Byla 2S-566-265/2011

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Alvydo Žerlausko, kolegijos teisėjų Erikos Misiūnienės, Audriaus Saulėno, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi apelianto antstolio Jono Petriko atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-10-29 nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo antstolio Jono Petriko pareiškimą suinteresuotiems asmenims D. Č., Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijai dėl vykdymo išlaidų priteisimo,

Nustatė

2pareiškėjas antstolis Jonas Petrikas pareiškimu kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš skolininkės D. Č. 280,40 Lt vykdymo išlaidų. Antstolis 2007-10-23 patvarkymu priėmė vykdyti vykdomąjį dokumentą ir atidėjo vykdymo išlaidų apmokėjimą iki visiško vykdomosios bylos užbaigimo. Iš skolininkės skola ir palūkanos buvo išieškotos ir pervestos į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą. 2010-09-17 priimti patvarkymai dėl vykdomosios bylos Nr. 0172/07/01195 užbaigimo. 2010-09-20 skolininkei išsiųstas siūlymas dėl vykdymo išlaidų sumokėjimo, tačiau skolininkė per nustatytą terminą vykdymo išlaidų nesumokėjo.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2010-10-29 nutartimi antstolio pareiškimą tenkino iš dalies ir iš skolininkės D. Č. priteisė antstoliui Jonui Petrikui 232 Lt vykdymo išlaidų. Teismas nustatė, kad byloje nėra įrodymų dėl antstolio patirtų 48,35 Lt pašto išlaidų, todėl šioje dalyje antstolio reikalavimo netenkino.

4Atskiruoju antstolis Jonas Petrikas prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-10-29 nutartį panaikinti ir visiškai patenkinti jo pareiškimą dėl vykdymo išlaidų priteisimo. Nurodo, kad vykdomojoje byloje Nr. 0172/07/01195 yra rašytiniai įrodymai dėl patirtų pašto išlaidų. Be to, pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009-03-30 įsakymą Ntr.1R-93 apribojimai dėl papildomų vykdymo išlaidų skaičiavimo netaikomi skaičiuojant pašto (kurjerių) išlaidas.

5Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

6Atskirasis skundas atmestinas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuodamas atskiruosiuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str., 338 str.).

8Antstolis atskiruoju skundu ginčija teismo nepriteistas 48,35 Lt vykdymo (pašto) išlaidas, patirtas vykdomojoje byloje Nr. 0172/07/01195. Vadovaujantis 2009-03-30 priimta Sprendimų vykdymo instrukcijos 34.1 p. redakcija apribojimai, numatyti dėl papildomų vykdymo išlaidų apskaičiavimo, netaikomi skaičiuojant pašto (kurjerių) išlaidas. Todėl nagrinėjamu atveju antstoliui turi būti atlygintinos turėtos pašto (kurjerių) išlaidos. Tačiau teisėjų kolegija nurodo, kad gali būti priteisiamos tik tos antstolio turėtos išlaidas, kurios yra pagrįstos ir patvirtintos vykdomojoje byloje esančiais įrodymais (LR CPK 178 str.).

9Antstolio surašytame vykdymo išlaidų apskaičiavime (vykd. b. l. 45), siūlyme sumokėti vykdymo išlaidas (vykd. b. l. 48) yra nurodytos 53 Lt pašto išlaidos. Vykdomojoje byloje yra sąrašai asmenų, kuriems buvo siunčiamos pašto siuntos (vykd. b.l. 7, 49-50), tarp kurių įtraukta ir skolininkė. Vykdomojoje byloje taip pat yra įsiūtas AB „Lietuvos pašto“ 2009-06-03 raštas, kuriame nurodyti korespondencijos siuntų tarifai pagal siuntų svorius ir korespondencijos rūšis (vykd. b.l. 52), tačiau nėra jokių duomenų, kiek, kokio svorio laiškų antstolis siuntė skolininkei, t.y. nėra antstolio nurodytas pašto išlaidas pagrindžiančių duomenų. Todėl darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino antstolio reikalavimo dėl pašto išlaidų, kurios nėra patvirtintos įrodymais, priteisimo.

10Esant nurodytoms aplinkybėms teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią atskirojo skundo argumentais keisti ar naikinti nėra pagrindo, todėl ji paliktina nepakeista (LR CPK 337 str. 1 p.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 335?339 str., teismas

Nutarė

12Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-10-29 nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai