Byla 2VP-1028-547/2016
Dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėja Silvana Girdenienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo antstolio Vytauto Mitkaus pareiškimą suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Mano kreditas“, uždarajai akcinei bendrovei „Reikalavimas.lt“ ir R. K. dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese,

Nustatė

2pareiškėjas antstolis Vytautas Mitkus kreipėsi į teismą prašydamas pakeisti vykdomojoje byloje išieškotoją uždarąją akcinę bendrovę (toliau – UAB) „Mano kreditas“, įmonės kodas 302441092, į jos teisių ir pareigų perėmėją UAB „Reikalavimas.lt“, įmonės kodas 302642184, dėl skolos ir palūkanų išieškojimo iš skolininkės R. K., asmens kodas ( - )

3Nurodė, jog vykdymo procese gauta reikalavimo perleidimo sutartis, kuria UAB „Mano kreditas“ savo reikalavimo teisę į skolininkės R. K. skolą perleido UAB „Reikalavimas.lt“.

4Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 593 straipsnio 3 dalimi prašymas nagrinėtinas rašytinio proceso tvarka nepranešus suinteresuotiems asmenims.

5Prašymas tenkintinas.

6CPK 48 straipsnis, reglamentuojantis procesinį teisių perėmimą, numato, jog kai viena iš ginčijamo ar sprendimu nustatyto teisinio santykio šalių pasitraukia iš bylos (fizinio asmens mirtis, juridinio asmens pabaiga ar pertvarkymas, reikalavimo perleidimas, skolos perkėlimas ir kiti įstatymų numatyti atvejai), teismas, jei yra pagrindas, rašytinio proceso tvarka tą šalį pakeičia jos teisių perėmėju, išskyrus atvejus, kai materialinių subjektinių teisių perėmimas negalimas. Procesinio teisių perėmimo pagrindas yra teisių perėmimas materialiojoje teisėje. Teisių perėmimas galimas bet kurioje proceso stadijoje, todėl galimas ir vykdymo procese, kuris yra baigiamoji civilinio proceso stadija, kurios metu realizuojamas teismo sprendimas.

7Teisių perėmimą vykdymo procese reglamentuoja CPK 596 straipsnis, numatantis, jog pirmosios instancijos teismas, kuriame buvo išnagrinėta byla, antstolio ar suinteresuoto asmens prašymu nutartimi vykdymo procese pakeičia išieškotoją ar skolininką fizinio asmens mirties, juridinio asmens reorganizavimo ar likvidavimo, taip pat reikalavimo perleidimo ar skolos perkėlimo atveju, kitais įstatymų numatytais atvejais.

8Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolio kontoroje užvesta vykdomoji byla Nr. 0240/15/00124 Varėnos rajono apylinkės teismo 2014 m. spalio 22 d. vykdomojo dokumento Nr. L2-1122-308/2014 pagrindu, dėl 222,00 Eur skolos, 5 procentų dydžio procesinių palūkanų už priteistą sumą bei bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininkės R. K., išieškotojos UAB „Mano kreditas“ naudai. Pradinis kreditorius UAB „Mano kreditas“ 2016 m. liepos 22 d. reikalavimo perleidimo sutartimi perleido teises į skolininkės R. K. skolą UAB „Reikalavimas.lt“.

9Nustačius, jog UAB „Mano kreditas“ reikalavimo perleidimo sutartimi perleido reikalavimo teisę į skolininkės skolą UAB „Reikalavimas.lt“, pareiškėjo antstolio Vytauto Mitkaus prašymas, dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese tenkintinas ir pradinis išieškotojas UAB „Mano kreditas“ vykdymo procese pakeistinas į UAB „Reikalavimas.lt“ (CPK 596 straipsnio 1 dalis).

10Visi veiksmai, atlikti iki įstojimo į vykdymo procesą, teisių perėmėjui privalomi tiek, kiek jie buvo privalomi anksčiau procese dalyvavusiam asmeniui (CPK 596 straipsnio 2 dalis).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–292, 593, 596 straipsniais,

Nutarė

12prašymą tenkinti.

13Pakeisti, vykdomojoje byloje Nr. 0240/15/00124, vykdymo procese pradinį išieškotoją UAB „Mano kreditas“, įmonės kodas 302441092, adresas Konstitucijos pr. 7, Vilnius į naują išieškotoją UAB „Reikalavimas.lt“, įmonės kodas 302642184, adresas Kaukysos g. 18-415, Vilnius, dėl skolos, pagal vykdomąjį dokumentą Nr. L2-1122-308/2014, išieškojimo iš skolininkės R. K., asmens kodas ( - )

14Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant Varėnos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai