Byla A2.11.-7891-865/2014
Dėl pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos ATPK 127 str. 3 d

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Irma Randakevičienė,

2sekretoriaujant Agnei Vaičiulytei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui,

3išnagrinėjusi V.S., a. k. ( - ) gyv. ( - ), administracinio teisės pažeidimo bylą,-

Nustatė

4V. S., būdamas įspėtas pagal Lietuvos Respublikos ATPK 1872 straipsnį už žinomai melagingų parodymų davimą, 2014 m. gegužės 15 d., Vilniaus miesto apylinkės teisme, adresu Laisvės pr. 79A, Vilniuje, įvykusiame teismo posėdyje, kuriame buvo nagrinėjama I. Š. administracinio teisės pažeidimo byla Nr. A2.6.-4201-654/2014 dėl pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos ATPK 127 str. 3 d. .

5Teismo posėdyje V. S. neprisipažino savo kaltės dėl jam inkriminuojamo administracinio teisės pažeidimo ir parodė, jog jis nemelavo. Jis parodė, kad gėrė mašinoje ir tiek. Ano teismo posėdžio metu teisingai, kiek pamena, viską nurodė. Atsakydamas į klausimus parodė, kad jis vienas tada darbe gėrė, o tas “bachūras” iš ryto prie jo buvo prisikabinęs. Nebuvo jokio autoįvykio. Tas nukentėjęs prie jo prieš porą savaičių kabinosi. Š. lietuvių kalbos nemoka, tai jam ir prikabino įvykį. Pas jį namuose buvo žmona, tai gėrė mašinoje. Jie važiavo į Bajorus dirbti, jis pasiėmė butelį degtinės, jį išgėrė vienas. Važiavo iš ryto. Š. vairavo “Passat”, jis negėrė. Nuvažiavo, jis pats pasigėrė ir I. Š. jį atvežė atgal prie namų į aikštelę, Jeruzalės 27. Prie parduotuvės, atrodo, sutiko Juškėną, ir tada gėrė trise mašinoje. Š. būtų palikęs mašiną jo aikštelėje, buvo toks susitarimas iš anksto. Negali būti, kad Š. atsitrenkė, nes tas nukentėjęs ir prie jo kabinosi anksčiau. Automobilio važiavimo. Jog tai matyti vaizdo įraše, negali paaiškinti, nepamena. Protarpiais pamena įvykius, protarpiais nepamena. Negali tikrai tvirtinti, ar Š. vairavo, ar ne. Pas nukentėjusįjį automobilyje žemiau slenksčio buvo brūkšnys, o pas jį, V. S., irgi “Passat”, tai jis ir prie jo, V. S., kabinosi. Važiavo į darbą, tas mojavo rankomis ir sakė, kad jo mašiną apibraižė. Nepamena, kur pastatė mašiną, kai sutiko Juškėną. Kai atsidūriau Jeruzalės g. buvo išgėręs butelį degtinės.

6Teismo posėdyje, nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą Nr. A2.6.-4201-654/2014 administracinėn atsakomybėn traukiamas I. Š. parodė, kad 2014 m. kovo 25 d., apie 12:00 val., jis su dviem draugais susitiko Jeruzalės mikrorajone prie parduotuvės „Iki“, esančios Kalvarijų gatvėje. Susitikę jie pėsčiomis nuėjo į automobilį, stovėjusį Jeruzalės gatvėje prie 27 namo, ir jame gėrė alkoholinius gėrimus. Automobilio niekas nevairavo ir jo vairuotojo vietoje niekas nesėdėjo. Atvykę policijos pareigūnai jį sulaikė. Paaiškinti nukentėjusiojo vaizdo įrašo, kuriame matyti važiuojantis jo automobilis, jis negali. Paaiškinime jis klaidingai nurodė, kad vairavo automobilį, nes buvo girtas ir nesuprato, ką reikia rašyti, be to, nemoka lietuvių kalbos.

7Teismo posėdyje, nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą Nr. A2.6.-4201-654/2014 nukentėjusysis M. D. parodė, kad įvykio metu jis Kalvarijų gatvėje prie parduotuvės „Iki“, automobilių stovėjimo aikštelėje, matė, kaip I. Š., su dviem draugais sėdo į automobilį. Jis atkreipė į juos dėmesį, nes jie buvo labai girti ir ruošėsi važiuoti. I. Š. išvažiavus iš aikštelės, jis važiavo paskui jį ir filmavo savo telefonu. Neužilgo I. Š. įsuko į kiemą ir kurį laiką važinėjosi kiemais. Jis buvo pasistatęs automobilį ir matė, kaip I. Š. važinėja kiemais. Vienu metu I. Š. vairuojamas automobilis atsitrenkė į jo stovintį automobilį. Jis matė, kaip I. Š. įsėdo į vairuotojo vietą ir valdė automobilį, be to, atvykę policijos pareigūnai užtiko I. Š. vairuotojo vietoje.

8Teismo posėdyje, nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą Nr. A2.6.-4201-654/2014 liudytojas V. J. parodė, kad jis su I. Š. ir V. S. susitiko prie parduotuvės „Iki“ ir pėsti nuėjo prie Jeruzalės gatvėje stovėjusio I. Š. automobilio „VW Passat“, mėlynos spalvos, kuriame sėdėjo ir gėrė alkoholinius gėrimus. Automobiliu nevažiavo, vairuotojo vietoje niekas nesėdėjo. Liudytojui parodžius nukentėjusiojo padarytą vaizdo įrašą, jis patvirtino, kad jame užfiksuotas tas pats I. Š. automobilis, tačiau negalėjo paaiškinti, kas jį vairuoja.

9Iš teismo posėdžio 2014 m. gegužės 15 d. protokolo nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą A2.6.-4201-654/2014 matyti, kad V. S. buvo įspėtas pagal ATPK 1872 straipsnį už žinomai melagingą parodymų davimą. Jis paaiškino, kad datos neprisimena, su susitiko su I. Š. ir V. J. prie parduotuvės „Iki“ ir pėsti nuėjo prie Jeruzalės gatvėje stovėjusio I. Š. automobilio „VW Passat“, mėlynos spalvos, kuriame sėdėjo ir gėrė alkoholinius gėrimus. Automobiliu nevažiavo, vairuotojo vietoje niekas nesėdėjo. Liudytojui parodžius nukentėjusiojo padarytą vaizdo įrašą, jis patvirtino, kad jame užfiksuotas tas pats I. Š. automobilis, tačiau negalėjo paaiškinti, kas jį vairuoja (b.l. 4).

10Taigi, šiuo atveju teismas iš įrodymų visumos vertina, buvo ar nebuvo duoti melagingi parodymai. Melagingumas reiškia, jog asmuo siekia sutrukdyti procesui, piktybiškai meluoja apie kokias nors įvykio aplinkybes, siekdamas suklaidinti teismą. Iš detalios V. S. parodymų analizės tokios išvados padaryti negalima. Pirminiai jo parodymai, duoti ankstesnio teismo posėdžio metu, dėl ko ir buvo iškelta byla dėl melagingų parodymų, nėra išsamūs, trumpi, nesukonkretinti. Šio posėdžio metu asmuo parodė, jog buvo tąkart išgėręs butelį degtinės, kai grįžo atgal į Jeruzalės g., kad parvežė jį I. Š.. Nurodė, jog dalies įvykių neprisimena, dalį prisimena. Nurodė, jog prie parduotuvės sutiko Juškėną ir gėrė tryse automobilyje. Kas vairavo automobilį ir kodėl tai matyti vaizdo įraše, paaiškinti negalėjo. Gūžčiojo pečiais. Jo teiginys, kad I. Š. automobilio vairuoti negalėjo, visų V. S. parodymų kontekste vertintinas kaip jo paties nuomonė, įsitikinimas, kad to būti negalėjo, o ne kaip melagingas parodymas. Be to, asmuo parodymus duoda nerišliai, pvz., sakydamas, kad: „tas asmuo buvo anksčiau prikibęs“, neįvardindamas koks asmuo ir tik teismui paklausus, tikslina, konkretina savo sakinius. Taigi, nesant asmens tyčios administracinio teisės pažeidimo byla pagal Lietuvos Respublikos ATPK 187(2) straipsnį prieš V. S. nutrauktina.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 286-287 straipsniais, teismas,-

Nutarė

12nutraukti administracinio teisės pažeidimo bylą pagal Lietuvos Respublikos ATPK 187(2) straipsnį prieš V.S., vadovaujantis Lietuvos Respublikos ATPK 250 straipsnio 1 dalies 1 punktu.

13Nutarimas per 20 dienų nuo nutarimo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ATPK 3022 – 3025 straipsniuose nustatyta tvarka Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai