Byla 2-222-223/2013
Dėl santuokos nutraukimo del kito sutuoktinio kaltes pagal ieškoves E. K. ieškini atsakovui D. K., tretiesiems asmenims L. K., AB Swedbank, UAB „Snoro lizingas“, UAB „General Finansing“ , UAB „MCB finance“ ir n u s t a t e :

1Panevežio miesto apylinkes teismo teiseja Birute Melinauskiene, Sekretoriaujant Vitalijai Kliukienei , Dalyvaujant ieškovei E. K., jos atstovei advokatei Silvijai Streikutei, Atsakovui D. K., Treciajam asmeniui L. K., Duodancios išvada institucijos atstovei K. R., teismo posedyje išnagrinejo civiline byla del santuokos nutraukimo del kito sutuoktinio kaltes pagal ieškoves E. K. ieškini atsakovui D. K., tretiesiems asmenims L. K., AB Swedbank, UAB „Snoro lizingas“, UAB „General Finansing“ , UAB „MCB finance“ ir n u s t a t e :

2Ieškove ir jos atstove ieškininius reikalavimus palaiko ir prašo nutraukti ieškoves ir atsakovo santuoka sudaryta 2009-11-24 Rokiškio rajono CMS akto irašo Nr. ( - ), del atsakovo kaltes; palikti ieškovei ikisantuokine pavarde „S.“; nepilnamecio šaliu sunaus G., gim. ( - ), gyvenamaja vieta nustatyti su ieškove; ieškinyje nurodyta išlaikyma vaikui mažina ir iš atsakovo prašo priteisti sunaus išlaikymui po 400 Lt kas menesi; nustatyti atsakovo bendravimo tvarka su vaiku, nustatant, kad atsakovas D. K. bendrauja su sunumi G.: viena savaite pirmadieni, treciadieni ir penktadieni nuo 16.30 val. iki 19.30 val. pasiimdamas vaika 16.30 val. iš vaiku darželio ir gražindamas ji 19.30 val. i vaiko motinos gyvenamaja vieta, kita savaite atsakovas su vaiku bendrauja nuo šeštadienio 10.00 val. iki sekmadienio 16.30 val. pasiimdamas vaika 10.00 val. iš vaiko motinos gyvenamosios vietos ir gražindamas ji 16.30 val. i vaiko motinos gyvenamaja vieta; skolinius isipareigojimus UAB „MCB finance“ pripažinti ieškoves asmenine prievole, kitus skolinius isipareigojimus pripažinti atsakovo asmenine prievole.

3Ieškove paaiškino, kad santuokos pradžioje santykiai su atsakovu buvo geri, o po to jis tapo neprognozuojamas eme smurtauti, dažnai nebudavo namuose. Jau 6 menesiai, kai gyvena atskirai, bendro ukio neveda. Santuokos metu jokio turto neigijo, turi kelis kreditorius. Sunaus G. gyvenamoji vieta turetu buti nustatyta su ja. Šiuo metu ji kartu su vaiku gyvena mamos 2-ju kambariu bute. Atsakovas turetu teikti išlaikyma vaikui. Viso sunaus išlaikymui per menesi reikia 900 Lt, ji nedirba ir jokiu pajamu neturi, materialiai padeda jos mama, atsakovas moka 400 Lt laikina išlaikyma. Savo vardu yra paemusi 1100 Lt kredita MCB finance, kuria sutinka gražinti , nes tai jos asmenine prievole. Kiti kreditai yra paimti atsakovo vardu , ji apie šiuos kreditus nieko nežino, atsakovas juos panaudojo savo reikmems. Apie vekseli L. K. nieko nežino, paskolos paemime nedalyvavo. Kai atsakovas ja sumuše, tai L. K. ir kiti pakišo kažkoki lapa ir liepe pasirašyti. Buvo priversta pasirašyti vekseli, nes jos neišleido iš buto, be to, buvo labai sumušta ir prastai jautesi. Pripažista, kad antrame vekselio puslapyje paraše savo ranka sakini apie tai, kad daugiau neims kreditu ir pasiraše, nes ja priverte L. K.. Savo vardu buvo paemusi tik viena kredita, o daugiau kreditu santuokos metu neeme. Patikslino, kad seniau kreditai buvo imti ir jos vardu, gauti pinigai buvo skirti maistui, o paskolas padengdavo iš savo gaunamos socialines išmokos. Santuokos metu buvo tvarkomas bendras ukis, perkamas maistas, atsakovas dirbdavo, bet jai pinigu neduodavo.

4Atsakovas su ieškiniu sutinka iš dalies. Sutinka nutraukti santuoka su atsakove, taciau santuoka nutrauktina del ieškoves kaltes. Sutinka su tuo, jog vaiko gyvenamoji vieta butu nustatyta su ieškove, o jis teiktu išlaikyma vaikui po 400 Lt kas menesi. Sutinka su ieškoves pasiulyta bendravimo su vaiku tvarka. Nesutinka, kad skoliniai isipareigojimai butu pripažinti jo asmenine prievole.

5Atsakovas nurode, kad šiuo metu yra bedarbis, registruotas Darbo biržoje, vaiko išlaikymui sutinka moketi 400 Lt kas menesi. Santuoka iširo del abieju kaltes, nes ieškove buvo pabegusi iš namu, teko ieškoti ir vežtis namo. Pastoviai prie ieškove nesmurtaudavo, tai buvo vienintelis kartas, nes reikejo ieškove apraminti. Santuokos metu šeimos ukis buvo bendras, jis uždirbdavo apie 1500 Lt, pinigai buvo pervedami i kortele, o PIN kodus žinojo E. K., kuri ir tvarkydavo jo saskaita, nes geriau išmane. Pinigus išleisdavo brangiam maistui, kavinems, gyveno ne pagal galimybes. AB Swedbank kreditas buvo paimtas vaiko krikštynoms ir automobilio remontui. Buvo paimta eile kreditu, kuriuos teko pastoviai gražinti, todel su ieškove nutare, kad reikia visus kreditus padengti ir papraše mamos L. K. paskolinti pinigu kreditu padengimui. Nuejo pas notare, kur gavo vekselio blanka, o namuose suraše visa teksta ir prierašus. Kas ka tiksliai raše nebeprisimena. Šiuo metu L. K. yra gražinta 1 400 Lt.

6Tretysis asmuo L. K. paaiškino, kad ieškove buvo išvažiavusi i Klaipeda` ir teko važiuoti jos ieškoti, buvo pabegusi iš namu pas savo motina. Kai sunus ir marti papraše paskolinti pinigu, tai ji nuvyko pas notare ir gavo vekselio pavyzdi, kuri užpilde namuose. Paskolintus pagal vekseli pinigus per kelis kartus internetu pervede i sunaus saskaita. Viso pervede 16 000 Lt. Ieškove žinojo visus sunaus saskaitos duomenis ir tai E. K. internetu pervedinedavo pinigus ir imdavo kreditus. Ieškove pasiraše ant vekselio, kad daugiau neims kreditu ir tai ji perdave pirmuosius 500 Lt skolos pagal vekseli gražinimui.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies. Sprendimas dalyje del vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo jam priteisimo ir bendravimo tvarkos su vaiku nustatymo priimtinas su sutrumpintais motyvais ( CPK 268 str.5 d.)

8Byloje nustatyta, kad šaliu santuoka iregistruota 2009 m. lapkricio 24 d. Rokiškio rajono savivaldybes administracijos CMS, akto irašas Nr. ( - ) ( b. l. 4). Šalys augina nepilnameti sunu G., gim. ( - ) ( b . l . 5). Santuokos metu nekilnojamojo ir registruotino kilnojamojo turto bendrosios jungtines nuosavybes teise neigyta ( b. l. 46-48). Atsakovo D. K. vardu santuokos metu buvo sudarytos kredito sutartys su AB „Swedbank“, UAB „Snoro lizingas“, UAB „ General finansing“, ieškoves E. K. vardu - su UAB „MCB finanse“, kurios šiai dienai nera padengtos. Likusios santuokos metu sudarytos kredito sutartys yra pilnai padengtos . Taip pat santuokos metu buvo surašytas 2012-08-30 paprastasis vekselis L. K. 17 000 Lt sumai ( b. l. 79).

