Byla TA-146-47-13
Dėl neturtinės žalos atlyginimo padavimo terminą

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (pranešėja), Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas) ir Ričardo Piličiausko, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. K. (V. K.) prašymą atnaujinti apeliacinio skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 13 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo V. K. (V. K.) skundą atsakovui Lietuvos valstybei, atstovaujamai Laisvės atėmimo vietų ligoninės, trečiajam suinteresuotam asmeniui viešajai įstaigai Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Konsultacijų poliklinikai dėl neturtinės žalos atlyginimo padavimo terminą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. kovo 13 d. sprendimu (I t., b. l. 176–181), kuriame padarytas rašymo apsirikimas buvo ištaisytas 2013 m. balandžio 17 d. nutartimi (I t., b. l. 195), atmetė kaip nepagrįstą pareiškėjo V. K. (V. K.) (toliau – ir pareiškėjas) skundą, kuriuo jis prašė priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Laisvės atėmimo vietų ligoninės, 250 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą.

5Pareiškėjas 2013 m. balandžio 8 d. (pagal spaudą ant voko) padavė teismui apeliacinį skundą (II t., b. l. 1–6), prašydamas pakeisti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 13 d. sprendimą.

6Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. balandžio 25 d. nutartimi (II t., b. l. 9–10) atsisakė priimti V. K. (V. K.) apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 13 d. sprendimo, kaip paduotą praleidus apeliacinio skundo padavimo terminą ir pareiškėjui neprašant jo atnaujinti, bei nutarė grąžinti apeliacinį skundą kartu su priedais jį padavusiam asmeniui.

72013 m. gegužės 13 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautas naujas pareiškėjo apeliacinis skundas, kuriame jis prašo pakeisti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 13 d. sprendimą ir priteisti iš atsakovo 250 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą.

8Pareiškėjas kartu su apeliaciniu skundu pateikė prašymą atnaujinti praleistą terminą apeliaciniam skundui paduoti, kuriame nurodo, jog 14 dienų apskundimo terminas buvo praleistas dėl pateisinamos priežasties. Pareiškėjas nedalyvavo teismo posėdyje skelbiant sprendimą, teismo sprendimas jam buvo išsiųstas paštu. Pažymi, kad jo judėjimo galimybės bei galimybė laikytis nustatytų procedūrų apeliaciniam skundui paruošti yra suvaržytos. Dėl to mano, kad apskundimo terminas turėtų būti skaičiuojamas nuo teismo sprendimo įteikimo jam dienos.

9Teisėjų kolegija konstatuoja:

10II.

11Prašymas tenkintinas.

12Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 127 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apygardų administracinių teismų sprendimai, priimti nagrinėjant bylas pirmąja instancija, apeliacine tvarka per keturiolika dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiami Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Nagrinėjamu atveju skundžiamas Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas buvo paskelbtas 2013 m. kovo 13 d. (I t., b. l. 174–181), todėl paskutinė apeliacinio skundo dėl šio sprendimo padavimo teismui diena buvo 2013 m. kovo 27 d. Pareiškėjas apeliacinį skundą išsiuntė teismui paštu 2013 m. gegužės 10 d. (pagal spaudą ant laiško voko). Taigi akivaizdu, kad pareiškėjas praleido ABTĮ 127 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą apeliaciniam skundui paduoti.

13ABTĮ 127 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad praleidus terminą apeliaciniam skundui paduoti, apelianto prašymu apeliacinis arba pirmosios instancijos teismas, jeigu per jį paduodamas apeliacinis skundas, skundo padavimo terminą gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties. Svarbiomis termino praleidimo priežastimis laikytinos tik objektyvios, nuo apelianto valios nepriklausiusios aplinkybės, sutrukdžiusios jam laiku kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynimo.

14Teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo prašyme įvardytas termino praleidimo aplinkybes, sprendžia, jog pareiškėjas, siekdamas apskųsti pirmosios instancijos teismo sprendimą, buvo pakankamai atidus ir rūpestingas, savo procesines teises siekė įgyvendinti per įmanomai trumpesnį terminą. Administracinės bylos dokumentai (I t., b. l. 183–185) patvirtina, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 13 d. sprendimo nuorašas dėl objektyvių priežasčių, nepriklausiusių nuo pareiškėjo valios (t. y. dėl to, kad pareiškėjas aptariamu laikotarpiu buvo perkeltas iš Pravieniškių pataisos namų–atvirosios kolonijos į Laisvės atėmimo vietų ligoninę) buvo įteiktas pareiškėjui tik 2013 m. kovo 25 d., kai iki apeliacinio skundo padavimo teismui termino pabaigos (2013 m. kovo 27 d.) buvo likusios tik 2 dienos. Nedelsdamas, tą pačią dieną, t. y. 2013 m. kovo 25 d., pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su prašymu (I t., b. l. 186) atnaujinti praleistą apeliacinio skundo dėl 2013 m. kovo 13 d. sprendimo padavimo terminą, tačiau kartu nepateikė teismui apeliacinio skundo. Su analogišku prašymu dėl termino atnaujinimo pareiškėjas pakartotinai kreipėsi į teismą 2013 m. balandžio 12 d. (I t., b. l. 189–190), tačiau ir vėl kartu nepateikė teismui apeliacinio skundo. Iš bylos taip pat matyti, kad 2013 m. balandžio 8 d. (pagal spaudą ant laiško voko) pareiškėjas padavė teismui apeliacinį skundą (II t., b. l. 1–6), kurį Lietuvos vyriausiasis administracinio teismo 2013 m. balandžio 25 d. nutartimi (II t., b. l. 9–10) buvo atsisakyta priimti, konstatavus, jog apeliacinis skundas paduotas praleidus nustatytą terminą ir pareiškėjas neprašo jo atnaujinti.

15Paminėtų aplinkybių visuma, kolegijos vertinimu, paneigia galimas abejones dėl pareiškėjo piktnaudžiavimo jo procesinėmis teisėmis ir tyčinio delsimo per įstatymo nustatytą terminą kreiptis su apeliaciniu skundu į teimą. Įvertinus visas nurodytas aplinkybes bei atsižvelgus į tai, kad pareiškėjo judėjimo ir veiklos (įskaitant tam tikrų teisių įgyvendinimą) galimybės yra objektyviai apribotos dėl to, kad pareiškėjas atlieka laisvės atėmimo bausmę, galima daryti išvadą, jog nagrinėjamu atveju terminas apeliaciniam skundui dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 13 d. sprendimo paduoti (gautas Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme 2013 m. gegužės 13 d.) buvo praleistas dėl svarbių priežasčių, todėl, vadovaujantis ABTĮ 127 straipsnio 2 dalimi, minėtas terminas atnaujintinas.

16Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 127 straipsnio 2 dalimi, 134 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

17tenkinti pareiškėjo V. K. (V. K.) prašymą atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą.

18Atnaujinti terminą apeliaciniam skundui dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. kovo 13 d. sprendimo paduoti.

19Priimti pareiškėjo V. K. (V. K.) apeliacinį skundą, gautą Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme 2013 m. gegužės 13 d., nagrinėti apeliacine tvarka.

20Išsiųsti atsakovo atstovui ir trečiajam suinteresuotam asmeniui apeliacinio skundo nuorašus ir nustatyti terminą pateikti apeliacinės instancijos teismui atsiliepimus į apeliacinį skundą – keturiolika dienų nuo apeliacinio skundo nuorašo išsiuntimo dienos.

21Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai