Byla 1-20-876/2011

1Šakių rajono apylinkės teismo teisėja Judita Sungailaitė,

2sekretoriaujant Eglei Macijauskienei,

3dalyvaujant prokurorui Linui Frančiakui,

4nukentėjusiajam H. Š., jo atstovei pagal įstatymą E. Š.,

5kaltinamajam Ž. L.,

6gynėjai advokatei Irenai Haase,

7vaiko teisių apsaugos institucijos atstovei Bronei Valaitienei,

8viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje Ž. L., asmens kodas ( - ) gim. 1990-07-24 Šakiuose, lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, nevedęs, vidurinio išsilavinimo, studijuojantis ( - ), gyvenantis ( - ), neteistas, kaltinamas nusikaltimo, numatyto Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1 d. padarymu

Nustatė

9Ž. L. 2010 m. rugpjūčio 6 d. apie 24 val. Girėnų kaime, Šakių seniūnijoje, Šakių rajone, netoli nuo Girėnų tvenkinio, kilus konfliktui rankos kumščiu sudavė mažiausiai vieną kartą į dešinį skruostą H. Š., tokiais veiksmais nukentėjusiajam H. Š. padarė poodinę kraujosruvą dešiniame skruoste, dešinio skruostikaulio ir viršutinio žandikaulio kompleksinį lūžimą, tuo H. Š. padarė nesunkų sveikatos sutrikdymą.

10Šiais savo veiksmais Ž. L. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1 d.

11Kaltinamasis Ž. L. tiek per apklausą bylos ikiteisminio tyrimo metu (b.l. 55-56), tiek apklaustas teisme savo kaltę pripažino visiškai ir parodė, kad 2010-08-06 su draugais buvo išvažiavę į šokius ir sutemus važiavo namo. Pravažiuojant pro S. S. konpaniją tarp jų kilo konfliktas, nes jis jį keikė necenzūrinais žodžiais. Jie pastatė mašiną ir nuėjo prie jų. S. S. pradėjo jį kumščiuoti, sudavė jam vieną smūgį ir jis jam taip pat sudavė. Tuomet tarp jų stojo H. Š. ir norėjo jam suduoti, bet jis apsigynė. Pats sudavė jam du smūgius į veidą. Daugiau taip nedarys, žalą padės atlyginti jo mama. Ligonių kasai ieškinys yra dengiamas pagal grąfiką. Nukentėjusiojo atsiprašė, dėl padaryto nusikaltimo gailisi, ateityje nedarys jokių nusikaltimų, tvirtai pasižada.

12Kadangi po kaltinamojo apklausos nusikalstamos veikos padarymo aplinkybės proceso dalyviams abejonių nekėlė, įrodymų tyrimas sutinkamai su Lietuvos Respublikos BPK 273 str. byloje buvo sutrumpintas.

13Pažymėtina, kad Ž. L. kaltė be jo prisipažinimo yra įrodyta nukentėjusiojo parodymai, specialisto išvada dėl jo sveikatos sutrikdymo (b.l. 18).

14Kaltinamasis ir nukentėjusysis prašo atleisti Ž. L. nuo baudžiamosios atsakomybės, nes jiedu susitaikė, žala atlyginta. Prokuroras, nukentėjusysis ir jo atstovė, gynėja šį prašymą palaiko.

15Ikiteisminio tyrimo metu surinktais ir teisme ištirtais įrodymais nustatyta, kad Ž. L. nesunkiai sutrikdė nukentėjusiojo sveikatą. Pats kaltinamasis prisipažino padaręs šią veiką ir nurodė veikos aplinkybes. Nukentėjusysis H. Š. taip pat patvirtino kaltinime nurodytas aplinkybes. Specialisto išvada nustatyta, kad nukentėjusiajam padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, todėl kaltinamojo veiksmai kvalifikuotini pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1 d.

16Kaltinamojo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta, lengvinanti aplinkybė yra ta, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi.

17Ž. L. prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai dėl to gailisi. Jo padaryta nusikalstama veika yra priskiriama prie tyčinių nesunkių nusikaltimų, kaltinamasis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, susitarė su nukentėjusiuoju dėl nusikaltimu padarytos turtinės žalos atlyginimo. Šis susitarimas teismo posėdžio metu patvirtintas. Ž. L. anksčiau nėra teistas, galiojančių administracinių nuobaudų neturi, nuoširdžiai gailisi dėl padaryto nusikaltimo, su nukentėjusiuoju susitaikė, ką patvirtino teisme nukentėjusysis. Įvertinęs šias aplinkybes, teismas turi pagrindo manyti, kad Ž. L. ateityje nedarys naujų nusikalstamų veikų. Taigi yra nustatytos visos Lietuvos Respublikos BK 38 str. 1 d. išvardintos sąlygos atleisti kaltinamąjį nuo baudžiamosios atsakomybės jam susitaikius su nukentėjusiu asmeniu. Lietuvos Respublikos BK 38 str. 2 d. nurodytų aplinkybių nenustatyta, todėl teismas atleidžia Ž. L. nuo baudžiamosios atsakomybės jam ir nukentėjusiam asmeniui susitaikius.

18Nors pats Ž. L. nurodė, jog ieškinį ligonių kasai atlygina pagal numatytą grafiką, tačiau tokių duomenų byloje nėra. Valstybinės ligonių kasos civilinis ieškinys H. Š. gydymo išlaidoms atlyginti yra įrodytas su ieškinio pareiškimu pateiktais dokumentais, todėl yra tenkintinas.

19Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 273, 297-298, 301-308 str. str., teismas, -

Nutarė

20Ž. L., padariusį nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1 d., vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 38 str. nuostatomis, atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės jam susitaikius su nukentėjusiu asmeniu ir bylą nutraukti.

21Tenkinti civilinį ieškinį ir priteisti iš Ž. L., asmens kodas ( - ) 2835, 34 Lt (du tūkstančius aštuonis šimtus trisdešimt penkis Lt 34 cnt). Valstybinei ligonių kasai H. Š. gydymo išlaidoms atlyginti.

22Išaiškinti Ž. L., kad jeigu jis per vienerius metus padarys baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų nusikaltimą teismas gali panaikinti sprendimą dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės ir spręsti dėl jo baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas veikas. Jeigu jis per vienerius metus padarys naują tyčinį nusikaltimą, tai šis sprendimas atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės nustoja galioti ir sprendžiama dėl jo atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas.

23Patvirtinti 2011-03-04 sudarytą H. Š., jo atsovės E. Š., ir Ž. L. susitarimą dėl žalos atlyginimo, kuriuo Ž. L. įsipareigojo atlyginti H. Š. 3000 Lt turtinę žalą dalimis, tai yra:

241000 Lt iki 2011-03-10;

252000 Lt iki 2012-03-31, pervedant lėšas į nukentėjusiojo nepilnamečio H. Š. nurodytą sąskaitą.

26Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, skundą paduodant Šakių rajono apylinkės teismui. Nuorašas tikras. Teisėjo parašas:

Proceso dalyviai
1. Šakių rajono apylinkės teismo teisėja Judita Sungailaitė,... 2. sekretoriaujant Eglei Macijauskienei,... 3. dalyvaujant prokurorui Linui Frančiakui,... 4. nukentėjusiajam H. Š., jo atstovei pagal įstatymą E. Š.,... 5. kaltinamajam Ž. L.,... 6. gynėjai advokatei Irenai Haase,... 7. vaiko teisių apsaugos institucijos atstovei Bronei Valaitienei,... 8. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje Ž.... 9. Ž. L. 2010 m. rugpjūčio 6 d. apie 24 val. Girėnų kaime, Šakių... 10. Šiais savo veiksmais Ž. L. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 11. Kaltinamasis Ž. L. tiek per apklausą bylos ikiteisminio tyrimo metu (b.l.... 12. Kadangi po kaltinamojo apklausos nusikalstamos veikos padarymo aplinkybės... 13. Pažymėtina, kad Ž. L. kaltė be jo prisipažinimo yra įrodyta... 14. Kaltinamasis ir nukentėjusysis prašo atleisti Ž. L. nuo baudžiamosios... 15. Ikiteisminio tyrimo metu surinktais ir teisme ištirtais įrodymais nustatyta,... 16. Kaltinamojo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta, lengvinanti... 17. Ž. L. prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai dėl to... 18. Nors pats Ž. L. nurodė, jog ieškinį ligonių kasai atlygina pagal numatytą... 19. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 273, 297-298, 301-308 str. str.,... 20. Ž. L., padariusį nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 138... 21. Tenkinti civilinį ieškinį ir priteisti iš Ž. L., asmens kodas ( - ) 2835,... 22. Išaiškinti Ž. L., kad jeigu jis per vienerius metus padarys baudžiamąjį... 23. Patvirtinti 2011-03-04 sudarytą H. Š., jo atsovės E. Š., ir Ž. L.... 24. 1000 Lt iki 2011-03-10;... 25. 2000 Lt iki 2012-03-31, pervedant lėšas į nukentėjusiojo nepilnamečio H.... 26. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno...