Byla 2-76-786/2012
Dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo ir nuolatinės globos nustatymo

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Vitalija Ragauskienė, sekretoriaujant Nijolei Kriauzienei, dalyvaujant ieškovo Anykščių rajono savivaldybės administracijos VTAS atstovei Laimai Zukienei, atsakovams V. J., G. D., trečiojo asmens Aulelių vaikų globos namų atstovams Arūnui Liogei, Ingai Lackuvienei, viešame teismo posėdyje žodinio nagrinėjimo tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovams V. J., G. D., trečiajam asmeniui Aulelių vaikų globos namams, dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo ir nuolatinės globos nustatymo, ir

Nustatė

2ieškovo, Anykščių rajono savivaldybės administracijos VTAS atstovė nurodė, kad atsakovai V. J. ir G. D. girtauja ir visiškai nesirūpina savo dukra U. J., gim. ( - ). Atsakovė gyvena sugyventinio namuose. Kartu gyveno ir dukros tėvas atsakovas G. D.. 2008-04-02 teismo nutarimu atsakovė V. J. buvo įspėta apie netinkamą motinos pareigų vykdymą. Atsakovės V. J. šeima įrašyta į socialinės rizikos šeimų apskaitą dėl girtavimo. Dukra ketvirtą kartą paimta iš šeimos. Atsakovė žadėjo keisti savo buitį ir gyvenimo įpročius. Vaikas buvo grąžintas motinai, tačiau po kiek laiko situacija vėl kartojosi. Šiuo metu U. J. gyvena Aulelių vaikų globos namuose. Atsakovai bendrauja su mergaite, lanko, tačiau išlaikymo neteikia. Duomenų, kad padėtis galėtų pasikeisti, nėra. Prašė neterminuotai apriboti atsakovams V. J. ir G. D. valdžią jų dukters U. J. atžvilgiu. Nustatyti nuolatinę globą ir jos globėju paskirti Aulelių vaikų globos namus, nustatyti gyvenamąją vietą ir priteisti išlaikymą periodinėmis išmokomis iš kiekvieno tėvo po 1 BSI kas mėnesį iki vaiko pilnametystės.

3Atsakovė V. J. su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad dukra gyvena Aulelių vaikų globos namuose. Nesutinka, kad būtų neterminuotai apribota motinos valdžia vaiko atžvilgiu, ji rūpinasi ir pati gali auginti savo vaiką. Mano, kad socialinė darbuotoja yra priešiškai nusiteikusi jos šeimos atžvilgiu. Maisto vaikui yra ir ji nori, kad vaikas būtų sugrąžintas jai.

4Atsakovas G. D. nurodė, kad su ieškiniu sutinka. Paaiškino, kad jis pagal galimybę su dukra bendrauja, jai nuperka dovanų. Apie tai, kad turi dukrą sužinojo neseniai todėl ir artimai nebendrauja. Pats auginti dukrą neturi galimybių, nes neturi kur gyventi, nedirba.

5Trečiojo asmens Aulelių vaikų globos namų atstovai prašė ieškinį tenkinti. Nurodė, jog atsakovų dukra U. J. gyvena vaikų globos namuose nuo 2011 m. vasario 21 d. Pagal galimybes atsakovai bendrauja su dukra. Išlaikymo dukrai neteikia.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Bylos medžiaga, ieškovo atstovės, atsakovų paaiškinimais, liudytojos J. P. parodymais nustatyta, kad atsakovai, būdami nepilnametės U. J. tėvais, vengia atlikti savo pareigas auklėti ją, nesirūpina jos priežiūra, girtauja bei daro žalingą įtaką. Atsakovės V. J. šeima nuo 2002 metų buvo stebima Anykščių rajono vaiko teisių apsaugos skyriaus , seniūnijos darbuotojų. Tėvystė buvo nustatyta teismo tvarka. Atsakovė V. J. gyvena sugyventinio namuose, nedirba, tačiau tinkamai vaiku nesirūpina. Nustatyti atvejai, kai girtaujama namuose, vaikas rastas pas kaimynus, tris kartus mergaitei buvo nustatyta laikinoji globa. U. J. nuo 2011 m. vasario 21 d. auga Aulelių vaikų globos namuose. Atsakovas G. D. pastovios gyvenamos vietos neturi, tėvystė nustatyta teismo sprendimu. Su mergaite pradėjo bendrauti neseniai.

8LR CK 3.165 str., numato, jog tėvai privalo vykdyti savo pareigą auklėti savo vaikus ir yra atsakingi už savo vaikų auklėjimą ir vystymą, privalo rūpintis savo vaikų sveikata, jų dvasiniu ir moraliniu ugdymu. Teismas, išnagrinėjęs visus byloje surinktus įrodymus, konstatuoja, jog atsakovai V. J. ir G. D. yra kalti . LR CK 3.180 straipsnyje yra išvardintos sąlygos , kai ribojama tėvų valdžia , sąrašas baigtinis ir jos yra tada , kai tėvas ar motina : 1) vengia atlikti savo pareigas vaikams; 2) piktnaudžiauja tėvų valdžia; 3) žiauriai elgiasi su vaiku; 4) daro žalingą įtaką vaikams amoraliu elgesiu; 5) nesirūpina vaikais. Tėvų valdžiai apriboti pakanka vien to fakto, kad tėvai nevykdo savo prigimtinės pareigos rūpintis vaikais. Visais išvardintais atvejais ribojant tėvų valdžią turi būti nustatyta tėvų kaltė . Tėvų valdžios esmė įtvirtinta Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalyje nurodant , kad tėvų teisė ir pareiga auklėti vaikus dorais žmonėmis ir juos išlaikyti. Jeigu tėvai nesirūpina savo vaiko sveikata, jo tinkamu auklėjimu, priežiūra, ugdymu, tinkamu buitinių sąlygų sudarymu ir kita, tai reiškia jog jie nevykdo savo konstitucinės pareigos, ir tai yra pakankamas pagrindas taikyti tokiems tėvams valdžios ribojimą. Teismas nenustatė, jog atsakovai piktnaudžiauja tėvų valdžia . Tačiau visiškai pasitvirtino sąlygos, jog atsakovai vengia atlikti pareigą savo vaikui, dukra nesirūpina , neauklėja, nesudaro tinkamų minimalių gyvenimo sąlygų, motina girtauja . Esant tokioms aplinkybėms apribotina atsakovų tėvų valdžia jų vaikams.

9Teismas mano, jog atsakovų V. J. ir G. D. valdžia jų nepilnametei dukrai apribotina laikinai. Iš Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovės, atsakovų paaiškinimų, liudytojos parodymų bei esančių kitų rašytinių įrodymų matyti, jog atsakovai dėl girtavo ir dėl aplaidumo, netinkamai vykdė savo pareigą auklėti ir prižiūrėti savo vaiką. Tačiau atsakovė deda pastangas pasikeisti ir pradėti rūpintis savo dukra, abu tėvai lanko dukrą, nuperka dovanų. Atsakovai tvarkosi savo buitį. Atsakovė V. J. nori auginti savo dukrą. Atsakovė turi sveikatos problemų. Jai rūpintis dukra padeda ir sugyventinis. Teismas mano, jog yra visos sąlygos, kad artimiausiu metu padėtis pasikeis, atsakovai patys galės auginti savo vaiką, juo rūpintis, todėl atsakovų tėvų valdžia jų vaikams apribotina laikinai.

10LR CK 3.256 str. nustato, jog nuolatinė globa (rūpyba) nustatoma be tėvų likusiems vaikams, kurie esamomis sąlygomis negali grįžti į savo šeimą, o jų priežiūra, auklėjimas, teisių ir teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas pavedamas kitai šeimai. Kadangi atsakovams teismo sprendimu tėvų valdžia apribojama, tai nepilnametei U. J. nustatytina nuolatinė globa. U. J. nuolatiniu globėju skitini Aulelių vaikų globos namai, jos nuolatinė gyvenamoji vieta nustatytina Aulelių vaikų globos namuose (LR CK 3.183 str. 4 d.). Kitų asmenų, norinčių globoti U. J. nėra.

11Teismas konstatuoja, kad tėvų valdžios laikinas ar neterminuotas apribojimas gali būti panaikintas, jei tėvai pakeis savo elgesį, pakeis gyvenimo būdą ir sudarys sąlygas, tinkamas auklėti vaikus (LR CK 3.181 str. 2 d.).

12LR CK 3.192 str. 3 d. nustatyta, kad išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai. LR CK 3.194 str. 1 d. numatyta, jei nepilnamečių vaikų tėvai ar vienas jų nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, teismas išlaikymą priteisia. LR CK 3.202 str. nustatyta, jeigu vaikui nustatyta globa, tai išlaikymas išieškomas globėjui, vaikų globos institucijai. Vaikų išlaikymo dydis turi atitikti protingus vaikų poreikius ir tėvų turtinę padėtį. Tėvų turtinė padėtis nustatoma atsižvelgiant į visų rūšių gaunamas pajamas, lėšas bankuose, kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, vertybinius popierius, bei atsižvelgiama į kitus jų išlaikomus asmenis. Bylos duomenimis, atsakovai gauna minimalias pajamas, lėšų bankuose neturi.

13Iš atsakovo G. D. išlaikymas yra priteistas 2005-02-15 Anykščių rajono apylinkės teismo sprendimu. Iš atsakovės V. J. priteistinas išlaikymas po 1 BSI U. J. nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki jos pilnametystės (LR CK 3.192 str. 3 d.).

14Sutinkamai su LR CPK 96 str. reikalavimais, iš atsakovų į valstybės biudžetą išieškotinas žyminis mokestis, nuo kurio sumokėjimo ieškovas atleistas pagal įstatymą bei turėtos teismo pašto išlaidos.

15Vadovaudamasis LR CPK CPK 259str.,260str.,268str 406 str. 1 d., 407 str., teismas

Nutarė

16Ieškinį patenkinti iš dalies

17Laikinai – vieneriems metams- apriboti motinos valdžią V. J., a.k. ( - ) dukters U. J., a. k. ( - ) atžvilgiu.

18Laikinai – vieneriems metams- apriboti tėvo valdžią G. D., a.k. ( - ) dukters U. J., a. k. ( - ) atžvilgiu.

19Nustatyti U. J. nuolatinę globą, jos nuolatiniu globėju skirti Aulelių vaikų globos namus ir juose nustatyti vaiko gyvenamąją vietą.

20Priteisti iš V. J., a. k. ( - ) išlaikymą jos nepilnametei dukrai U. J. kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 1 BSI iš visų rūšių atsakovės pajamų, nuo 2011 m. spalio 28 d. iki U. J. pilnametystės, išlaikymo sumą kasmet indeksuojant LR Vyriausybės nustatyta tvarka.

21Paskirti Aulelių vaikų globos namus U. J. paprastuoju turto administratoriumi.

22Priteisti iš V. J. į valstybės biudžetą 116,30 Lt (vieną šimtą šešiolika litų 30ct) žyminio mokesčio ir 9,60Lt (devynis litus 60 ct) pašto išlaidų (įmokos kodas 5660, sąsk. Nr. LT 247300010112394300).

23Priteisti iš G. D. į valstybės biudžetą 69,50 Lt (šešiasdešimt devynis litus 50ct) žyminio mokesčio ir 9,60Lt (devynis litus 60 ct) pašto išlaidų (įmokos kodas 5660, sąsk. Nr. LT 247300010112394300).

24Išaiškinti atsakovams V. J. ir G. D., kad terminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti panaikintas, jei įrodoma, kad tėvai (motina ar tėvas) pakeitė savo elgesį ir gali auklėti vaiką ir jei tėvų valdžios apribojimo panaikinimas neprieštarauja vaiko interesams.

25Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Vitalija... 2. ieškovo, Anykščių rajono savivaldybės administracijos VTAS atstovė... 3. Atsakovė V. J. su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad dukra gyvena Aulelių... 4. Atsakovas G. D. nurodė, kad su ieškiniu sutinka. Paaiškino, kad jis pagal... 5. Trečiojo asmens Aulelių vaikų globos namų atstovai prašė ieškinį... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Bylos medžiaga, ieškovo atstovės, atsakovų paaiškinimais, liudytojos J. P.... 8. LR CK 3.165 str., numato, jog tėvai privalo vykdyti savo pareigą auklėti... 9. Teismas mano, jog atsakovų V. J. ir G. D. valdžia jų nepilnametei dukrai... 10. LR CK 3.256 str. nustato, jog nuolatinė globa (rūpyba) nustatoma be tėvų... 11. Teismas konstatuoja, kad tėvų valdžios laikinas ar neterminuotas apribojimas... 12. LR CK 3.192 str. 3 d. nustatyta, kad išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams... 13. Iš atsakovo G. D. išlaikymas yra priteistas 2005-02-15 Anykščių rajono... 14. Sutinkamai su LR CPK 96 str. reikalavimais, iš atsakovų į valstybės... 15. Vadovaudamasis LR CPK CPK 259str.,260str.,268str 406 str. 1 d., 407 str.,... 16. Ieškinį patenkinti iš dalies... 17. Laikinai – vieneriems metams- apriboti motinos valdžią V. J., a.k. ( - )... 18. Laikinai – vieneriems metams- apriboti tėvo valdžią G. D., a.k. ( - )... 19. Nustatyti U. J. nuolatinę globą, jos nuolatiniu globėju skirti Aulelių... 20. Priteisti iš V. J., a. k. ( - ) išlaikymą jos nepilnametei dukrai U. J. kas... 21. Paskirti Aulelių vaikų globos namus U. J. paprastuoju turto... 22. Priteisti iš V. J. į valstybės biudžetą 116,30 Lt (vieną šimtą... 23. Priteisti iš G. D. į valstybės biudžetą 69,50 Lt (šešiasdešimt devynis... 24. Išaiškinti atsakovams V. J. ir G. D., kad terminuotas tėvų valdžios... 25. Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Panevėžio...