Byla 2S-1-520/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Dalia Višinskienė (pranešėja), kolegijos teisėjai Neringa Švedienė, Algirdas Auruškevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo J. K. (J. K.) atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 23 d. nutarties, kuria ieškovo J. K. (J. K.) ieškinys paliktas nenagrinėtas, civilinėje byloje dėl žalos atlyginimo pagal ieškovo J. K. (J. K.) ieškinį atsakovui UAB „Ignika“,

Nustatė

4Ieškovas J. K. dokumentinio proceso tvarka kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo UAB „Ignika“ 5004,06 Lt skolą (žalą) bei 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad atsiėmus jam priklausantį automobilį ( - ) iš autoserviso UAB „Ignika“, paaiškėjo, jog buvo išpjautas automobilio katalizatorius ir duslintuvas iš naujo suvirintas. UAB „Ignika“ darbuotojas V. P. prisipažino išpjovęs katalizatorių, tačiau vėliau pakeitė parodymus. Atsakovas UAB „Ignika“ turi atlyginti jo darbuotojo veiksmais padarytą žalą, kadangi automobilio remontas buvo patikėtas atsakovui UAB „Ignika“, o ne konkrečiam fiziniam asmeniui.

5Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2008 m. sausio 10 d. nutartimi priėmė ieškovo J. K. (K.) ieškinį ir nutarė nagrinėti šį ieškinį pagal bendrąsias ieškinio taisykles; įtraukė į bylą V. P. trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų. Teismas įtraukė į bylą V. P. trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, tuo pagrindu, kad ieškinyje ieškovas nurodė, jog būtent šio asmens veiksmais jam buvo padaryta žala ir, jei ieškinys būtų patenkintas ir būtų patvirtinta V. P. kaltė dėl ieškovui padarytos žalos, atsakovas turėtų teisę pareikšti V. P. atgręžtinį reikalavimą.

6Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2008 m. vasario 5 d., 2008 m. birželio 16 d., 2008 m. rugpjūčio 26 d. nutartimis nustatė ieškovui J. K. (K.) terminą ieškinio trūkumams pašalinti, t. y. nurodyti teismui teisingą trečiojo asmens V. P. gyvenamąją ar jo buvimo vietą, darbovietę, arba trečiajam asmeniui skirtus dokumentus įteikti per antstolį, arba pasirūpinti, kad išnaudojus visas CPK 123 str. numatytas priemones, trečiajam asmeniui procesiniai dokumentai būtų įteikti kitais CPK I dalies XI skyriaus antrajame skirsnyje numatytais būdais (kuratoriui arba viešo paskelbimo būdu).

7Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2008 m. rugsėjo 23 d. nutartimi atmetė ieškovo J. K. (K.) pareikštus reikalavimus dėl trečiojo asmens V. P. „eliminavimo“ iš proceso ir dėl termino šio asmens paieškoms pratęsimo; ieškovo J. K. (K.) ieškinį atsakovui UAB „Ignika“ dėl žalos atlyginimo paliko nenagrinėtą. Teismas nustatė, kad ieškovas neištaisė 2008-02-05, 2008-06-16, 2008-08-26 nutartyse nurodytų trūkumų, t. y. neįteikė trečiajam asmeniui V. P. procesinių dokumentų nei vienu iš teismo nutartyse nurodytų būdų, nebendradarbiauja su teismu, o prašo „eliminuoti“ V. P. iš nagrinėjamos bylos. Teismas padarė išvadą, kad ieškovas nepagrįstai prašo pašalinti trečiąjį asmenį V. P. iš nagrinėjamos bylos, kadangi teismo sprendimas turės įtakos jo teisėms ir pareigoms, termino surasti trečiąjį asmenį V. P. pratęsimas prieštarautų CPK 7 str. įtvirtintiems principams. Tinkamai neįteikus trečiajam asmeniui procesinių dokumentų, nepasiūlius jam pateikti atsiliepimo į ieškinį, teismo procesas yra neįmanomas.

8Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2008 m. spalio 13 d nutartimi nustatė ieškovui 14 dienų nuo nutarties įteikimo ieškovui, terminą atskirojo skundo trūkumams pašalinti. Teismas nustatė, kad pateiktas atskirasis skundas neatitinka CPK 37 str., 111 str. 2 d. 2 p. reikalavimų, t.y. atskirajame skunde nėra nurodytas trečiasis asmuo V. P. ir jo rekvizitai. Taip pat nepateikta tiek procesinių dokumentų bei jų priedų, kad po vieną tektų priešingai šaliai ir trečiajam asmeniui. Teismas pažymėjo, kad neaiškiai ir netiksliai yra suformuluotas atskirojo skundo pagrindas ir dalykas (CPK 306 str. 1 d. 3, 4 p.).

9Ieškovas J. K. atskiruoju skundu prašo panaikinti 2008-10-13 teismo nutartį ir nagrinėti civilinę bylą iš esmės. Nurodo, kad jis negali nurodyti trečiojo asmens gyvenamosios ar darbo vietos, išnaudojo visas trečiojo asmens paieškos galimybes, numatytas CPK 122 str. 1 d., 123 str. 3 d. Be to, jis jokių pretenzijų konkrečiai V. P. neturi, ieškinį pareiškė UAB „Ignika“, kuri atliko transporto priemonės remontą, todėl teismas nepagrįstai nurodė, kad trečiasis asmuo V. P. negali būti pašalintas iš proceso. Atskirojo skundo pagrindas yra tai, kad automobilio dalies vagystė buvo atlikta UAB „Ignika“. Katalizatoriaus vagystė negalėjo būti atlikta vieno asmens, todėl jis ieškinį pareiškė ne konkrečiam asmeniui, bet atsakovui UAB „Ignika“, kuris dėl šio incidento turi išsiaiškinti pats su savo darbuotojais.

10Šį ieškovo J. K. (J. K.) atskirąjį skundą pirmosios instancijos teismas priėmė ir perdavė nagrinėti apeliacinės instancijos teismui. Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, ieškovas J. K. pateikė teismui patikslinimą, kuriame nurodė, jog atskirajame skunde yra netiksliai nurodyta skundžiamos teismo nutarties data, t. y. jis atskiruoju skundu skundžia ne 2008-10-13, bet 2008-09-23 teismo nutartį, kuria jo ieškinys paliktas nenagrinėtas.

11Atskirasis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis panaikintina, byla perduotina nagrinėti pirmosios instancijos teismui (CPK 337 str. 2 p.).

12Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirajame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, bylos medžiagą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ieškovo J. K. (K.) ieškinį paliko nenagrinėtą, konstatavęs, kad ieškovas nepašalino pirmosios instancijos teismo 2008-02-05, 2008-06-16, 2008-08-26 nutartyse nurodytų ieškinio turinio trūkumų, t. y. neįteikė trečiajam asmeniui V. P. procesinių dokumentų nei vienu iš teismo nutartyse nurodytų būdų, nebendradarbiauja su teismu.

13Iš bylos medžiagos matyti, kad pirmosios instancijos teismas 2008-01-10 nutartimi iškėlė civilinę bylą dėl žalos atlyginimo bei 6 proc. dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo pagal ieškovo J. K. (K.) ieškinį atsakovui UAB „Ignika“, nutarė nagrinėti šį ieškinį pagal bendrąsias ieškinio taisykles, į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, įtraukė V. P.. Kaip matyti iš nutarties, teismas savo iniciatyva įtraukė į bylą trečiąjį asmenį V. P., o ne ieškovas jį nurodė kaip trečiąjį asmenį. Pirmosios instancijos teismas trečiajam asmeniui išsiuntė 2008-01-10 nutartį, ieškinį, pranešimą pateikti atsiliepimą į ieškinį, užklausė Gyventojų registro tarnybą, VSDFV apie trečiojo asmens gyvenamąją, darbo vietas (b. l. 39, 41, 45, 46). Kadangi pirmosios instancijos teismui nepavyko trečiajam asmeniui įteikti procesinių dokumentų, pirmosios instancijos teismas 2008-02-05 nutartimi nustatė, kad pareikšto ieškinio turinys neatitinka CPK 111 str. 2 d. 2 p. reikalavimų, todėl nustatė ieškovui terminą ieškinio trūkumams pašalinti, t. y. nurodyti teismui teisingą trečiojo asmens V. P. gyvenamąją ar jo buvimo vietą, darbovietę arba trečiajam asmeniui skirtus dokumentus įteikti per antstolį, arba pasirūpinti, kad išnaudojus visas CPK 123 str. numatytas priemones, trečiajam asmeniui procesiniai dokumentai būtų įteikti kitais CPK I dalies XI skyriaus antrajame skirsnyje numatytais būdais (kuratoriui arba viešo paskelbimo būdu). Analogiškus ieškinio turinio trūkumus pirmosios instancijos teismas nurodė ir 2008-06-16, 2008-08-26 nutartyse. Kadangi ieškovas per teismo nustatytą terminą neįteikė trečiajam asmeniui V. P. procesinių dokumentų, pirmosios instancijos teismas ieškovo ieškinį paliko nenagrinėtą CPK 296 str. 1 d. 11 p., 2 d. pagrindu. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, įvertinusi pirmosios instancijos teismo nurodytas aplinkybes, kurių pagrindu ieškinys paliktas nenagrinėtas, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai, vadovaudamasis tuo, jog ieškovas neįteikė trečiajam asmeniui procesinių dokumentų, konstatavo, kad ieškinys neatitinka CPK 111 str. 2 d. 2 p., ir ieškinį paliko nenagrinėtą CPK 296 str. 1 d. 11 p., 2 d. pagrindu.

14CPK 111 str. 2 d. 2 p. nustato, kad kiekviename dalyvaujančio asmens procesiniame dokumente turi būti nurodyta dalyvaujančių asmenų procesinė padėtis, vardas, pavardė, asmens kodas (jeigu jis yra žinomas), gyvenamoji vieta, o tais atvejais, kai dalyvaujantys byloje asmenys arba vienas iš jų yra juridinis asmuo, - jo visas pavadinimas, buveinė, kodas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris ir kredito įstaigos rekvizitas. Ieškovas J. K. pareikštame ieškinyje nurodė atsakovo (juridinio asmens) pavadinimą, buveinę, kodą, trečiųjų asmenų pareikštame ieškinyje nenurodė. Kaip jau minėta aukščiau, šioje byloje trečiąjį asmenį be savarankiškų reikalavimų V. P. į procesą savo iniciatyva įtraukė pirmosios instancijos teismas, ieškovas nereiškė prašymo įtraukti šį asmenį į bylą, todėl ieškovas neturi pareigos surasti šį asmenį ir jam įteikti procesinius dokumentus. Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė trečiąjį asmenį V. P., jo gyvenamąją vietą, ieškovas pateikė teismui duomenis apie paskutinę žinomą trečiojo asmens gyvenamąją vietą (b. l. 77). Įstatymas nenumato pagrindo palikti ieškinį nenagrinėtą, kai trečiajam asmeniui procesiniai dokumentai, siunčiami paskutiniu žinomu jo gyvenamuoju adresu, yra neįteikiami, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ir neteisėtai paliko ieškinį nenagrinėtą tuo pagrindu, kad ieškovas neįteikė trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, V. P. procesinių dokumentų. Pažymėtina, jog ieškovas J. K. dėjo pastangas pašalinti pirmosios instancijos teismo nutartyse nurodytus trūkumus – įteikti trečiajam asmeniui procesinius dokumentus: kreipėsi į Gyventojų registrą, domėjosi trečiojo asmens buvimo vieta, paskelbė apie trečiojo asmens V. P. įtraukimą į bylą dienraštyje „Respublika“ (b. l. 77, 85, 95, 104), todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog ieškovas vengia bendradarbiauti su teismu, nustatant trečiojo asmens buvimo vietą.

15Esant šioms aplinkybėms pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria ieškinys paliktas nenagrinėtas dėl to, kad ieškinio turinys neatitinka CPK 111 str. 2 d. 2 p., ieškovas nurodytų trūkumų per teismo nustatytą terminą nepašalino, negali būti pripažinta pagrįsta ir teisėta, todėl nutartis panaikintina ir byla perduotina nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 321, 325, 329, 336, 331, 337, 339 str.,

Nutarė

18Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2008 m. rugsėjo 23 d. nutartį panaikinti ir civilinę bylą dėl žalos atlyginimo pagal ieškovo J. K. (J. K.) ieškinį atsakovui UAB „Ignika“ perduoti nagrinėti Vilniaus miesto 2-ajam apylinkės teismui.

Proceso dalyviai