Byla 2-74-666/2011

1Kretingos rajono apylinkės teismo teisėjas Erikas Jurgutis,

2sekretoriaujant Redai Songailienei,

3dalyvaujant pareiškėjui P. M.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo P. M. pareiškimą suinteresuotiems asmenims J. K. P. M., A. H. J. M., S. V., G. G., Kretingos rajono trečiojo notaro biuro notarei V. K. ir Klaipėdos apskrities VMI dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

Nustatė

5Pareiškėjas paaiškino, kad jo tėvų J. M. ir S. K.- santuokos metu gimė septyni vaikai- P. M. (pareiškėjas), J. K., P. M., A. H. J. M., S. V. ( M), S G. G. (M). M. S. K-M mirė 1950 metais. J. M. vedė antrą kartą M. M., kuri mirė 1981 metais. Antrosios santuokos metu J. M. vaikų nesusilaukė.

62002-02-21 Telšių apskrities viršininko įsakymu Nr. 333, dėl nuosavybės teisių į žemę, mišką ir vandens telkinius atkūrimo Telšių rajone, J. M. vardu buvo atkurta nuosavybė į 5.11 ha žemės sklypą P kaime Telšių rajone. Nuosavybė įregistruota viešame registre mirusiojo J. M. vardu. Tėvas J. M. mirė 1999. Iki mirties J. M. gyveno su pareiškėju D kaime Telšių rajone, bet mirė K kaime Kretingos rajone. Po tėvo mirties nei jis, nei kiti broliai ir seserys nesikreipė į notarą dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo į mirusiojo turtą, todėl paveldėjimo teisės liudijimas nebuvo išduotas. Seserys ir broliai neprieštarauja, kad pareiškėjas savo vardu priims mirusiojo tėvo turtą. Kitų paveldėtojų nėra. Po tėvo J. M. mirties jis paveldėjo tėvo asmeninius daiktus, namų apyvokos daiktus, naudojosi žemės sklypu ( jaunu mišku). Kitokia tvarka negali gauti reikiamų dokumentų, patvirtinančių šį faktą, todėl prašo palikimo priėmimo reikalu nustatyti, kad P. M., po tėvo J. M. mirties 1999, priėmė visą palikimą ir jį faktiškai valdo.

7Suinteresuoti asmenys J. K. M, P. M., A. H. M, J. M., S. V. ( M), S G. G. (M) į bylos nagrinėjimą neatvyko. Teismo šaukimas įteiktas tinkamai ir laiku. Šalys nepateikė atsiliepimų į pareiškimą, todėl teismas laiko, kad su pareiškimu sutinka.

8Suinteresuoto asmens Klaipėdos apskrities VMI atstovas į bylos nagrinėjimą neatvyko. Teismo šaukimas įteiktas tinkamai ir laiku. Šalis pateikė atsiliepimą į pareiškimą ir nurodė, kad neprieštaraus prašymui, jeigu teismas pateiktus įrodymus įvertins kaip pakankamus juridinę reikšmę turinčiam faktui nustatyti. Prašo bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant.

9Suinteresuotas asmuo Kretingos rajono trečiojo notaro biuro notarė V. K. į bylos nagrinėjimą neatvyko. Teismo šaukimas įteiktas tinkamai ir laiku. Gautas prašymas bylą nagrinėti jai nedalyvaujant.

10Pareiškimas pagrįstas ir tenkintinas.

11Bylos medžiagoje yra mirties liudijimo dokumento kopijos, iš kurių matyti, kad J. M. mirė 1999, o M. M. mirė 1981 (b.l. 7, 8). Iš gimimo liudijimo kopijų matyti, kad pareiškėjas ir suinteresuoti asmenys yra broliai bei seserys ( b.l. 15-23). Iš Kretingos rajono 3-ojo notaro biuro pranešimo matyti, kad J. M. iki mirties gyveno K kaime Kretingos rajone ir po jo mirties dėl palikimo priėmimo į notarą niekas nesikreipė, paveldėjimo byla neužvesta ( b.l. 14). 2002-02-19 Telšių apskrities viršininko sprendimu J. M. atkurtos nuosavybės teisės į žemę ( b.l. 10-11). 2002-02-21 Telšių apskrities viršininko įsakymu Nr. 333, dėl nuosavybės teisių į žemę, mišką ir vandens telkinius atkūrimo Telšių rajone, J. M. vardu buvo atkurta nuosavybė į 5.11 ha žemės sklypą P kaime Telšių rajone ( b.l. 9). Iš žemė ir kito turto registro pažymėjimo matyti, koks J. M. vardu registruotas turtas (b.l. 12-13).

12Pagal civilinio kodekso CK 587 str. (sena redakcija) ir naujo CK 5.50 str. 5.51 str. l d. laikoma, kad įpėdinis palikimą priėmė, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti. Iš rašytinių įrodymų ir pareiškėjo parodymų matyti, kad pareiškėjas P. M. priėmė ir valdo mirusio tėvo J. M. visą turtą (asmeninius ir namų apyvokos daiktus). P. M. prižiūri ir rūpinasi žemės sklypu, kurį paveldėjo po tėvo mirties.

13Pareiškėjai kitokia tvarka negali gauti reikiamų dokumentų, patvirtinančių šį faktą, todėl CPK 444 str. 2 d. 8 p., yra pagrindas pareiškimui dėl palikimo priėmimo fakto nustatymui patenkinti.

14Vadovaudamasis CPK 259 str., 263 str., 444 str. 2 d. 8 p., 448 str., teismas

Nutarė

15Pareiškimą patenkinti.

16Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą palikimo priėmimo reikalu, kad P. M., a.k. ( - ) po tėvo J. M., a.k. ( - ) mirusio 1999 mirties, priėmė visą palikimą ir jį faktiškai valdo.

17Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui, padavus skundą Kretingos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai