Byla 2-6838-894/2015
Dėl įpareigojimo atlikti tam tikrus veiksmus

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rasa Urbanavičiūtė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės AB „Lietuvos dujos“, atstovaujamos AB „Lietuvos dujos“ Kauno filialo, ieškinį atsakovei L. A., tretieji asmenys UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, dėl įpareigojimo atlikti tam tikrus veiksmus,

Nustatė

2Ieškovė pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė įpareigoti atsakovę įsileisti AB „Lietuvos dujos“ darbuotojus į butą, esantį ( - ), ir sudaryti sąlygas vidaus dujų sistemos techninės būklės patikrinimui bei dujų tiekimo nutraukimui; nurodyti, kad šis įpareigojimas turi būti įvykdytas per 1 mėnesį nuo sprendimo įsiteisėjimo bei nustatyti 100 Eur baudą už kiekvieną mėnesį, iki teismo sprendimo įvykdymo; atsakovei, gera valia neįvykdžius teismo įpareigojimo įsileisti AB „Lietuvos dujos“ darbuotojus į butą, esantį adresu ( - ), gamtinių dujų tiekimo nutraukimo darbų atlikimui per teismo nustatytą laikotarpį, sprendime nurodyti, kad ieškovės AB „Lietuvos dujos“ darbuotojai, kartu su vykdymo veiksmus vykdančiais pareigūnais, turi teisę įeiti į butą, esantį adresu ( - ), ir atlikti gamtinių dujų tiekimo nutraukimo darbus be atsakovės ir (arba) bute gyvenančių asmenų sutikimo.

3Ieškovė nurodė, kad 2007-01-31 su vartotoja L. A. buvo sudaryta gamtinių dujų pirkimo - pardavimo sutartis Nr. 20697065, kurios pagrindu ieškovė įsipareigojo tiekti gamtines dujas į atsakovės butą, esantį adresu ( - ), o atsakovė įsipareigojo atsiskaityti ir vykdyti įsipareigojimus sutartyje numatyta tvarka. Atsakovė sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdo, ieškovės darbuotojai nuo 2011 m. negali patikrinti dujų apskaitos priemonės, esančios adresu ( - ), nes atsakovė ieškovės darbuotojų neįsileidžia į butą. Atsakovė suvartotų gamtinių dujų kiekio kas mėnesį nedeklaruoja ir už jas nemoka, į ieškovės ir trečiojo asmens raginimus ir pranešimus nereaguoja. Ieškovės darbuotojai laikotarpiu nuo 2011-07-21 iki 2014-10-02 vyko į minėtą butą, tačiau patekti į jį ir nutraukti gamtinių dujų tiekimo nepavyko. Atsakovės butas yra daugiabučiame gyvenamajame name. Ieškovė pažymi, kad dėl atsakovės veiksmų negali užtikrinti saugaus ir patikimo gamtinių dujų tiekimo kad nekiltų pavojus aplinkiniams gyventojams.

4Atsakovei teismo procesiniai dokumentai įteikti 2015-03-25, vadovaujantis CPK 130 str. įteikiant procesinius dokumentus atsakovei viešo paskelbimo būdu (44-46 b. l.). Atsakovė per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovė nustatytu terminu nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Atsakovei be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d., 4 b. l.).

5Trečiasis asmuo UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su pareikštu ieškiniu sutinka (35-36 b. l.).

6CPK 285 str. 2 d. numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Atlikus formalų ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų - išrašo iš Gyventojų registro tarnybos, Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo, 2007 m. sausio 31 d. gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 20697065, 2011 m. liepos 21 d. ir 2014 m. kovo 31 d. buitinio vartotojo dujų apskaitos patikrinimo (perplombavimo) aktų, 2013 m. vasario 6 d. gamtinių dujų vartojimo patikrinimo akto, 2014 m. kovo 28 d. ir 2014 m. spalio 2 d. gamtinių dujų tiekimo nutraukimo (tiekimo atnaujinimo) aktų, 2014 m. spalio 23 d. rašto dėl gamtinių dujų tiekimo nutraukimo ( - ) Nr. S-k12-1509 - vertinimą bei atsakovei nepateikus jokių įrodymų, patvirtinančių jos prievolės, kylančios iš gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 20697065 įvykdymą, darytina išvada, jog, pasitvirtinus paminėtų ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovės prašomą sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

9Nustatyta, kad 2007-01-31 šalys sudarė gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 20697065, kurios pagrindu ieškovė tiekia gamtines dujas buitinėms reikmėms į atsakovės butą, esantį adresu ( - ). Sutarties 3.1 punktu ieškovė įsipareigojo užtikrinti patikimą gamtinių dujų tiekimą, o atsakovė sutarties 4.6. punktu įsipareigojo leisti tiekėjo darbuotojams, pateikusiems tarnybinius pažymėjimus, nuo 8 val. iki 22 val., tikrinti dujotiekių, skaitiklių, buitinių dujinių prietaisų techninę būklę, eksploatavimo sąlygas, apmokėjimų už dujas teisingumą, atlikti skaitiklių keitimą, patikrinimą ir iškėlimą bei vykdyti kitus įsipareigojimus, prisiimtus šia sutartimi. Atsakovė sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdo.

10CK 6.200 str. 1 d. numatyta šalių pareiga sutartis vykdyti tinkamai ir sąžiningai. CK 6.383 str. nurodyta, kad pagal energijos (ar energijos išteklių) pirkimo-pardavimo sutartį energijos tiekimo įmonė įsipareigoja patiekti abonentui per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas įsipareigoja už patiektą energiją sumokėti ir laikytis sutartyje numatyto energijos vartojimo režimo, užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei naudojamų prietaisų ir įrenginių tvarkingumą.

11CPK 273 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad teismas priimdamas sprendimą, kuriuo atsakovas įpareigojamas atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar piniginių lėšų perdavimu tame pačiame sprendime gali nurodyti, kad atsakovui neįvykdžius sprendimo per nustatytą terminą ieškovas turi teisę atlikti tuos veiksmus arba imtis priemonių jiems nutraukti atsakovo lėšomis ir kartu išieškoti iš atsakovo reikiamas išlaidas. Jeigu nurodytus veiksmus gali atlikti arba nutraukti tik atsakovas, tai teismas sprendime nustato terminą, per kurį sprendimas turi būti įvykdytas, ir nurodo, kokio dydžio bauda atsakovui yra skiriama, jeigu jis per nustatytą terminą neįvykdys sprendimo ar nenutrauks nurodytų veiksmų (CPK 273 str. 3 d.). CPK 771 straipsnis reglamentuoja teismo sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, vykdymą. Atsakovei neįvykdžius įpareigojimo per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, įleisti ieškovės darbuotojus į butą ir sudaryti sąlygas gamtinių dujų sistemos techninės būklės patikrinimui bei dujų tiekimo nutraukimo darbų atlikimui, atsakovei skirtina 100 Eur bauda (CPK 273 str. 3 d., 771 str. 2 d.).

12Remiantis išdėstytais motyvais, ieškovės ieškinys tenkintinas iš dalies ir atsakovės atžvilgiu priimamas sprendimas už akių (CPK 285, 286 straipsniai).

13Ieškovė už teismui pateiktą ieškinį sumokėjo 41 Eur žyminio mokesčio. Teismas, spręsdamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą, atsižvelgia į šalių procesinį elgesį ir į priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 4 dalis). Ieškinio dalis dėl pagrindinio reikalavimo – įpareigojimų atlikti tam tikrus veiksmus nevykdymo - patenkinta visiškai, ieškinys teismui pateiktas dėl to, kad atsakovė nevykdo sutartinių prievolių, todėl iš atsakovės ieškovui priteistina ieškovo sumokėta žyminio mokesčio suma – 41 Eur (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 5 p., 93 str. 1 d.).

14Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 3 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. Įsakymas dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. Įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo pakeitimo“ Nr. 1R-298/1K-290).

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 285-286 str.,

Nutarė

16Ieškinį tenkinti iš dalies.

17Įpareigoti atsakovę L. A., a. k. ( - ) įsileisti AB „Lietuvos dujos“ darbuotojus į butą, esantį ( - ), ir sudaryti sąlygas vidaus dujų sistemos techninės būklės patikrinimui bei dujų tiekimo nutraukimui.

18Šis įpareigojimas turi būti įvykdytas per 1 (vieną) mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, per nustatytą 1 (vieno) mėnesio terminą neįvykdžius įpareigojimo, atsakovei L. A., a. k. ( - ) skirti 100 Eur (vieno šimto eurų 00 ct) baudą.

19Išaiškinti atsakovei L. A., a. k. ( - ) kad gera valia neįvykdžius teismo sprendime nurodyto įpareigojimo įsileisti ieškovės AB „Lietuvos dujos“ (juridinio asmens kodas 120059523) darbuotojus į butą, esantį ( - ), nutraukti gamtinių dujų tiekimą per teismo nustatytą terminą, ieškovės AB „Lietuvos dujos“ darbuotojai, kartu su vykdymo veiksmus vykdančiais pareigūnais, turi teisę įeiti į minėtą butą ir atlikti gamtinių dujų tiekimo nutraukimo darbus be atsakovės ar/ir kitų bute gyvenančių asmenų sutikimo.

20Priteisti iš atsakovės L. A., a. k. ( - ) ieškovės AB „Lietuvos dujos“, juridinio asmens kodas 120059523, buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius 41,00 Eur (keturiasdešimt vieną eurą 00 ct) žyminio mokesčio.

21Atsakovė, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovas turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Rasa Urbanavičiūtė, rašytinio proceso... 2. Ieškovė pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė įpareigoti atsakovę... 3. Ieškovė nurodė, kad 2007-01-31 su vartotoja L. A. buvo sudaryta gamtinių... 4. Atsakovei teismo procesiniai dokumentai įteikti 2015-03-25, vadovaujantis CPK... 5. Trečiasis asmuo UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ pateikė atsiliepimą,... 6. CPK 285 str. 2 d. numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Atlikus formalų ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų - išrašo iš... 9. Nustatyta, kad 2007-01-31 šalys sudarė gamtinių dujų pirkimo-pardavimo... 10. CK 6.200 str. 1 d. numatyta šalių pareiga sutartis vykdyti tinkamai ir... 11. CPK 273 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad teismas priimdamas sprendimą, kuriuo... 12. Remiantis išdėstytais motyvais, ieškovės ieškinys tenkintinas iš dalies... 13. Ieškovė už teismui pateiktą ieškinį sumokėjo 41 Eur žyminio mokesčio.... 14. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės valstybei... 15. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 285-286 str.,... 16. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Įpareigoti atsakovę L. A., a. k. ( - ) įsileisti AB „Lietuvos dujos“... 18. Šis įpareigojimas turi būti įvykdytas per 1 (vieną) mėnesį nuo teismo... 19. Išaiškinti atsakovei L. A., a. k. ( - ) kad gera valia neįvykdžius teismo... 20. Priteisti iš atsakovės L. A., a. k. ( - ) ieškovės AB „Lietuvos dujos“,... 21. Atsakovė, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 22. Ieškovas turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį...