukti į kreditorių sąrašą ir patvirtinti 1 000 000 Lt finansinį reikalavimą. Nurodė, kad 2001 m. balandžio 10 d. sudarė draudimo sutartį su atsakovu, kurios pagrindu UAB „Versenta“ išdavė laidavimo raštą įsipareigodama sumokėti po pirmo raštiško reikalavimo sumą, neviršijančią 1 000 000 Lt, jei nebus įvykdyti UAB „Ekama“ įsipareigojimai nustatyti Kapitalinės rangos sutartimi. UAB „Versenta“ 2002 m. kovo 1 d. ir 2003 m. kovo 19 d. pateikė draudimo bendrovei reikalavimą sumokėti 1 000 000 Lt , nes UAB „Ekama“ pažeidė Kapitalinės statybos sutartį, todėl draudimo bendrovė 2002 m. kovo 28 d. išmokėjo 1 000 000 Lt draudimo išmoką. Kadangi pagal draudimo sutartį BUAB „Ekama“ buvo įsipareigojusi grąžinti draudimo įmonei išmokėtas draudimo išmokas, todėl UADB „ERGO Lietuva“ įtrauktinas į kreditorių sąrašą ir tvirtintinas 1 000 000 Lt finansinis reikalavimas.

9Kauno apygardos teismas 2007 m. sausio 24 d. nutartimi nusprendė patvirtinti kreditoriaus UAB „Versenta“ 25 695,50 Lt finansinį reikalavimą ir įtraukė į BUAB „Ekama“ kreditorių sąrašą šiai sumai. Taip pat patvirtino kreditoriaus UADB „Ergo Lietuva“ 1 000 000 Lt finansinį reikalavimą, kurį sudaro 409 072,70 Lt nuostolių atlyginimas ir 590 927,30 Lt delspinigiai bei įtraukė į BUAB „Ekama“ kreditorių sąrašą.

10Teismas nustatė, kad 2001 m. balandžio 11 d. tarp UAB “Versenta” ir atsakovo BUAB “Ekama” buvo sudaryta Kapitalinės rangos sutartis, kuria atsakovas įsipareigojo iki 2001 m. lapkričio 12 d. pastatyti ir perduoti užsakovui objektą . Atsakovas sutartu terminu įsipareigojimų pilnai neįvykdė, pilnai pastatyto objekto kreditoriui UAB „Versenta“ neperdavė. 2002 m. sausio 2 d. įvyko objekto dalies (treniruočių salės) griūtis. Po griūties UAB “Versenta” 2002 m. vasario 19 d. kreipėsi į draudimo bendrovę dėl draudimo išmokos išmokėjimo už UAB “Ekama” neįvykdytus įsipareigojimus. Draudimo bendrovė 2002 m. kovo 28 d. išmokėjo UAB “Versenta” 1 000 000 Lt, o UAB “Versenta” gautą draudimo išmoką užskaitė kaip atsakovo neapmokėtus delspinigius. UAB “Ekama” 2002 m. kovo 20 d. pranešė UAB „Versenta“, jog toliau objekto nestatys. Tuomet UAB “Versenta” sudarė sutartis su kitais rangovais, kurie atliko likusius objekto statybos darbus ir objektas 2002 m. rugpjūčio 28 d. buvo pripažintas tinkamu naudoti. Atsakovas UAB „Ekama“ 2002 m. balandžio 12 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu, prašydamas nutraukti Kapitalinės rangos sutartį ir priteisti atsiskaitymą už atliktus darbus bei sumokėti delspinigius, buvo iškelta civilinė byla Nr. 2-33/2003. Vilniaus apygardos teismas 2003 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu (c. b. Nr. 2-33/2003) ieškinį patenkino iš dalies, priteisė atsakovui iš UAB „Versenta“ 1 892 713,66 Lt už atliktus statybos rangos darbus ir 1 190 084 Lt delspinigių; o reikalavimą nutraukti Kapitalinės rangos sutartį teismas atmetė, motyvuodamas tuo, kad šią sutartį šalys nutraukė dar iki ieškinio pateikimo teismui. Lietuvos apeliacinis teismas 2005 m. kovo 8 d. nutartimi pakeitė minėtą Vilniaus apygardos teismo sprendimą ir sumažino už darbus priteistą sumą iki 1 809 458 Lt, o delspinigių sumą iki 100 000 Lt. Civilinėje byloje Nr. 2-33/2003 buvo nustatyta, kad UAB „Ekama“ pagal Kapitalinės rangos sutartį objekto sutartu terminu, t.y. iki 2001 m. lapkričio 12 d. nepastatė, statybos darbus vykdė iki 2001 m. gruodžio 31 d., o teisiniai rangos santykiai tarp UAB „Versenta“ ir UAB „Ekama“ pasibaigė 2002 m. kovo 27 dieną užsakovui UAB „Versenta“ sudarius naują Kapitalinės rangos sutartį su kita bendrove ir atsakovui UAB „Ekama“ nuo 2002 m. kovo 30 d. nutraukus sutartį.

11Dėl UAB „Versenta“ reikalavimo“.

12Teismas pripažino, kadangi UAB „Ekama“ iki 2001 m. lapkričio 11 d. nebaigė vykdyti sutartimi prisiimtų įsipareigojimų pastatyti ir perduoti užsakovui objektą, todėl atsakovui atsirado turtinė prievolė atlyginti kitai sutarties šaliai patirtus nuostolius ir sumokėti netesybas (CK 6.256 str. 2 d.). Atsakovo atsakomybę numatė Kapitalinės rangos sutarties 8.2 punktas, kuriuo šalys susitarė, kad atsakovas, sutartyje nustatytu laiku neužbaigęs statyti objekto, moka UAB „Versenta“ 0,2 procento dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo objekto statybos kainos ir atlygina užsakovui jo patirtus nuostolius. Teismas padarė išvadą, kad atsakovas yra atsakingas už savalaikį prievolės neįvykdymą laikotarpiu nuo 2002 m. lapkričio 12 d. iki 2002 m. sausio 2 d., t.y. iki statinio griūties. Atsakovo teiginius, kad laiku darbų baigti jis negalėjo dėl nuolatinio projekto keitimo ir dėl projektuotojų vėlavimo pateikti projektinius sprendimus, teismas atmetė motyvuodamas tuo, jog atsakovas nesikreipė į užsakovą, kad būtų pakeisti sutarti darbų atlikimo terminai, ir priešingai teigė, kad papildomų darbų atlikimas netrukdys sutartu laiku baigti numatytus darbus. Todėl nėra aplinkybių, dėl kurių atsakovas galėtų būti atleistas nuo civilinės atsakomybės. Teismas pripažino, jog atsakovas BUAB „Ekama“ neatsakingas už UAB „Versenta“ nuostolius, patirtus dėl objekto neužbaigimo laikotarpiu nuo 2002 sausio 2 d. (po dalies objekto griūties) iki 2002 rugpjūčio 28 d. (objekto pripažinimo tinkamu naudoti). Teismas motyvavo tuo, jog po objekto dalies griūties statybos darbai buvo sustabdyti iki griūties priežasčių tyrimo pabaigos. Tyrime buvo nurodyta, jog reikia dalį pastato metalo konstrukcijų demontuoti, parengti pastato atstatymo projektą ir jį vykdyti, o pagrindinėje salėje statybos darbus galima atnaujinti tik atlikus pastatytų konstrukcijų būklės analizę ir, reikalui esant, parengus silpnų konstrukcijų sustiprinimo projektinę dokumentaciją. 2002 m. pradžioje statybos darbai objekte tęsiami nebuvo. Komisija nustatė, kad objekto griūtis įvyko dėl projektuotojų klaidų, neišsamios techninio projekto projektinės dokumentacijos, taip pat kitų projektuotojų klaidų, todėl BUAB „Ekama“ neatsakingas už objekto sugriuvimą (CK 6.696 str. 3 d.), o 2002 m. kovo pabaigoje Kapitalinės rangos sutartis buvo nutraukta. Dėl šių priežasčių teismas padarė išvadą, kad dėl uždelsimo baigti objekto statybos darbus po 2002 m. sausio 2 d. iki sutarties nutraukimo atsakovas nėra atsakingas, nes negalėjo baigti statybos darbų ne dėl nuo jo valios priklausiusių priežasčių. Dėl objekto griūties UAB „Ekama“ negalėjo tęsti statybos darbų iki 2003 m. kovo pabaigos, o 2003 m. kovo 27 d. UAB „Versenta“ sudarius statybos rangos sutartį su kitu rangovu, Kapitalinės rangos sutartis su atsakovu buvo nutraukta. Kadangi teismas nustatė, kad atsakovas kaltas už darbų atlikimo termino pažeidimą laikotarpiu iki statinio griūties, todėl privalo atlyginti UAB „Versenta“ 409 072,70 Lt negautas pajamas ir sumokėti 1 025 695,50 Lt delspinigių. Atsakovo prašymą taikyti ieškinio senatį reikalavimams dėl delspinigių priteisimo teismas atmetė motyvuodamas tuo, jog ginčas dėl nuostolių atlyginimo pagal užsakovo UAB „Versenta“ ieškinį teisme buvo pradėtas nagrinėti dar iki bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Ekama“, o objekto statyba baigta tik 2002 m. rugpjūčio 28 d., todėl tik nuo šio momento UAB „Versenta“ galėjo pradėti skaičiuoti netesybas. Be to, draudimo bendrovė 2002 m. kovo mėnesį UAB „Versenta“ išmokėjo 1 000 000 Lt sumą, kurią UAB „Versenta“ pripažino ir užskaitė kaip delspinigius. Pareiškus reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo, netesybos įskaitomos į nuostolius (CK 6.258 str. 2 d.), todėl pagrįstu teismas laikė tik 1025 695, 50 Lt UAB „Versenta“ finansinį reikalavimą atsakovui BUAB „Ekama“, kurį sudaro: 409072,70 Lt nuostoliai ir 616 622,80 Lt delspinigiai. Teismas atmetė UAB „Versenta“ finansinį reikalavimą priteisti 1 444 767,90 Lt nuostolių patirtų atstatant sugriuvusią dalį bei baigiant statyti objektą, motyvuodamas tuo, jog atsakovas yra nekaltas dėl objekto griūties.

13Dėl UADB „Ergo Lietuva“ reikalavimo.

14Teismas patenkino UADB „ERGO Lietuva“ prašymą patvirtinti 1 000 000 Lt finansinį reikalavimą. Teismas nurodė, kad draudimo įmonė 2002 m. kovo 28 d. sumokėjo UAB „Versenta“ 1000000 Lt draudimo išmoką, kuria buvo apdraudusi BUAB „Ekama“ prievoles pagal Kapitalinės rangos sutartį ir kurios pagrindu buvo išdavusi laidavimo raštą atsakovo vardu sumokėti 1 000 000 Lt po pirmojo raštiško pareikalavimo, nereikalaujant įrodyti reikalavimo priežasčių, už atsakovo įsipareigojimų neįvykdymą. Reikalavimą kreditorius (UAB „Versenta“) atsakovui pareiškė 2002 m. kovo 28 d., todėl teismas patenkino UADB „ERGO Lietuva“ 1 000 000 Lt finansinį reikalavimą atsakovui, kaip sumą išmokėtą pagal laidavimo raštą (CK 6.88 str. 1 d.).

15Be to, teismas nurodė, jog sprendžiant UAB „Versenta“ reikalavimų pagrįstumą nustatyta, kad UAB „Versenta“ patyrė 409 072,70 Lt nuostolių ir 616 622,80 Lt delspinigių. Kadangi UAB „Versenta“ gavo iš draudimo bendrovės 1 000 000 Lt draudimo išmoką, todėl patvirtinus 1 000 000 Lt draudimo bendrovės reikalavimą, šia suma mažintinas UAB „Versenta“ reikalavimas ir teismas patvirtino kreditoriaus UAB „Versenta“ 25 695,50 Lt delspinigių finansinį reikalavimą.

16Atsakovas BUAB „Ekama“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2007 m. sausio 24 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atsisakyti patvirtinti UAB „Versenta“ ir UADB „Ergo Lietuva“ finansinius reikalavimus. Taip pat prašė priteisti iš UAB „Versenta“ ir UADB „Ergo Lietuva“ atstovavimo išlaidas patirtas apeliacinės instancijos teisme. Apeliantas nurodė, kad teismo nutartis nepagrįsta, dėl šių motyvų:

171.

18dėl atsakovo atsakomybės vėluojant įvykdyti sutartinę prievolę laikotarpiu nuo 2001 m. lapkričio 12 d. iki 2002 m. sausio 2 d. Teismas nepagrįstai teigia, jog atsakovas pilnai atsakingas už savalaikį prievolės neįvykdymą minėtu laikotarpiu. UAB „Versenta“ buvo atsakingas už pateiktos projektinės dokumentacijos kokybę ir jos trūkumus. Projektas statybos eigoje buvo nuolat keičiamas, tikslinamas, todėl statybos darbai nebuvo užbaigti laiku dėl pačios UAB „Versenta“ kaltės. Įsiteisėjusiu teismo sprendimu yra nustatyta, jog visi statybos darbai buvo užbaigti iki 2001 m. gruodžio 31 d. Teismas turėjo taikyti CK 6.248 straipsnio 4 dalį, 6.253 straipsnio 5 dalį, 6.259 straipsnio 1 dalį ir sumažinti arba atleisti atsakovą nuo atsakomybės, nes yra įrodyta, jog dėl žalos atsiradimo didžiausia kaltės dalis tenka kreditoriui - UAB „Versenta“, kadangi žala atsirado dėl kreditoriaus samdytų projektuotojų kaltės;

192.

20dėl priteistų nuostolių dydžio. Teismas nepagrįstai priteisė negautas pajamas už 2001 m. laikotarpį, nes UAB „Versenta“ verslo plane nebuvo planuojama jokios pajamos ir jokia veikla tais metais. Taigi, nepriklausomai ar statybos darbai būtų atlikti laiku, ar pavėlavus, UAB „Versenta“ pajamų nebūtų gavusi. Be to, statinys buvo pripažintas tinkamu naudoti tik 2002 m. rugpjūčio 28 d., o pajamos pradėtos gauti nuo 2002 m. rugsėjo 13 d., t.y. neiškarto pripažinus tinkamu naudoti, bet vėliau, todėl teismas negalėjo pradėti skaičiuoti termino nuo sutartyje nurodytos darbų atlikimo datos. Ekspertas nuostolius skaičiavo remdamasis tuo, kokias pajamas būtų gavęs UAB „Versenta“, jei būtų pradėjęs eksploatuoti statinį ginčijamu laikotarpiu, tačiau, kaip minėta, UAB „Versenta“ jokių pajamų laikotarpiu nuo 2001 m. lapkričio 12 d. iki 2002 m. sausio 2 d. neplanavo ir nebūtų galėjęs gauti, todėl teismas nepagrįstai priteisė nuostolius, kaip negautas pajamas;

213.

22dėl priteistų netesybų ir senaties termino taikymo. Įstatymas nustato 6 mėnesių ieškinio senaties terminą delspinigiams išieškoti, todėl už priteistą laikotarpį senaties terminas pasibaigė atitinkamomis 2002 m. gegužės 12 – 2002 m. liepos 2 dienomis. UAB „Versenta“ reikalavimą dėl delspinigių priteisimo pareiškė 2002 m. gruodžio 17 d. pateikdamas finansinį reikalavimą, t.y. praleidus senaties terminą. Teismas nepagrįstai nurodė, jog ieškinys buvo pradėtas nagrinėti iki bankroto bylos iškėlimo, todėl neva senaties terminas netaikytinas. Iki bankroto bylos iškėlimo buvo pateiktas ir pradėtas nagrinėti ieškinys dėl 762 762 Lt priteisimo avansu sugriuvusio pastato dalies statybos darbų atlikimui, vėliau patikslintu ieškiniu UAB „Versenta“ prašė priteisti nuostolius. UAB „Versenta“ raštuose nurodė, jog skaičiuoja delspinigius atsakovui, tačiau nors pranešdamas ir pradėjo savo šią teisę realizuoti, bet ieškinio teisme laiku nepateikė. Teismas nepagrįstai nurodo, jog tik pabaigus statybas, t.y. nuo 2002 m. rugpjūčio 28 d. UAB „Versenta“ galėjo pradėti skaičiuoti netesybas, nes kreditorius galėjo pradėti skaičiuoti netesybas nuo jų atsiradimo dienos. Be to, teismas nepagrįstai aplinkybę, kad 1 000 000 Lt, gautų iš draudimo bendrovės UAB „Versenta“ pripažino delspinigiais, laikė svarbia netaikant ieškinio senaties termino. Iš draudimo įmonės gauta suma negalėjo būti įskaityta kaip delspinigių atlyginimas, o jei buvo įskaityta, apie tai turėjo būti pranešta kitai šaliai. Tačiau atsakovui apie įskaitimą pranešta nebuvo, o apie delspinigių įskaitymą UAB „Versenta“ pranešė tik pareiškime dėl finansinių reikalavimų patvirtinimo 2005 m. lapkričio 9 d., kai teisme jau buvo pareikštas reikalavimas dėl delspinigių priteisimo. Todėl UAB „Versenta“ nurodomas įskaitymas yra niekinis, o teismo atsisakymas taikyti senaties terminą nepagrįstas;

234.

24dėl priteistų netesybų dydžio. Teismas priteisdamas delspinigius sumažino juos priteistu nuostolių dydžiu, tačiau neatsižvelgė į atsakovo prašymą sumažinti pačių delspinigių dydį CK 6.73 straipsnio pagrindu. UAB „Versenta“ skaičiuoja netesybas nuo visos darbų kainos, nors didžioji prievolės dalis jau buvo įvykdyta. Buvo skaičiuojami 0,2 procentų dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną, kas sudaro 73 procentus metinių palūkanų, o tokio dydžio netesybos, remiantis teismų praktika, laikytinos aiškiai per didelėmis;

255.

26dėl UADB „Ergo Lietuva“ kreditorinio reikalavimo. Draudimo bendrovė draudiminę išmoką išmokėjo be pagrindo, todėl nebuvo pagrindo patvirtinti prašomą finansinį reikalavimą. Draudiminiu įvykiu turėjo būti laikoma užsakovo pretenzija pareikšta draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu (draudimo sutarties 9.3.1. p.). Draudimo sutartis galiojo nuo 2001 m. balandžio 10 d. iki 2001 m. gruodžio 31 d., todėl kreditoriui UAB „Versenta“ pirmą reikalavimą pateikus 2002 m. vasario 19 d., draudimo bendrovės atsakomybė jau buvo pasibaigusi ir nebebuvo pagrindo mokėti draudiminių išmokų. Be to, šis laidavimas savo prigimtimi artimas garantijai, todėl jam turi būti taikomos garantijas reglamentuojančios normos, t.y. garantija baigiasi suėjus garantijos terminui. Net laikant, kad UAB „Versenta“ laiku pateikė pretenziją, draudikas neturėjo teisės išmokėti draudiminės išmokos, nes draudiminiai įvykiai yra finansiniai nuostoliai, o delspinigiai negali būti laikomi finansiniais nuostoliais. Jei ir būtų laikoma, kad draudimo bendrovė turi teisę reikalauti 1 000 000 Lt atlyginimo, tai atsakovas reiškia visus atsikirtimus, nurodytus pirmajame šio skundo punkte ir nustačius, kad UAB „Versenta“ neturi arba ne visa apimtimi turi teisę reikšti reikalavimą nuostolių ir netesybų atlyginimo, ši išvada taikytina ir UADB „Ergo Lietuva“ atžvilgiu.

27Kreditorius UAB „Versenta“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2007 m. sausio 24 d. nutarties dalį, kuria nepatvirtinta dalis UAB „Versenta“ finansinių reikalavimų ir priimti šioje dalyje naują sprendimą – prašymą dėl finansinių reikalavimų patvirtinti pilnai. Apeliantas nurodė, kad teismo nutartis nepagrįsta, dėl šių motyvų:

281.

29dėl sutartinės atsakomybės taikymo. BUAB „Ekama“ yra atsakingas už UAB „Versenta“ patirtus nuostolius dėl Kapitalinės rangos sutarties netinkamo vykdymo ir statinio sugriuvimo, t.y. laikotarpiu nuo 2002 m. sausio 2 d. iki 2002 m. rugpjūčio 28 d., nes pagal CK 6.248 straipsnio 1 dalį, skolininko kaltė yra preziumuojama. Atsakovas, pasirašęs Kapitalinės rangos sutartį žinojo darbų atlikimo terminus ir privalėjo organizuoti darbus taip, kad jie būtų atlikti laiku. Be to, 2002 m. kovo 30 d. atsakovas pareiškė, jog nutraukia visus statybos darbus, todėl yra atsakingas dėl sutarties terminų pažeidimo. Teismo argumentas, kad atsakovas neatsakingas dėl pastato griūties, nes griūtis įvyko dėl projektuotojo kaltės, yra nepagrįstas. Pagal CK 6.657 straipsnį rangovas privalo imtis visų įmanomų priemonių jam patikėto turto išsaugojimui ir atsako už turto neišsaugojimą nepriklausomai nuo kaltės formos. Todėl atsakovui tenka pareiga įrodyti kaltės nebuvimą. Be to CK 6.659 straipsnio 1 dalies 3 punktas nustato, jog rangovas privalo įspėti užsakovą ir sustabdyti darbus, kai yra nuo rangovo nepriklausančių aplinkybių, sudarančių grėsmę atliekamo darbo tinkamumui, tvirtumui ir saugumui. Atsakovas atsakingas dėl to, kad nedėjo visų pastangų atliekamo darbo tvirtumui užtikrinti, neįspėjo užsakovo apie grėsmę darbo tvirtumui, todėl ir yra atsakingas dėl pastato griūties. Atsakovas neperdavė darbo rezultato, todėl jam tenka atsitiktinė darbo žuvimo rizika (CK 6.682 str. 1 d.).

30Teismas nepagrįstai panaikino BUAB „Ekama“ kaltę nustatytą ankstesnėse teismų nutartyse, nes Lietuvos apeliacinis teismas 2004 m. balandžio 29 d. nutartimi paliko galioti Kauno apygardos teismo 2004 m. kovo 8 d. nutarties dalį, kuria buvo nustatyta 25 procentų BUAB „Ekama“ kaltė dėl statinio griūties. Kitoje (panaikintoje) dalyje, nagrinėdamas klausimą iš naujo, teismas negalėjo spręsti klausimų, kurie išspręsti paliktoje galioti teismo nutartyje, t.y. negalėjo pakeisti nustatyto kaltės dydžio. Spręsdamas dėl BUAB „Ekama“ kaltės teismas neįsigilino į ekspertizės išvadas, kuriose nustatyta, jog buvo nukrypimų nuo standartinių kokybės sąlygų, gaminių gamybos broko. Atsakovas nebuvo pakankamai atidus ir rūpestingas, todėl yra atsakingas dėl užsitęsusių statybos darbų ir kaltas dėl pastato griūties, bent jau dalinai. Kadangi ekspertizė negalėjo tiksliai įvardinti dėl statinio griūties kaltų asmenų, todėl turėjo būti taikoma solidari atsakomybė ir atsakovui (CK 6.696 str. 4 .). Be to, teismas nesvarstė galimybės skirti papildomą ekspertizę, nes atliktoji yra nevienareikšmiška ir nekonkreti, todėl buvo tikslinga skirti papildomą ekspertizę.

31Pagal Kapitalinės rangos sutartį atsakovas atsakingas už objekto išsaugojimą iki jo perdavimo apeliantui. Be to perduodant atsakovas turi pareikšti, kad perduodamo objekto darbų kokybė atitiks sutartyje nustatytas sąlygas, teisės aktų reikalavimus. Todėl jis turi nešti visą atsakomybę už netinkamai atliktus darbus.

32Remiantis aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, atsakovas nebuvo pakankamai rūpestingas ir apdairus, kiek buvo būtina, todėl yra kaltas dėl apelianto nuostolių patirtų iki objekto priėmimo naudoti CK 6.248 straipsnio 3 dalies pagrindu.

332.

34dėl tiesioginių nuostolių atlyginimo. Atsakovas neįvykdė Kapitalinės rangos sutarties, nebaigė statybos darbų, paliko darbų trūkumus, kuriuos turėjo pašalinti apeliantas, todėl BUAB „Ekama“ turi atlyginti patirtus nuostolius. Viso objekto statybos darbų vertė buvo 10 256 955 Lt, atsakovas buvo atlikęs darbų už 9 343 817,30 Lt, todėl atsakovo liko neatliktų darbų už 913 138 Lt. Neatliktų darbų užbaigimui apeliantas patyrė 1 453 911,24 Lt išlaidas, kurias sudaro ne tik neatlikti darbai, bet ir atsakovo darbų trūkumų šalinimas. Todėl atsakovas privalo atlyginti šią sumą apeliantui (CK 6.249 str. 1 d., 6.256 str. 2 d., 6.258 str. 5 d.). Atsakovui nebuvo suteikta teisė keisti techninį projektą, medžiagų rūšį, kokybę bei konstrukcines ypatybes. Statybos darbų vykdymo projektą rengė atsakovas, kuris galėjo ir privalėjo numatyti trūkstamus ir būtinus papildomus darbus. Apie trūkstamus projektinius sprendimus atsakovas turėjo informuoti apeliantą ir gauti objekto techninio projekto autoriaus bei apelianto sutikimą. Atsakovui to nepadarius, apeliantas neturi pagrindo abejoti atliktų darbų kokybe. Todėl atsakovui savavališkai atlikus darbus, nukrypstant nuo techninio projekto, dėl visų objekto defektų, atliktų darbų trūkumų iki objekto perdavimo (įskaitant griūtį) yra kaltas atsakovas, jo kaltė preziumuojama.

35Atsakovas laimėjo konkursą, kurio sąlygos atitiko Kanados firmos „Robertson“ metalo rėmų konstrukcinius sprendimus. Atsakovas pasirinko metalo konstrukcijų gamintoją iš Latvijos, kurio metalo konstrukcijų rėmai buvo nekokybiški. Metalo konstrukcijų neatitikimas reikalavimams buvo užfiksuotas statybos žurnale ir Statybos konstrukcijų griūties tyrimo akte. Atsakovas nusprendė naudoti ne techniniame projekte numatytas „Robertson“ konstrukcijas. Atsakovo parengti nauji darbo brėžiniai buvo atlikti paliekant techniniame projekte numatytus „Robertson“ sistemos parametrus ir mazgus, bet neatsižvelgiant, kad skirtingų firmų metalo konstrukcijų techniniai parametrai skiriasi. Be to darbo projektas buvo parengtas tik metalinių rėmų įrengimui, o kitoms pakeistoms medžiagų dalims jokių brėžinių ar paskaičiavimų nebuvo atlikta. Todėl atsakovas yra atsakingas už nukrypimus nuo normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir privalo prisiimti atsakomybę už netinkamai atliktus statybos darbus;

363.

37dėl negautų pajamų atlyginimo. Atsakovo kalti veiksmai atsirado neįvykdžius pareigos laiku ir tinkamai atlikti visus statybos darbus. Neteisėti atsakovo veiksmai pasireiškė tuo, kad statybos darbai nebuvo atlikti sutartu laiku, dalis objekto sugriuvo ir galiausiai visai buvo nutraukti statybos darbai. Atsakovas darbus turėjo atlikti iki 2001 m. lapkričio 12 d., tačiau dėl atsakovo kaltės pastatas buvo pripažintas tinkamu naudoti tik 2002 m. rugpjūčio 28 d., t.y. pavėlavus 289 dienas, todėl tik nuo šios datos apeliantas galėjo gauti pajamas, ir atsakovas atsakingas, kad apeliantas negavo pajamų minėtu laikotarpiu. Remiantis atliktų ekspertizių vidurkiais, apskaičiuota, kad apeliantas negavo 738 572,97 Lt pajamų, kurias privalo atlyginti atsakovas (CK 6.249 str. 1 d., 6.256 str. 2 d.);

384.

39dėl delspinigių priteisimo. Atsakovas nevykdė pareigos sutartu laiku užbaigti statybos darbus, todėl privalo sumokėti 0,2 procentų dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną (Kapitalinės rangos sutarties 8.2 p.). Atsakovas vėlavo atlikti darbus 289 dienas, todėl privalo sumokėti delspinigius už visą vėlavimo laikotarpį. Teismas nepagrįstai nurodo, jog atsakovas neatsakingas apeliantui po 2002 m. sausio 2 d., nes nuo šios datos objektas buvo baigtas statyti dėl atsakovo kaltės.

40Kreditorius UAB „Versenta“ pateikė atsiliepimą į BUAB „Ekama“ atskirąjį skundą, kuriame prašė atskirąjį skundą atmesti.

41Atsakovas BUAB „Ekama“ pateikė atsiliepimą į UAB „Versenta“ atskirąjį skundą, kuriame prašė atskirąjį skundą atmesti.

42Kreditoriaus UAB „Versenta“ atskirasis skundas atmestinas.

43Atsakovo BUAB „Ekama“ atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

44Dėl nuostolių, patirtų iki objekto griūties.

45Iš Kapitalinės rangos sutarties 3.1 punkto matyti, kad atsakovas įsipareigojo baigti statyti objektą iki 2001 m. lapkričio 12 d. (VIII T., b.l. 177-181). Iš BUAB „Ekama“ 2001 m. gruodžio 21 d. rašto Nr. 514 (XXIII T., b.l. 23), BUAB „Ekama“ 2001 m. gruodžio 21 d. rašto Nr. 515 (c.b. Nr. 240-33/2003, I T., b.l. 51) matyti, kad atsakovas darbus pagal Kapitalinės rangos sutartį baigė ir prašė organizuoti objekto priėmimą. Kapitalinės rangos sutarties 5.1.4. punkto pagrindu UAB „Versenta“ įsipareigojo per dešimt darbo dienų po raštiško BUAB „Ekama“ pranešimo apie objekto užbaigimą ir prašymo organizuoti jo priėmimą gavimo (VIII T., b.l. 177-181). UAB „Versenta“ nepradėjo vykdyti priėmimo darbų, nesurašė neatliktų darbų akto iki treniruočių salės griūties. Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartyje (c.b. Nr. 240-33/2003, IV T., b.l. 227-232) yra nustatyta, jog visi statybos darbai buvo baigti iki 2001 m. gruodžio 31 d., ši aplinkybė nustatyta įsiteisėjusio teismo sprendimu, todėl neįrodinėtina (CPK 182 str.). UAB „Versenta“ teiginys, kad atmetus atliktų darbų kainą iš Kapitalinės rangos sutarties atliktinų darbų kainos gaunamas skirtumas įrodo, jog ne visi darbai buvo atlikti, atmestinas. Atliekant statybos darbus atliekamų darbų kaina gali kisti, šią aplinkybę patvirtina faktas, jog vykdant kapitalinės rangos sutartį atliekamų darbų kaina nuolat kito, todėl atliktų darbų kaina negali būti tinkamu ir pakankamu įrodymu nustatant atliktų darbų apimtį. Be to, 2001 m. gruodžio 11 d. savitarpio suderinimo aktas Nr. 01-12-11/02 (XI T. b.l. 126) patvirtina, kad UAB „Versenta“ kapitalinės rangos sutarties 5.2.4. punkto pagrindu atsisakė dalies darbų atlikimo, todėl neturi teisės reikalauti, kad būtų atlikti visi Kapitalinės rangos sutartyje numatyti darbai, o kurie konkrečiai darbai yra neatlikti, UAB „Versenta“ neįrodinėja (CPK 178 str.). Taigi, aukščiau išdėstytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog 2001 m. gruodžio 21 d. BUAB „Ekama“ baigė visus statybos darbus pagal Kapitalinės rangos sutartį. Kadangi BUAB „Ekama“ įsipareigojo darbus baigti, bet ne priduoti, todėl laikytina, jog savo prievolę pastatyti objektą BUAB „Ekama“ įvykdė 2001 m. gruodžio 21 d.

46Kadangi atsakovas turėjo baigti statybos darbus 2001 m. lapkričio 12 d., bet baigė juos 2001 m. gruodžio 21 d., todėl spręstinas atsakovo atsakomybės klausimas dėl rangos darbų atlikimo uždelsimo.

47Minėta, kad pagal Kapitalinės rangos sutarties 3.1 punktą atsakovas statybos darbus buvo įsipareigojęs baigti iki 2001 m. lapkričio 12 d. Vadovaujantis CK 6.652 straipsnio 2 dalimi rangovas atsako už terminų pažeidimą, jei įstatymas ar sutartis nenustato ko kito. Taigi, įstatymas nustato rangovo (šiuo atveju atsakovo) kaltės prezumpciją, jei nėra įstatymuose nustatytų aplinkybių šalinančių rangovo kaltę. Remiantis CK 6.691 straipsnio 1 dalimi statybos rangos sutarties šalys sutarties vykdymo metu privalo bendradarbiauti (kooperavimosi pareiga), o jei kyla kliūčių, trukdančių tinkamai vykdyti sutartį, kiekviena sutarties šalis privalo imtis visų nuo jos priklausančių protingų priemonių toms kliūtims pašalinti, o šalis, nevykdanti šios pareigos, praranda teisę į nuostolių, padarytų dėl atitinkamų kliūčių nepašalinimo, atlyginimą. Be to, CK 6.661 straipsnio 1 dalis suteikia teisę rangovui sustabdyti pradėtus darbus, jei užsakovas nevykdo savo priešpriešinių pareigų. Užsakovas laikomas pažeidusiu prievolę, kai rangovas negali įvykdyti prievolės dėl nepakankamo užsakovo bendradarbiavimo su skolininku arba dėl kitos užsakovo kaltės (CK 6.64 str. 1 d. 1 p.). Todėl, sprendžiant atsakovo atsakomybės klausimą, būtina nustatyti ar užsakovas UAB „Versenta“ pakankamai bendradarbiavo ir tinkamai atliko savo pareigas vykdant Kapitalinės rangos sutartį.

48Vadovaujantis Statybos įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 3 punktu (įstatymo redakcija galiojusi nuo 2000-09-15 iki 2001-11-20) užsakovas privalo turėti nustatyta tvarka parengtą, suderintą ir patvirtintą statinio projektą pagal normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus. Taigi, UAB „Versenta“ turi pareigą laiku pateikti atsakovui tinkamą dokumentaciją statybos darbų atlikimui. Iš atsakovo 2001 m. rugsėjo 10 d. rašto Nr. 01-02-299 (XXIII T., b.l.13) matyti, kad dar nebuvo suprojektuoti laiptai L-2, nepatikslinta balkono ašių altitudė, pertvarų konstrukcijos, perdangų ašyse 10-11 alt.+2,37 planas, nepatikslinti laiptų ir turėklų brėžiniai. Iš atsakovo 2001 m. spalio 11 d. rašto Nr. 01-02-343 (XXIII T., b.l.14) matyti, kad dar nesuprojektuotos kai kurios tribūnų laikančios konstrukcijos, tribūnas laikantis rėmas TR 1-3 10 ašyje suprojektuotas klaidingai ir tai sustabdo tribūnų įrengimo darbus. Iš 2001 m. spalio 3 d. rašto Nr. 01-02-331 (XXIII T., b.l.15) matyti, kad projektinių sprendimų nebuvimas stabdo statybos darbus. Iš atsakovo 2001 m. lapkričio 5 d. rašto Nr. 01-02-392 (XXIII T., b.l.16) matyti, kad dar neatlikti berėmių stiklo konstrukcijų projektavimo darbai, neatlikta eilė kitų projektinių sprendimų, kas neleidžia BUAB „Ekama“ užsandarinti pastato ir laiku baigti apdailos darbus ir priduoti objektą eksploatacijai. Iš atsakovo 2001 m. lapkričio 7 d. rašto Nr. 01-02-400 (XXIII T., b.l.17) matyti, kad nėra pateikta difuzorių, lempų ir kolonėlių schema, todėl atsakovas negali baigti atlikti lubų įrengimo ir pridavimo darbų. Iš atsakovo 2001 m. lapkričio 16 d. rašto Nr. 01-02-426 (XXIII T., b.l.18) matyti, kad atsakovui dar nėra perduoti visi būtini projektiniai sprendimai treniruočių salės kai kuriems konstrukcijoms įrengti. Iš atsakovo 2001 m. lapkričio 23 d. rašto Nr. 01-02-441 (XXIII T., b.l. 19) matyti, kad UAB „Versenta“ nebuvo paskyrusi atestuoto asmens elektros ūkio eksploatacijai. Iš atsakovo 2001 m. lapkričio 27 d. rašto Nr. 01-02-450 (XXIII T., b.l.20) matyti, kad dar nepateiktas atsakovui didžiosios salės rėmų sujungimo mazgo stiprinimo projektinis sprendimas. Iš atsakovo 2001 m. lapkričio 29 d. rašto Nr. 01-02-455 (XXIII T., b.l.21) matyti, kad atsakovui nepateikta šaldymo įrangos užmaitinimo principinė schema. Iš atsakovo 2001 m. gruodžio 7 d. rašto Nr. 01-02-473 (c.b. Nr. 240-33/2003, I T., b.l. 190) matyti, kad UAB „Versenta“ nebuvo pateikusi pakabinamų lubų brėžinių. Iš atsakovo 2001 m. rugpjūčio 16 d. rašto Nr. 01-02-278 (c.b. Nr. 240-33/2003, I T., b.l. 187), 2001 m. rugpjūčio 23 d. šalių sudaryto akto (XXIII T., b.l. 24) matyti, kad dėl treniruočių salės architektūrinių ir konstrukcinių dalių brėžinių paskaičiavimuose padarytų klaidų reikia demontuoti ir permontuoti sieninius panelius. Šių aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą, kad kreditorius UAB „Versenta“ nepateikė visų reikalingų projektinių sprendimų, kai kurie pateikti projektiniai sprendimai buvo klaidingi, t.y. UAB „Versenta“ kaltas dėl termino baigti statybos rangos darbus numatytus pagal Kapitalinės rangos sutartį praleidimo, todėl atsakovas atleistinas nuo atsakomybės dėl termino baigti statybos rangos darbus praleidimo (CK 6.64 str. 3 d., CK 6.259 str. 1 d) laikotarpiu nuo 2001 m. lapkričio 12 d. iki 2001 m. gruodžio 21 d.

49Kadangi atsakovas privalėjo tik baigti statyti objektą, todėl atsakovas negali būti atsakingas už negautas UAB „Versenta“ pajamas laikotarpiu po statybos baigimo iki griūties (2001 m. gruodžio 21 d. iki 2002 m. sausio 2 d.).

50Apelianto UAB „Versenta“ teiginiai, o taip pat pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovas suderinimo aktais buvo įsipareigojęs atlikti darbus laiku nepaisant sutartinių darbų pakeitimų, nepagrįsti. Suderinimo aktais atsakovas buvo įsipareigojęs atlikti papildomus darbus ar įvykdyti įvairius atliekamų darbų pakeitimus, tačiau suderinimo aktais atsakovas nebuvo įsipareigojęs laiku atlikti darbus paminėtus aukščiau išvardintuose raštuose, kurių negalėjo atlikti dėl projektinių sprendimo nebuvimo ar klaidingų projektinių sprendimų.

51UAB „Versenta“ teiginiai, kad byloje nėra dokumentų, patvirtinančių, jog atsakovui nebuvo pateikti reikiami projektiniai sprendimai, atmestini, nes šios aplinkybės įrodinėjimo pareiga kyla UAB „Versenta“ teigiančiam, jog projektiniai sprendimai buvo pateikti (įrodyti privalo teigiantis asmuo, o ne neigiantis, CPK 178 str.). UAB „Versenta“ teiginiai, jog atsakovas neprašė pratęsti darbų atlikimo terminų ir atsakovas vienašališkai pratęsė statybos darbų terminus, neatleidžia UAB „Versenta“ nuo atsakomybės dėl savo pareigų nevykdymo ir nuo bendradarbiavimo pareigos, nes UAB „Versenta“ laiku nepateikus brėžinių, atsakovas turėjo įstatyminę teisę stabdyti atliekamus darbus (CK 6.661 str. 1 d.). Be to, UAB „Versenta“, manydama, kad atsakovas neįvykdys laiku statybos darbų, nepavedė šio darbo jokiam kitam trečiajam asmeniui (CK 6.658 str. 3 d.), t.y. suvokė ir sutiko, kad statybos darbai užsitęs.

52Vadovaujantis Kapitalinės rangos sutarties 5.1.4. punktą baigtą statyti objektą UAB „Versenta“ privalėjo priimti per dešimt darbo dienų po raštiško pranešimo. Teismas nustatė, kad atsakovas tokį pranešimą pateikė 2001 m. gruodžio 21 d., tačiau, dar nesibaigus priėmimo terminui, 2002 m. sausio 2 d. įvyko dalies objekto (treniruočių salės) griūtis. Kadangi atsakovas nėra atsakingas dėl statybos darbų termino praleidimo, todėl pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria nuspręsta priteisti iš atsakovo 409 072,70 Lt negautų pajamų už laikotarpį nuo 2001 m. lapkričio 12 d. iki 2002 m. sausio 2 d., naikintina ir šioje dalyje priimtinas naujas sprendimas – reikalavimas atmestinas.

53Kaip minėta atsakovas savo pareigą baigti statybos darbus atliko 2001 m. gruodžio 21 d., todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė reikalavimą priteisti nuostolius, kaip negautas pajamas už laikotarpį po 2002 m. sausio 2 d.

54Atmetus reikalavimą dėl negautų pajamų priteisimo laikotarpiu nuo 2001 m. lapkričio 12 d. iki 2002 m. sausio 2 d. priteistų nuostolių dydis neturi reikšmės, todėl teismas dėl šių argumentų nepasisako.

55Dėl delspinigių priteisimo.

56Teismui nustačius, kad atsakovas darbus pavėlavo atlikti dėl ieškovo veiksmų, delspinigiai neskaičiuotini, tačiau pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas, nustatydamas, jog darbų atlikimo terminas praleistas, netinkamai aiškino ieškinio senaties taikymo normas, todėl teismas pasisako dėl šių teisės normų taikymo.

57Pirmosios instancijos teismas atmetė atsakovo prašymą taikyti ieškinio senatį delspinigiams skaičiuoti nurodydamas, kad ginčas dėl delspinigių buvo pradėtas nagrinėti iki bankroto bylos atsakovui iškėlimo ir tik pridavęs objektą 2002 m. rugpjūčio 28 d. atsakovas galėjo paskaičiuoti delspinigių dydį. Šie pirmosios instancijos teismo teiginiai nepagrįsti.

58Vadovaujantis CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktu ieškiniams dėl netesybų išieškojimo taikomas sutrumpintas šešių mėnesių senaties terminas. Remiantis kapitalinės rangos sutartimi, statybos darbai turėjo būti baigti 2001 m. lapkričio 12 d. Teismas nustatė, kad atsakovas objektą baigė statyti 2001 m. gruodžio 21 d. Todėl laikant, kad atsakovas praleido terminą pabaigti statybos darbus, ieškinio dėl netesybų išieškojimo terminas baigėsi atitinkamai nuo 2002 m. gegužės 12 d. iki 2002 m. birželio 21 d. (CK 1.127 str. 5 d.). Iš 2002 m. rugsėjo 9 d. Vilniaus apygardos teismo posėdžio protokolo (XII T., b.l. 138) matyti, kad pirmosios instancijos teismo minimoje kitoje byloje, pradėtoje iki bankroto bylos iškėlimo, UAB „Versenta“ įteikė teismui ieškinio patikslinimą, kuriame pareikalavo priteisti delspinigius (XII T., b.l. 111-116). Taigi, ieškinys priteisti delspinigius pateiktas po 2002 m. birželio 21 d., t.y. praleidus ieškinio senaties terminą. Atsakovas prašė taikyti ieškinio senatį (CK 1.126 str. 1 d.), todėl pirmosios instancijos teismas privalėjo spręsti ieškinio senaties taikymo klausimą (CK 1.131 str. 1 d.). Be to, atkreiptinas dėmesys, kad teismas nepasisakė dėl priteisiamų delspinigių dydžio, nors atsakovas to reikalavo.

59Dėl nuostolių, patirtų dėl objekto dalies (treniruočių salės) sugriuvimo ir po sugriuvimo.

60UAB „Versenta“ reikalauja atlyginti nuostolius patirtus nuo pastato sugriuvimo 2002 m. sausio 2 d. iki pastato atstatymo ir pridavimo – 2002 m. rugpjūčio 28 d. Nurodo, jog nuostoliai atsirado dėl negautų pajamų negalint eksploatuoti objekto, atsakovo atliktų darbų trūkumų taisymo ir sugriuvusios objekto dalies (treniruočių salės) atstatymo.

61Kitoje civilinėje byloje UAB „Versenta“, atsikirsdama į BUAB „Ekama“ ieškinį dėl apmokėjimo už atliktus darbus, nurodė, jog sulaikė BUAB „Ekama“ mokėtinas lėšas, kurias sudarė išlaidos susijusios su sugriuvusio objekto dalies atstatymu ir sutvirtinimu (c.b. Nr. 240-33/2003). Nagrinėdami šias aplinkybes teismai nustatė, jog BUAB „Ekama“ kaltės dėl objekto dalies griūties nėra. Taigi, įsiteisėjusiais teismų sprendimais, turinčiais prejudicinę galią, nustatyta, jog atsakovas BUAB „Ekama“ nėra kaltas dėl objekto griūties (CPK 182 str. 1 d. 2 p.).

62Be to, vadovaujantis CK 6.696 straipsnio 1 dalimi už statinio sugriuvimą ir tuo padarytą žalą atitinkamai atsako rangovas, projektuotojas ir statybos techninis prižiūrėtojas, jeigu objektas sugriuvo dėl projektavimo, konstrukcijų ar statybos darbų defektų ar netinkamo žemės grunto. To paties straipsnio 3 dalis nustato, jog rangovas (UAB „Ekama“) gali būti atleistas nuo atsakomybės, jeigu įrodo, kad objektas sugriuvo dėl projektuotojo ar statybos techninio prižiūrėtojo, kuriuos parinko užsakovas (UAB „Versenta“), kaltės arba dėl užsakovo kaltų veiksmų. Taigi, sprendžiant atsakomybės dėl objekto dalies (treniruočių salės) sugriuvimo klausimą, būtina nustatyti ar atsakovas yra kaltas dėl objekto dalies griūties.

63Teismas nustatė, kad objekto griūtis įvyko 2002 m. sausio 2 d. Griūties priežastims nustatyti Vilniaus apskrities viršininko 2002 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 1 (XI T. b.l. 101) buvo sudaryta komisija tarp kurių, be UAB „Versenta“ ir BUAB „Ekama“ atstovų buvo: VGTU (Vilniaus Gedimino technikos universitetas) profesorius A. Kvedaras, VGTU docentas V. Šapalas, VGTU docentas J. Juozaitis, statinių ekspertai T. Lapienis ir A. Misevičius ir kiti asmenys. Šių komisijos narių ir ekspertų kvalifikacija nekelia abejonių, be to buvo atlikti išsamūs skaičiavimai, bandymai ir ekspertizė, todėl nėra pagrindo abejoti pateiktų išvadų teisingumu.

64Iš 2002 m. sausio 31 d. Statybinių konstrukcijų griūties tyrimo akto (XI T., b.l. 23-115) matyti, jog komisija padarė išvadas, kad objekto dalis sugriuvo dėl: projektuotojų padarytų skaičiavimo klaidų, netinkamo konstrukcinių elementų skaičiavimo, netinkamo konstrukcinių elementų suprojektavimo, neišsamios techninio projekto projektinės dokumentacijos (XI T., b.l. 28). Ten pat nurodyta, kad griūties priežasčių susiformavimui įtakos turėjo J. Medelevičiaus aplaidi veikla rengiant techninį projektą ir vykdant autorinę priežiūrą dėl jo menkos metalo konstrukcijų projektavimo patirties. Sudarant šį aktą buvo atlikti konstrukcinių skaičiavimų patikrinimo rezultatai, kurie parodė, jog daugelio pastatų konstrukcinių elementų ir mazgų laikomoji galia yra nepakankama, tam įtakos turėjo klaidos, padarytos skaičiuojant apkrovas (XI T., b.l. 55). Iš ekspertų išvadų (XI T., b.l. 84) matyti, kad pamatų statybos montavimo darbai buvo vykdomi pagal įmonės statybos taisykles. Nors rėmų montažas buvo atliktas nekokybiškai, tačiau UAB „Elvora“ darbo brėžiniuose atlikus korektūrą, UAB „Versenta“ 2001 m. rugpjūčio 3 d. darbų priėmimo aktu sumontuotus rėmus priėmė (XI T., b.l. 84), todėl UAB „Versenta“ pretenzijos atsakovui dėl nekokybiško rėmų sumontavimo yra nepagrįstos. Ekspertai padarė išvadą, jog viso statinio griūtį sąlygojo netinkamai suprojektuota ryšių sistema (XI T., b.l. 86-87). Taigi, pastato griūtis įvyko dėl netinkamo projektavimo, o ne dėl netinkamų statybos rangos darbų. Todėl spręstinas klausimas ar atsakovas yra atsakingas už netinkamai atliktus projektavimo darbus.

65Iš Kapitalinės rangos sutarties 5.1.8. punkto matyti, kad UAB „Versenta“ (užsakovas) skyrė statybos darbų techninį prižiūrėtoją – A. Stonkų (kv. atest. Nr. 0649). Vadovaujantis 2001 m. sausio 30 d. sutartimi Nr. 70A (XI T., b.l. 182-184), sudaryta tarp UAB „Versenta“ ir UAB „A. D. S.“ (kv. atest. Nr. 7696), projekto vadovas S. Misevičius, kuria pakeista anksčiau tarp šalių galiojusi sutartis, buvo sutarta, kad UAB „A. D. S.“ paruoš projektą, jį suderins, vykdys statybos autorinę priežiūrą, atliks techninę ir darbo projektus (sutarties 2.1.1 ir 2.2.2 punktai). Remiantis tarp UAB „A. D. S.“ ir UAB „Elvora“ sudaryta 2000 m. rugsėjo 29 d. Tyrimų ir projektavimo darbų vykdymo sutartimi Nr. 83 (XI T., b.l. 204-205), konstrukcinę dalį parengė UAB „Elvora“ (kv. atest. Nr. 0649), konstrukcinės dalies vadovas J. Mendelevičius (kv. atest. Nr. 1734). Techninio projekto inžinierines dalis rengė UAB „Pastatas“ (atest. Nr. 0878). Techninio projekto ekspertizę atliko UAB „Statybos ekspertų biuras“, vadovas V. Zubrus (kv. atest. Nr. 9098). Šiuos asmenis savo nuožiūra ir atsakomybe pasirinko UAB „Versenta“. Atsakovui nebuvo suteikta teisė kontroliuoti šių asmenų darbą ir šie asmenys atsakomybę neša ne prieš atsakovą, bet prieš UAB „Versenta“. Taigi, atsakovas nesamdė nė vienos firmos atliekančios projektavimo darbus, šias firmas savo nuožiūra parinko pats UAB „Versenta“, todėl jam ir tenka atsakomybė dėl jo parinktų asmenų tinkamo darbų atlikimo.

66Kadangi griūtis įvyko dėl projektuotojų kaltės ir rangovas (BUAB „Ekama“) nėra kaltas dėl objekto dalies griūties, todėl rangovas BUAB „Ekama“ yra atleistinas nuo atsakomybės dėl objekto dalies griūties (CK 6.696 str. 4 d.).

67Apelianto UAB „Versenta“ argumentai, jog negalima tiksliai nustatyti dėl kieno kaltės įvyko objekto dalies griūtis atmestini, nes, kaip minėta, komisijos tyrimo akte ir ekspertų išvadose aiškiai ir nedviprasmiškai yra nustatytos tik projektavimo klaidos.

68Apeliantas UAB „Versenta“ nepagrįstai kildina atsakovo atsakomybę iš CK 6.657 straipsnio – dėl užsakovo jam patikėto turto neišsaugojimo, bei nepagrįstai remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. spalio 6 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3k-3-515. Visų pirma pažymėtina, kad šie argumentai prieštarauja apelianto argumentams, jog iki darbų rezultato perdavimo rizika tenka rangovui, t.y. jei darbu rezultato rangovas dar nebuvo perdavęs ir užsakovas jo dar nebuvo priėmęs, tai užsakovas ir negalėjo perduoti to ko neturi, o rangovas negalėjo prarasti to, ko negavo. Antra, minėtoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje nagrinėjamas atvejis, kai užsakovas perduoda rangovui taisyti automobilį ir rangovas jį praranda, t.y. užsakovas turi turtą, jį perduoda rangovui ir rangovas jį praranda, todėl reiškiamas reikalavimas dėl patikėto turto praradimo. Šiuo atveju bylos fabula kitokia, nenurodomas koks turtas buvo perduotas ir sužalotas, nereiškiamas reikalavimas dėl atsakovui patikėto turto praradimo ar sužalojimo, todėl apeliantas UAB „Versenta“ nepagrįstai remiasi minėta teismų praktika ir neteisingai nurodo teisinį pagrindą - CK 6.657 straipsnį.

69Apelianto argumentai, jog atsakovas atsakingas CK 6.682 straipsnio pagrindu dėl atsitiktinio daikto žuvimo ar sugedimo iki priėmimo, nepagrįsti. Minėtas straipsnis reglamentuoja rizikos paskirstymą atsitiktinio objekto žuvimo ar sugedimo atvejais, kai neaiški statinio sugriuvimo priežastis. Šiuo atveju taikytinas CK 6.696 straipsnis, nustatantis rangovo, projektuotojo ar statybos techninio prižiūrėtojo atsakomybę dėl pastato sugriuvimo ir tuo padaryto žalos atlyginimą.

70Apelianto teiginiai dėl to, kad pirmosios instancijos teismas iš naujo nagrinėdamas bylą pakeitė anksčiau priimtą pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuriuo buvo nustatyta 25 procentų atsakovo kaltė dėl objekto dalies griūties, priimtą 2004 m. kovo 8 d. nutartimi, kurią Lietuvos apeliacinis teismas 2004 m. balandžio 29 d. nutartimi paliko galioti dalyje, nepagrįsti. Iš Kauno apygardos teismo 2004 m. kovo 8 d. nutarties (XXIV T., b.l. 140-144) matyti, kad teismas spręsdamas klausimą dėl delspinigių, baudos ir nuostolių atlyginimo, Nutarė delspinigių priteisimo klausimo nagrinėjimą atidėti; reikalavimą priteisti baudą atmetė; nustatęs 25 procentų atsakovo BUAB „Ekama“ kaltę priteisė 1 070 117,80 Lt nuostolių atlyginimą. Lietuvos apeliacinis teismas 2004 m. balandžio 29 d. nutartimi (XXIV T., b.l.171-176) Nutarė panaikino Kauno apygardos teismo 2004 m. kovo 8 d. nutarties dalį, kuria buvo priteista 1 070 117,80 Lt nuostolių ir atmestas reikalavimas priteisti baudą, bet paliko galioti nutarties dalį, kuria atidėtas delspinigių klausimo nagrinėjimas. Taigi, akivaizdu, kad Lietuvos apeliacinis teismas panaikino nutarties dalį, kuria, nustačius atsakovo 25 procentų kaltę, buvo priteisti nuostoliai apeliantui UAB „Versenta“. Todėl minėti UAB „Versenta“ argumentai atmestini kaip nepagrįsti.

71Apeliantas UAB „Versenta“ nepagrįstai teigia, jog pirmosios instancijos teismas neįsigilino į ekspertizės išvadas ir nepagrįstai atmetė rangovo kaltę įrodančias išvadas dėl netinkamų montavimo darbų, dėl gaminių neišbrokavimo, dėl nepakankamo projektinės dokumentacijos kokybės, nurodytų ekspertizės išvadų 6.1.6 dalyje. Apelianto minimoje ekspertizės išvadų dalyje (XI T., b.l. 84-85) nurodoma, kad darbo brėžinių techninėse specifikacijose nebuvo įvardinti norminiai dokumentai, kuriems turėjo atitikti pagamintų gaminių kokybė, darbo brėžiniuose neparodytos galimos maksimalios atskirų parametrų nuokrypos nuo projektinių dydžių. Minėtoje išvadų dalyje nurodoma, kad techninėje dokumentacijoje, už kurios tinkamumą atsakovas nėra atsakingas (atsakingas UAB „Versenta“ pasamdytas asmuo), nebuvo nurodyti parametrai, kurių pagrindu atsakovas galėjo atlikti apelianto nurodomus veiksmus – pamatuoti maksimalius nuokrypius ar įvertinti gaminių kokybę. Be to, UAB „Elvora“ (dėl šio asmens parinkimo atsakingas UAB „Versenta“) atlikus darbo brėžinių korektūrą, sumontuotus ir, iki korektūros nepriimtus darbus, priėmė apelianto UAB „Versenta“ atstovas. Ten pat nurodoma, jog autorinę ir techninę priežiūrą vykdantys asmenys (pasamdyti apelianto UAB „Versenta“ atsakomybe) leido tęsti darbus, nors tarp jungčių išliko tarpai viršijantys maksimalius dydžius. Taip pat nurodoma, jog išpildomoje montavimo dokumentacijoje nebuvo užfiksuotos jungčių nuokrypos nuo norminių dydžių. Taigi, dėl apelianto UAB „Versenta“ nurodomose išvadose nustatytų pažeidimų kaltas pats apeliantas arba jo samdyti asmenys, už kurių darbo kokybę atsakovas neatsako ir kurių darbo kontroliuoti atsakovas neturi teisės. Todėl atsakovas negali atsakyti už minėtus pažeidimus.

72Apelianto UAB „Versenta“ teiginiai dėl papildomos ekspertizės skyrimo, nes ekspertizė dviprasmiška ir nenustatyti kalti asmenys, nepagrįsti. Apeliantas neprašė skirti papildomos ekspertizės. Ekspertizė nustatė statinio griūties priežastis iš kurių matyti, kad atsakovo kaltės dėl griūties nėra. Ekspertizė aiškiai ir nedviprasmiškai nustatė griūties priežastis. Kitų asmenų (ne atsakovo) kaltės klausimas nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, todėl apelianto teiginiai, kad teismas nenustatė kaltų asmenų, atmestini, kaip nepagrįsti. Ekspertai tikrino faktinį objekto griuvimą ir tyrė faktines griuvimo medžiagas, todėl apelianto teiginiai, kad nebuvo tirtas galutinis statinio projektas, nepagrįsti. Pažymėtina, kad apelianto atstovai, dalyvavę komisijos darbe šių argumentų pastabose prie komisijos akto nepareiškė.

73Apelianto UAB „Versenta“ teiginiai, jog apelianto turėtas išlaidas užbaigiant statybos darbus įrodo rangos sutartys su kitomis įmonėmis ir apmokėjimo dokumentai. Minėti įrodymai patvirtina, kiek išlaidų patyrė apeliantas samdydamas kitus rangovus darbui ginčo objekte ir kokius darbus iš viso atliko kiti rangovai. Tačiau apeliantas nepateikė įrodymų ir neįrodinėjo: kokių konkrečiai darbų atsakovas neatliko (jei tokių buvo), kokie konkrečiai buvo atsakovo atliktų darbų trūkumai, kokia jų apimtis, kiek ir kokiam konkrečiai trūkumui ištaisyti lėšų išleido apeliantas, kokius nuostolius patyrė samdydamas kitus asmenis atsakovo neatliktų darbų atlikimui (CPK 178 str.). Atsakovas Kapitalinės rangos sutartimi nebuvo įsipareigojęs pastatyti objektą už savo lėšas, todėl apeliantas neturi teisės reikalauti atlyginti visų statybos išlaidų, kurias patyrė baigdamas statyti objektą. Kaip minėta, kadangi atsakovas nekaltas dėl objekto dalies (treniruočių salės) griūties, o apeliantas neįrodinėjo atsakovo atliktų darbų trūkumų (CPK 178 str.), todėl reikalavimas atlyginti visas su rangos sutartimi susijusias išlaidas, yra nepagrįstas ir atmestinas.

74Apeliantas UAB „Versenta“ nepagrįstai Kapitalinės rangos sutarties 6.1.22 punkto pagrindu savalaikio informavimo pareigos pagrindu atsakomybę už projektinės dokumentacijos pateikimą perkelia atsakovui. Visos statybos rangos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant, kad vykdant statybos rangą įstatymas numato šalių kooperavimosi pareigą (CK 6. 691 str. 1 d.). Pagal Kapitalinės rangos sutartį visą projektinę dokumentaciją privalo pateikti užsakovas (UAB „Versenta“). Apelianto nurodomu sutarties 6.1.22 punktu atsakovas įsipareigojo informuoti apie trūkstamus projektinius sprendimus reikalingus objekto statybos darbams vykdyti. Iš esmės šia sutarties nuostata yra sutariama, kad atsakovas informuos apie trūkstamus projektinius sprendimus, kurių trūkumas paaiškėjo vykdant sutartį, bet tai nereiškia, kad UAB „Versenta“ neprivalėjo pateikti esminių projektinių sprendimų būtinų darbams atlikti. Iš minėtų atsakovo raštų (XXIII T., b.l. 13-22) matyti, kad projektai buvo keičiami, kai kurie buvo suprojektuoti klaidingai, kai kurie nepatvirtinti, kai kurie buvo su neatitikimais, kai kuriuose nepadaryti stiprinimo projektiniai sprendimai, t.y. šie projektiniai sprendimai nėra trūkstami, bet yra netinkami arba esminiai vykdant statybos darbus. Dėl paties UAB „Versenta“ nepakankamo bendradarbiavimo nebuvo laiku pateikti tinkami projektiniai sprendimai, nors kai kurie projektiniai sprendimai ir buvo padaryti, tačiau šios aplinkybės neįeina į apelianto minėto sutarties punkto nustatomą atsakovo pareigos turinį. Todėl nėra pagrindo teigti, kad atsakovas yra kaltas dėl tinkamų projektinių sprendimų nebuvimo.

75UAB „Versenta“ teiginiai, kad dėl atsakovo savavališkai atliktų projektinių sprendimų pakeitimų buvo susilpnintos objekto konstrukcijos ir turėjo įtaką griūčiai, atmestini. Kaip minėta, griūties priežastys nustatytos – dėl projektavimo klaidų. Projektinių sprendimų savavališko pakeitimo ir atlikimo kreditorius UAB „Versenta“ neįrodė. Be to, visus atsakovo darbus, atliktus pagal savavališkai pakeistą projektą, UAB „Versenta“ priėmė, pretenzijų nereiškė. Todėl dėl šių projektinių pakeitimų atsakovui pareiga atlyginti UAB „Versenta“ nuostolius nekyla.

76Apelianto UAB „Versenta“ teiginiai, kad atsakovas privalo atlyginti nuostolius, nes pasirinko kitą, ne projektinėje dokumentacijoje nurodytą metalo konstrukcijų gamintoją, skaičiavimai buvo atlikti neįvertinant gamintojo pasikeitimo ir dėl to atsakovas kaltas dėl objekto griūties, atmestini. Kaip jau minėta, ekspertų išvadose yra nurodyta, jog kreditoriaus UAB „Versenta“ atsakovui BUAB „Ekama“ pateiktose techninėse specifikacijose nebuvo įvardinti norminiai dokumentai, kuriems turėjo atitikti gaminių kokybė, taip pat nebuvo nurodytos galimos maksimalios atskirų parametrų nuokrypos, todėl apeliantas nepagrįstai kaltina atsakovą nesilaikius reikalavimų, kurių jis nenurodė. Apelianto nurodomi metalo konstrukcinių medžiagų pakeitimai buvo suderinti su UAB „Versenta“ ir atlikti darbai apelianto buvo priimti (XI T., b.l. 115, 111, 112). Be to, darbo brėžinius pagal kito gamintojo metalines konstrukcijas atliko UAB „Versenta“ parinkti asmenys, kurie sudarydami darbo brėžinius privalėjo įvertinti medžiagos pasikeitimus. Todėl apelianto teiginiai atmestini kaip nepagrįsti.

77Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, jog atsakovas UAB „Ekama“ nėra kaltas dėl objekto griūties, todėl pagrįstai ir teisėtai atmetė UAB „Versenta“ reikalavimus priteisti nuostolius, negautas pajamas ir delspinigius laikotarpiu nuo objekto griūties (2002 m. sausio 2 d.) iki objekto pridavimo komisijai (2002 m. rugpjūčio 28 d.).

78Taigi, pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria patvirtinti UAB „Versenta“ finansiniai reikalavimai susidedantys iš 409 072,70 Lt negautas pajamas ir 616622,80 delspinigių ir įtrauktas į kreditorių sąrašą su ginčijama nutartimi nustatyta reikalavimo suma, naikintina ir šioje dalyje priimtinas naujas sprendimas – UAB „Versenta“ reikalavimai, priteisti negautas pajamas ir delspinigius už laikotarpį nuo 2001 m. lapkričio 12 d. iki 2002 m. sausio 2 d. ir įtraukti šiai sumai į kreditorių sąrašą, atmesti. Nutarties dalis, kuria atmesti reikalavimai atlyginti nuostolius ir sumokėti netesybas laikotarpiu nuo 2002 m. sausio 2 d., paliktina nepakeista.

79Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas kreditoriaus UAB „Versenta“ dalį reikalavimų, privalėjo nurodyti rezoliucinėje nutarties dalyje, kokią dalį reikalavimų atmeta, tačiau to nepadarė. Tuo teismas pažeidė CPK 270 straipsnio 5 dalies 1 punkto nuostatas, tačiau iš esmės teisėta ir pagrįsta teismo nutartis negali būti panaikinami vien formaliais pagrindais (CPK 328 str.). Todėl minėtas pažeidimas negali būti pagrindu nutarties dalį, kuria atmestas UAB „Versenta“ reikalavimas, laikyti neteisėta ar nepagrįsta.

80Dėl UADB „Ergo Lietuva“ reikalavimo.

81Pirmosios instancijos teismas, remdamasi UADB „Ergo Lietuva“ pateiktu Statybos proceso dalyvių įsipareigojimų draudimo liudijimu Nr. 011646, kurio pagrindu, pagal UAB „Versenta“ reikalavimą, buvo išmokėta 1 000 000 Lt laidavimo suma (VIII T., b.l. 183-217), patvirtino 1 000 000 Lt UADB „Ergo Lietuva“ finansinį reikalavimą ir įtraukė šiai sumai į kreditorių sąrašą.

82Remiantis CK 6.78 straipsnio 2 dalimi, imperatyviai yra nustatyta, jog negali būti laiduojama už didesnę sumą, negu skolininkas yra skolingas. Byloje nėra pateikta įrodymų apie skolininko (BUAB „Ekama“) skolos dydį, už kurią buvo sumokėta laidavimo suma. Skolininko skolos dydžio UADB „Ergo Lietuva“ neįrodinėjo, šioje dalyje neatskleista bylos esmė ir pagal byloje esančius įrodymus negalima išnagrinėti klausimo iš esmės apeliacinės instancijos teisme, todėl skundžiamos nutarties dalis, kuria buvo patvirtintas UADB „Ergo Lietuva“ finansinis reikalavimas ir įtrauktas šiai sumai į kreditorių sąrašą, naikintina ir byla grąžintina pirmosios instancijos teismui spręsti šio reikalavimo ir/arba jo dydžio klausimą (CPK 327 str.). Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas šį klausimą privalo nustatyti BUAB „Ekama“ skolos, dengiamos laidavimu, dydį. Spręsdamas šį klausimą turi įvertinti ar UADB „Ergo Lietuva“ reikalavimas, kurio pagrindu išmokėta laidavimo suma, buvo draudimo objektas pagal Draudimo liudijimo 3 ir 4 punktus, o taip pat pagal Statybos proceso dalyvių įsipareigojimų draudimų taisyklių Nr. 22, kurios yra minėto draudimo liudijimo sudėtinė dalis (VIII T., b.l. 185-191), taisyklių 2.1 ir 2.2 punktus.

83Atmetus UAB „Versenta“ atskirąjį skundą ir patenkinus BUAB „Ekama“ atskirąjį skundą, iš UAB „Versenta“ priteistinos išlaidos advokato pagalbai apmokėti (CPK 98 str. 1 d.) ir išlaidos susiję su procesinių dokumentų įteikimu valstybei (CPK 92 str. 1 d.). BUAB „Ekama“ pateikė atstovavimo išlaidas patvirtinančius įrodymus, kad sumokėta 3 540 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (XXVII T., b.l. 50-53), todėl iš UAB „Versenta“ priteistina 3 540 Lt suma atsakovo BUAB „Ekama“ naudai. Taip pat iš UAB „Versenta“ priteistinos 10 Lt (XXVIII T., b.l. 49) išlaidos susiję su procesinių dokumentų įteikimu valstybei.

84Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktais,

Nutarė

85Kauno apygardos teismo 2007 m. sausio 24 d. nutarties dalį, kuria patvirtinti UAB „Versenta“ finansiniai reikalavimai ir įtrauktas į kreditorių sąrašą patvirtintų reikalavimų dalyje, panaikinti ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – UAB „Versenta“ reikalavimą atmesti.

86Kauno apygardos teismo 2007 m. sausio 24 d. nutarties dalį, kuria patvirtinti UADB „Ergo Lietuva“ finansiniai reikalavimai ir įtrauktas į kreditorių sąrašą patvirtintų reikalavimų dalyje, panaikinti ir perduoti bylą šioje dalyje nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

87Priteisti iš UAB „Versenta“ 3 540 Lt (tris tūkstančius penkis šimtus keturiasdešimt litų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti BUAB „Ekama“ naudai.

88Priteisti iš UAB „Versenta“ 10 Lt (dešimt litų) išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybės naudai.

89Likusią nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3. Kauno apygardos teismas 2002 m. spalio 24 d. nutartimi, kuri įsiteisėjo 2003... 4. Kreditorius UAB “Versenta” pateikė BUAB “Ekama” administratoriui... 5. Dėl to, kad BUAB „Ekama“ neįvykdė Kapitalinės rangos sutarties ir... 6. Be to, jeigu atsakovas būtų tinkamai įvykdęs Kapitalinės rangos sutartį,... 7. Pagal Kapitalinės rangos sutarties 8.2 punktą atsakovas, sutartu laiku... 8. Kreditorius UADB „ERGO Lietuva“ (reorganizuotos UADB „Preventa“ teisių... 9. Kauno apygardos teismas 2007 m. sausio 24 d. nutartimi nusprendė patvirtinti... 10. Teismas nustatė, kad 2001 m. balandžio 11 d. tarp UAB “Versenta” ir... 11. Dėl UAB „Versenta“ reikalavimo“.... 12. Teismas pripažino, kadangi UAB „Ekama“ iki 2001 m. lapkričio 11 d.... 13. Dėl UADB „Ergo Lietuva“ reikalavimo.... 14. Teismas patenkino UADB „ERGO Lietuva“ prašymą patvirtinti 1 000 000 Lt... 15. Be to, teismas nurodė, jog sprendžiant UAB „Versenta“ reikalavimų... 16. Atsakovas BUAB „Ekama“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos... 17. 1.... 18. dėl atsakovo atsakomybės vėluojant įvykdyti sutartinę prievolę... 19. 2.... 20. dėl priteistų nuostolių dydžio. Teismas nepagrįstai priteisė... 21. 3.... 22. dėl priteistų netesybų ir senaties termino taikymo. Įstatymas... 23. 4.... 24. dėl priteistų netesybų dydžio. Teismas priteisdamas delspinigius... 25. 5.... 26. dėl UADB „Ergo Lietuva“ kreditorinio reikalavimo. Draudimo... 27. Kreditorius UAB „Versenta“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno... 28. 1.... 29. dėl sutartinės atsakomybės taikymo. BUAB „Ekama“ yra atsakingas... 30. Teismas nepagrįstai panaikino BUAB „Ekama“ kaltę nustatytą ankstesnėse... 31. Pagal Kapitalinės rangos sutartį atsakovas atsakingas už objekto... 32. Remiantis aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, atsakovas nebuvo pakankamai... 33. 2.... 34. dėl tiesioginių nuostolių atlyginimo. Atsakovas neįvykdė... 35. Atsakovas laimėjo konkursą, kurio sąlygos atitiko Kanados firmos... 36. 3.... 37. dėl negautų pajamų atlyginimo. Atsakovo kalti veiksmai atsirado... 38. 4.... 39. dėl delspinigių priteisimo. Atsakovas nevykdė pareigos sutartu laiku... 40. Kreditorius UAB „Versenta“ pateikė atsiliepimą į BUAB „Ekama“... 41. Atsakovas BUAB „Ekama“ pateikė atsiliepimą į UAB „Versenta“... 42. Kreditoriaus UAB „Versenta“ atskirasis skundas atmestinas.... 43. Atsakovo BUAB „Ekama“ atskirasis skundas tenkintinas iš dalies. ... 44. Dėl nuostolių, patirtų iki objekto griūties.... 45. Iš Kapitalinės rangos sutarties 3.1 punkto matyti, kad atsakovas... 46. Kadangi atsakovas turėjo baigti statybos darbus 2001 m. lapkričio 12 d., bet... 47. Minėta, kad pagal Kapitalinės rangos sutarties 3.1 punktą atsakovas statybos... 48. Vadovaujantis Statybos įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 3 punktu (įstatymo... 49. Kadangi atsakovas privalėjo tik baigti statyti objektą, todėl atsakovas... 50. Apelianto UAB „Versenta“ teiginiai, o taip pat pirmosios instancijos teismo... 51. UAB „Versenta“ teiginiai, kad byloje nėra dokumentų, patvirtinančių,... 52. Vadovaujantis Kapitalinės rangos sutarties 5.1.4. punktą baigtą statyti... 53. Kaip minėta atsakovas savo pareigą baigti statybos darbus atliko 2001 m.... 54. Atmetus reikalavimą dėl negautų pajamų priteisimo laikotarpiu nuo 2001 m.... 55. Dėl delspinigių priteisimo.... 56. Teismui nustačius, kad atsakovas darbus pavėlavo atlikti dėl ieškovo... 57. Pirmosios instancijos teismas atmetė atsakovo prašymą taikyti ieškinio... 58. Vadovaujantis CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktu ieškiniams dėl netesybų... 59. Dėl nuostolių, patirtų dėl objekto dalies (treniruočių salės) sugriuvimo... 60. UAB „Versenta“ reikalauja atlyginti nuostolius patirtus nuo pastato... 61. Kitoje civilinėje byloje UAB „Versenta“, atsikirsdama į BUAB „Ekama“... 62. Be to, vadovaujantis CK 6.696 straipsnio 1 dalimi už statinio sugriuvimą ir... 63. Teismas nustatė, kad objekto griūtis įvyko 2002 m. sausio 2 d. Griūties... 64. Iš 2002 m. sausio 31 d. Statybinių konstrukcijų griūties tyrimo akto (XI... 65. Iš Kapitalinės rangos sutarties 5.1.8. punkto matyti, kad UAB „Versenta“... 66. Kadangi griūtis įvyko dėl projektuotojų kaltės ir rangovas (BUAB... 67. Apelianto UAB „Versenta“ argumentai, jog negalima tiksliai nustatyti dėl... 68. Apeliantas UAB „Versenta“ nepagrįstai kildina atsakovo atsakomybę iš CK... 69. Apelianto argumentai, jog atsakovas atsakingas CK 6.682 straipsnio pagrindu... 70. Apelianto teiginiai dėl to, kad pirmosios instancijos teismas iš naujo... 71. Apeliantas UAB „Versenta“ nepagrįstai teigia, jog pirmosios instancijos... 72. Apelianto UAB „Versenta“ teiginiai dėl papildomos ekspertizės skyrimo,... 73. Apelianto UAB „Versenta“ teiginiai, jog apelianto turėtas išlaidas... 74. Apeliantas UAB „Versenta“ nepagrįstai Kapitalinės rangos sutarties 6.1.22... 75. UAB „Versenta“ teiginiai, kad dėl atsakovo savavališkai atliktų... 76. Apelianto UAB „Versenta“ teiginiai, kad atsakovas privalo atlyginti... 77. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, jog atsakovas UAB „Ekama“... 78. Taigi, pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria patvirtinti UAB... 79. Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas kreditoriaus UAB „Versenta“ dalį... 80. Dėl UADB „Ergo Lietuva“ reikalavimo. ... 81. Pirmosios instancijos teismas, remdamasi UADB „Ergo Lietuva“ pateiktu... 82. Remiantis CK 6.78 straipsnio 2 dalimi, imperatyviai yra nustatyta, jog negali... 83. Atmetus UAB „Versenta“ atskirąjį skundą ir patenkinus BUAB „Ekama“... 84. Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktais,... 85. Kauno apygardos teismo 2007 m. sausio 24 d. nutarties dalį, kuria patvirtinti... 86. Kauno apygardos teismo 2007 m. sausio 24 d. nutarties dalį, kuria patvirtinti... 87. Priteisti iš UAB „Versenta“ 3 540 Lt (tris tūkstančius penkis šimtus... 88. Priteisti iš UAB „Versenta“ 10 Lt (dešimt litų) išlaidų susijusių su... 89. Likusią nutarties dalį palikti nepakeistą....