Byla 2S-1622-622/2010
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė M. T., V. J., UAB „Betono mozaika“

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Audriaus Saulėno, kolegijos teisėjų Erikos Misiūnienės, Alvydo Žerlausko, rašytine apeliacine tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens antstolės M. T. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. liepos 30 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos R. J. patikslintą skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė M. T., V. J., UAB „Betono mozaika“.

2Kolegija, išnagrinėjusi skundą,

Nustatė

3pareiškėja kreipėsi į teismą su patikslintu skundu, prašydama įpareigoti antstolę M. T. panaikinti 2009-09-17 ir 2010-02-23 sprendimus dėl turto bei banko sąskaitos arešto; pripažinti antstolės ir jos padėjėjos R. P. 2010-02-23 siūlymą sumokėti vykdymo išlaidas neteisėtu ir nutraukti vykdymo išlaidų išieškojimą; įpareigoti antstolę atlyginti žalą, padarytą dėl neteisėtų jos veiksmų bei priteisti pareiškėjos turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad Klaipėdos miesto 2-ojo notaro biuro notaro Gintaro Bastakio 2009-09-10 atliktame vykdomajame įraše, kurio pagrindu antstolės Marijos Trijonės kontoroje užvesta vykdomoji byla Nr. 0108/09/01095, nurodytas reikalavimas išieškoti skolą pagal vekselį tik iš skolininko V. J. Antstolė areštavo pareiškėjai priklausantį turtą, taip pažeisdama Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 586 straipsnį, kadangi vykdomąjį dokumentą papildė nauju skolininku. Antstolės padėjėja priėmė sprendimus areštuoti tik pareiškėjai asmeninės nuosavybės teise priklausantį turtą, pažymėdama, jog tai yra bendroji jungtinė sutuoktinių R. J. ir V. J. nuosavybė. Pareiškėja nurodė, jog visas areštuotas turtas bei piniginės lėšos, esančios banko sąskaitoje, nuosavybės teise priklauso tik jai ir nėra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė. Taip pat pažymėjo, jog antstolės padėjėjos 2010-02-23 priimto patvarkymo dalis, kurioje nurodyta areštuoti 7977 Lt vykdymo išlaidas pareiškėjai priklausančioje sąskaitoje, yra neteisėta bei nepagrįsta, kadangi antstolė privalo raštu pasiūlyti skolininkui susimokėti vykdymo išlaidas, o nesumokėjus, ji turi teisę kreiptis į teismą dėl vykdymo išlaidų priteisimo.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2010-07-30 nutartimi pareiškėjos R. J. patikslintą skundą tenkino. Teismas panaikino 2009-09-17 antstolės M. T. padėjėjos R. P. turto arešto aktą vykdomojoje byloje Nr. 0108/09/01095; panaikino antstolės M. T. padėjėjos R. P. 2010-02-23 patvarkymą areštuoti lėšas ir jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą vykdomojoje byloje Nr. 0108/09/01095; panaikino antstolės M. T. padėjėjos R. P. 2010-02-23 patvarkymą areštuoti lėšas vykdymo išlaidų sumai ir jas pervesti saugoti į antstolio depozitinę sąskaitą vykdomojoje byloje Nr. 0108/09/01095; pripažino antstolės M. T. 2010-02-23 siūlymą pareiškėjai R. J. apmokėti likusias 7 976,71 Lt vykdymo išlaidas vykdomojoje byloje Nr. 0108/09/01095 neteisėtu bei nepagrįstu.

5Skundžiama nutartimi teismas civilinės bylos dalį dėl arešto žemės sklypui, esančiam Šakinių k., Klaipėdos r., bei žemės sklypui, esančiam Šlapšilės k., Klaipėdos r., panaikinimo nutraukė. Teismas įpareigojo antstolę M. T. grąžinti pareiškėjai R. J. 2 138,89 Lt sumą, nurašytą iš R. J. sąskaitos Nr. „( - )“, esančios AB banke „Swedbank“. Teismas priteisė iš antstolės M. T. 1 452 Lt bylinėjimosi išlaidas R. J.

6Teismas nurodė, kad antstolė M. T. netinkamai taikė teisės normas, reglamentuojančias vykdymo procesą. Antstolė, spręsdama dėl prievolės pobūdžio ir dėl to, jog ji vykdoma iš bendro sutuoktinių turto, sprendė klausimus, priskirtinus teismui, todėl darytina išvada, jog ji neteisėtai bei nepagrįstai 2009-09-17 turto arešto aktu areštavo pareiškėjos R. J. vardu registruotą turtą - butą, esantį „( - )“, Klaipėdoje, žemės sklypą, esantį Šakinių k., Klaipėdos r., žemės sklypą, esantį Šlapšilės k., Klaipėdos r., bei pareiškėjai priklausančią sąskaitą Nr. „( - )“ AB banke „Swedbank“.

7Antstolė M. T. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-07-30 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjos R. J. skundą dėl antstolio veiksmų atmesti. Nurodo, kad vykdomojoje byloje antstolė nepriėmė jokio procesinio dokumento preiškėjos prašyme išdėstytų motyvų pagrindu, parašė raštišką atsakymą į pateiktą pareiškėjos prašymą, tačiau šis raštas negali būti laikomas procesiniu dokumentu, kurį įstatymo nustatyta tvarka šalys gali skųsti nustatytais terminais. Pirmosios instancijos teismas nagrinėdamas pareiškėjos skundą iš esmės dėl antstolės neveikimo, visiškai nesprendė antstolės neveikimo klausimo. Patenkinęs skundą, teismas antstolio veiksmą panaikina arba antstolį įpareigoja veiksmą atlikti. Teismas šiuo atveju, konstatavęs, kad antstolės neveikimas yra neteisėtas, turėjo įpareigoti antstolę priimti patvarkymą, kuriuo vienokiu ar kitokiu būdu būtų išspręstas pareiškėjos 2010-03-18 prašymas dėl areštų panaikinimo. Klaipėdos miesto apylinkės teismas panaikindamas areštus iš esmės sprendė ne antstolės neveikimo klausimą, o vienareikšmiškai išsprendė antstolės veiksmų klausimą, kuriems skųsti buvo suėję visi įstatymo numatyti naikinamieji terminai. Klaipėdos miesto apylinkės teismas išnagrinėjo ir tenkino pareiškėjos skundą neatsižvelgdamas į tai, kad pareiškėja kreipėsi į teismą 2010-04-23 dėl areštų panaikinimo praleidusi visus naikinamuosius terminus: turto arešto aktas skundžiamas praėjus 216 dienų nuo jo surašymo dienos (turto arešto aktas pareiškėjai išsiųstas registruotu paštu 2009-09-18), 2010-02-23 patvarkymai dėl lėšų arešto akto skundžiamas praėjus 51 dienai nuo to, kai pareiškėja gavo antstolės patvarkymą dėl lėšų arešto bei pervedimo į antstolės depozitinę sąskaitą (pareiškėja savo skunde nurodo, kad šiuos patvarkymus gavo 2010-03-03).

8Suinteresuotas asmuo UAB „Betono Mozaika“ pateikė atsiliepimą, kuriuo prašo antstolės M. T. atskirąjį skundą tenkinti.

9Pareiškėja R. J. pateikė atsileipimą, kuriuo prašo antstolės M. T. atskirąjį skundą atmesti, pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą ir priteisti bylinėjimos išlaidas.

10Klaipėdos apygardos teisme taip pat buvo gautas pareiškėjos R. J. prašymas pripažinti antstolės M. T. atskirąjį skundą. Pareiškėja prašo atidėti bylos nagrinėjimą iki tol, kol įsiteisės taikos sutartis; įsiteisėjus taikos sutarčiai, tenkinti antstolės M. T. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-07-30 nutarties; įpareigoti antstolę nutraukti vykdomąją bylą Nr. 0108/09/01095 ir paskirstyti areštuotas pinigines lėšas, nurodant, kad faktines vykdymo išlaidas sudaro 525 Lt ir likusias pinigines lėšas 1 613,89 Lt pervesti į R. J. priklausančią sąskaitą; panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutarties dalį, kuria iš antstolės M. T. priteisė 1 452 Lt bylinėjimosi išlaidas.

11Atskirasis skundas tenkintinas.

12Nuostata, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliacinio skundo ribų (CPK 320 straipsnio 2 dalis), reiškia, jog, pirma, apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir neanalizuoja teisėtumo ir pagrįstumo tų sprendimo dalių, kurios nėra skundžiamos. Antra, ši norma reiškia, kad apskųsto teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas tik analizuojant apeliaciniame skunde nurodytus argumentus.

13Apeliacinės instancijos teismo nagrinėjimo dalykas yra pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo klausimas. Todėl atskirojo skundo nagrinėjimas reiškia tik pirmosios instancijos teismo priimto procesinio sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo tikrinimą, atsižvelgiant į sprendimo priėmimo metu byloje buvusius duomenis ir nustatytas aplinkybes.

14Pareiškėja skundą dėl antstolio veiksmų Klaipėdos miesto apylinkės teismui pateikė

152010-04-23 ir nurodė, kad antstolės M. T. padėjėjos 2010-02-23 patvarkymą gavo 2010-03-03, todėl nuo šios dienos turėjo būti skaičiuojamas terminas skundui dėl antstolio veiksmų paduoti (b. l. 2). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėja buvo praleidusi įstatymo nustatytą terminą skundui dėl antstolio veiksmų paduoti ir neprašė jo atnaujinti (b. l. 2-3). Todėl apylinkės teismas išnagrinėjęs pareiškėjos skundą pažeidė procesines teisės normas. Be to, antstolė M. T. apylinkės teismui 2010-07-21 pateikė prašymą, kuriame nurodė, jog areštas turtui dėl kurio paduotas skundas yra panaikintas (b. l. 49).

16Pagal CPK 512 straipsnį skundas dėl antstolio veiksmų gali būti paduotas ne vėliau kaip per dešimt dienų (pagal 2008 m. lapkričio 14 d. įstatymo redakciją – per dvidešimt dienų) nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per trisdešimt (pagal 2008 m. lapkričio 14 d. įstatymo redakciją – per devyniasdešimt) dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

17Procesinės teisės normų pažeidimas arba netinkamas jų pritaikymas yra pagrindas sprendimui panaikinti tik tada, jeigu dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla (CPK 329 straipsnio 1 dalis). Dėl išvardytų motyvų apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė procesinės teisės normas ir dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla.

18Esant byloje tokiems įrodymams bei aplinkybėms naikintina neteisėta ir nepagrįsta Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-07-30 nutartis ir klausimas išspręstinas iš esmės – pareiškėjos skundas dėl antstolio veiksmų atmestinas (CPK 337 straipsnio 2 dalis).

19Kadangi skundžiama nutartis naikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės, todėl teismas vadovaudamasis proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principais dėl kitų atskirajame skunde nurodytų motyvų nepasisako.

20Pareiškėja R. J. pateikė prašymą pripažinti antstolės M. T. atskirąjį skundą, taip pat įpareigoti antstolę atlikti tam tikrus veiksmus. Tačiau Klaipėdos apygardos teismas nagrinėja antstolės M. T. atskirąjį skundą, todėl bylos nagrinėjimo ribos yra apibrėžtos atskirajame skunde iškeltais reikalavimais (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl pareiškėjos R. J. prašyme pripažinti antstolės M. T. atskirąjį skundą išdėstytų reikalavimų.

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

22panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-07-30 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjos R. J. patikslintą skundą dėl antstolio veiksmų atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi skundą,... 3. pareiškėja kreipėsi į teismą su patikslintu skundu, prašydama įpareigoti... 4. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2010-07-30 nutartimi pareiškėjos R. J.... 5. Skundžiama nutartimi teismas civilinės bylos dalį dėl arešto žemės... 6. Teismas nurodė, kad antstolė M. T. netinkamai taikė teisės normas,... 7. Antstolė M. T. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti... 8. Suinteresuotas asmuo UAB „Betono Mozaika“ pateikė atsiliepimą, kuriuo... 9. Pareiškėja R. J. pateikė atsileipimą, kuriuo prašo antstolės M. T.... 10. Klaipėdos apygardos teisme taip pat buvo gautas pareiškėjos R. J. prašymas... 11. Atskirasis skundas tenkintinas.... 12. Nuostata, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas... 13. Apeliacinės instancijos teismo nagrinėjimo dalykas yra pirmosios instancijos... 14. Pareiškėja skundą dėl antstolio veiksmų Klaipėdos miesto apylinkės... 15. 2010-04-23 ir nurodė, kad antstolės M. T. padėjėjos 2010-02-23 patvarkymą... 16. Pagal CPK 512 straipsnį skundas dėl antstolio veiksmų gali būti paduotas ne... 17. Procesinės teisės normų pažeidimas arba netinkamas jų pritaikymas yra... 18. Esant byloje tokiems įrodymams bei aplinkybėms naikintina neteisėta ir... 19. Kadangi skundžiama nutartis naikinama ir klausimas išsprendžiamas iš... 20. Pareiškėja R. J. pateikė prašymą pripažinti antstolės M. T. atskirąjį... 21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339... 22. panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-07-30 nutartį ir klausimą...