Byla 2-39-570/2013
Dėl pripažinimo visiškai veiksniu - emancipuotu

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Neveckienė,

2sekretoriaujant Sigutei Pranskevičienei,

3dalyvaujant pareiškėjui V. M.

4suinteresuoto asmens Marijampolės savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus vadovei Nijole Popierienei,

5suinteresuotam asmeniui VšĮ Marijampolės vaiko tėviškės namams nedalyvaujant,

6žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo V. M. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Marijampolės savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui bei VšĮ Marijampolės vaiko tėviškės namams dėl pripažinimo visiškai veiksniu - emancipuotu

7Teismas, išnagrinėjęs bylą

Nustatė

8Pareiškėjas prašo pripažinti jį visiškai veiksniu (emancipuotu) iki pilnametystės likus 8 mėnesiams. Nurodė, kad būdamas nepilnametis – moksleivis yra labai aktyvus ir užsiimantis aktyvia ugdymosi veikla. Dalyvauja įvairiuose konkursuose, olimpiadose, yra Marijampolės jaunimo mokyklos mokinių tarybos narys, savanoriu dirba Marijampolės jaunimo linijoje ir teikia psichologinę pagalbą telefonu, organizuoja įvairius renginius Marijampolės kultūros centre. Todėl tapus visiškai veiksniu emancipuotu, galės aktyviau dalyvauti politinėje, visuomeninėje veikloje. Įsitikinęs, jog jo fizinė, moralinė ir dvasinė branda leidžia savarankiškai įgyvendinti visas teises ir pareigas. Be to, pageidauja savarankiškai naudotis gaunama pašalpa iš valstybės. Ateityje planuoja gyventi pas savo buvusią auklėtoją jos namuose. Nors yra padaręs vieną teisės pažeidimą, tačiau jį padarė draugų įtakoje, tačiau iš savo klaidų pasimokė ir pakeitė savo požiūrį bei vertybes. Be to, nori pradėti savarankiškai gyventi, dirbti, naudotis savo gaunamomis pajamomis. Jo motina yra mirusi, tėvo taip pat neturi.

9Suinteresuotas asmuo Marijampolės savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius bei VšĮ Marijampolės vaiko tėviškės namai su pareiškimu sutinka. Marijampolės savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus vadovė N.Popierienė nurodė, kad V. M. pažįsta nuo vaikystės. Vaiko motina yra mirusi, o tėvas su sūnumi bendrauti atsisakė, tėvystė oficialiai nenustatyta. Dėl to V. labai išgyveno ir buvo kilę psichologinių bei elgesio problemų, tačiau vėliau persilaužė ir pradėjo kitokį gyvenimą. Pareiškėjas yra labai aktyvus, darbštus vaikinas, nori dirbti, turėti savarankiškų pajamų, padėti kitiems. Mokykloje charakterizuojamas labai gerai, dalyvauja užklasinėje veikloje, nemokamai teikia psichologinę pagalbą kaip savanoris Jaunimo linijos telefonu. Todėl tvirtai įsitikinusi, kad jis pakankamai subrendęs vykdyti savo civilines teises ir pareigas, todėl emancipacija jam padės geriau dalyvauti visuomeninėje veikloje ir sėkmingai plėtoti savo idėjas.

10Suinteresuotas asmuo VšĮ Marijampolės vaiko tėviškės namai, būdami tinkamai informuoti apie teismo posėdžio vietą ir laiką, į teismo posėdį neatvyko, pateikė prašymą nagrinėti bylą jiems nedalyvaujant, todėl pareiškėjo ir atvykusio suinteresuoto asmens Marijampolės savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus sutikimu byla nagrinėjama be neatvykusio asmens dalyvavimo (CPK 247 str.)

11Liudytoja R. A., kuri yra pareiškėjo buvusi auklėtoja, paaiškino, kad V. pažįsta nuo mažens, yra buvusi jo auklėtoja - globėja. Berniukas prie jos yra labai prisirišęs, kai tik gali, užbėga į namus. Pasiruošusi jį priimti gyventi ir padėti įsitvirtinti visuomenėje. Ji gyvena trijų kambarių bute ir vieną kambarį suteiks pareiškėjui. Mano, kad V. yra tikrai brandus ir savarankiškas, todėl gali būti pripažintas visiškai veiksniu.

12Pareiškimas tenkintinas visiškai.

13Sutinkamai su LR CK 2.9 str., pareiškėjas, kuriam jau yra sukakę 16 metų, turi teisę kreiptis dėl jo pripažinimo emancipuotu. Emancipacijos institutas leidžia nepilnametį, sulaukusį 16 metų, pripažinti visiškai veiksniu.

14Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog yra visos emancipavimo sąlygos įstatymo leidėjo numatytos CK 2.9 str. 1 d.: pareiškėjas yra sulaukęs 16 metų (gimė ( - ), o byloje pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad V. M. yra visiškai savarankiškas ir gali tinkamai vykdyti bei įgyvendinti visas civilines teises ir pareigas. Nuo 2012 m. birželio mėnesio dalyvauja psichologinės pagalbos asociacijos „Marijampolės jaunimo linija“ veikloje, nuo 2012 m. rugpjūčio mėn. dirba kaip savanoris konsultantas psichologinės pagalbos telefonu, t.y. kitiems asmenims tekia psichologinę pagalbą (b.l. 11), mokosi Jaunimo mokykloje (b.l. 8), yra 10 kl. seniūnas, vadovauja Marijampolės jaunimo mokyklos mokinių tarybai (b.l. 9), VŠĮ Marijampolės vaiko tėviškės namuose, kur jis nuolatos gyvena yra charakterizuojamas labai gerai, kaip darbštus, pareigingas, atsakingai žiūrintis į jam pavestus įpareigojimus ir stropus vaikas (b.l.10). Už gerą elgesį ir aktyvų dalyvavimą įvairiuose renginiuose yra apdovanotas padėkos raštais (b.l.15-24) Jei būtų pripažintas emancipuotu, gautų iš valstybės apie 520 Lt pašalpos, kuria laivai galėtų disponuoti. Be to, ketina per vasarą dirbti pas seserį kavinėje kulinaru ir iš to užsidirbti. Pareiškėjas nėra baustas administracine tvarka, tačiau 2012-01-06 yra teistas už LR BK 178 str. 2 d. ir jam skirta auklėjamojo poveikio priemonė – elgesio apribojimas 6 mėnesiams (b.l.10). Tačiau suinteresuotų asmenų nuomone savo elgesį ir vertybių sistemą yra visiškai pakeitęs, pasirinkęs kokybiškesnį gyvenimą (b.l. 28)

15Todėl įvertinus byloje pateiktus įrodymus bei nustatytas aplinkybes darytina išvada, kad pareiškėjas, nors ir yra nepilnametis, sugeba įgyvendinti savo teises ir prisiimti pareigas bei savarankiškai atsakyti už jų nevykdymą, todėl pareiškimas tenkintinas kaip visiškai pagrįstas ir įrodytas ( CPK 177, 178, 186, 197, 462 str. 2 d., 463 str. 5 d.; CK 2.9 str.).

16Vadovaujantis LR CPK 283 str. 1 d. 5 p., sprendimas dėl pareiškėjo pripažinimo visiškai veiksniu - emancipuotu, nukreiptinas vykdyti skubiai, nes iki pilnametystės jau likęs nedidelis laiko tarpas, pareiškėjas dalyvauja įvairiuose projektuose ir nevyriausybinėse organizacijose, siekia savarankiškai disponuoti gaunama pašalpa, todėl uždelsimas įvykdyti sprendimą gali padaryti pareiškėjui žalos, pažeisti jo teisėtus interesus ir lūkesčius.

17Vadovaudamasis LR CPK 259-270, 282 str. 2 d. 1 p., teismas

Nutarė

18Pareiškimą tenkinti visiškai.

19Pripažinti pareiškėją V. M. a.k( - ) gyv. ( - ) visiškai veiksniu (emancipuotu).

20Sprendimą vykdyti skubiai.

21Sprendimo duomenis ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jo įsiteisėjimo pateikti neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro tvarkymo įstaigai Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.

22Sprendimas per 30 d. nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Rūta Neveckienė,... 2. sekretoriaujant Sigutei Pranskevičienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjui V. M.... 4. suinteresuoto asmens Marijampolės savivaldybės administracijos vaiko teisių... 5. suinteresuotam asmeniui VšĮ Marijampolės vaiko tėviškės namams... 6. žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą... 7. Teismas, išnagrinėjęs bylą... 8. Pareiškėjas prašo pripažinti jį visiškai veiksniu (emancipuotu) iki... 9. Suinteresuotas asmuo Marijampolės savivaldybės administracijos vaiko teisių... 10. Suinteresuotas asmuo VšĮ Marijampolės vaiko tėviškės namai, būdami... 11. Liudytoja R. A., kuri yra pareiškėjo buvusi auklėtoja, paaiškino, kad V.... 12. Pareiškimas tenkintinas visiškai.... 13. Sutinkamai su LR CK 2.9 str., pareiškėjas, kuriam jau yra sukakę 16 metų,... 14. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, jog yra visos emancipavimo sąlygos įstatymo... 15. Todėl įvertinus byloje pateiktus įrodymus bei nustatytas aplinkybes darytina... 16. Vadovaujantis LR CPK 283 str. 1 d. 5 p., sprendimas dėl pareiškėjo... 17. Vadovaudamasis LR CPK 259-270, 282 str. 2 d. 1 p., teismas... 18. Pareiškimą tenkinti visiškai.... 19. Pripažinti pareiškėją V. M. a.k( - ) gyv. ( - ) visiškai veiksniu... 20. Sprendimą vykdyti skubiai.... 21. Sprendimo duomenis ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jo įsiteisėjimo... 22. Sprendimas per 30 d. nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...