Byla 2-1639-714/2008
Dėl įsiskolinimo už telekomunikacijų paslaugas priteisimo

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėja J.Lukšienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4d., rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Laracija“ ieškinį atsakovei UAB „Rindė“ dėl įsiskolinimo už telekomunikacijų paslaugas priteisimo ir

Nustatė

2ieškovė ieškiniu iš atsakovės prašo priteisti 6318,04 Lt skolą, 2803,68 Lt baudos, 616,02 Lt delspinigius, 185,30 Lt palūkanas, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad 2007-01-15 su atsakovu buvo sudaryta negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis Nr.307-02. Minėtos sutarties pagrindu, iki 2008-01-15 atsakovui buvo išnuomotos 12 kv. m. biuro patalpos, esančios 3 aukšte Šilutės pl. 2, Klaipėdoje. 2008-01-25 dėl minėtų patalpų buvo pasirašyta nauja sutartis Nr. 2008-5, kuri buvo sudaryta 5 metų terminui (sutarties 3.1 punktas). Vadovaujantis sutarties Nr. 307-02, 2.2.2 ir 3.1 punktais atsakovas įsipareigojo mokėti nustatytą nuomos mokestį už išnuomotas patalpas po 29 Lt už 1 kv. m. priskaitant PVM, kas sudaro 410,64 Lt per mėnesį, o sutarties Nr. 2008-5, 1.1 p. pagrindu nuomos mokestis buvo padidintas iki 33 Lt už 1 kv. m., priskaitant PVM, kas sudaro 467,28 Lt per mėnesį. Sutarties Nr. 2007-02, 3.6 punktu ir sutarties Nr. 2008-5, 8.2 punktu, nuomininkas be nuomos mokesčio įsipareigojo mokėti kas mėnesį mokesčius už komunalines paslaugas, patalpų šildymą ir kondicionavimą, patalpų apsaugą, elektros energiją, vandenis, nuotekas ir t.t. Sutarties Nr. 2007-02 3.4 ir 3.6 punkte nustatyta atsakovo pareiga apmokėti pateiktas sąskaitas-faktūras už suteiktas minėtas paslaugas iki apskaitomojo mėnesio 5 dienos. Pagal sutarties Nr. 2008-5, 1.4 p, už visas minėtas paslaugas atsakovas įsipareigojo apmokėti ne vėliau kaip iki sekančio mėnesio 15 dienos. Atsakovas pažeidė šias prievoles, neapmokėdamas pateiktų sąskaitų-faktūrų nuo 2007-12-15. Neapmokėtų sąskaitų- faktūrų skola sudaro 6318,04 Lt. Sutarties Nr. 2007-02 5.1 punktu, nuomininkas praleidęs mokėjimo terminus privalo mokėti nuomotojui po 0,2 % delspinigių už kiekvieną pavėluotą mokėti dieną nuo laiku nesumokėtos sumos. Delspinigių suma sudaro 616,02 Lt. Sutarties Nr. 2008-5, 10.2 punktu, nuomininkas, neįvykdžius sutartyje nustatytus mokėjimų įsipareigojimus, privalo sumokėti nuomotojui 0,05% dydžio palūkanas už kiekvieną pavėluotą dieną nuo visos laiku nesumokėtos sumos, palūkanų suma sudaro 185,30 Lt. Sutarties Nr.2008-5, 10.3 punktu, jeigu nuomininkas prieš terminą nutraukia sutartį, nuomininkas privalo sumokėti nuomotojui 6 mėnesių nuomos mokesčio dydžio baudą, kuri sudaro 2803,68 Lt. Atsakovas vienašališkai nutraukė sutartį prieš terminą pažeidęs sutartinius įsipareigojimus, sutarties 2008-5, 11 punktą. Lietuvos Respublikos CK 6.59 str. numato, kad draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsakovas pretenzijų dėl suteiktų paslaugų ieškovei nepateikė, tačiau sąskaitų neapmokėjo. Kadangi vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę negalima, ieškovas prašo priteisti iš atsakovo susidariusį įsiskolinimą.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, pasirašytinai (Lietuvos Respublikos CPK 124 str.), tačiau atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo nepateikė.

4Ieškovei prašant priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4d.).

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatytos faktinės bylos aplinkybės, kad tarp šalių 2007-01-15 buvo sudaryta negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis ( b.l. 12-15), pakeista 2008-01-25 sutartimi Nr. 2008-5 (b.l.16-34). Pagal šias sutartis ieškovė išnuomojo atsakovei negyvenamąsias patalpas, o atsakovė įsipareigojo mokėti nuomos mokestį bei mokesčius už komunalines paslaugas, patalpų šildymą ir kondicionavimą, patalpų apsaugą, elektros energiją, vandenis, nuotekas ir t.t (sutarties Nr. 307-02, 2.2.2 p ir 3.1 p). Iš teismui pateiktų PVM sąskaitų-faktūrų (b.l. 35-53) ir suderinimo raštų dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių sąlygų nevykdymo (b.l. 56-59) matyti, kad atsakovė nėra sumokėjusi ieškovei 6318,04 Lt nuomos ir kitų mokesčių. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais (LR CK 6.38 str.). Atsakovė praleido prievolės įvykdymo terminą, tuo pažeisdama savo prievolę (LR CK 6.63 str. 1 d. 2 p.), todėl iš atsakovės ieškovei priteistina 6318,04 Lt skola (LR CK 1.138 str. 4 p., 6.213 str. 1 d.).

7Iš teismui pateiktos delspinigių skaičiavimo lentelės (b.l. 54) nustatyta, kad ieškovė priskaičiavo 616,02 Lt delspinigių. Atsakovei neįvykdžius savo prievolės, iš jos ieškovei priteistinos sutartimi nustatytos netesybos – 616,02 Lt delspinigiai (LR CK 6.71 str., 6.258 str. 1 d.).

8Iš teismui pateiktos palūkanų skaičiavimo lentelės (b.l. 55) nustatyta, kad atsakovė privalo sumokėti nuomotojui 0,05% dydžio palūkanas už kiekvieną pavėluotą dieną nuo visos laiku nesumokėtos sumos, palūkanų suma sudaro 185,30 Lt. Atsakovei neįvykdžius savo prievolės, iš jos ieškovei priteistinos sutartimi nustatytos palūkanos – 183,30 Lt (LR CK 6.37 str. ).

9Iš atsakovės ieškovei priteistinos 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2008-08-26, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.).

10Iš atsakovės ieškovei priteistina 298,00 Lt bylinėjimosi išlaidų (žyminis mokestis)(LR CPK 80 str. 1d. 1p. ).

11Iš atsakovo priteistina 4,80 Lt (keturi Lt 80 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (Lietuvos Respublikos CPK 92 str.).

Nutarė

12ieškinį patenkinti visiškai.

13Iš atsakovės UAB „Rindė“, įm.k. 300099117, esančios Geležinkelio pylimo g.43, Gargždai, priteisti 6318,04 Lt (šešis tūkstančius tris šimtus aštuoniolika Lt ir 04 ct) skolą, 2803,68 Lt (du tūkstančius aštuonis šimtus tris Lt 68 ct) baudos, 185,30 Lt (vieną šimtą aštuoniasdešimt penkis Lt 30 ct) palūkanų, šešių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 9923,04 Lt sumos nuo 2008-08-26 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 298,00 Lt (du šimtus devyniasdešimt aštuonis Lt ) bylinėjimosi išlaidų ieškovei UAB „Laracija“, įmonės kodas 163362686, Šilutės pl.2, Klaipėda, LT-91111, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ) , N. B. F. P. Lietuvos sk., banko kodas 21400.

14Teismo sprendimą įvykdžius panaikinti atsakovės UAB „Rindė“ turtui taikytas laikinąsias apsaugos priemones, turto arešto akto numeris 0308002205.

15Iš atsakovės UAB„Rindė“ priteisti 4,80 Lt ( keturis Lt 80 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

16Atsakovė UAB „Rindė“ negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovė UAB „Laracija“ per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai