Byla e2S-473-883/2019
Dėl notarės veiksmų, suinteresuotas asmuo byloje notarė R. R

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irena Stasiūnienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal apeliantės (pareiškėjos) A. S. P. atskirąjį skundą dėl Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2019 m. gegužės 9 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2YT-2181-636/2019 pagal pareiškėjos A. S. P. skundą dėl notarės veiksmų, suinteresuotas asmuo byloje notarė R. R..

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Pareiškėja A. S. P. (toliau – pareiškėja) kreipėsi į teismą su skundu dėl notarės R. R. veiksmų, prašydama: 1) panaikinti Mažeikių pirmojo notarų biuro notarės R. R. nutarimą atsisakyti atlikti notarinį veiksmą – išduoti pareiškėjai naują vykdomąjį pavedimą antstoliui dėl paveldimo turto apyrašo papildymo į M. P. ( - ) palikimą; 2) įpareigoti Mažeikių pirmojo notarų biuro notarę atlikti notarinį veiksmą – išduoti pareiškėjai naują vykdomąjį pavedimą antstoliui dėl paveldimo turto apyrašo papildymo į M. P. ( - ) palikimą.

72.

8Nurodė, kad Mažeikių pirmojo notarų biuro notarė R. R. priimdama nutarimą atsisakyti atlikti notarinį veiksmą – išduoti pavedimą dėl paveldimo turto apyrašo papildymo, pažeidė Lietuvos Respublikos notariato įstatymo (toliau – Notariato įstatymas) 13 ir 40 straipsnių, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 5.52 ir 5.53 straipsnių ir 2011 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 14.3 patvirtintos konsultacijos dėl palikimo priėmimo pagal apyrašą bei kitų įstatymų reikalavimus .

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

103.

11Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmai 2019 m. gegužės 9 d. nutartimi netenkino pareiškėjos A. S. P. skundo dėl notarės R. R. veiksmų.

124.

13Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl skundo pagrįstumo, nustatė, kad ( - ) mirus M. P., jo sutuoktinė (pareiškėja) A. S. P. kreipėsi į Mažeikių rajono pirmojo notarų biuro notarę V. M. dėl M. P. priklausiusio turto – palikimo priėmimo pagal turto apyrašą. Notarė V. M. išdavė vykdomąjį pavedimą dėl paveldimo turto apyrašo sudarymo. 2019 m. sausio 28 d. antstolė G. Ž. sudarė paveldimo turto apyrašą . Mažeikių rajono pirmojo notarų biuro notarė V. M. išdavė pareiškėjai vykdomąjį pavedimą dėl paveldimo turto apyrašo papildymo ( - ) nurodant, kad šis vykdomasis pavedimas ne vėliau kaip per tris darbo dienas pateikiamas palikimo atsiradimo vietos apylinkės teismo veiklos teritorijoje veikiančiam antstoliui.

145.

15Vykdomasis pavedimas buvo pateiktas antstolei G. Ž., kuri priėmė patvarkymą atsisakyti priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, nurodydama, kad vykdomasis dokumentas pateiktas praėjus jo pateikimo terminui.

166.

17Pareiškėjos įgaliotas asmuo Mažeikių pirmojo notarų biuro notarės R. R. pateikė prašymą išduoti pareiškėjai naują vykdomąjį pavedimą dėl paveldimo turto apyrašo papildymo. notarė R. R. priėmė nutarimą atsisakyti atlikti minėtą notarinį veiksmą, nes ( - ) buvo išduotas vykdomasis pavedimas dėl paveldimo turto apyrašo papildymo.

187.

19Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad nagrinėjamoje byloje notarė R. R. tinkamai taikė teisės aktus, nes vykdymo procesui yra išduodamas vienas vykdomasis dokumentas, o praleisto termino vykdomajam dokumentui pateikti vykdyti atnaujinimas yra išsprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 576–578 straipsniuose nustatyta tvarka (CPK 608 straipsnis).

20III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

218.

22Atskiruoju skundu apeliantė (pareiškėja) A. S. P. prašo panaikinti Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2019 m. gegužės 9 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – skundą tenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

238.1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino aplinkybės, kad sudarius turto apyrašą paaiškėjus įstatymo nustatytoms aplinkybėms, pareiškėja turi teisę kreiptis dėl turto apyrašo papildymo ir ši teisė įstatymais nėra ribojama, nes aplinkybės susijusios su palikėjo turtu, jo skoliniais įsipareigojimais gali paaiškėti ir po apyrašo papildymo. Su naujai paaiškėjusių aplinkybių atskleidimu siejamas naujas pareiškimo pateikimas bei įpėdinio įstatymais garantuotų teisių ir pareigų įgyvendinimas.

248.2. Pirmosios instancijos teismas neįvertino, jog įpėdinis neįgyvendinęs pavedimo, t. y. nepateikęs vykdomojo dokumento – notarės išduoto vykdomojo pavedimo, nepraranda teisės kreiptis dėl naujo vykdomojo pavedimo išdavimo.

258.3. Apeliantė nesutinka su skundžiama nutartimi, kadangi faktiškai niekas iš kreditorių per CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą, siekiantys įgyvendinti savo reikalavimą iš paveldėto turto, įstatymo nustatyta tvarka neįgyvendino, todėl notarės R. R. nutarime nurodyti motyvai apie paveldėtojos neigiamas veiksmų pasekmes yra nepagrįsti.

26IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

279.

28Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).

2910.

30Apeliacijos objektas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netenkintas pareiškėjos skundas dėl notarės veiksmų, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

31Dėl naujų įrodymų priėmimo

3211.

332019 m. rugpjūčio 5 d. Mažeikių pirmojo notarų biuro notarė R. R. apeliacinės instancijos teismui pateikė Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2019 m. liepos 3 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2YT-3434-853/2019 pagal pareiškėjos A. S. P. prašymą dėl praleisto įstatymo nustatyto termino atnaujinimo, kuria pareiškėjai A. S. P. atnaujintas CK 5.53 straipsnio 7 dalyje nustatytas procesinis terminas pateikti antstoliui Mažeikių rajono pirmojo notarų biuro notarės V. M. išduotą vykdomąjį pavedimą dėl paveldimo turto apyrašo papildymo ( - ). 2019 m rugpjūčio 7 d. pareiškėjos atstovas advokatas A. K. pateikė informaciją apie Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmams paduotą skundą dėl notarės R. R. nutarimo atsisakyti atlikti notarinį veiksmą (civilinė byla Nr. e2YT-4794-721/2019).

3412.

35Apeliacinės instancijos teismui pateiktų teismo ir byloje dalyvaujančių asmenų procesinių dokumentų, esančių civilinėse bylose Nr. e2YT-3434-853/2019 ir Nr. e2YT-4794-721/2019, priimti nėra tikslinga, nes apeliacinės instancijos teismas gali naudoti duomenis iš teismų informacinės sistemos (CPK 179 str. 3 d.; 314 str.).

36Dėl notarės veiksmų teisėtumo

3713.

38Civilinio kodekso (toliau – CK) 5.53 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad dėl palikimo priėmimo pagal turto apyrašą įpėdinis pareiškimu kreipiasi į palikimo atsiradimo vietos notarą. Gavęs šį pareiškimą, notaras nedelsdamas išduoda įpėdiniui vykdomąjį pavedimą dėl turto apyrašo sudarymo. Šis pavedimas vykdomas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. Notaro išduotą vykdomąjį pavedimą dėl turto apyrašo sudarymo įpėdinis ne vėliau kaip per dvi savaites pateikia bet kuriam palikimo atsiradimo vietos apylinkės teismo veiklos teritorijoje veikiančiam antstoliui. Turto apyrašą antstolis sudaro ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šio straipsnio 2 dalyje nurodytų dokumentų gavimo. Tais atvejais, kai paveldimas turtas yra keliose vietose arba yra daug palikėjo kreditorių, turto apyrašą antstolis privalo sudaryti ne vėliau kaip per tris mėnesius (CK 5.53 str. 3 d.). Įpėdinis privalo pateikti visus duomenis, reikalingus palikėjo turto apyrašui sudaryti (CK 5.53 str. 4 d.). Turto apyraše turi būti: 1) visas daiktų, sudarančių palikimą, sąrašas, nurodant jų vertę ir aplinkybes, reikalingas jų vertei nustatyti; 2) įvardijamos visos žinomos skolinės palikėjo teisės ir pareigos, nurodant palikėjo kreditorius ir skolininkus (CK 5.53 str. 5 d.). Turto apyrašą pasirašo antstolis ir įpėdinis, dalyvavęs sudarant apyrašą. Apyrašo pabaigoje turi būti įpėdinio pasirašytas paliudijimas, tolygus priesaikai, kad apyraše nurodytas visas įpėdiniui žinomas palikėjo turtas, visi palikėjo skoliniai reikalavimai ir skolinės pareigos (CK 5.53 str. 6 d.). Įpėdinis, po turto apyrašo sudarymo sužinojęs apie neįtrauktą į apyrašą turtą, skolines teises ar skolines pareigas, privalo nedelsdamas kreiptis į notarą dėl vykdomojo pavedimo papildyti turto apyrašą išdavimo. Notaro išduotą vykdomąjį pavedimą papildyti turto apyrašą įpėdinis ne vėliau kaip per tris darbo dienas pateikia bet kuriam palikimo atsiradimo vietos apylinkės teismo veiklos teritorijoje veikiančiam antstoliui. Antstolis, vadovaudamasis įpėdinio pateiktais duomenimis, ne vėliau kaip per tris savaites privalo turto apyrašą papildyti (CK 5.53 str. 7 d.).

3914.

40CK 5.54 straipsnis įtvirtina reikalavimo dėl sudaromo apyrašo duomenų teisingumo nesilaikymo teisines pasekmes: įpėdinis atsako už palikėjo skolas visu savo turtu. Tam, kad kiltų įpėdinio atsakomybė už palikėjo skolas visu savo turtu, turi būti nustatomi ne tik CK 5.54 straipsnyje nurodyti veiksmai, bet ir tai, dėl kokių priežasčių įpėdinis neatliko šių veiksmų, t. y. ar dėl savo kaltų veiksmų, pavyzdžiui, tyčios ar didelio neatsargumo, ar dėl kitų priežasčių. Įpėdinio kaltė preziumuojama. Konstatavus, jog įpėdinis kaltas dėl neteisingo apyrašo sudarymo, vėlesnis turto apyrašo papildymas nepašalina įpėdinio atsakomybės už palikėjo skolas visu savo turtu. Priešingas aiškinimas sudarytų įpėdiniui galimybę piktnaudžiauti savo teisėmis ir pareigomis, CK 5.53 straipsnyje įtvirtintos įpėdinio pareigos taptų deklaratyvios, o CK 5.54 straipsnio norma – neveiksminga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. spalio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-444-611/2016).

4111.

42Sprendžiant dėl notaro veiksmų teisėtumo, būtina atsižvelgti į notaro veiklos specifiką. Pagal Notariato įstatymo 1 straipsnį, notarams suteikta teisė juridiškai įtvirtinti neginčijamas fizinių ir juridinių asmenų subjektines teises ir juridinius faktus, užtikrinti šių asmenų ir valstybės teisėtų interesų apsaugą. Notaras yra valstybės įgaliotas asmuo, atliekantis Notariato įstatymo nustatytas funkcijas, užtikrinančias, kad civiliniuose teisiniuose santykiuose nebūtų neteisėtų sandorių ir dokumentų (Notariato įstatymo 2 straipsnio 1 dalis). Tokie notaro veiklos ypatumai lemia, kad jam taikomi didesnio atidumo, atsargumo ir rūpestingumo reikalavimai, savo funkcijas jis turi atlikti, tiksliai laikydamasis notaro veiklą ir teisinius santykius, su kuriais susijęs atliekamas notarinis veiksmas, reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, o jeigu notarinio veiksmo atlikimas prieštarauja įstatymams ar neatitinka jų reikalavimų – atsisakyti atlikti tokį veiksmą (Notariato įstatymo 40 straipsnio 1 dalis).

4312.

44Bylos duomenimis nustatyta, kad ( - ) mirus M. P., jo sutuoktinė (pareiškėja) A. S. P. kreipėsi į Mažeikių rajono pirmojo notarų biuro notarę V. M. dėl M. P. priklausiusio turto – palikimo priėmimo pagal turto apyrašą. Notarė V. M. išdavė vykdomąjį pavedimą dėl paveldimo turto apyrašo sudarymo. 2019 m. sausio 28 d. antstolė G. Ž. sudarė paveldimo turto apyrašą , kuriame nurodė paveldimą nekilnojamąjį turtą (1/2 dalis trijų kambarių buto, garažas, automobilis; paveldimo turto vertė 20 200 Eur), taip pat nurodė, kad skolinių pareigų nėra. Pareiškėja kreipėsi į notarę V. M. prašydama jai išduoti vykdomąjį pavedimą dėl paveldimo turto apyrašo papildymo (minėtas pareiškimas teismui nepateiktas). Mažeikių rajono pirmojo notarų biuro notarė V. M. išdavė pareiškėjai vykdomąjį pavedimą dėl paveldimo turto apyrašo papildymo ( - ), kuris buvo pateiktas antstolei G. Ž.. Antstolė priėmė patvarkymą atsisakyti priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti nurodydama, kad vykdomasis dokumentas pateiktas praėjus jo pateikimo terminui. Pareiškėjos įgaliotas asmuo Mažeikių pirmojo notarų biuro notarei R. R. pateikė prašymą išduoti pareiškėjai naują vykdomąjį pavedimą dėl paveldimo turto apyrašo papildymo (minėtas pareiškimas teismui nepateiktas). Notarė R. R. priėmė nutarimą atsisakyti atlikti minėtą notarinį veiksmą ir naujo vykdomojo pavedimo dėl paveldimo turto apyrašo papildymo neišdavė.

4513.

46Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs pareiškėjos skundą dėl nutarimo atsisakyti atlikti notarinį veiksmą ir nenustatęs notarės R. R. veiksmuose pažeidimų, skundą atsisakė tenkinti, nurodė, kad praleisto termino vykdomajam dokumentui pateikti vykdyti atnaujinimas yra išsprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 576–578 straipsniuose nustatyta tvarka (CPK 608 straipsnis).

4714.

48Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs apeliantės atskirojo skundo argumentus, neturi pagrindo konstatuoti, kad skundžiama nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta.

4915.

50Atskirąjį skundą apeliantė (pareiškėja) grindžia iš esmės tuo, kad teismas netinkamai įvertino notarės R. R. veiksmus, jai atsisakius išduoti naują (antrą) pavedimą dėl paveldimo turto apyrašo papildymo. Apeliantė teigia, kad sprendžiant apyrašo papildymo klausimą, esminė aplinkybė yra tai, ar įpėdinis elgėsi sąžiningai sudarant apyrašą, ir nurodo, kad pareiškėjai A. S. P. papildomai paaiškėjus apie palikėjo skolas, buvo pagrindas pakartotinai kreiptis į notarą dėl naujo pavedimo dėl turto apyrašo sudarymo kurį ir bandė įgyvendinti jos įgaliota atstovė D. J. pateikusi prašymą išduoti A. S. P. naują vykdomąjį pavedimą antstoliui dėl paveldimo turto apyrašo papildymo į M. P., palikimą; notarė nesiaiškino dėl kokių naujai paaiškėjusių aplinkybių pareiškėja kreipėsi dėl naujo pavedimo išdavimo, paneigdama įstatymo garantuotas teises naujai paaiškėjus įstatymuose numatytoms aplinkybėms, kreiptis dėl pavedimo antstoliui išdavimo, užkirsdama kelią įpėdinės garantuotų teisių įgyvendinimu, sudarydama sąlygas įpėdinės žalos atsiradimui.

5116.

52Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad dėl vykdomojo pavedimo dėl paveldimo turto apyrašo papildymo pareiškėja į notarų biurą kreipėsi du kartus: ( - ). Kaip jau minėta, teismui minėti pareiškimai nėra pateikti. Pareiškėja nurodo, kad pirmą kartą dėl paveldimo turto apyrašo papildymo ji kreipėsi sužinojusi apie palikėjo M. P. turimą skolą ir vykstantį teisminį ginčą.

5317.

54Teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis nustatyta, kad Telšių apylinkės teismas 2019-07-03 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2YT-3434-853/2019 atnaujino pareiškėjai terminą pateikti antstolei Mažeikių rajono 1-ojo notaro biuro išduotą vykdomąjį pavedimą dėl paveldimo turto apyrašo papildymo ( - ) ir antstolė G. Ž. remdamasi minėtu pavedimu sudarė paveldimo turto apyrašo papildymą, kuriame nurodyta, kad V. M. skolinių pareigų vertė yra 89 618,56 Eur: 86 722,36 Eur valstybės turtinis reikalavimas civilinėje (turėtų būti administracinėje) byloje Nr. I-22-283/2019 (byla nebaigta), ir 2 986,20 Eur valstybės turtinis reikalavimas civilinėje (turėtų būti administracinėje) byloje Nr. I-772-621/2016. Remiantis šiais duomenimis daroma išvada, kad kreipdamasi dėl paveldėto turto apyrašo papildymo 2019 m. sausio 3 d. pareiškėja žinojo apie valstybės reiškiamą reikalavimą byloje Nr. I-22-283/2019 ir jau priteistą skolą valstybei byloje Nr.I-772-621/2016.

5518.

56Pareiškėja teigia, kad papildomai paaiškėjus apie palikėjo skolas atsirado pagrindas pakartotinai 2019-03-18 kreiptis į notarą dėl naujo pavedimo dėl turto apyrašo papildymo (atskirojo skundo 34 punktas), tačiau nenurodo, kokios naujos palikėjo skolos ir kada paaiškėjo pareiškėjai. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apeliantės pozicija, kad notarė R. R.. priimdama nutarimą atsisakyti atlikti notarinį veiksmą – išduoti pavedimą, nesiaiškino, dėl kokių naujai paaiškėjusių aplinkybių pareiškėja kreipėsi dėl naujo pavedimo išdavimo. Kasacinio teismo išaiškinta, kad notaras nenagrinėja asmenų ginčų, nenustatinėja ginčytinų aplinkybių, o tuo atveju, jei dėl asmenų teisių ar juridinių faktų kyla abejonių ar nesutarimų, privalo atsisakyti tvirtinti tokias teises ar faktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2011; 2014 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-328/2014). Taigi, notaras gali išduoti vykdomąjį pavedimą tik tokiu atveju, jei dėl jo turinio ir teisėtumo jam pačiam nekyla abejonių, ar nėra nesutarimų tarp šalių. Pažymėtina, kad apeliantės teiginiai apie naujai paaiškėjusias palikėjo skolas yra deklaratyvūs, nes įrodymų, patvirtinančių šias aplinkybes, pareiškėja nepateikė nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teismui.

5719.

58Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, neturėdama duomenų apie naujai paaiškėjusius palikėjo skolinius įsipareigojimus, Mažeikių pirmojo notarų biuro notarė R. R. pagrįstai priėmė nutarimą atsisakyti atlikti minėtą notarinį veiksmą, argumentuodama tuo, kad vykdomasis pavedimas dėl paveldimo turto apyrašo papildymo jau buvo išduotas. Taip pat pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, jog praleisto termino vykdomajam dokumentui pateikti vykdyti atnaujinimas yra išsprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 576–578 straipsniuose nustatyta tvarka (CPK 608 straipsnis) ir, kaip jau minėta 17 nutarties punkte, pareiškėja šia tvarka pasinaudojo.

5920.

60Esant pirmiau nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, skundžiama nutartimi netenkindamas pareiškėjos skundo dėl notarės veiksmų, nepažeidė procesinės teisės normų ir iš esmės priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, kurią naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais pagrindo nėra (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

61Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

62Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2019 m. gegužės 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

63Ši Šiaulių apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irena... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėja A. S. P. (toliau – pareiškėja) kreipėsi į teismą su skundu... 7. 2.... 8. Nurodė, kad Mažeikių pirmojo notarų biuro notarė R. R. priimdama nutarimą... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. 3.... 11. Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmai 2019 m. gegužės 9 d. nutartimi... 12. 4.... 13. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl skundo pagrįstumo, nustatė,... 14. 5.... 15. Vykdomasis pavedimas buvo pateiktas antstolei G. Ž., kuri priėmė patvarkymą... 16. 6.... 17. Pareiškėjos įgaliotas asmuo Mažeikių pirmojo notarų biuro notarės R. R.... 18. 7.... 19. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad nagrinėjamoje byloje notarė R.... 20. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 21. 8.... 22. Atskiruoju skundu apeliantė (pareiškėja) A. S. P. prašo panaikinti Telšių... 23. 8.1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino aplinkybės, kad... 24. 8.2. Pirmosios instancijos teismas neįvertino, jog įpėdinis neįgyvendinęs... 25. 8.3. Apeliantė nesutinka su skundžiama nutartimi, kadangi faktiškai niekas... 26. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 27. 9.... 28. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 29. 10.... 30. Apeliacijos objektas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 31. Dėl naujų įrodymų priėmimo... 32. 11.... 33. 2019 m. rugpjūčio 5 d. Mažeikių pirmojo notarų biuro notarė R. R.... 34. 12.... 35. Apeliacinės instancijos teismui pateiktų teismo ir byloje dalyvaujančių... 36. Dėl notarės veiksmų teisėtumo... 37. 13.... 38. Civilinio kodekso (toliau – CK) 5.53 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad dėl... 39. 14.... 40. CK 5.54 straipsnis įtvirtina reikalavimo dėl sudaromo apyrašo duomenų... 41. 11.... 42. Sprendžiant dėl notaro veiksmų teisėtumo, būtina atsižvelgti į notaro... 43. 12.... 44. Bylos duomenimis nustatyta, kad ( - ) mirus M. P., jo sutuoktinė... 45. 13.... 46. Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs pareiškėjos skundą dėl... 47. 14.... 48. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs apeliantės atskirojo skundo... 49. 15.... 50. Atskirąjį skundą apeliantė (pareiškėja) grindžia iš esmės tuo, kad... 51. 16.... 52. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad dėl vykdomojo pavedimo dėl paveldimo turto... 53. 17.... 54. Teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis nustatyta, kad Telšių... 55. 18.... 56. Pareiškėja teigia, kad papildomai paaiškėjus apie palikėjo skolas atsirado... 57. 19.... 58. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, neturėdama duomenų apie naujai... 59. 20.... 60. Esant pirmiau nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas... 61. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 62. Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2019 m. gegužės 9 d. nutartį... 63. Ši Šiaulių apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....