9Ieškove prašo santuoka nutraukti del atsakovo kaltes , nes jis šeimoje elgesi netinkamai, pažeide savo kaip sutuoktinio pareigas, smurtavo. Smurto fakta iš esmes pripažino ir pats atsakovas ir patvirtino rašytiniai irodymai( teismo nuosprendis). Taigi, smurtavimo faktas laikytinas irodytu ( CPK 178 str., 187 str.) . Taigi, negincijamai irodyta, kad santuoka iširo del atsakovo kaltes , nes jis iš esmes pažeide savo kaip sutuoktinio pareigas, naudojo smurta ieškoves atžvilgiu, o del to santuokinis gyvenimas tapo neimanomas ( CK 3.60 str. 2 d. ). Atsakovas prezumpcijos del žiauraus elgesio nepaneige, yra nuteistas už tycini nusikaltima ( CK 3.60 str. 3 d.). Ieškove ir atsakovas kartu negyvena ir bendro ukio neveda 6 menesiai , santuokiniai ryšiai nutruke, taigi konstatuotina, kad santuokos išsaugoti neimanoma ir todel santuoka nutrauktina del atsakovo kaltes.

10Po santuokos nutraukimo ieškovei suteiktina ikisantuokine pavarde S., atsakovui- K. ( CK 3.69 str.)

11Ieškove reiškia reikalavima del nepilnamecio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir prašo sunaus G., gim. ( - ), gyvenamaja vieta nustatyti su ja. Atsakovas su tuo sutinka. Nustatant nepilnameciu vaiku gyvenamaja vieta vadovautinasi išimtinai vaiku interesais. Sprendžiant klausima del vaiku gyvenamosios vietos nustatymo, butina ivertinti aplinka, kurioje vaikai gyvena teismo sprendimo priemimo momentu, jos tinkamuma vaiku vystymuisi ir nustatyti, ar yra butinas vaiku interesams šios aplinkos keitimas. Šiuo aspektu ivertinus byloje surinktus irodymus ir nustatytas aplinkybes, manytina, kad šaliu sunaus G. gyvenamosios vietos nustatymas su ieškove atitinka vaiko interesus. Byloje nera duomenu, kad ieškove netinkamai vykdo savo pareigas ar blogai aukleja savo sunu, Panevežio miesto savivaldybes administracijos VTAS atstove sutinka su tuo, kad vaiko gyvenamoji vieta butu nustatyta su vaiko motina. Ivertinus ieškoves asmeninius bruožus, jos realia galimybe sudaryti vaikui tinkamas salygas augti ir vystytis, vaiko ir tevu tarpusavio santykius, vaiko prisirišima, ieškoves buitines- materialines salygas, manytina, kad ieškove yra pajegi ir toliau auginti ir aukleti savo sunu. Taigi, del nurodytu aplinkybiu, nepilnamecio G. K. , gim. ( - ), gyvenamoji vieta nustatytina su jo motina E. K..

12Nepilnamecio vaiko tevai privalo išlaikyti savo vaikus, išlaikymo dydis turi buti proporcingas nepilnameciu vaiku poreikiams bei ju tevu turtinei padeciai ir užtikrinti butinas vaikui vystytis salygas (CK 3.192 str. 1 , 2 d.). Itvirtintas proporcingumo principas tarp vaiku poreikiu ir tevu turtines padeties reiškia, jog vaiko išlaikymo dydis tiesiogiai priklauso nuo jo tevu turtines padeties. Teismas negali priteisti vaiko išlaikymui daugiau, negu tai objektyviai leidžia jo tevu turtine padetis, todel yra butina nustatyti tevo (motinos) turtine padeti, t.y. visas jo gaunamas pajamas, turimas santaupas bei turta. Tevams objektyviai esant pajegiems teikti išlaikyma privalu teikti tokio dydžio išlaikyma, kuris leistu užtikrinti butinas vaikui vystytis salygas (CK 3.192 str. 2 d.). Ieškove , sumažinusi ieškininius reikalavimus , prašo priteisti išlaikyma nepilnameciam vaikui po 400 Lt kas menesi, atsakovas su tuo sutinka. Ieškove nedirba, Darbo biržoje neregistruota, atsakovas ( jo teigimu) registruotas Darbo biržoje nuo 2013-05-12, taciau busima išmoka kol kas neapskaiciuota. Ivertinus tai, kad ieškove taip pat privalo savo dalimi prisideti prie vaiko išlaikymo, manytina, kad 400 Lt išlaikymo suma , priteistina iš atsakovo, visiškai atitinka tokio amžiaus vaiko poreikius ir išlaikyma teiksiancio D. K. galimybes, todel priteistinas išlaikymas po 400 Lt kas menesi nuo ieškinio pareiškimo teisme dienos iki vaiko pilnametystes ( CK 3.200 str.).

13Tevai turi teise ir pareiga aukleti savo vaikus. Jie šia pareiga ir teise igyvendina visu pirma bendraudami su vaiku. Tais atvejais, kai vaikas gyvena su vienu iš tevu, kitam turi buti suteikta galimybe bendrauti su vaiku, o kilus gincui del bendravimo su vaiku tvarkos, bendravimo tvarka nustato teismas. Sprendžiant ieškoves pareikštus reikalavimus, atsižvelgtina i tai , kad teismas nagrinejantis šeimos bylas, tame tarpe ir byla del bendravimo tvarkos su vaiku nustatymo, atsižvelgdamas i ieškinio pagrinda sudarancias ir teismo posedyje paaiškejusias bylos aplinkybes, turi teise viršyti pareikštus reikalavimus, taip pat priimti sprendima del reikalavimu, kurie nebuvo pareikšti, taciau yra tiesiogiai susije su pareikšto ieškinio dalyku ir pagrindu, taikyti istatymuose numatyta alternatyvu asmens(ar vaiko) teisiu ar teisetu interesu gynimo buda( CPK 376 str.3 d., 4 d.). Taigi, ivertinus šias istatymines nuostatas, darytina išvada, kad šioje byloje teismas nera visiškai saistomas ieškoves pareikštu reikalavimu del bendravimo tvarkos su vaiku nustatymo apimtimi, o ištyres ir ivertines visus byloje esancius irodymus , išklauses šalis bei VTAS išvada, nustato tokia bendravimo su vaiku tvarka, kuri labiausiai atitinka tiek vaiko tevu, tiek paties nepilnamecio vaiko poreikius ir nedaro žalos vaikui. Kaip matyti, atsakovas neprieštarauja, kad butu nustatyta ieškoves prašoma bendravimo tvarka, šalys papildomai pageidauja, kad butu nustatyta salyga del išankstinio vienas kito informavimo apie aplinkybes, trukdancias bendrauti su vaiku. Ivertinus šaliu teismo posedžio metu nurodytas aplinkybes, Panevežio miesto VTAS išvada ir tai, kad atsakovas savo nepilnameti sunu pasiima iš darželio , prašoma bendravimo tvarka sukonkretintina, siekiant išvengti nesusipratimu ir neaiškumu. Be abejo, vaiko motina turetu iš anksto žinoti apie tai ar jai reikes pasiimti vaika iš darželio , o vaiko tevas atitinkamai turetu žinoti apie tai, kad negales bendrauti su vaiku. Taigi, ieškoves prašoma nustatyti bendravimo tvarka koreguotina ivedant salyga, kad atsakovas prieš diena iki numatomo bendravimo pradžios privalo informuoti ieškove apie tai, kad negales pasiimti vaiko iš darželio, o ieškove , susirgus vaikui, privalo prieš diena informuoti atsakova, kad jis negales pasiimti savo sunaus iš darželio nustatytam bendravimui.

14Šalys santuokoje nekilnojamojo ir registruotino kilnojamojo turto neigijo, todel reikalavimo del santuokinio turto padalinimo nereiškia ir šis klausimas nesprestinas.

15Santuokos metu tiek ieškove, tiek atsakovas naudojosi kreditus teikianciu bendroviu paslaugomis: Swedbank ( D. K. vardu, b. l. 159), UAB „Snoro lizingas“( D. K. vardu, b. l. 77), UAB „MCB finance“ ( E. K. vardu, b. l. 95) , UAB „General finansing“ ( D. K. vardu , b. l. 192). Ieškove minetus kreditus, išskyrus UAB „MCB finanse“, prašo pripažinti asmeninemis atsakovo prievolemis, kadangi, jos teigimu, apie ieškovo vardu paimtus kreditus nieko nežinojo, gautas pinigines lešas atsakovas panaudojo savo asmeniniu poreikiu tenkinimui. Savo asmenine prievole ieškove pripažista tik prievole UAB „MCB finance“, nes kreditas yra paimtas jos vardu. Atsakovas teigia, kad visi santuokos metu paimti kreditai buvo su ieškoves žinia ir jos sutikimu, o gautos pinigines lešos buvo panaudotos bendru jo ir ieškoves poreikiu tenkinimui, t.y. buvo iškeltos vaiko krikštynos, remontuojamas ju eksploatuojamas automobilis, buvo perkami brangus maisto produktai, lankomasi kavinese ir pan.

16Ivertinus byloje surinktu irodymu visuma, darytina išvada, kad ieškove yra linkusi neigti akivaizdžius faktus apie kreditu paemimo ir ju naudojimo aplinkybes, yra linkusi nepripažinti to, kas jai nepalanku, gincyti faktus ir netgi nuslepti kai kuriuos faktinius momentus. Teismo posedžio metu ieškove i užduota klausima ar nera santuokos metu emusi kitu kreditu atsake, kad ne, kai tuo tarpu iš rašytiniu irodymu matyti, kad ji buvo paemusi savo vardu visa eile kreditu ( UAB „Nordecum“, UAB „Minibankas“ ir UAB „General finansing“ , b. l. 163,186,187) . Taigi, kreditai buvo suteikti ne tik D. K., bet ir E. K. ir nors dalis šiu kreditu buvo padengta, vis delto tai irodo, kad ne tik atsakovas, bet ir ieškove santuokos metu naudojosi kreditais ir tai paneigia ieškoves teigini apie tai, kad ji naudojosi tik vienu kreditu. Atkreiptinas demesys ir i tai, kad iš atsakovo D. K. saskaitos išrašo aiškiai matyti, kad iš jo saskaitos buvo dengiami ne tik jo vardu paimti kreditai, bet ir ieškoves E. K. vardu paimti kreditai ( pvz. b. l. 121( abu puslapiai), 124, 129 ) . Del to tiketi ieškoves paaiškinimais del kreditu paemimo ir naudojimo aplinkybiu, kaip atitinkanciais absoliucia tikrove, nera jokio pagrindo. Teismas daro išvada, kad ne ieškoves, o butent atsakovo paaiškinimai atitinka tikrasias aplinkybes, nes jo paaiškinimai apie kreditu emimo aplinkybes atitinka byloje esancius rašytinius irodymus.

17Šalis turi irodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavima, išskyrus atvejus, kai ji remiasi aplinkybemis, kuriu pagal CPK irodineti nereikia (178 str.). Kaip jau mineta, ieškove teige, kad kreditus santuokos metu eme atsakovas, o pinigus naudojo grynai savo reikmems. Jokiu irodymu apart savo paaiškinimo ieškove šiuo klausimu nepateike. Atsakovas teigia, kad kreditai buvo imami su ieškoves žinia ir naudojami šeimos reikmems. Atsakovo žodžius patvirtina ir jau mineti jo saskaitos išrašai ir tai, kad iš atsakovo saskaitos pinigai buvo pervedami ne tik kredito imonems, bet ir i ieškoves asmenine saskaita ( b. l. 119,117 ). CPK 65 str. reikalauja, kad teismas pateikiama irodymu vertinima gristu visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu visu bylos aplinkybiu viseto išnagrinejimu. Šios irodymu vertinimo taisykles nustato teismo pareiga teisiškai vertinti bylos aplinkybes remiantis tikrai nustatytomis faktinemis aplinkybemis, o ne prielaidomis. Tai reiškia, kad vieno ar kito bylai reikšmingo fakto buvimas ar nebuvimas ir teisinis to fakto vertinimas gali buti konstatuojami tik tada, kai tokioms išvadoms pakanka byloje esanciu irodymu. Irodymu pakankamumas reiškia, kad teismo išvados turi buti grindžiamos tik tokiais irodymais, kurie nekelia pagristu abejoniu savo irodomaja galia, leistinumu ar sasajumu. Tuo aspektu ivertinus ieškoves paaiškinimus, vis delto jie laikytini neirodytais, nes yra visiškai nelogiški, neatitinka bendro gyvenimo tradiciju, yra neitiketini ir prieštarauja kitiems byloje surinktiems irodymams. O butent, liudytojai A. K., T. K., tretysis asmuo L. K. gana aiškiai nubreže ieškoves ir atsakovo bendro gyvenimo modeli: gyvenimas kartu su tevais, iš pradžiu visiškas išlaikymas, o po to pastovus gyvenimas iš kreditu, leidžiant gautas paskolas ju neskaiciuojant. Iš dalies tai suprantama del gana jauno šaliu amžiaus ir del nesugebejimo tvarkyti namu ukio. Pažymetina, kad ieškove teismo posedžio metu gan smulkiai paaiškinusi kiek lešu reikia vaiko išlaikymui taip ir nesugebejo paaiškinti kiek lešu buvo reikalinga šeimos ukiui ir kaip jos buvo naudojamos. Tai dar karta leidžia teigti, kad bendru šeimos ukiui reikalingu lešu planavimo trukumas privede sutuoktinius prie to, kad buvo pastoviai imami didesni ar mažesni kreditai. Liudytojai A. K., T. K., tretysis asmuo L. K. teismo posedžio metu taip pat pažymejo ta aplinkybe, kad ieškove žinojo atsakovo saskaita, jo elektronines bankininkystes duomenis , tvarkydavo atsakovo bankinius reikalus internetu, todel neatmestina ir ta aplinkybe, kad, kaip teige atsakovas, ji jo vardu sudarinejo ir kredito sutartis.Kaip jau mineta, irodymu vertinimas civilineje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikru faktiniu aplinkybiu buvima teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla dideliu abejoniu del tu aplinkybiu egzistavimo. Teismas gali daryti išvada apie tam tikru aplinkybiu buvima tada, kai byloje esanciu irodymu visuma leidžia manyti, jog labiau tiketina atitinkama fakta buvus, nei jo nebuvus (tikimybiu pusiausvyros principas). Taigi, laikytina irodyta, kad ieškove pati naudojosi kredito bendroviu paslaugomis , žinojo apie atsakovo vardu imamus kreditus, o gautos tiek ieškoves , tiek atsakovo vardu paskolos buvo naudojamos bendroms šeimos reikmems, todel pagal savo pobudi tai yra bendros sutuoktiniu prievoles(CK 3.109 str. 1–3 d.). Sprendžiant, ar sutuoktiniu prisiimta prievole yra solidari, be CK 6.6 str., kaip bendrosios solidarias prievoles reglamentuojancios normos, taikytinos CK 3.109 str. 2 ir 3 dalys. Pagal prievoles, kylancias iš sandoriu, butinu išlaikyti šeimos namu ukiui ir užtikrinti vaiku auklejima bei švietima, abu sutuoktiniai atsako solidariai. LAT 2010-05-20 plenarines sesijos nutarime ( civ. byla Nr.3K-P-186/2010) buvo pažymeta, jog visi sandoriai, sudaryti nors vieno iš sutuoktiniu, sukuria bendras prievoles abiem sutuoktiniams, nes sažiningi kreditoriai negali buti priklausomi nuo sutuoktiniu tarpusavio santykiu, ju nelojalumo vienas kitam, piktnaudžiavimo vienas kito pasitikejimu ar kitokiu panašiu priežasciu. Del to irodineti, kad prievole yra asmenine vieno sutuoktinio, o ne ju abieju bendra, tenka tam asmeniui, kuris siekia paneigti prievoles bendrumo prezumpcija. Be to, minetame LAT nutarime yra atžymeta, kad pagal savo prigimti paskolos sutartis nepriskiriama prie sandoriu, kuriais yra igyvendinamos paskolos gavejo kaip bendro turto savininko teises, todel istatyme nenustatyta reikalavimo, kad tuo atveju, kai sutuoktinis kaip paskolos gavejas sudaro paskolos sutarti, kitas sutuoktinis išreikštu savo sutikima žodžiu ar raštu. Taigi, turint omeny, kad kreditai buvo imami santuokos metu tiek ieškoves tiek atsakovo iniciatyva ir ju vardu, gautos lešos buvo naudojamos bendroms reikmems, kreditai buvo dengiami iš atsakovo saskaitoje esancio darbo užmokescio ir ieškoves gaunamu išmoku, tai laikytina solidariomis abieju sutuoktiniu prievolemis. Ivertinus, kad kreditorius AB Swedbank sutinka , kad prievole jam butu pripažinta asmenine atsakovo prievole, šioje dalyje ieškinys tenkintinas pilnai, o like kreditai laikytini solidariomis prievolemis.

18Kas liecia 2010-08-30 Paprastaji vekseli , tai , nors ieškove jo nepripažista, taciau reikalavimo del paprastojo vekselio pripažinimo negaliojanciu nereiškia. Taigi, minetas vekselis yra galiojantis ir privalo buti vykdomas, o jame irašyti duomenys laikytini teisingais. Ieškove pripažino fakta, kad savo ranka paraše teksta apie pasižadejima neimti kreditu , pasiraše, pripažino tai, kad gražino 500 Lt imoka pagal vekseli, todel irodyta, kad ji žinojo apie imama paskola iš L. K. ir tai buvo atlikta su jos sutikimu. Kad gautos iš L. K. pinigines lešos buvo panaudotos ieškoves ir atsakovo bendroms reikmems irodo ir atsakovo , treciojo asmens , liudytoju paaiškinimai , o taip pat atsakovo saskaitos išrašas, iš kurio matyti, kad L. K. pervedus pinigus i atsakovo saskaita, praktiškai iškart pinigai buvo pervedami ivairioms kredito bendrovems ir taip iš esmes buvo panaudoti visos paskolintos pinigines lešos. Taigi, iš L. K. gautas kreditas buvo panaudotas kitu kreditu dengimui, t.y. šeimos reikmems, todel ši prievole pripažintina solidaria.

19Laikinosios apsaugos priemones, pritaikytos 2012-10-05 nutartimi, priemus sprendima , naikintinos ( CK 3.65 str. 1 d.).

20Bylinejimosi išlaidos priteistinos iš atsakovo( CPK 92 str., 93 str., 96 str.) Vadovaudamasis išdestytu ir LR CPK 259-260 str., 270 str. , teismas

Nutarė

21Ieškini tenkinti iš dalies.

22Santuoka , iregistruota 2009 metu lapkricio 24 d. Rokiškio rajono CMS , akto irašo Nr. ( - ) tarp D. K., a.k. ( - ) , ir E. K. ( S.) a.k. ( - ) nutraukti del atsakovo D. K. kaltes.

23Po santuokos nutraukimo E. K. palikti ikisantuokine pavarde – “S.”, D. K.- “ K.”.

24Nustatyti G. K., a.k. ( - ) gim. ( - ), gyvenamaja vieta su motina E. K., a.k. ( - )

25Priteisti iš D. K., a.k. ( - ), jo nepilnamecio sunaus G. K., a.k. ( - ) gim. ( - ), išlaikymui po 400 Lt (keturis šimtus litu) periodiniu išmoku kas menesi nuo 2012-09-28 iki vaiko pilnametystes išlaikymo suma kasmet indeksuojant LR Vyriausybes nustatyta tvarka, išlaikyma uzufrukto teise pavedant tvarkyti E. K., a.k. ( - ) I teiktina išlaikyma iskaiciuotinos faktiškai teikto pagal Panevežio miesto apylinkes teismo 2012-10-05 nutarti laikino išlaikymo nepilnameciam vaikui sumos.

26Nustatyti tokia D. K., a.k. ( - ), bendravimo tvarka su sunumi G. K., a.k. ( - )

  • viena savaite pirmadieni, treciadieni ir penktadieni nuo 16.30 val. iki 19.30 val. pasiimant vaika 16.30 val. iš vaiku darželio ir gražinant ji 19.30 val. i vaiko motinos gyvenamaja vieta, kita savaite atsakovas su vaiku bendrauja nuo šeštadienio 10.00 val. iki sekmadienio 16.30 val. pasiimant vaika 10.00 val. iš vaiko motinos gyvenamosios vietos ir gražinant ji 16.30 val. i vaiko motinos gyvenamaja vieta. D. K., negaledamas pasiimti sunaus G. bendravimui, privalo prieš diena iki numatomos bendravimo su vaiku dienos informuoti apie tai E. K., o E. K., susirgus vaikui ar del kitu priežasciu nesant galimybes D. K. bendrauti su vaiku, privalo prieš diena iki numatomo bendravimo informuoti apie tai D. K..

27Prievoles kreditoriams UAB „MCB finanse“, UAB „Snoro lizingas“, L. K., a.k. ( - ) laikyti solidariomis D. K., a.k. ( - ), ir E. K. , a.k. ( - ) prievolemis.

28Prievole AB „Swedbank“ pripažinti asmenine D. K., a.k. ( - ), prievole .

29Sprendima dalyje del išlaikymo vaikui priteisimo vykdyti skubiai.

30Panaikinti Panevežio miesto apylinkes teismo 2012-10-05 nutartimi pritaikytas laikinasias apsaugos priemones- laikina išlaikyma vaikui.

31Priteisti iš D. K., a.k. ( - ) 430 Lt žyminio mokescio ir 58 Lt išlaidu susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu valstybes naudai, pinigus pervedant i Valstybines mokesciu inspekcijos prie LR FM, im. k. 188659752, atsisk. saskaita Nr. ( - ), AB „Swedbank“, banko kodas 73000, imokos kodas 5660 ir 480 Lt už antrine teisine pagalba valstybes naudai, pinigus pervedant i Valstybines mokesciu inspekcijos prie LR FM, im. k. 188659752, atsisk. saskaita Nr. ( - ), AB „Swedbank“, banko kodas 73000, imokos kodas 5630.

32Sprendimas per 30 dienu nuo jo paskelbimo dienos gali buti skundžiamas apeliaciniu skundu Panevežio apygardos teismui per Panevežio miesto apylinkes teisma

Proceso dalyviai
1. Panevežio miesto apylinkes teismo teiseja Birute... 2. Ieškove ir jos atstove ieškininius reikalavimus palaiko ir prašo nutraukti... 3. Ieškove paaiškino, kad santuokos pradžioje santykiai su atsakovu buvo geri,... 4. Atsakovas su ieškiniu sutinka iš dalies. Sutinka nutraukti santuoka su... 5. Atsakovas nurode, kad šiuo metu yra bedarbis, registruotas Darbo biržoje,... 6. Tretysis asmuo L. K. paaiškino, kad ieškove buvo... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies. Sprendimas dalyje del vaiko gyvenamosios... 8. Byloje nustatyta, kad šaliu santuoka iregistruota 2009 m. lapkricio 24 d.... 9. Ieškove prašo santuoka nutraukti del atsakovo kaltes , nes jis šeimoje... 10. Po santuokos nutraukimo ieškovei suteiktina ikisantuokine pavarde S.,... 11. Ieškove reiškia reikalavima del nepilnamecio vaiko gyvenamosios vietos... 12. Nepilnamecio vaiko tevai privalo išlaikyti savo vaikus, išlaikymo dydis turi... 13. Tevai turi teise ir pareiga aukleti savo vaikus. Jie šia pareiga ir teise... 14. Šalys santuokoje nekilnojamojo ir registruotino kilnojamojo turto neigijo,... 15. Santuokos metu tiek ieškove, tiek atsakovas naudojosi kreditus teikianciu... 16. Ivertinus byloje surinktu irodymu visuma, darytina išvada, kad ieškove yra... 17. Šalis turi irodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavima, išskyrus... 18. Kas liecia 2010-08-30 Paprastaji vekseli , tai , nors ieškove jo... 19. Laikinosios apsaugos priemones, pritaikytos 2012-10-05 nutartimi, priemus... 20. Bylinejimosi išlaidos priteistinos iš atsakovo( CPK 92 str., 93 str., 96... 21. Ieškini tenkinti iš dalies.... 22. Santuoka , iregistruota 2009 metu lapkricio 24 d. Rokiškio rajono CMS , akto... 23. Po santuokos nutraukimo E. K. palikti ikisantuokine... 24. Nustatyti G. K., a.k. ( - ) gim. ( -... 25. Priteisti iš D. K., a.k. ( - ), jo... 26. Nustatyti tokia D. K., a.k. ( - ),... 27. Prievoles kreditoriams UAB „MCB finanse“, UAB „Snoro lizingas“, 28. Prievole AB „Swedbank“ pripažinti asmenine D. K.,... 29. Sprendima dalyje del išlaikymo vaikui priteisimo vykdyti skubiai.... 30. Panaikinti Panevežio miesto apylinkes teismo 2012-10-05 nutartimi pritaikytas... 31. Priteisti iš D. K., a.k. ( - ) 430 Lt... 32. Sprendimas per 30 dienu nuo jo paskelbimo dienos gali buti skundžiamas...