Byla 2-5527-56/2011
Dėl 583 503,28 Lt skolos, 21 006,12 Lt delspinigiu, 6 procentu dydžio metiniu palukanu už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo bei 2511,27 Lt bylinejimosi išlaidu priteisimo iš skolininko AB ,,Lietuvos Automatika“ juridinio asmens kodas 221972310, buveines adresas Paneriu g. 45, Vilnius, prašyma taikyti laikinasias apsaugos priemones

1Vilniaus apygardos teismo teisejas Petras Jaržemskis, rašytinio proceso tvarka išnagrinejes kreditoriaus UAB ,,SLO Lithuania“ juridinio asmens kodas 111748081, buveine Vilkpedes g. 4, Vilnius pareiškima del 583 503,28 Lt skolos, 21 006,12 Lt delspinigiu, 6 procentu dydžio metiniu palukanu už priteista suma nuo bylos iškelimo teisme iki teismo sprendimo visiško ivykdymo bei 2511,27 Lt bylinejimosi išlaidu priteisimo iš skolininko AB ,,Lietuvos Automatika“ juridinio asmens kodas 221972310, buveines adresas Paneriu g. 45, Vilnius, prašyma taikyti laikinasias apsaugos priemones

2n u s t a t e :

3Kreditoriaus UAB ,,SLO Lithuania“ su pareiškimu kreipesi i teisma ir prašo priteisti iš skolininko AB ,,Lietuvos Automatika“ 583 503,28 Lt skolos, 21 006,12 Lt delspinigiu, 3211,27 Lt bylinejimosi išlaidas, viso 607 720,67 Lt (šeši šimtai septyni tukstanciai sepyni šimtai dvidešimt litu ir šešiasdešimt septyni centai). Kreditorius pareiškime suformulavo prašyma taikyti laikinasias apsaugos priemones, t.y. areštuoti skolininkui AB ,,Lietuvos Automatika“ juridinio asmens kodas 221972310, buveines adresas Paneriu g. 45, Vilnius, priklausanti kilnojamaji ir nekilnojamaji turta, pinigu sumas esancias skolininko banko saskaitose.

4Prašymas tenkintinas.

5Pagal CPK 144 str. 1 d. teismas dalyvaujanciu byloje ar kitu suinteresuotu asmenu prašymu gali imtis laikinuju apsaugos priemoniu, jeigu ju nesiemus teismo sprendimo ivykdymas gali pasunketi arba pasidaryti nebeimanomas. Tokiu budu istatymo leidejas ne tik numate laikinuju apsaugos priemoniu taikymo galimybe, bet ir šiu priemoniu taikymo salyga ir esmini apribojima - laikinosios apsaugos priemones gali buti taikomos tada, jei yra pagrindo manyti, kad, nesiemus šiu priemoniu, busimo teismo sprendimo ivykdymas gali pasunketi arba pasidaryti nebeimanomas. Prašymas taikyti laikinasias apsaugos priemones turetu buti pagristas aplinkybemis, del kuriu sprendimo ivykdymas, nepritaikius laikinuju apsaugos priemoniu, pasunketu ar pasidarytu apskritai negalimas. Taikant laikinasias apsaugos priemones, turi buti ivertinama reali gresme, jog galimas palankus ieškovui teismo sprendimas bus neivykdytas, ir taikytinu laikinuju apsaugos priemoniu proporcingumas siekiamiems tikslams. Taikant laikinasias apsaugos priemones taip pat turi buti ivertintas ju tikslingumas, t.y. jos turi garantuoti busimo teismo sprendimo realu ir tinkama ivykdyma.

6Teismas, spresdamas klausima del laikinuju apsaugos priemoniu, nevertina ieškinio pagristumo.

7Kaip matyti iš teismui pateiktos medžiagos, tarp šaliu yra iškiles turtinis gincas, kurio išspresti gera šaliu valia nepavyko, tai patvirtina ieškovu kreipimosi i teisma faktas.

8Esant šioms aplinkybems, darytina išvada, kad atsakovas gali imtis veiksmu, kuriais butu siekiama paslepti ar sumažinti savo turima turta, kas apsunkintu teismo sprendimo, jei jis butu priimtas pareiškejo naudai, vykdyma arba tokio teismo sprendimo vykdymas pasidarytu visai negalimas. Be to, ieškovo nurodoma reikalavimo suma 607 720,67 Lt laikytina didele. Todel vien didele reikalavimo suma teismu praktikoje sudaro pagrinda taikyti laikinasias apsaugos priemones, nes yra reali gresme, jog ieškinio (pareiškimo) tenkinimo atveju teismo sprendimo ivykdymas gali pasunketi arba pasidaryti neimanomas. Be to, teismui nera žinoma atsakovo finansine padetis. Tai reiškia, jog anksciau paminetos aplinkybes patvirtina esant istatymini pagrinda, numatyta LR CPK 144 str. 1 d., laikinuju apsaugos priemoniu taikymui.

9Ivertinus aplinkybe, jog atsakovas yra juridinis asmuo ir piniginiu lešu areštas žymiai apsunkintu atsakovo galimybes vykdyti ukine – komercine veikla, kas gali privesti ji prie bankroto, pirmiausia areštuotinas atsakovo nekilnojamasis ar kilnojamasis turtas, turtines teises esancios pas atsakova ar/ir treciuosius asmenis ir priklausancios atsakovui neviršijant ieškinio sumos. Nesant ar nepakankant ieškiniui užtikrinti atsakovo nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, bei turtiniu teisiu areštuotinos atsakovo pinigines lešos, esancios atsakovo banku ir/ar kitu kredito istaigu saskaitose, leidžiant iš areštuotu lešu atsiskaityti su ieškovu bei atlikti privalomus mokejimus valstybes biudžetui, Valstybinio socialinio draudimo mokejimus, atsiskaityti su darbuotajais. Todel ieškovo pareiškimas užtikrintinas, parenkant ieškovo pasiulytas laikinasias apsaugos priemones – pareiškimo dydžio mastu skolininko AB ,,Lietuvos Automatika“ juridinio asmens kodas 221972310, buveines adresas Paneriu g. 45, Vilnius, nekilnojamojo ir kilnojamojo turto bei turtiniu teisiu, o ju nepakankant piniginiu lešu esanciu pas atsakova, jo banko saskaitose, ir/ ar kitose kredito istaigose arešta, leidžiant iš areštuotu lešu atsiskaityti su ieškovu, bei vykdyti visus privalomus mokejimus valstybes biudžetui, Valstybinio socialinio draudimo mokejimus, atsiskaityti su darbuotajais.

10Minetu laikinuju apsaugos priemoniu taikymo klausimas sprestinas, neinformuojant apie tai atsakovo, kadangi ieškinio suma yra didele, todel atsakovas gali imtis tyciniu veiksmu kuriais gali siekti apsunkinti teismo sprendimo vykdyma ar net padaryti ji neimanomu.

11Vadovaudamasis išdestytais teiginiais bei LR CPK 144 str. 1 d., 145 str. 1 d. 1 p., 3 p., 148 str. 1 d., 151 str., 290 str. 1 d., 291 str.1 d., teismas

Nutarė

12Kreditoriaus UAB ,,SLO Lithuania“ juridinio asmens kodas 111748081, buveines adresas Vilkpedes g. 4, Vilnius, naudai areštuoti skolininkui AB ,,Lietuvos Automatika“ juridinio asmens kodas 221972310, buveines adresas Paneriu g. 45, Vilnius, nuosavybes teise priklausanti kilnojamaji ir nekilnojamaji turta, o tik nepakankant turto areštuoti skolininko pinigines lešas esancias pas atsakova ir/ar jo banko saskaitose, ir/ ar kitose kredito istaigose, bendrai 607 720,67 Lt (šeši šimtai septyni tukstanciai sepyni šimtai dvidešimt litu ir šešiasdešimt septyni centai) sumai, leidžiant iš areštuotu lešu atsiskaityti su ieškovu, atlikti privalomus mokejimus valstybes biudžetui, Valstybinio socialinio fondo valdybai, atsiskaityti su darbuotojais.

13Nutarti pavesti vykdyti ieškovo pasirinktam antstoliui.

14Areštuota turta pavesti saugoti skolininko AB ,,Lietuvos Automatika“ atstovams.

15Nutarti vykdyti skubiai, o nutarties apskundimas jos vykdymo nesustabdo.

16Nutarties nuorašus išsiusti ieškovui, atsakovui ir turto arešto aktu registro tvarkytojui.

17Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo iteikimo dienos atskiruoju skundu gali buti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teisma.

Proceso dalyviai