Byla N1-96-550/2013
Dėl asmeninio nesutarimo vieną kartą metaliniu žiebtuvėliu sudavė M. J. į kaktą, tuo padarydamas M. J. kaktos sumušimą, kaktikaulio ančių išorinės sienelės impresinį lūžimą, galvos smegenų sukrėtimą, tai yra nesunkų sveikatos sutrikdymą

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Kondratjevas sekretoriaujant Audronei Argustienei, dalyvaujant : prokurorui Gintarui Jakštui, gynėjai adv. Ninai Frolovičevai, nukentėjusiajam M. J. ir jo įstatyminei atstovei V. J., kaltinamojo Ž. K. įstatyminei atstovei J. K., Vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovei Loretai Krylaitei,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje

3Ž. K., a.k. ( - ), gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, 10 klasių išsilavinimo, nevedęs, ( - ) moksleivis, gyv. ( - ), 2012-06-14 Kėdainių rajono apylinkės teismo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 178 str. 1 d. atleistas BK 93 str.1 d. 1 p. ir 3 p. pagrindais,

4kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1 d. (nesunkus sveikatos sutrikdymas M. J.), ir

Nustatė

52013 m. sausio 3 d., apie 18 val., Ž. K., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, prie prekybos centro „Norfa“, esančio J.Basanavičiaus g. 49, Kėdainiai, dėl asmeninio nesutarimo vieną kartą metaliniu žiebtuvėliu sudavė M. J. į kaktą, tuo padarydamas M. J. kaktos sumušimą, kaktikaulio ančių išorinės sienelės impresinį lūžimą, galvos smegenų sukrėtimą, tai yra nesunkų sveikatos sutrikdymą.

6Kaltinamasis Ž. K. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad M. J. yra jo draugas, jie kartu mokosi Jaunimo mokykloje. 2013 m. sausio 2 d., apie 18 val., jam su M. J. būnant prie ( - ) g. 10 namo, M. J. pasigedo savo telefono ir jį apkaltinęs vagyste. Jis neigė ėmęs telefoną, siūlė jį apieškoti, bet M. J. jo neklausė bei sudavė jam vieną kartą į ausį. Praėjus kuriam laikui M. J. telefoną rado, tad tuo viskas ir baigėsi. Sekančią dieną, tai yra 2013 m. sausio 3 d., apie 17 val., jis kartu su M. J. išgėrė alaus ir nuėjo į miesto centre esančią parduotuvę „Norfa“ pirkti energetinio gėrimo. Jautėsi apsvaigęs ir parduotuvėje su M. J. dėl kažko susiginčijo. Išėjęs iš parduotuvės, jausdamas nuoskaudą dėl išvakarėse gauto smūgio ir dėl nepagrįsto apkaltinimo, nutarė atsikeršyti M. J., tad užėjus už parduotuvės kampo, jis sakydamas „už vakar“ sudavė vieną kartą M. kumščiu į kaktą. Smūgio metu jis rankoje turėjo metalinį žiebtuvėlį. rankoje laikydamas metalinį žiebtuvėlį. M. nenugriuvo, tik pasakė, kad kitą dieną jis gaus nuo jo. Vėliau jie nuėjo namo. Dėl savo poelgio nuoširdžiai gailisi, M. atsiprašė bei su juo susitaikė. Jie ir toliau yra geri draugai.

7Kaltinamojo Ž. K. kaltė be visiško jo prisipažinimo pilnai įrodyta byloje pateiktais duomenimis bei rašytiniais įrodymais.

