Byla 2-1208-618/2011
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Larisa Šimanskienė, sekretoriaujant Ugnei Martinauskaitei, dalyvaujant ieškovui E. L., ieškovo atstovui advokatui R. J., atsakovės UAB „Rekosta“ atstovui advokatui E. G., trečiajam asmeniui N. M., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo E. L. ieškinį atsakovei UAB „Rekosta“, trečiajam asmeniui atsakovo pusėje N. M. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas E. L. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti jam iš atsakovės UAB „Rekosta“ 12760,00 Lt skolą, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas teismo posėdžio metu ieškinį palaikė. Ieškovas paaiškino, kad tarp jo ir atsakovės buvo pasirašyta sutartis, pagal kurią ieškovas įsipareigojo pagaminti trečiajam asmeniui medines duris ir laiptus. Apmokėti turėjo atsakovė, nes atsakovė trečiajam asmeniui atliko statybos darbus. Ieškovas nurodė, kad į pagrindinį namą pagamino 4 duris rūsyje, 9 duris pirmame namo aukšte, taip pat paradines dideles duris, 8 duris mansardinėje namo dalyje, į medžiotojų namelį pagamino 3 duris ir laiptus. Ieškovui didžioji dalis sumos už darbą buvo apmokėta – buvo sutarta atlikti darbų už 60000,00 Lt, ieškovas padarė nuolaidą ir galutinė sutarta kaina buvo 56000,00 Lt, liko nesumokėta 16000,00 Lt, tačiau kaip dalį atsiskaitymo ieškovas iš trečiojo asmens paėmė statybinių medžiagų – 11 perdengimo plokščių, todėl sumą ieškovas sumažino nuo 16000,00 Lt iki 12760,00 Lt. Ieškovas paaiškino, kad atsakovas su juo neatsiskaitė už pagrindinio namo paradines duris, kurios kainavo 5500,00 Lt, ir už medžiotojų namelio 3 duris, iš kurių dvejos paprastos durys kainavo po 2000,00 Lt, vienerios arkinės durys 2400,00 Lt, bei laiptus, kurie kainavo 4100,00 Lt, iš viso 16000,00 Lt.

3Atsakovė ieškinio nepripažįsta, prašo teismo ieškinį atmesti. Atsakovės atstovas nurodė, kad už 20 durų, kurios pagamintos atsakovės užsakymu, buvo atsiskaityta, o dėl darbų, dėl kurių atsakovė užsakymų ieškovui neteikė, atsakovė mokėti neturi. Nurodė, kad buvo užsakyta pagrindinio namo 20 durų, paradinės durys užsakytos nebuvo, o jeigu trečiasis asmuo užsakė, jis ir turėtų už jas sumokėti. Atsakovės atstovas paaiškino, kad atsakovė sudarė sutartį su trečiuoju asmeniu tik dėl pagrindinio namo statybos darbų, dėl medžiotojų namelio statybos darbų sutartis sudaryta nebuvo.

4Trečiasis asmuo N. M. teismo posėdyje nurodė, kad su atsakove buvo sudaryta rangos sutartis dėl pagrindinio namo statybos darbų, tačiau jis pats ieškojo, kas jam padarys medžio gaminius. Nurodo, kad pagrindinis ginčas vyksta dėl pagrindinio namo paradinių durų. Šios durys sąmatoje nurodytos kvadratais – 9,43 m2, sąskaitoje jų kaina nurodyta 10400,00 Lt, trečiasis asmuo atsakovei už viską yra atsiskaitęs. Trečiasis asmuo paaiškino, kad medžiotojų namelis buvo statomas prieš ketverius metus atskirame žemės sklype, kuris yra už 2 kilometrų nuo pagrindinės sodybos, ir su ieškovu už jo darbus, atliktus šiame objekte jis atsiskaitė. Nurodo, kad atsakovė medžiotojų namelio statybos darbų neatliko, atsakovė dirbo kaimo sodyboje, kur yra trys statiniai – pagrindinis namas, ūkinis pastatas ir pirtis.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Bylos duomenimis nustatyta, kad tarp atsakovo ir trečiojo asmens 2006-12-04 sudaryta statybos rangos sutartis Nr. 06/12-22, pagal kurią atsakovas įsipareigojo atlikti statybos darbus ūkininko N. M. kaimo turizmo sodyboje, esančioje ( - ) t. y. gyvenamojo namo baigiamuosius darbus, ūkinio pastato, pirties statybos darbus, lauko vandentiekio ir nuotekų, giluminio gręžinio įrengimo darbus, aplinkos sutvarkymą, o trečiasis asmuo įsipareigojo apmokėti už priimtus atskirų darbų etapus pagal atliktų statybos darbų perdavimo – priėmimo aktus (b. l. 122-131). Tarp ieškovo ir atsakovo 2008-01-30 sudaryta Gamybos sutartis Nr. 08/01-30, pagal kurią ieškovas įsipareigojo savo rizika atlikti objekte – kaimo turizmo sodyboje, esančioje ( - ) medienos gaminių gamybos ir montavimo darbus bei šiuos darbus perduoti atsakovui, o atsakovas įsipareigojo priimti tinkamai, laiku ir kokybiškai atliktus darbus bei sumokėti šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis nustatyto dydžio, t.y. 60000,00 Lt, atlyginimą, taip pat šalys susitarė, kad darbai turi būti atlikti iki 2008-05-01 (b. l. 6-7). Atsakovas ieškovui 2008-02-01 sumokėjo 10000,00 Lt, dok. Nr. 4178, 2008-02-25 sumokėjo 20000,00 Lt, dok. Nr. 4348, 2008-03-06 sumokėjo 10000,00 Lt, dok. Nr. 4387 (b. l. 10-26), šių mokėjimų pagrindu ieškovas išrašė atsakovui prekių (paslaugų) pirkimo – pardavimo kvitus Nr. 4880415, 4880416, 4880421 (b. l. 27-28). Pagal VĮ „Registrų centras“ pateiktą nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylą Nr. 74/1948 statinių, esančių ( - ) baigtumas 100 procentų (b. l. 145-159). Teismo posėdžio metu buvo apklaustas liudytojas B. U., kurio parodymai įrodomosios vertės sprendžiant šalių ginčą neturi, todėl teismas nurodyto liudytojo parodymais nesivadovauja.

7Esminę reikšmę sandorio kvalifikavimui turi ne dokumento pavadinimas, bet jo turinys, jį sudariusių šalių valia, tikslai, kurių jos siekė surašydamos konkretų vertinamą dokumentą (CK 6.193 straipsnio 1 dalis). Sprendžiant šalių ginčą pagal nustatytas faktines aplinkybes, darytina išvada, kad tarp šalių susiklostė sutartiniai prievoliniai statybos rangos teisiniai santykiai (CK 6.681 straipsnis).

8Statybos rangos sutartis iš kitų rangos sutarčių išskiriama pagal savo dalyką – tai sutartis dėl statinio statybos ar kitų statybos darbų atlikimo. Statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas – sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą (CK 6.681 straipsnio 1 dalis). Atlikęs sutartus darbus, rangovas praneša užsakovui apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą, o šis turi nedelsiant pradėti jų priėmimą (CK 6.694 straipsnio 1 dalis). Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu (CK 6.694 straipsnio 4 dalis). Abiejų sutarties šalių pasirašomas darbų perdavimo – priėmimo aktas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas, todėl turi didelę reikšmę vykdant statybos rangos sutartį: jame fiksuojami nustatyti darbų trūkumai, nuo darbų perdavimo akto pasirašymo momento užsakovui pereina atsitiktinio darbų rezultato žuvimo ar sugedimo rizika, su darbų priėmimo faktu susijęs apmokėjimas rangovui už atliktus darbus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje A. Š. TŪB „Be priekaištų“ v. UAB „Molesta“, bylos Nr. 3K-3-17/2007; 2009 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje BUAB „Alrosta“ v. UAB „Immobilitas“, bylos Nr. 3K-3-19/2009). Pagal bylos duomenis nustatyta, kad ieškovas ir atsakovė atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktų raštu nesudarė, ieškovas paaiškino, kad jis savo darbe netaiko tokios praktikos ir nesudarinėja perdavimo – priėmimo aktų.

9Byloje esančiais rašytiniais įrodymais bei šalių paaiškinimais nustatyta, kad atsakovė atliko statybos darbus pagrindinėje sodyboje, priklausančioje trečiajam asmeniui. Remiantis VĮ „Registrų centras“ nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos Nr. 74/1948 medžiaga ir ieškovo bei trečiojo asmens paaiškinimais nustatyta, kad ieškovas pagrindiniam namui pagamino ir sumontavo 4 duris rūsyje, 9 duris pirmame namo aukšte, taip pat paradines dideles duris, 8 duris mansardinėje namo dalyje, iš viso 22 durys, ieškovui nebuvo sumokėta už paradines duris. Darbai buvo atliekami etapais, tarp ieškovo ir atsakovo atliktų darbų aktai nebuvo sudaromi. Atliktų darbų aktai buvo sudaromi tarp atsakovės ir trečiojo asmens. Atsižvelgiant į tai, kad tarp atsakovės ir trečiojo asmens sudaryti atliktų darbų aktai ir visas objektas, įskaitant ieškovo padarytus darbus, priimtas, pagrindinio pastato ir jo dalių baigtumas 100 procentų, bei į tai, kad atsakovė už didžiąją dalį darbų ieškovui sumokėjo, darytina išvada, kad atsakovė priėmė ieškovo atliktus darbus ir atsakovei atsirado pareiga už juos sumokėti ieškovui. Pažymėtina, kad tarp šalių sudarytoje sutartyje numatyta atliktų darbų kaina 60000,00 Lt be PVM, tačiau jokie teisės aktai nenumato rangovui (ieškovui) draudimo prašyti iš užsakovo (atsakovės) mažesnės kainos už atliktus darbus negu buvo numatyta sutartyje arba užsakovui (atsakovei) užsakyti atlikti mažiau darbų nei sutarta (CK 6.653 straipsnis). Todėl iš atsakovės priteistina ieškovo pagamintų ir sumontuotų paradinių durų kaina – 5500 Lt.

10Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė atliko statybos darbus tik pagrindinėje sodyboje, priklausančioje trečiajam asmeniui, dėl medžiotojų namelio, esančio už sodybos ribų, statybos darbų atsakovė su trečiuoju asmeniu nesitarė, jokių statybos darbų neatliko, ieškovas pagamino ir sumontavo medienos gaminius šiam objektui trečiojo asmens užsakymu, todėl ieškovo reikalavimas atsakovei dėl apmokėjimo už medžiotojų namelyje atliktus darbus – už 3 durų bei laiptų gamybą ir montavimą, laikytinas nepagrįstu, todėl atmestinas.

11Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies, ieškovui iš atsakovės priteistina 5500,00 Lt skola (CK 6.681, 6.687 straipsniai). Kita ieškinio dalis atmestina.

12Ieškovas prašo priteisti 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 straipsnyje numatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į tai, kad sutartis sudaryta tarp fizinio asmens, veikiančio pagal verslo liudijimą, ir juridinio asmens, ieškovui iš atsakovės priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 2.4 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

13Teismas 2010-08-16 nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones, atsakovė 2010-08-19 sumokėjo 12858 Lt į Klaipėdos miesto apylinkės teismo specialiąją sąskaitą, todėl taikytos laikinosios apsaugos priemonės 2010-08-24 panaikintos. Ieškinį patenkinus iš dalies, atsakovei grąžintina 7358 Lt suma (CPK 150 straipsnio 5 dalis).

14Teismas patenkino 43 procentus ieškovo reikalavimų, todėl ieškovui iš atsakovės priteistina 164,69 Lt (96 Lt + 287 Lt x 43 proc.) sumokėto žyminio mokesčio (b. l. 5, 56), 860,00 Lt (500 Lt + 1500 Lt x 43 proc.) išlaidų advokato pagalbai apmokėti (b. l. 57, 161), 30,34 Lt už duomenų iš VĮ „Registrų centras“ gavimą (b. l. 162), iš viso 1055,03 Lt, o atsakovei iš ieškovo priteistina 1048,34 Lt (847 Lt + 992,20 Lt x 57 proc.) išlaidų advokato pagalbai apmokėti (b. l. 49, 164), atlikus priteistinų išlaidų savitarpio užskaitymą, ieškovui iš atsakovės priteistina 6,69 Lt bylinėjimosi išlaidų (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 6 ir 8 punktai, 93 straipsnio 2 dalis).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

16ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovės UAB „Rekosta“ 5500,00 Lt skolos, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 5500,00 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2010-08-16) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 6,69 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovui E. L..

18Kitą ieškinio dalį atmesti.

19Sprendimui įsiteisėjus, grąžinti atsakovei UAB „Rekosta“ 7358 Lt užstatą, 2010-08-19 sumokėtą į Klaipėdos miesto apylinkės teismo specialiąją sąskaitą.

20Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai