Byla e2-3274-399/2017
Dėl nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Janina Zaržeckienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Marijampolės savivaldybės ieškinį atsakovams E. G., R. G., D. G., D. G., K. G., atstovė pagal įstatymą E. G., bei A. G., atstovė pagal įstatymą E. G., tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Marijampolės butų ūkis“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Litesko“ filialui „Marijampolės šiluma“, institucija teikianti išvadą byloje Marijampolės savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui dėl nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė prašo nutraukti su atsakovais gyvenamosios patalpos nuomos sutartį ir iškeldinti atsakovus iš gyvenamosios patalpos, esančios Marijampolėje, R. Juknevičiaus 26-501, 502, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos. Atsakovams nepateikus atsiliepimo į ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

5Atsakovams procesiniai dokumentai įteikti – 2017 m. balandžio 27 d. viešo paskelbimo būdu. Atsakovai per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl ieškovei prašant priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalis).

6Tretieji asmenys UAB „Marijampolės butų ūkis“ ir UAB „Litesko“ pateikė teismui atsiliepimus, kuriais prašo ieškinį tenkinti, kadangi atsakovai nuomojamoje patalpoje negyvena, yra išvykę į užsienį, nuomos mokesčio ir už teikiamą šilumos energiją nemoka.

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Ištyrus ir formaliai įvertinus byloje esančius įrodymus nustatyta, kad atsakovei E. G. ir jos vaikams R. G., D. G., D. G., K. G. ir A. G. Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. DV-1303 “Dėl bendrabučio suteikimo E. G.“ buvo suteikti du kambariai bendrabutyje su bendro naudojimo patalpomis, esantys Marijampolėje, R. Juknevičiaus g. 26-501, 502 bei sudaryta Gyvenamosios patalpos nuomos sutartis Nr. 29-418-(2.8) (toliau – Sutartis) išnuomojant minėtą gyvenamąją patalpą, kuri nuosavybės teise priklauso ieškovei. Atsakovai Sutartimi įsipareigojo mokėti ne tik gyvenamosios patalpos nuomos mokestį, bet ir kitus mokesčius, susijusius su gyvenamąja patalpa, tačiau savo įsipareigojimų nesilaiko, nemoka nuomos mokesčio, mokesčių už elektros energiją bei komunalines paslaugas, UAB „Marijampolės butų ūkis“ ir UAB „Litesko“ yra susidarę įsiskolinimai. Be to, atsakovai nuomojamas gyvenamąsias patalpas naudoja ne pagal paskirtį, t. y. faktiškai jose negyvena, atsakovė apie savo išvykimą nuomotojo neįspėjo, nenurodė išvykimo priežasties, išvykusi ilgesnį nei šešių mėnesių laikotarpį. Be to, Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. DV-1386 šeima buvo išbraukta iš socialinės rizikos šeimų, auginaničų vaikus, apskaitos ir nutrauktos socialinės paslaugus, nustačius, kad atsakovės E. G. šeima išvyko gyventi ir dirbti į užsienį (Vokietiją). Mokinių registro duomenų bazės išrašo duomenimis, Klaidas ir Agnė Lietuvos Respublikoje ugdymo įstaigos nelanko. Atsakovė R. G. yra deklaravusi išvykimą į užsienį: Vokietiją. Atsakovai buvo įspėti, kad nesumokėjus skolos ir neperdavus patalpų, išvykus gyventi kitur, bus kreiptasi į teismą dėl nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos, nesuteikiant kitos gyvenamosios vietos, tačiau įspėjimai grąžinti siuntėjui kaip neįteikti.

9Nurodytas faktines aplinkybes ieškovė grindžia Gyvenamosios patalpos nuomos sutartimi, UAB „Marijampolės butų ūkis“ įspėjimais, patikrinimo aktu, apyvartos žiniaraščiu ir raštu dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo, iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimu už akių ir vykdomuoju raštu.

10Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.611 straipsnį, jei nuomininkas nuolat (ne mažiau kaip tris mėnesius, jeigu sutartis nenumato ilgesnio termino) nemoka buto nuompinigių ar mokesčio už komunalines paslaugas arba gyvenamąją patalpą naudoja ne pagal paskirtį, nuomos sutartis gali būti nutraukta ir asmenys iškeldinami iš nuomojamos patalpos nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos. CK 6.610 straipsnyje nustatyta, jog gyvenamosios patalpos nuomos sutartis gali būti nutraukta, taip pat fiziniai asmenys iš gyvenamosios patalpos iškeldinti tik teismine tvarka, išskyrus įstatymo numatytus iškeldinimo pagal prokuroro sankciją atvejus. Byloje nustatytoje faktinėje situacijoje atsakovams iškeldinimas galimas tik teismo sprendimu.

11Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes bei remiantis CK 6.497 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktais, 6.576 straipsniu, 6.589 straipsnio 1 dalimi, 6.611 straipsniu, ieškinys tenkintinas, nuomos teisiniai santykiai tarp šalių dėl gyvenamosios patalpos, esančio Marijampolėje, R. Juknevičiaus g. 26-501, 502, nutrauktini, o atsakovai iškeldintini. Remiantis Marijampolės savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus išvada, kad gyvenamojoje patalpoje, esančioje Marijampolėje, R. Juknevičiaus g. 26-501, 502, atsakovės šeima negyvena, atsakovė su nepilnamečiais vaikais K. G., gim. 2002 m. kovo 22 d., ir A. G., gim. 2003 m. gruodžio 16 d., gyvena užsienyje, vaikai ten lanko mokyklą, atsakovės ir jos nepilnamečių vaikų iškeldinimas iš ieškovei nuosavybės teise priklausančio būsto nepažeis nepilnamečių K. ir A. teisių ir teisėtų interesų, atsakovai iškeldintini, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

12Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 96 straipsnio 1 dalimi, bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovė buvo atleista, išieškomos iš atsakovių į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai. Šioje byloje, patenkinus ieškinį visiškai, bylinėjimosi išlaidas valstybei sudaro mokėtinas 151 Eur žyminis mokestis ((už reikalavimą dėl sutarties nutraukimo – 144 Eur, už reikalavimą dėl iškeldinimo – 57 Eur) x 75 proc.) ir 6,04 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 80 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktai, 7 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Todėl iš atsakovių E. G., R. G., D. G. ir D. G. lygiomis dalimis priteistina po 37,75 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybei (CPK 96 straipsnis).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti visiškai.

15Nutraukti 2008 m. gruodžio 30 d. Gyvenamosios patalpos nuomos sutartį Nr. 29-418-(2.8) sudarytą tarp uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės butų ūkis“ ir E. G., a. k. ( - )

16Iškeldinti atsakovus E. G., a. k. ( - ) R. G., a. k. ( - ) D. G., a. k. ( - ) D. G., gim. 1998 m., K. G., a. k. ( - ) ir A. G., a. k. ( - ) iš gyvenamosios patalpos, esančios Marijampolėje, R. Juknevičiaus g. 26-501, 502, nesuteikiant jiems kitos gyvenamosios patalpos.

17Priteisti iš E. G., a. k. ( - ) R. G., a. k. ( - ) D. G., a. k. ( - ) ir D. G., gim. 1998 m., iš kiekvienos po 37,75 Eur (trisdešimt septynis eurus 75 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei, sumokant jas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, pasirinktą sąskaitą, įmokos kodas 5660.

18Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Marijampolės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio 1-4 dalis ir 80 straipsnio 3 dalies reikalavimus.

19Ieškovė per 30 (trisdešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai