Byla e2-2060-179/2015
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu actio Pauliana pagrindu

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėjas Jonas Čirvinskas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „Maers“ ieškinį atsakovei kredito unijai „Prienų taupa“, trečiajam asmeniui M. M. dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu actio Pauliana pagrindu ir

Nustatė

2ieškovė BUAB „Maers“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei kredito unijai „Prienų taupa“, trečiajam asmeniui M. M. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais actio Pauliana pagrindu, kuriame prašo pripažinti negaliojančia tarp ieškovės UAB „Maers“ ir atsakovės kredito unijos „Prienų taupa“ 2011 m. rugsėjo 29 d. sudarytą skolos perkėlimo sutartį Nr. 01, taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovės kredito unijos „Prienų taupa“ ieškovės BUAB „Maers“ naudai 12684,26 Eur sumą, 6 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovei adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 18 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2015-04-07, terminas atsiliepimui pateikti baigėsi 2015-04-27, tačiau atsakovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Trečiajam asmeniui adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai bei teismo pranešimas, kuriame nustatytas 18 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2015-04-04, terminas atsiliepimui pateikti baigėsi 2015-05-23, tačiau trečiasis asmuo per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, ieškovas prašo priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas, priimant sprendimą už akių.

5Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimą ieškovas grindžia pateiktais įrodymais: 2014 m. balandžio 22 d. Kauno apygardos teismo nutartimi, 2011 m. rugsėjo 29 d. skolos perkėlimo sutartimi, 2011 m. liepos 11 d. pirminės paskolos sutarties bendrosiomis ir specialiosiomis dalimis ir šios sutarties priedais, M. M. prašymu dėl skolos perkėlimo, UAB „Maers“ sutikimu dėl skolos perkėlimo, kredito unijos „Prienų taupa“ raštais „Dėl UAB „Maers“ pajų“ ir „Dėl UAB „Maers“ paskolos likučio 2014 m. gegužės 3 d.“, išrašais iš sąskaitos. Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad pasitvirtinus paminėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovo prašomą sprendimą.

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad 2014-04-22 Kauno apygardos teismo nutartimi ieškovei UAB ‚Maers“ yra iškelta bankroto byla, administratoriumi paskirta UAB „Lexuna“, bankroto administravimą vykdo N. S.. Bankroto administratoriui pradėjus tikrinti UAB ‚Maers“ pirminius buhalterinės apskaitos dokumentus tapo žinoma, kad 2011 m. rugsėjo 29 d. tarp UAB „Maers“ direktoriaus M. M. bei kredito unijos „Prienų taupa“ buvo sudaryta skolos perkėlimo sutartis Nr. 01, pagal kurią skolos perėmėjas UAB „Maers“ perėmė visas trečiojo asmens M. M. teises ir pareigas pagal kredito unijos ir pradinio skolininko 2011-07-11 sudarytą paskolos sutartį Nr. 11-00098. Pradinio skolininko negrąžintos ir perimtos skolos sudarė iš viso 85 000,00 Lt (24 617,70 Eur), o šią skolą įsipareigojama grąžinti iki 2015 m. gruodžio 15 d. Be to, skolos perėmėjas įsipareigojo mokėti ir 5,49 proc. metinių palūkanų nuo perkeliamos sumos. Tai pat paaiškėjo, jog kredito unijai „Prienų taupa“ UAB ‚Maers“ įmokėjo 37296,19 Lt (10801,72 Eur) finansinių įmokų ir delspinigių dengiant paskolą bei 6500 Lt (1882,53 Eur) pajų - iš viso 4796,19 Lt (12684,26 Eur). Tačiau atsiskaityti su kitais kreditoriais UAB ‚Maers“ nesugebėjo.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso - toliau (CK) 6.66 straipsnis numato kreditoriui teisę ginčyti skolininko sudarytus sandorius (actio Pauliana). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išskirtos būtinosios actio Pauliana instituto taikymo sąlygos: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę skolininkui; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 4) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 5) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas.

8LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 3 d. 8 p. numato, jog administratorius ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo dokumentų apie įmones sandorių sudarymą gavimo dienos patikrina bankrutuojančios įmones sandorius, sudarytus per ne mažesni kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos pareiškia ieškinius teisme pagal bankrutuojančios įmonės buveinės vietą dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais.

9Šiuo ginčijamu sandoriu ieškovė perėmė visas trečiojo asmens M. M. teises ir pareigas pagal kredito unijos ir pradinio skolininko 2011-07-11 sudarytą paskolos sutartį Nr. 11-00098. Minėta skolos perkėlimo sutartis ieškovei buvo ne naudinga, o nuostolinga, paskatino bendrovės nemokumą, atsiskaitymą tik su vienu, bet ne su visais teisėtais kreditoriais, o jos sudaryti UAB „Maers“ ne tik neprivalėjo, tačiau net ir negalėjo. Sandorio negaliojimą lėmė šalių žinojimas apie UAB „Maers“ perkeliamos skolos nepagrįstumą, kuris vėliau galimai sąlygojo įmonės finansinius sunkumus. Tuometinė UAB „Maers“ buvo priversta mokėti paskolą, kurios realiai nebuvo gavusi, o tokia finansinė našta įmonę galimai padarė nemokia ir privedė prie bankroto. Kredito unija „Prienų taupa“ taip pat tinkamai neįvertino įmones galimybės padengti jai perleistą M. M. kreditą ir nepaisė fakto, jog bendrovė neturi jokio teisinio ar ekonominio pagrindo perimti minėto asmens skolos. Įmonei tapus nemokia ir negalint atsiskaityti su kitais kreditoriais, tačiau vis tiek toliau vykdant piniginius mokėjimus kredito unijai, buvo pažeistos kitų kreditorių teisės ir teisėti interesai. Įmonei perimti M. M. asmeniškai paskolos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nebuvo pagrindo, t.y. nėra jokių įrodymų, kad UAB „Maers“ būtų kaip nors skolinga M. M., dėl ko įmonei būtų buvę galima taikyti skolos perkėlimą, todėl darytina išvada, jog tuometis UAB „Maers“ vadovas M. M., galimai piktnaudžiaudamas jam suteiktais įmones vadovo įgaliojimais ir teisėmis, vykdė įmonės interesams prieštaraujančią veiklą ir siekdamas asmeninės naudos, nepagristai perkėlė savo paties paskolos sutartimi prisiimtus įsipareigojimus bendrovei. Teismui konstatavus ieškovės kreditorių teisėtų interesų pažeidimą ir sandorio šalių nesąžiningumą, yra pagrindas ieškovo UAB „Maers“ ir atsakovo kredito unijos „Prienų taupa“ 2011 m. rugsėjo 29 d. sudarytą skolos perkėlimo sutartį Nr. 01 pripažintina negaliojančia (CK 6.66 str.).

10Sandorį pripažinus negaliojančiu taikoma restitucija (CK 6.145 str.). Teismui panaikinus bankrutuojančios įmonės sandorį, nepagristai perleistas turtas, ar jo vertė grąžinami bankrutuojančiai įmonei į bendrą turto masę ir naudojamas atsiskaityti su visais kreditoriais Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka (LR Įmonių bankroto įstatymo 1 str. 3 d., 35 str.). Atsižvelgiant į tai, iš atsakovės priteistini ieškovės jai sumokėti pajai, finansinės įmokos ir delspinigiai dengiant paskolą – 12684,26 Eur (CK 1.136 str., 6.38 str., 6.245 str., 6.237 str.).

11Iš atsakovės ieškovei taip pat priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.). Taip pat priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 380,52 Eur žyminis mokestis valstybei ir pašto išlaidos (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 3 p., 96 str. 1 d.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285-286 str., teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti visiškai.

14Pripažinti negaliojančia 2011 m. rugsėjo 29 d. skolos perkėlimo sutartį Nr. 01, sudarytą tarp ieškovės UAB „Maers“ (į k. 302665101) ir atsakovės kredito unijos „Prienų taupa“ (į. k. 112046234).

15Taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovės kredito unijos „Prienų taupa“ ieškovės BUAB „Maers“ naudai 12684,26 Eur (dvylika tūkstančių šešis šimtus aštuoniasdešimt keturis eurus dvidešimt šešis euro centus) ieškovės sumokėtų įmokų bei 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos, skaičiuojant jas nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2015-04-02, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Priteisti iš atsakovės kredito unijos „Prienų taupa“ 380,52 Eur žyminio mokesčio ir 1,06 Eur pašto išlaidų – iš viso 381,58 Eur (tris šimtus aštuoniasdešimt vieną eurą penkiasdešimt aštuonis centus) valstybei. Šios išlaidos mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000. Mokant žyminį mokestį ir pašto išlaidas, mokėjimo dokumente nurodyti įmokos kodą 5660. Mokėjimą patvirtinančius dokumentus būtina pristatyti į Alytaus rajono apylinkės teismo Civilinių bylų raštinę (206 kab.).

17Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Alytaus rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovė per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai