Byla 2-123-424/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja R. Valiulytė, Sekretoriaujant Elenai Plyševskajai, dalyvaujant vertėjai Olgai Boguševičienei pareiškėjui J. D. suinteresuotiems asmenims R. N., T. V., K. G., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo J. D. pareiškimą suinteresuotiems asmenims R. N., T. V., K. G., J. S., Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, ir

Nustatė

2pareiškėjas prašė nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jam dalinės nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, kurio unikalus Nr. 7984-0001-0200, esančiame( - ) buvo sodyba su gyvenamuoju namu, kiaulide ir daržine.

3Nurodė, kad jis ir suinteresuoti asmenys R. N. bei T. V. dalinės nuosavybės teise valdo 10,1130 ha žemės sklypą, esantį ( - ). Naudojimosi žemės sklypu tvarka nustatyta. Iki nacionalizacijos žemė valdė pareiškėjo senelis V. D., kurio sodybą sudarė gyvenamasis namas, kiaulidė ir daržinė. 1983 m. tiesiant kelią Varatniškės- Kudrionys, daržinė buvo nugriauta, išnaikintas sodas. Siekdamas atstatyti buvusią daržinę, pareiškėjas kreipėsi į Trakų istorinio nacionalinio parko direkciją dėl leidimo pilnai atkurti buvusią sodybą, tačiau gavo atsakymą, kad atstatyti daržinę bus galima tik tuomet, kai bus nustatytas faktas, kad tokia daržinė buvo.

4Suinteresuotas asmuo Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija su pareiškimu nesutiko ir nurodė, kad sklype jau yra atkuriama sodyba, pagal šio sklypo bendrasavininkių bendrais susitarimais parengtą ir suderintą statybos vietos parinkimo schemą ir techninių projektų sprendimus.

5Kiti suinteresuoti asmenys pareiškimą palaikė.

6Teismo nustatytos aplinkybės ir motyvai.

7Pareiškėjui ir suinteresuotiems asmenims R. N. bei T. V. dalinės nuosavybės teise priklauso 10,1130 ha žemės sklypas, esantis ( - ). Sklypas yra Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijoje (b.l.6-8, J. S., T. V. paaiškinimai). Sklypo bendrasavininkiai yra nustatę naudojimosi žemė sklypu tvarką, pagal kurią pareiškėjas naudojasi žemės sklypo dalimi, 2010-01-05 plane pažymėta taškais 24-34,60,61,63,64,24 (b.l.18).

8Pareiškėjas, suinteresuoti asmenys ir liudytojai nurodė, kad pareiškėjo seneliui V. D. priklausė sodyba, kurios statinys - daržinė - buvo nugriauta tiesiant kelią. Tiesiant kelią gyvenamasis namas ir kiaulidė atsidūrė vienoje kelio pusėje, o daržinė - kitoje. Daržinė stovėjo šiuo metu pareiškėjui priklausančiame žemės sklype, vietoje ties sklypo ribų taškais plane pažymėtais skaičiais 33,34, o kitų sodybos statinių vieta šiuo metu yra kaimyniniame sklype, priklausančiame suinteresuotam asmeniui K. G. Byloje ištirtų įrodymų visuma patvirtina, kad pareiškėjo seneliui V. D. priklausė sodyba, kurios vienas statinys - daržinė - stovėjo vietoje, kuri šiuo metu yra pareiškėjo naudojimui priskirtoje žemės sklypo unikalus Nr. 7984-0001-0200 dalyje.

9Pareiškėjas, prašydamas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, siekia atkurti savo sklype V. D. sodyboje stovėjusią daržinę. Pagal Saugomų teritorijų įstatymo 9 str., 13 str., Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemą, statybų galimybė Trakų istoriniame nacionaliniame parke yra ribota. Pagal Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemą naujos statybos šioje saugomoje teritorijoje gali būti vykdomos tik dviem atvejais: atkuriant senas sodybas ir vietose, numatytose detaliuose parko gyvenviečių projektuose. Jogėliškių kaimas nėra priskirtas teritorijai numatytai gyvenamosios statybos plėtrai, todėl jame statybos galimos tik atkuriant buvusias sodybas.

10CP 444 str. nustato, kad teismas nustato faktus, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių at turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga. Aukščiau nurodyti teisės aktai galimybę vykdyti statybas saugomoje teritorijoje sieja su anksčiau buvusių sodybų faktu. Saugomų teritorijų teisinį rėžimą reglamentuojantys teisės aktai sodybos sąvokai nesuteikia specialios reikšmės, todėl ši sąvoka aiškinama bendrąja prasme, nurodyta Lietuvių kalbos žodyne. Lietuvių kalbo žodynas sodybą apibrėžia kaip vietą, žemę apie namus su visais trobesiais (www.lkz.lt.). Taigi, vienas sodybos pastatas (trobesys) ir žemė aplink jį nėra sodyba. Tiek pareiškėjas, tiek kiti proceso dalyviai nurodė, kad pareiškėjo žemės sklype buvo tik dalis sodybos su daržine. Daržinė pagal savo funkciją sodyboje yra gyvenamojo namo priklausinys skirtas tarnauti pagrindiniam daiktui – gyvenamajam namui - ir yra susijęs su pagrindiniu daiktu (CK 4.19 str.), todėl priklausinio buvimo faktas negali sukelti tų teisinių pasekmių, kurias sukelia gyvenamojo namo buvimo faktas saugomoje teritorijoje. Todėl faktas, kad pareiškėjo žemės sklype stovėjo vienas iš sodybos pastatų nesukels jokių teisinių pasekmių, nes teisės aktai numato galimybę Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijoje atkurti sodybas, o ne atskirus jų pastatus.

11Nenustačius fakto, kad dabar pareiškėjui priklausančiame žemės sklype buvo sodyba su gyvenamuoju namu, kiaulide ir daržine, pareiškimas netenkintinas.

12Iš pareiškėjo priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 92 str.)

13Vadovaujantis LR CPK 268 str., 270 str., 444 str., 448 str.,

Nutarė

14pareiškimą atmesti.

15Iš J. D. priteisti po 26,88 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei

16Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai