Byla 2-685-267/2018
Dėl turtinės žalos ir nuostolių atlyginimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Burbulienė

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. P. ieškinį atsakovei Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, dėl turtinės žalos ir nuostolių atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

41.

5Ieškovas A. P. 2018 m. birželio 1 d. pateikė teismui ieškinį, kuriame prašo: 1) pripažinti ieškovo reikalavimo teisę į patirtų 29 232 000 Eur nuostolių atlyginimą; 2) priteisti ieškovui iš atsakovės Lietuvos Respublikos 29 232 000 Eur sumą, kurią sudaro 18 270 000 Eur palūkanos ir 10 962 000 negautos pajamos; 3) dėl valstybės institucijų priimtų prieštaraujančių įstatymams aktų pripažinimo negaliojančiais kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą; 4) pripažinti negaliojančiais Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 1 d. sprendimą, Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 25 d. nutartį ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. birželio 30 d. nutartį (b. l. 25–28).

62.

72018 m. rugpjūčio 1 d. teisme priimtas A. P. ieškinio reikalavimų patikslinimas, kuriuo prašoma ieškovo naudai iš Lietuvos Respublikos išieškoti 5 procentų palūkanas – 18 270 000 Eur, negautas pajamas – 10 962 000 Eur, dėl bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka spręsti bylą nagrinėjančio teisėjo nuožiūra (b. l. 111–112).

83.

9Ieškovas nurodo, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas A. G. nagrinėdamas civilinę bylą pažeidė ieškovo konstitucines teises ir trukdė jas realizuoti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) nustatyta tvarka. Ieškovas dėl teisėjo neteisėtų veiksmų ne tik prarado didelės vertės turtą, bet ir negalėjo išreikalauti iš atsakovų sumokėti ieškovui už 25 metus nevykdomą prievolę netesybas ir delspinigius.

104.

11Ieškovas teigia, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-142-235/2016 padaryti procesinės teisės CPK 26 straipsnio 1 dalies, 27 straipsnio 1 dalies 1 punkto, 265 straipsnio 1, 2 dalių, 266, 268 straipsnių, CK 4.47 straipsnio 1 dalies 1, 4 punktų, 4.48 straipsnio 1, 2 dalių pažeidimai ir neteisėtas CK 6.612 straipsnio taikymas iš esmės sudaro Vilniaus apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 1 d. priimto sprendimo absoliučius negaliojimo pagrindus, kurie procesine prasme ir yra žalos atsiradimo priežastys.

125.

13Ieškovas pažymi, kad jis skundė pirmosios instancijos teismo sprendimą nustatyta apeliacine tvarka, tačiau Vilniaus apygardos teismas priėmė šališką nutartį, kurią Lietuvos Aukščiausiasis Teismas be teisinio pagrindo atsisakė nagrinėti. Ieškovo nuomone, visų instancijų teismai, nagrinėdami civilinę bylą dėl jo įgytos nuosavybės teisės į 5 220 kv. m gyvenamąjį plotą, tame tarpe ir 72,82 kv. m butą, esantį ( - ), pažeidė Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos I skyriaus 6, 13, 17 straipsnių nuostatas, o kaltė dėl valstybinių institucijų (veikimo, neveikimo) atitenka valstybei.

146.

15Ieškovas nurodo, kad pirmosios, apeliacinės ir kasacinės instancijos teismų nagrinėtose civilinėse bylose be jokio teisinio pagrindo apribojus jam teisę atlikti tam tikrus veiksmus su nekilnojamuoju turtu, o atsakovui sudarius realias galimybes gauti naudą, įgyvendinant turtines prievoles, ieškovas patyrė 43 848 000 Eur tiesioginę žalą.

167.

17Ieškovas nurodo, kad tiek pirmosios, tiek apeliacinės, tiek kasacinės instancijos teismų teisėjų bendrų neteisėtų veiksmų atžvilgiu bendra kaltė (už ieškovui padarytą 29 232 000 žalą, t. y. negautas palūkanas ir pajamas, kurias ieškovas būtų gavęs, jei nebūtų buvę neteisėtų veiksmų) yra preziumuojama įstatymais ir kitais teisės aktais, dėl kurių pažeidimo atsirado teisinis pagrindas atsakovui taikyti deliktinę civilinę atsakomybę.

188.

19Ieškovas pažymi, kad dėl neteisėtų teisėjų ir teismų veiksmais ieškovui padarytos žalos išieškojimo atsirado teisinis pagrindas taikyti CK 6.271 straipsnį.

209.

21Ieškovas akcentuoja tai, kad pagal Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnį, kuris tiesiogiai įtvirtina asmens teisę į nešališką teismo procesą – teisė į tinkamą teismo procesą yra vienas iš civilinio proceso teisės principų, dėl kurių pažeidimo ir turėtų būti taikoma griežtoji civilinė atsakomybė.

2210.

23Ieškovas taip pat nurodo, kad byloje pateikti pirmosios, apeliacinės ir kasacinės instancijos teismo sprendimas (nutartys) suponuoja išvadą, kad tarp neteisėtų teisėjo ir teismo veiksmų egzistuoja tiesioginis priežastinis ryšys, tiesiogiai varžantis ieškovo teises, laisves ir interesus išieškoti savo lėšomis pastatytą 5 220 kv. m gyvenamąjį plotą iš skolininko Vilniaus miesto savivaldybės.

2411.

25Ieškovas pažymi, kad dėl neteisėtų Vilniaus miesto apylinkės teismo, Vilniaus apygardos teismo ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų veiksmų nagrinėjant civilinę bylą ieškovui padarytos 29 232 000 Eur žalos atlyginimo pareikštas reikalavimas yra preziumuojamas pagal įstatymus, kurie ir sudaro teisinį pagrindą atsakovei taikyti deliktinę civilinę atsakomybę. (CK 6.245 str. 1, 4 d.)

2612.

27Ieškovas paaiškina, kad atsižvelgiant į tai, kad ieškinys yra įkainotas pagal išreikalaujamo turto, t. y. 5 220 kv. m gyvenamojo ploto (14 616 000 Eur) rinkos vertę, iš kurios už 25 m yra priskaičiuotos 5 proc. palūkanos (18 270 000 Eur) ir negautos pajamos (10 962 000 Eur), bendra suma – 29 232 000 Eur, kuriuos ieškovas būtų gavęs, jei nebūtų buvę neteisėtų veiksmų nagrinėjant civilinę bylą, CPK 85 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu ieškinio suma bylose dėl pinigų išieškojimo turi būti išieškoma ne pagal ieškinio įkainoto turto – 14 616 000 Eur vertę, o pagal išieškomą 29 232 000 Eur sumą.

2813.

29Atsakovė Lietuvos Respublika, atstovaujama Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo ieškovo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

3014.

31Atsakovė nurodo, kad teismo klaidos, pasireiškiančios netinkamu teisės aktų taikymu arba byloje esančių įrodymų vertinimu yra pagrindas panaikinti procesinį sprendimą instancine tvarka, tačiau tai neleidžia daryti išvados apie neteisėtus ir kaltus teismo veiksmus nagrinėjant civilinę bylą priimant joje procesinį sprendimą, todėl ir panaikinti arba iš dalies pakeisti žemesnių instancijų teismų sprendimai savaime nereiškia, kad dėl jų valstybei atsiranda deliktinė atsakomybė. Deliktu padarytos žalos atlyginimo teisena nėra apeliacinė ar kasacinė instancija civiliniame procese. Teismas, nagrinėdamas civilinę bylą dėl teismo veiksmais padarytos žalos atlyginimo, negali dar sykį arba iš naujo išnagrinėti „pirminės“ civilinės bylos, iš kurios kildinami neteisėti veiksmai, bei joje nustatyti kitokių aplinkybių, nei jos jau buvo nustatytos kitame sprendime jau išnagrinėtoje civilinėje byloje.

3215.

33Atsakovė atkreipia dėmesį, kad procesiniai sprendimai, iš kurių ieškovas kildina žalą, įsiteisėję, todėl šalys nebegali pakartotinai reikšti tapataus ieškinio, sprendimas negali būti reikalavimo pagrindas kitoje civilinėje byloje, įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytų faktų ir teisinių santykių šalys, kiti dalyvaujantys byloje asmenys ir jų teisių perėmėjai nebegali ginčyti kitose bylose.

3416.

35Atsakovė pažymi, kad ieškovo nurodyti samprotavimai, pasvarstymai ir dėl jų daromos išvados apie teismų procesinių veiksmų ir sprendimų neteisėtumą yra akivaizdžiai nepagrįsti, o iš paties ieškinio turinio galima teigti, kad ieškovas nori, jog kitoje byloje nustatyti faktai būtų kitaip įvertinti šioje civilinėje byloje.

3617.

37Atsakovė nurodo, kad su pareikštu ieškiniu nepateikta jokių įrodymų, kad ieškovas patyrė nurodomą žalą. Be to, tarp teismo atliktų veiksmų, iš kurių ieškovas kildina savo reikalavimą, ir žalos, kurią ieškovas neva patyrė, nėra ir priežastinio ryšio, kuris yra viena iš deliktinės atsakomybės sąlygų. Teigdamas apie neteisėtus veiksmus ir žalą ieškovas dar sykį bando revizuoti įsiteisėjusius teismo sprendimus kitoje civilinėje byloje.

3818.

39Atsakovei prašant, o ieškovui neprieštaraujant, byla nagrinėjama rašytinio proceso tvarka (CPK 235 str. 4, 6 d.).

40Teismas

konstatuoja:

41Ieškinio reikalavimai dėl nuostolių atlyginimo atmetami, dėl kitų byloje pareikštų reikalavimų byla nutraukiama.

42Ginčo esmė

4319.

44Nagrinėjamu atveju sprendžiamas ginčas dėl Valstybės atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl teisėjo ar teismo veiksmų nagrinėjant civilinę bylą (CK 6.272 str. 2 ir 3 d.).

45Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

4620.

47Ieškovas A. P. 2013 m. rugpjūčio 20 d. ieškiniu kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą, prašydamas nutraukti vykdomąsias bylas Nr. 0013/03/03550 ir Nr. 0013/03/03549 ir grąžinti vykdomuosius raštus išieškotojui – skolininkui, pripažinti negaliojančiu 2013 m. liepos 26 d. turto iš varžytynių aktą Nr. 0013/03/03549, priteisti iš Vilniaus miesto savivaldybės ieškovo naudai įvykdyti pareigą natūra, parduotą iš varžytynių 3 k. 72, 82 kv. m butą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), nuosavybės teise perduoti ieškovui A. P., įskaitant į 218,82 kv. m bendrą gyvenamąjį plotą, priteisti iš Vilniaus miesto savivaldybės ieškovo naudai įvykdyti pareigą natūra, nuosavybės teise perduoti 3957, 18 kv. m gyvenamąjį plotą ieškovui A. P., savo lėšomis apmokėjusiam šio gyvenamojo ploto statybą, nustatant 24 darbo dienų terminą, kurį pažeidus, kiekvieną praleistą kalendorinę dieną ieškovo naudai mokėti po 150 Eur netesybų, ieškovo naudai išieškoti iš atsakovų Vilniaus miesto savivaldybės ir antstolio V. M. padarytą turtinę, neturtinę žalą ir nuostolius – 549 496,35 Eur, solidariai priteisti po 50 proc., įskaitant teismo bylinėjimosi išlaidas.

4821.

49Vilniaus miesto apylinkės teismas išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-142-235/2016 (teisminio proceso Nr. 2-68-3-27561-2013-6) pagal minėtą ieškovo ieškinį ir 2016 m. rugsėjo 1 d. priėmė sprendimą, kuriuo ieškovo A. P. ieškinį atmetė, o atsakovo A. T. (A. T.) priešieškinį tenkino – iškeldino ieškovą A. P. ir H. P. su visais jiems priklausančiais daiktais iš buto, esančio adresu: ( - ), nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

5022.

51Ieškovas A. P. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 1 d. sprendimą apskundė apeliacine tvarka, tačiau Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gegužės 25 d. nutartimi ieškovo apeliacinį skundą atmetė ir pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą.

5223.

53Ieškovas A. P. 2017 m. birželio 27 d. pateikė kasacinį skundą, tačiau Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2017 m. birželio 30 d. nutartimi kasacinį skundą atsisakė priimti.

54Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas

5524.

56CK 6.272 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad žalą, atsiradusią dėl neteisėtų teisėjo ar teismo veiksmų nagrinėjant civilinę bylą, atlygina valstybė visiškai, jeigu žala atsirado dėl teisėjo ar kito teismo pareigūno kaltės. Nuoseklioje ir pakankamai išplėtotoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, aiškinant ir taikant valstybės civilinę atsakomybę už žalą pagal šią įstatymo normą valstybės pareiga atlyginti žalą atsiranda tada, kai yra visos deliktinės atsakomybės sąlygos – žala ir nuostoliai (CK 6.249 str.), neteisėti veiksmai (CK 6.246 str.), priežastinis ryšys (CK 6.247 str.) ir kaltė (CK 6.248 str.). Siekiant konstatuoti neteisėtus teisėjo ar teismo veiksmus turi būti įrodyta ir pripažinta, kad teismas, nagrinėdamas civilinę bylą, padarė klaidą, turėjusią esminę ir lemiamą reikšmę ieškovo teisių pažeidimui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-207/2011).

5725.

58A. P. teisių pažeidimą ir patirtus 29 232 000 Eur nuostolius kildina iš, jo manymu, neteisėtų trijų instancijų teismų procesinių sprendimų Vilniaus miesto apylinkės teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-142-235/2016, nurodydamas, kad pirmosios, apeliacinės ir kasacinės instancijos teismai be teisinio pagrindo apribojo jo teises disponuoti 5220 kv. m gyvenamojo ploto nekilnojamuoju turtu, todėl jis per 25 metus neteko 10 962 000 Eur pajamų iš šio turto, taip pat dėl 25 metų laikotarpio jam turi būti priteistos 18 270 000 Eur palūkanos.

5926.

60Ieškovas nepateikė teismui jokio logiškai pagrįsto paaiškinimo, kodėl nuostoliai skaičiuojami dėl 25 metų, kai civilinė byla Nr. 2-142-235/2016 Vilniaus apylinkės teisme buvo pradėta nagrinėti 2013 m rugpjūčio 20 d. (Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys, Vilniaus apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-142-235/2016).

6127.

62Teismas atkreipia dėmesį, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 metų rugsėjo 1 d. išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-142-235/2016 buvo sprendžiami 72,82 kv. m buto, esančio ( - ), pardavimo iš varžytynių teisėtumo ir A. P. bei H. P. su visais jiems priklausančiais daiktais iš buto iškeldinimo klausimai. Klausimų, susijusių sunuosavybės teisėmis į 5220 kv. m gyvenamąjį plotą ar 72,82 kv. m butą, esančius ( - ), pirmosios ir apeliacinės instancijos teisėjai šioje civilinėje byloje nesprendė. Teismų sprendimuose aiškiai nurodyta, kad visi klausimai dėl nuosavybės teisių į butą, adresu: ( - ), yra galutinai išspręsti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gruodžio 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-364/2009.

6328.

64Kaip nurodyta šios nutarties 24 punkte, reiškiant ieškinį dėl žalos atlyginimo įstatymas įpareigoja ieškovą įrodyti visas būtinąsias civilinės atsakomybės sąlygas. Nagrinėjamu atveju A. P. nepateikė jokių leistinų įrodymų, kad civilinę bylą Nr. 2-142-235/2016 (teisminio proceso Nr. 2-68-3-27561-2013-6) pagal jo ieškinį dėl vykdomųjų raštų grąžinimo, turto (3 kambarių 72,82 kv. m buto, esančio ( - )) pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu, žalos atlyginimo ir pagal atsakovo A. T. priešieškinį dėl A. P. ir H. P. iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos išnagrinėję Vilniaus miesto apylinkės teismas, Vilniaus apygardos teismas ir 2017 m. birželio 30 d. nutartį dėl atsisakymo priimti ieškovo kasacinį skundą priėmęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, šią bylą nagrinėję teisėjai elgėsi neteisėtai ar padarė klaidų, turėjusių reikšmės ieškovo teisių pažeidimui.

6529.

66Apibendrindamas teismas konstatuoja, kad ieškovas A. P. neįrodė ne tik neteisėtų Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinę bylą Nr. 2-142-235/2016 nagrinėjusių teismų ar teisėjų veiksmų, bet ir ieškovo teisių pažeidimo civilinės bylos nagrinėjimo procese, todėl teismas plačiau nepasisakydamas dėl žalos ir priežastinio ryšio egzistavimo ar neegzistavimo, ieškinį atmeta (CK 6.246–6.249 str., 6.272 str. 2 d.).

67Dėl ieškinio reikalavimų pripažinti negaliojančiais teismų sprendimus

6830.

69Nesutikdamas su teismo procesiniais sprendimais, asmuo turi procesinę teisę įstatymo nustatyta tvarka juos skųsti aukštesnės instancijos teismui. Todėl teismo, teisėjo procesinius veiksmus gali vertinti tik aukštesnės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą instancine tvarka, kai byloje dalyvaujantys asmenys įstatymų nustatyta tvarka, terminais ir sąlygomis pateikia procesinius skundus. Teismo sprendimų ir nutarčių vertinimas kitokia, nei instancine, tvarka pažeistų Konstitucijos 109 straipsnyje įtvirtintą teismų nepriklausomumo principą (Konstitucijos 109 str., 111 str., Teismų įstatymo 1–3 str., CPK 21 str.).

7031.

712018 m. rugpjūčio 1 d. teisme priimtas A. P. ieškinio reikalavimų patikslinimas, kuriuo prašoma ieškovo naudai iš Lietuvos Respublikos išieškoti 5 procentų palūkanas – 18 270 000 Eur, negautas pajamas – 10 962 000 Eur. Reikalavimų dėl pripažinimo negaliojančiais Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 1 d. sprendimą, Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 25 d. nutartį ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. birželio 30 d. nutartį ir prašymo dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą ieškovas nepalaikė, prašė vadovautis patikslintu ieškinio reikalavimu, todėl civilinė byla dėl šios ieškinio reikalavimų dalies nutrauktina (CPK 293 str. 1, 4 p.).

72Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263, 265, 268–270, 279 straipsniais, 293 straipsnio 1, 4 punktais,

Nutarė

73Ieškinio reikalavimą dėl 29 232 000 Eur (dvidešimt devynių milijonų dviejų šimtų trisdešimt dviejų tūkstančių eurų) priteisimo atmesti.

74Dėl kitų ieškinio reikalavimų civilinę bylą nutraukti.

75Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Ieškovas A. P. 2018 m. birželio 1 d. pateikė teismui ieškinį, kuriame... 6. 2.... 7. 2018 m. rugpjūčio 1 d. teisme priimtas A. P. ieškinio reikalavimų... 8. 3.... 9. Ieškovas nurodo, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas A. G.... 10. 4.... 11. Ieškovas teigia, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr.... 12. 5.... 13. Ieškovas pažymi, kad jis skundė pirmosios instancijos teismo sprendimą... 14. 6.... 15. Ieškovas nurodo, kad pirmosios, apeliacinės ir kasacinės instancijos teismų... 16. 7.... 17. Ieškovas nurodo, kad tiek pirmosios, tiek apeliacinės, tiek kasacinės... 18. 8.... 19. Ieškovas pažymi, kad dėl neteisėtų teisėjų ir teismų veiksmais... 20. 9.... 21. Ieškovas akcentuoja tai, kad pagal Europos žmogaus teisių ir pagrindinių... 22. 10.... 23. Ieškovas taip pat nurodo, kad byloje pateikti pirmosios, apeliacinės ir... 24. 11.... 25. Ieškovas pažymi, kad dėl neteisėtų Vilniaus miesto apylinkės teismo,... 26. 12.... 27. Ieškovas paaiškina, kad atsižvelgiant į tai, kad ieškinys yra įkainotas... 28. 13.... 29. Atsakovė Lietuvos Respublika, atstovaujama Lietuvos Respublikos teisingumo... 30. 14.... 31. Atsakovė nurodo, kad teismo klaidos, pasireiškiančios netinkamu teisės... 32. 15.... 33. Atsakovė atkreipia dėmesį, kad procesiniai sprendimai, iš kurių ieškovas... 34. 16.... 35. Atsakovė pažymi, kad ieškovo nurodyti samprotavimai, pasvarstymai ir dėl... 36. 17.... 37. Atsakovė nurodo, kad su pareikštu ieškiniu nepateikta jokių įrodymų, kad... 38. 18.... 39. Atsakovei prašant, o ieškovui neprieštaraujant, byla nagrinėjama rašytinio... 40. Teismas... 41. Ieškinio reikalavimai dėl nuostolių atlyginimo atmetami, dėl kitų byloje... 42. Ginčo esmė... 43. 19.... 44. Nagrinėjamu atveju sprendžiamas ginčas dėl Valstybės atsakomybės už... 45. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės... 46. 20.... 47. Ieškovas A. P. 2013 m. rugpjūčio 20 d. ieškiniu kreipėsi į Vilniaus... 48. 21.... 49. Vilniaus miesto apylinkės teismas išnagrinėjo civilinę bylą Nr.... 50. 22.... 51. Ieškovas A. P. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugsėjo 1 d.... 52. 23.... 53. Ieškovas A. P. 2017 m. birželio 27 d. pateikė kasacinį skundą, tačiau... 54. Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas... 55. 24.... 56. CK 6.272 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad žalą, atsiradusią dėl... 57. 25.... 58. A. P. teisių pažeidimą ir patirtus 29 232 000 Eur nuostolius kildina iš, jo... 59. 26.... 60. Ieškovas nepateikė teismui jokio logiškai pagrįsto paaiškinimo, kodėl... 61. 27.... 62. Teismas atkreipia dėmesį, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 metų... 63. 28.... 64. Kaip nurodyta šios nutarties 24 punkte, reiškiant ieškinį dėl žalos... 65. 29.... 66. Apibendrindamas teismas konstatuoja, kad ieškovas A. P. neįrodė ne tik... 67. Dėl ieškinio reikalavimų pripažinti negaliojančiais teismų sprendimus... 68. 30.... 69. Nesutikdamas su teismo procesiniais sprendimais, asmuo turi procesinę teisę... 70. 31.... 71. 2018 m. rugpjūčio 1 d. teisme priimtas A. P. ieškinio reikalavimų... 72. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 73. Ieškinio reikalavimą dėl 29 232 000 Eur (dvidešimt devynių milijonų... 74. Dėl kitų ieškinio reikalavimų civilinę bylą nutraukti.... 75. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...