8Iš byloje esančio nukentėjusiojo M. J. apklauso protokolo matyti, kad Ž. K. yra jo draugas, jie kartu mokosi ( - ) mokykloje. 2013 m. sausio 2 d. būdamas su Ž. K. prie ( - ) g. 10 namo, jis pasigedo telefono. Dėl telefono dingimo jis apkaltino Ž. K.. Jiems sukonfliktavus, jis vieną kartą sudavė Ž. K. į veidą. Vėliau telefonui atsiradus jis Ž. K. atsiprašė ir jie susitaikė. 2013 m. sausio 3 d. po pietų jis kartu su Ž. K. išgėrė 1 litrą alaus, po ko jie nuėjo iki parduotuvės „Norfa“. Parduotuvėje jis nusipirko energetinio gėrimo ir šokoladuką, gi Ž. K. jam papriekaištavo, kad nenupirko saulėgrąžų. Išėjus iš parduotuvės ir užsukus už kampo, ties prokuratūros pastatu, Ž. K. atsisuko į jį ir nieko nesakęs sudavė jam kumščiu į kaktą. Po su duoto smūgio Ž. K. jam pasakė, kad sudavė už vakarykštį smūgį bei pasakė, kad jam taip pat skaudėjo. Ar suduodamas smūgį Ž. K. turėjo ką nors rankoje nematė. Jis pasakė, jog atgal neduos ir jie kartu nuėjo namo į ( - ) gatvę. Namuose jis pasakė seseriai, kad ši kviestu greitąją, kadangi jam skauda galvą, todėl jis paprašė sesers iškviesti greitąją pagalbą. Atvykus greitajai, jį nuvežė į ligoninės priimamąjį skyrių, kur gydytojui pasakius, kad mato lūžimą jis buvo pervežtas į Kauno klinikas ir paguldytas į vaikų skyrių (b.l. 14-15).

9Iš byloje esančio įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad įvykio vieta prie prekybos centro „Norfa“, esančio J.Basanavičiaus g. 49, Kėdainiai (b.l. 3-5).

10Iš baudžiamojoje byloje pateiktos teismo medicinos specialisto išvados Nr. G09/13(12) matyti, kad M. J. padarytas kaktos sumušimas, kaktikaulio ančių išorinės sienelės impresinis lūžimas, galvos smegenų sukrėtimas. Padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas (b.l. 19-20).

11Iš byloje esančio alkotesterio parodymų matyti, kad 2013 m. sausio 3 d. 19 val. 42 min. Ž. K. nustatytas 1,09 promilių girtumas (b.l. 37).

12Teismas išanalizavęs byloje surinktus įrodymus laiko esant nustatytu, jog kaltinamasis Ž. K. įvykdė jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką, t.y., kad jis 2013 m. sausio 3 d., apie 18 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, prie prekybos centro „Norfa“, esančio J.Basanavičiaus g. 49, Kėdainiai, dėl asmeninio nesutarimo vieną kartą metaliniu žiebtuvėliu sudavė M. J. į kaktą, tuo padarydamas M. J. kaktos sumušimą, kaktikaulio ančių išorinės sienelės impresinį lūžimą, galvos smegenų sukrėtimą, tai yra nesunkų sveikatos sutrikdymą. Kaltinamojo Ž. K. detalius ir nuoseklius parodymus, kuriais jis visiškai pripažino sužalojęs nukentėjusįjį, pilnai patvirtina bylos duomenys – nukentėjusiojo M. J. parodymai, teismo medicinos specialisto išvada Nr. G09/13(12) ir alkotesterio parodymai. Nurodytų byloje duomenų ir įrodymų visumos pagrindu teismas laiko esant pilnai įrodytu, jog kaltinamasis Ž. K. įvykdė jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką, kuri pagal BK 138 str. 1 d., kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas, kvalifikuota teisingai ir pilnai įrodyta.

13Teismas, skirdamas bausmę kaltinamajam Ž. K. atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo visuomenei laipsnį ir pobūdį: padarytas tyčinis nesunkus nusikaltimas, nukreiptas prieš žmogaus sveikatą. Skiriant bausmės rūšį ir dydį atsižvelgtina į kaltinamojo atsakomybę lengvinančią aplinkybę - padaręs nusikalstamą veiką Ž. K. kaltu pripažino visiškai, nuoširdžiai gailisi. Kaltinamojo atsakomybę sunkina ta aplinkybė, jog nusikalstamą veiką įvykdė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo įtakos nusikalstamos veikos realizavimui. Skiriant bausmę atsižvelgtina ir į kaltinamojo asmenybę: Ž. K. yra nepilnametis, teistumo neturi, tačiau 2012-06-14 Kėdainių rajono apylinkės teismo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 178 str. 1 d. buvo atleistas BK 93 str.1 d. 1 p. ir 3 p. pagrindais (b.l. 56), administracine tvarka nebaustas (b.l. 53), buvo įrašytas į policiją dominančių nepilnamečių kartoteką (b.l. 58), ( - ) mokyklos charakterizuojamas teigiamai( b.l. 60), Kėdainių PSPC psichiatro įskaitoje neregistruotas (b.l. 61). Iš byloje pateiktos Vaikų teisių apsaugos skyriaus pažymos matyti, kad J. K. šeima yra įrašyta į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus apskaitą, dėl girtavimo ir vaikų nepriežiūros (b.l. 33). Įstatyminio atstovo – motinos J. K. charakterizuojamas teigiamai kaip paklusnus ir paslaugus vaikas, suvokiantis savon veikos pasekmes ir dėl jos besigalintis. Kaltinamasis nukentėjusiojo atsiprašė, jie susitaikė. Nukentėjusysis prašo neskirti kaltinamajam bausmės, leisti jiems susitaikyti. Išdėstytų aplinkybių pagrindu teismas daro išvadą, jog nedirbančiam ir savo pajamų bei turto neturinčiam, valstybės išlaikomam, gerai charakterizuojamam, besimokinančiam nepilnamečiui Ž. K. skirtinos bausmės tikslai bus pasiekti taikant BK 138 str. 1 d. sankcijoje numatytą švelniausią bausmės rūšį - laisvės apribojimo bausmę.

14Civilinis ieškinys byloje nepareikštas.

15Vadovaujantis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos BPK 273 str. 1 d., 303 str., teismas

Nutarė

16Ž. K., a.k. ( - ), pripažinti kaltu padarius nusikaltimą numatytą Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1 d. (nesunkus sveikatos sutrikdymas M. J.) ir nuteisti laisvės apribojimu devyniems (9) mėnesiams, įpareigojant būti namuose nuo 22 val. iki 6 val., tęsti mokslus bei paskirti per tris mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos neatlygintinai išdirbti 40 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

17Į bausmės laiką įskaityti laikino sulaikymo laiką nuo 2013-01-03 iki 2013-01-04.

18Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti iš gyvenamosios vietos, nuosprendžiui įsiteisėjus, - panaikinti.

19Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos, apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, paduodant skundą bylą nagrinėjusiam teismui.

Proceso dalyviai
1. Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėjas Vitalijus... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje... 3. Ž. K., a.k. ( - ), gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, 10... 4. kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1... 5. 2013 m. sausio 3 d., apie 18 val., Ž. K., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio,... 6. Kaltinamasis Ž. K. kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad M. J. yra jo... 7. Kaltinamojo Ž. K. kaltė be visiško jo prisipažinimo pilnai įrodyta byloje... 8. Iš byloje esančio nukentėjusiojo M. J. apklauso protokolo matyti, kad Ž. K.... 9. Iš byloje esančio įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad įvykio... 10. Iš baudžiamojoje byloje pateiktos teismo medicinos specialisto išvados Nr.... 11. Iš byloje esančio alkotesterio parodymų matyti, kad 2013 m. sausio 3 d. 19... 12. Teismas išanalizavęs byloje surinktus įrodymus laiko esant nustatytu, jog... 13. Teismas, skirdamas bausmę kaltinamajam Ž. K. atsižvelgia į padarytos... 14. Civilinis ieškinys byloje nepareikštas.... 15. Vadovaujantis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos BPK 273 str. 1 d., 303 str.,... 16. Ž. K., a.k. ( - ), pripažinti kaltu padarius nusikaltimą numatytą Lietuvos... 17. Į bausmės laiką įskaityti laikino sulaikymo laiką nuo 2013-01-03 iki... 18. Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti iš gyvenamosios... 19. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos, apeliacine tvarka gali...