Byla 2A-955-390/2014
Dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu ir neturtinės žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Galinos Blaževič, Dalės Burdulienės ir Algimanto Kukalio ( pranešėjas ir pirmininkaujantis ) teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Vilungė“ apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2014 m. sausio 7 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1973-920/2014 pagal ieškovo J. Č. ieškinį pareikštą atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Vilungė“ dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu ir neturtinės žalos atlyginimo,

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas J. Č. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti atsakovės direktoriaus 2013-08-08 įsakymą Nr. 2013-/PR151 „Dėl J. Č. atleidimo iš darbo“, kuriuo nutraukta darbo sutartis, neteisėtu ir jį panaikinti; priteisti iš atsakovės ieškovui priklausantį darbo užmokestį 1 700 Lt ir kompensaciją už nepanaudotas atostogas – 324,53 Lt; priteisti iš atsakovės vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo laiką nuo 2013-07-31 iki 2013-08-06, t. y. 386,35 Lt; priteisti 0,06 proc. dydžio delspinigius nuo priklausančios ieškovui išmokėti sumos (darbo užmokesčio ir kompensacijos už nepanaudotas atostogas 2024,53 Lt) už kiekvieną praleistą kalendorinę dieną, pradedant skaičiuoti nuo 2013-08-06 iki ieškovui priklausančios išmokėti sumos išmokėjimo dienos (ieškinio padavimo dienai suma – 32,79 Lt); priteisti iš atsakovės ieškovui 10 000 Lt neturinės žalos atlyginimo; pripažinti niekinėmis ir negaliojančiomis Darbo sutarties 10 p. sąlygas „nutraukti darbo sutartį savo iniciatyva tik atlikus darbdavio pavestus darbus, grąžinus visas gautas saugoti ar perduoti naudoti materialines vertybes, įrankius, įrenginius ir pan. bei atlyginus padarytus nuostolius dėl savo kaltės. Likviduoti savo lėšomis garantinio laikotarpio bėgyje išryškėjusius statybos objekte atliktų darbų defektus, nustačius, kad jie atsirado dėl darbuotojo kaltės. Savo lėšomis padengti padarytus įmonei nuostolius darbo metu arba atleidus iš darbo, nustačius, kad jie atsirado dėl darbuotojo kaltės. Atleidimo iš darbo atveju pilną atsiskaitymą iš įmonės gauti tik po pilno atsiskaitymo su įmone“; priteisti 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodoma, kad 2013-05-29 šalys sudarė darbo sutartį Nr. 2831 ir visiškos materialinės atsakomybės sutartį. 2013-07-04 ieškovas atsakovei pateikė prašymą atleisti jį iš darbo nuo 2013-07-30. Atsakovė 2013-07-30 privalėjo įforminti darbo sutarties nutraukimą ir atsiskaityti su ieškovu, tačiau savo pareigų tinkamai nevykdė, tvirtino, kad ieškovo neatleis iš darbo, kol šis atsakovei nesuras kito darbuotojo.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Kauno apylinkės teismas 2014 m. sausio 7 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Teismas pripažino ieškovo atleidimą iš atsakovės nuo 2013-08-08 pagal DK 136 str. 3 d. 2 p. neteisėtu, pripažinti, kad 2013-05-29 darbo sutartis, sudaryta tarp ieškovo ir atsakovės yra nutraukta nuo 2013-07-30 DK 127 str. 1 d. pagrindu, priteisė iš atsakovės 2 503,56 Lt vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laikotarpį nuo 2013-07-31 iki 2013-09-13, 1 149,98 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teismas kitus ieškovo reikalavimus atmetė. Valstybei priteista iš atsakovės 144 Lt žyminio mokesčio bei 13,81 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų.

7Teismas sprendime nurodė, kad atsakovei apie ieškovo prašymą atleisti iš darbo nuo 2013-07-30 buvo žinoma, įmonėje ieškovo prašymą užregistravus 2013-07-04. Nors teismo posėdžio metu atsakovės atstovas teigė, kad ieškovas prašė atleisti jį iš darbo nuo 2013-07-15, kurį turėjo vėliau pataisyti, bet jokio kito prašymo atsakovei ieškovas nepateikė, tačiau byloje esantis 2013-08-02 pranešimas, kuriame atsakovė patvirtina, kad 2013-07-04 įmonėje registruotas ieškovo prašymas jį atleisti iš darbo bei pati nurodo, kad ieškovas vėliau keitė savo nuomonę, taisė prašymo datas, todėl teismas konstatavo, kad atsakovei ieškovo ketinamas nutraukti darbo sutartį nuo 2013-07-30 buvo žinomas nuo jo registravimo įmonėje datos, t.y. 2013-07-04.

8Pažymėta, kad atsakovė 2013-08-02 pranešimu ieškovui nustatė 5 dienų terminą, per kurį šis privalo informuoti ieškovę, kodėl nevyksta į darbą ir pateikti dokumentus pateisinančius jo neatvykimą į darbą. Minėtas pranešimas ieškovui įteiktas 2013-08-05, todėl terminas pasiaiškinti ieškovui baigėsi 2013-08-10. Ieškovas 2013-08-10 parengė atsakovei atsakymą į jos 2013-08-02 pranešimą, tačiau atsakovė 2013-08-08 direktoriaus įsakymu Nr. 2013/PR151 nutarė ieškovą atleisti iš darbo DK 136 str. 3 d. 2 p. pagrindu ir 2013-08-08 pranešimu apie tai informavo ieškovą. Teismas konstatavo, kad tokiu būdu atsakovė pažeidė įstatyme nustatytą pasiaiškinimo dėl darbo drausmės pažeidimo pateikimo tvarką (DK 240 str. 1 d.), nes nesuteikė galimybės ieškovui pasiaiškinti dėl atsakovės nurodyto darbo drausmės pažeidimo per pačios atsakovės nustatytą terminą. Darbdavio veiksmai taikant drausminę atsakomybę po to, kai ieškovas turėjo būti atleistas iš darbo kitu teisiniu pagrindu, t. y. pagal DK 127 str. 1 d. nuo 2013-07-30, yra neteisėti.

9Ieškovas iš atsakovės prašė priteisti neišmokėtą darbo užmokestį 1 700 Lt ir kompensaciją už nepanaudotas atostogas – 324,53 Lt. Tačiau 2013-12-17 vykusio teismo posėdžio metu, ieškovas nurodė, kad 2013-09-13 atsakovė jam sumokėjo visą reikalautą sumą. Šio ieškinio reikalavimo ieškovas atsisakė, todėl šioje dalyje byla nutrauktina.

10Atsakovė pateikė pažymą, kad ieškovo vidutinis darbo dienos užmokestis jos įmonėje sudarė 80,76 Lt, todėl iš atsakovės ieškovui priteistina jo vidutinis darbo užmokestis už uždelstą atsiskaityti laikotarpį nuo 2013-07-31 iki 2013-09-13 (t. y. už 31 darbo dieną (31x80,76 Lt)) – 2 503,56 Lt suma.

11Nagrinėjamu atveju ieškovas prašo priteisti delspinigius nuo 2013-08-06, t.y. kai darbo santykiai tarp ieškovo ir atsakovės jau buvo pasibaigę, todėl atsižvelgiant į tai, kad teismo sprendimu pripažinta, jog darbo santykiai tarp šalių nutraukti nuo 2013-07-30, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės 0,06 procento dydžio delspinigius atmestinas.

12Kadangi ieškovas teismui nepateikė jokių jo nurodytas aplinkybes pagrindžiančių įrodymų, teismas konstatavo, kad tokios aplinkybės byloje neįrodytos. Tai, kad ieškovas buvo neteisėtai atleistas iš darbo, nesudaro pagrindo pripažinti, kad ieškovas dėl to patyrė žalą, kurią galima būtų įvertinti pinigais.

13Byloje nėra pateikta įrodymų, kad Darbo sutarties 10 p. būtų neatitikęs ieškovo valios, jam nežinomas arba kad ieškovas būtų prieštaravęs tokios sąlygos įrašymui, todėl ieškinio reikalavimas dėl Darbo sutarties 10 p. pripažinimo niekine ir negaliojančia atmestinas, kaip neįrodytas.

14CK 6.37 str. netaikomas darbo bylose, nes yra taikomas specialaus pobūdžio DK 300 str., todėl ieškovui iš atsakovės nepriteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos.

15III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai.

16Apeliaciniu skundu atsakovė UAB „Vilungė“ prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2014 m. sausio 7 d. sprendimo dalį, kuria tenkinta ieškinio dalis, ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

17J. Č. pareiškimą dėl atleidimo iš darbo pasiėmė ir pasakė, kad suderinęs darbo pabaigos laiką su tiesioginiu vadovu informuos administraciją papildomai, apie darbo sutarties nutraukimą. Vėliau statybos direktorius, laikinai ėjęs direktoriaus pareigas A. Š. informavo, kad J. Č. nusprendė dirbti toliau ir darbo sutarties nenutraukti. J. Č. nieko neinformavęs nepasirodė darbe nuo 2013-07-31, destabilizuodamas įmonės veiklą, kadangi jis ėjo specialiųjų darbų vadovo pareigas ir jo pagrindinė pareiga buvo organizuoti darbus;

18teismas be jokio teisinio pagrindo konstatavo, kad atsakovei buvo žinomi ketinimai nutraukti darbo sutartį nuo 2013-07-30 ir kad ši aplinkybė buvo atsakovei žinoma jau nuo 2013-07-04;

19ieškovas paprašytas pateikti dokumentą nuo kurio buvo daromos kopijos teismui ir šalims negalėjo pateikti originalo, nurodydamas, kad jo neturi. Be to teismui parodė kitą šio pareikšimo kopiją, kuri savo turiniu skyrėsi nuo teismui pateikto egzemplioriais. Pažymėtina ir tai, kad tokio pareiškimo dėl darbo sutarties nutraukimo, kurį pateikė ieškovas teismui, atsakovė neturi, kadangi pareikšimas, priduotas 2013 07 04 d. po kelių dienų J. Č. buvo pasiimtas pataisymui ir daugiau nepateiktas įmonei;

20J. Č. laikotarpiu nuo 2013 07 31 d. iki 2013 08 08 d. be pateisinamos priežasties neatvyko į darbą, tokie jo veiksmai buvo traktuojami, kaip grubus darbo drausmės pažeidimas. Tuo pačiu metu kreipėmės į Valstybinę Kauno darbo inspekciją su paklausimu kaip elgtis šioje situacijoje, kai darbuotojas pateikia taisyt|, sunkiai suprantamą pareiškimą dėl atleidimo iš darbo. Darbo inspekcijos konsultantas, paaiškino, kad darbdaviui turi būti pateikiamas aiškus ir suprantamas pareiškimas ir jokie taisymai ar braukymai negalimi. Taip pat paaiškinimo, kad jeigu darbuotojas nesirodo darbe be pateisinamos priežasties mes kaip darbdavys jį galime atleisti pagal str. 3 d. 2 p.;

21J. Č. iš darbo buvo atleistas 2013-08-08d. Jis ne kartą buvo kviečiamas atsiskaityti su įmone, bei perduoti įmonei visas jam patikėtas materialines vertybes. Tai patvirtina tiek ieškovo, tiek atsakovės pateikti rašytiniai įrodymai teismui. Nagrinėjant bylą J. Č. patvirtino, kad jokių materialinių vertybių neperdavė darbdaviui, atsiskaitymo lapelio bendrovės buhalterijai nepateikė, todėl akivaizdu, kad J. Č. savo kaip darbuotojo prievolės neįvykdė, su darbdaviu iki šiol nėra atsiskaitęs;

22UAB „Vilungė“ remiantis LR DK 141 str. 1 d., bei darbo sutarties 10 p. turėjo pilną teisę sulaikyti atsiskaitymą su ieškovu iki pilno jo atsiskaitymo su įmone. Pažymėtina ir tai, kad atlikus J. Č. patikėtų ir perduotų prekių ir materialinių vertybių inventorizaciją nustatytas 29 700,54 Lt. trūkumas, bei iki šiol J. Č. nėra grąžinęs jam patikėtus įrankius. Šiuo atveju teismas visiškai be jokio teisinio pagrindo priteisė iš atsakovės vidutinį darbo užmokesti, juo labiau, kad teismas atmetė ieškovo ieškinio dalį dėl darbo sutarties sąlygų pripažinimo niekinėmis ir negaliojančiomis ir tokiu būdu patvirtino, kad nėra nustatyta, kad darbo sutarties 10 punktas būtu neatitikęs ieškovo valios, nes ieškovas neprieštaraudamas ir pilnai perskaitęs pasirašė darbo sutartį.

23Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas J. Č. prašo apeliacinį skundą atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodomi šie nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentai:

24atsakovės teiginys, kad prašymą ieškovas pasiėmė taisyti ir pateikė po keleto dienų, yra nepagrįstas. Aplinkybę, kad prašymas buvo gautas tą pačią dieną, patvirtina uždėta atsakovės viza;

25priešingai nei teigia atsakovė, ieškovas negalėjo bet kuriuo metu pats savavališkai pasiimti prašymo, jį pakeist be atsakovės žinios ar jo negrąžinti. Atsakovė nepagrįstai teigia, kad pataisyto prašymo negavo ir ieškovo valios būti atleistam 2013-07-30 nežinojo;

26kaip atsakovė patvirtino teismo posėdžio metu, rašytinio prašymo atšaukti pateiktą prašymą nėra gavusi, t. y. ieškovas tokio prašymo nėra pateikęs. Šios aplinkybės patvirtina, kad pirmiausia, atsakovė gavo pataisytą prašymą atleisti iš darbo nuo 2013-07-30, o ne nuo 2013-07-15. Ieškovo valia atleisti iš užimamų pareigų yra aiški ir ieškovas pageidavo būti atleidžiamas nuo 2013-07-30 pagal LR DK 127 str. 1 d. ir tokios valios niekada nebuvau pakeitęs;

27nebūvimas darbe nuo 2013-07-31 nelaikytinas darbo drausmės pažeidimu. Atsakovė, atleido ieškovą, nors terminas pateikti pasiaiškinimui buvo nepraleistas, atleido neteisėtai, nes atsakovė privalėjo atleisti pagal pateiktą prašymą nuo 2013-07-30 pagal LR DK 127 str. 1 d., atsakovė nesilaikė drausminių nuobaudų skirimo taisyklių, nevertino ieškovo kaltės ir pasiaiškinime nurodytų svarbių aplinkybių;

28darbdavys pats nesilaikė Darbo sutarties 10 p. nuostatų: 2013-07-30 atsakovė privalėjo organizuoti materialinių vertybių grąžinimą, tačiau to nevykdė. Atsakovė pati savo konkliudentiniais veiksmais patvirtino šios Darbo sutarties sąlygos netaikymą. Atsakovė, pervesdama 2013-09-13 ieškovui priklausanti darbo užmokestį, pripažino kaip teisėtą ir pagrįstą reikalavimą sumokėti priklausantį darbo užmokestį. Taip pat šiais veiksmais atsakovė pripažino, kad neteisėtai laiku neišmokėjo ieškovui priklausančio darbo užmokesčio.

29IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

30Apeliacinis skundas atmestinas.

31Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1dalis), t.y. pirma, apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir neanalizuoja tų sprendimo dalių teisėtumo ir pagrįstumo, kurios nėra skundžiamos. Antra, apskųstojo teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas tik analizuojant apeliaciniame skunde nurodytus argumentus ir savo iniciatyva teismas negali išplėsti skundo argumentų sąrašo ir pradėti analizuoti tokius argumentus, kuriais skunde nesiremiama, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

32Apeliacinės instancijos teismas absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų numatytų C P K 329 straipsnio 2 dalyje nenustatė.

33Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo jurisprudencijoje aiškindamas darbo kodekso normas dėl darbo sutarties nutraukimo darbuotojo pareiškimu ( D K 127 straipsnis ) yra nurodęs, kad šiuo pagrindu nutraukti darbo sutartį darbuotojas turi teisę ne tik terminuotą darbo sutartį prieš termino pabaigą, bet ir neterminuotą darbo sutartį. Apie pageidavimą nutraukti darbo sutartį DK 127 pagrindu darbuotojas privalo įspėti darbdavį raštu. Įspėjimas darbdaviui pateiktinas ne vėliau kaip prieš keturiolika dienų, o esant specialiems įstatyme išvardytiems pagrindams arba svarbioms priežastims – ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas. Kolektyvinėje sutartyje gali būti nustatytas ir kitoks įspėjimo terminas, bet jis negali viršyti vieno mėnesio. Taigi įstatyme arba kolektyvinėje sutartyje yra nustatyti minimalūs darbdavio įspėjimo terminai, kurių paskirtis – leisti darbdaviui susirasti kitą darbuotoją. Pasibaigus įspėjimo terminui, darbuotojas turi teisę nutraukti darbą, o darbdavys – pareigą įforminti darbo sutarties nutraukimą bei atsiskaityti su darbuotoju. Nutraukiant darbo sutartį aptariamu pagrindu, lemiamą vaidmenį turi darbuotojo valia, kurios objektyvizuota išraiškos forma yra darbuotojo pareiškimas. Įstatyme detaliau nereglamentuojamas darbuotojo pareiškimo turinys, tačiau ir iš esamų nuostatų (prašymas pateikiamas raštu, jame turi būti įspėjimas apie darbuotojo pareikštą valią nutraukti darbo sutartį, nustatyti minimalūs darbdavio įspėjimo terminai) akivaizdu, kad jame turi būti įvardyta darbuotojo pageidaujama atleidimo iš darbo data, kuri kartu reiškia ir įspėjimo termino pasibaigimą. Minimalus įstatyme ar kolektyvinėje sutartyje nustatytas įspėjimo terminas savaime nereiškia, kad darbuotojas pareiškia savo valią nutraukti darbo sutartį būtent sekančią minimalaus termino pasibaigimo darbo dieną. Darbuotojas savo subjektinėmis teisėmis disponuoja savarankiškai ir turi teisę nurodyti bet kurią pasirinktą darbo sutarties nutraukimo datą, tačiau laikydamasis tokiam įspėjimui taikomo minimalaus termino reikalavimo. Esant įstatyminiam reikalavimui apie įspėjimą darbdaviui pranešti raštu, rašytinės formos reikalavimas taikytinas ir esminei prašymo aplinkybei – darbo sutarties nutraukimo datos nurodymui. Rašytinė darbuotojo valios nutraukti darbo sutartį konkrečią dieną išreiškimo forma atitinka tiek darbuotojo, tiek darbdavio interesus, užtikrina šio fakto patikimumą bei garantuoja jo pagrindu kylančių teisinių pasekmių stabilumą. Akivaizdu, kad darbuotojo pareiškime dėl darbo sutarties nutraukimo turėtų būti nurodomas ir kitas visiems dokumentams būdingas rekvizitas – jo surašymo data. Tačiau DK 127 straipsnio prasme reikšmingas yra ne darbuotojo pareiškimo surašymo, bet darbdavio informavimo apie darbuotojo apsisprendimą nutraukti darbo sutartį momentas. Būtent darbdavio įspėjimo diena, t. y. prašymo (pareiškimo) darbdaviui padavimo diena, yra darbdavio įspėjimo minimalaus termino eigos pradžia, taip pat trijų dienų laikotarpio, per kurį darbuotojas turi nevaržomą teisę atšaukti prašymą nutraukti darbo sutartį, pradžia ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008m. balandžio 30d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-218/2008).

34Apeliantas apeliaciniame skunde iš esmės kelia netinkamų faktinių aplinkybių nustatymo ir įrodymų įvertinimo problemą ir dėl to teigia, kad buvo priimtas nepagrįstas teismo sprendimas. Teisėjų kolegija su apeliantės apeliacinio skundo argumentacija nesutinka ir konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priimdamas sprendimą nuosekliai ištyrė byloje pateiktus įrodymus ir juos įvertino visų byloje pateiktų įrodymų kontekste ir tinamai nustatė faktines bylos aplinkybes. Teisėjų kolegija nenustatė įrodymų tyrimo ir jų įvertinimo taisyklių pažeidimų ( C P K 185 straipsnis). Taigi, remiantis pirmosios instancijos teismo nustatytomis aplinkybėmis pripažintina pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad apeliantė neįrodė aplinkybių, jog darbo sutartis su ieškovu buvo nutraukta teisėtai, t.y. vadovaujantis darbdavio nurodytu atleidimo iš darbo pagrindu.

35Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas su atsakove 2013m. gegužės 29d. sudarė neterminuotą darbo sutartį pagal kurią ieškovas pas atsakovę buvo priimtas į darbą statinio spec. darbų vadovu, ieškovui iki 2013m. liepos 30d buvo nustatytas bandomasis laikotarpis. Bylos duomenys rodo, kad ieškovas 2013m. liepos 4d. raštu pateikė prašymą atleisti jį iš užimamų pareigų nuo 2013m. liepos 15d., o vėliau prašyme pataisė atleidimo datą į 2013m. liepos 30d. Nustatyta, kad atsakovė tokį ieškovo prašymą nurodytą data gavo ir apie tai patvirtina įrašas ant prašymo. Iš atsakovės 2013m. rugpjūčio 2d. rašyto ieškovui pranešimo turinio ( b. l. 23) taip pat matyti, kad atsakovei 2013-07-04 dieną ieškovas įteikė prašymą atleisti jį iš darbo darbuotojo pareiškimu, kuris galutinai suformulavo datą atleisti jį iš darbo nuo 2013m. liepos 30d. Esant nustatytoms aplinkybėms pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo aplinkybę, kad atsakovei ieškovo valia nutraukti sutartį buvo žinoma pareiškimo pateikimo dieną ir nuo 2013m. liepos 30d. Taigi, apeliantės apeliacinio skundo argumentai dėl aptartų aplinkybių yra nepagrįsti ir atmestini. Kaip matyti iš bylos medžiagos, kad atsakovė 2013m. rugpjūčio 2d. pranešimu informavo ieškovą, kad jis neatvyksta į darbą ir prašė pateikti neatvykimą pateisinančius dokumentus. Minėtą pranešimą ieškovas gavo 2013-08-05 ir 2013-08-10 pateikė paaiškinimą, tačiau atsakovės 2013m. rugpjūčio 8d. įsakymu ieškovas buvo atleistas iš darbo pagal D K 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą, kai darbuotojas vieną kartą šiurkščiai pažeidžia darbo pareigas ( D K 235 straipsnis). Atleidimas iš darbo pagal D K 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą yra darbo drausmės pažeidimas, todėl atleidžiant darbuotoją būtinas paaiškinimas raštu. Byloje nustatyta, kad atsakovė skirdama ieškovui drausminę nuobaudą nepareikalavo pasiaiškinimo raštu ir pažeidė D K 240 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą nuostatą. Atsakovė taip pat neįrodė aplinkybių, jog ieškovas šiurkščiai pažeidė darbines pareigas, todėl visiškai pagrįstai pirmosios instancijos teismas nenustatęs drausminei nuobaudai skirti sąlygų turėjo pagrindą ieškovo atleidimą iš darbo pagal D K 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą pripažinti neteisėtu. Pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, kad byloje faktinių aplinkybių visuma rodo, kad atleidžiant ieškovą iš darbo buvo atlikti atsakovo neteisėti veiksmai ir ieškovas pagal bylos faktines aplinkybes turėjo būti atleistas iš darbo darbuotojo pareiškimu ( D K 127 straipsnis).

36Teismui nustačius, kad darbo sutartis su darbuotoju nutraukta neteisėtai, priteisiamas darbo užmokestis už uždelsimo atsiskaityti laiką ( D K 300 straipsnio 4 dalis).

37Apylinkės teismas pripažinęs darbo sutarties nutraukimą neteisėtu remdamasis D K 300 straipsnio 4 dalimi pagrįstai priteisė ieškovui iš atsakovės vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo atsiskaityti laiką. Apeliantės apeliacinio skundo argumentai dėl vidutinio darbo užmokesčio priteisimo už uždelstą atsiskaityti laiką nėra tikslūs ir galutiniam ginčui išspręsti nėra reikšmingi, todėl neanalizuotini.

38Remdamasi išdėstytais argumentais teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas priimdamas sprendimą teisingai nustatė faktines ginčui spręsti aplinkybes, tinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas. Naikinti apylinkės teismo sprendimą apeliacinio skundo argumentais pagrindo nėra, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas, o apeliacinis skundas atmestinas.

39Atmestus apeliantės apeliacinį skundą iš jos pagal C P K 98 straipsnio taisykles ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos turėtos apeliacinės instancijos teisme.

40Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, kolegija,

Nutarė

41Apeliacinį skundą atmesti.

42Kauno apylinkės teismo 2014 m. sausio 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.

43Iš atsakovės UAB „Vilungė“ priteisti 1452 Lt bylinėjimosi išlaidų turėtų apeliacinės instancijos teisme ieškovui J. Č..

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas J. Č. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas pripažinti... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Kauno apylinkės teismas 2014 m. sausio 7 d. sprendimu ieškinį tenkino iš... 7. Teismas sprendime nurodė, kad atsakovei apie ieškovo prašymą atleisti iš... 8. Pažymėta, kad atsakovė 2013-08-02 pranešimu ieškovui nustatė 5 dienų... 9. Ieškovas iš atsakovės prašė priteisti neišmokėtą darbo užmokestį 1... 10. Atsakovė pateikė pažymą, kad ieškovo vidutinis darbo dienos užmokestis... 11. Nagrinėjamu atveju ieškovas prašo priteisti delspinigius nuo 2013-08-06,... 12. Kadangi ieškovas teismui nepateikė jokių jo nurodytas aplinkybes... 13. Byloje nėra pateikta įrodymų, kad Darbo sutarties 10 p. būtų neatitikęs... 14. CK 6.37 str. netaikomas darbo bylose, nes yra taikomas specialaus pobūdžio DK... 15. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai.... 16. Apeliaciniu skundu atsakovė UAB „Vilungė“ prašo panaikinti Kauno... 17. J. Č. pareiškimą dėl atleidimo iš darbo pasiėmė ir pasakė, kad... 18. teismas be jokio teisinio pagrindo konstatavo, kad atsakovei buvo žinomi... 19. ieškovas paprašytas pateikti dokumentą nuo kurio buvo daromos kopijos... 20. J. Č. laikotarpiu nuo 2013 07 31 d. iki 2013 08 08 d. be pateisinamos... 21. J. Č. iš darbo buvo atleistas 2013-08-08d. Jis ne kartą buvo kviečiamas... 22. UAB „Vilungė“ remiantis LR DK 141 str. 1 d., bei darbo sutarties 10 p.... 23. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas J. Č. prašo apeliacinį skundą... 24. atsakovės teiginys, kad prašymą ieškovas pasiėmė taisyti ir pateikė po... 25. priešingai nei teigia atsakovė, ieškovas negalėjo bet kuriuo metu pats... 26. kaip atsakovė patvirtino teismo posėdžio metu, rašytinio prašymo atšaukti... 27. nebūvimas darbe nuo 2013-07-31 nelaikytinas darbo drausmės pažeidimu.... 28. darbdavys pats nesilaikė Darbo sutarties 10 p. nuostatų: 2013-07-30 atsakovė... 29. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 30. Apeliacinis skundas atmestinas.... 31. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 32. Apeliacinės instancijos teismas absoliučių teismo sprendimo negaliojimo... 33. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo jurisprudencijoje aiškindamas darbo... 34. Apeliantas apeliaciniame skunde iš esmės kelia netinkamų faktinių... 35. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas su atsakove 2013m. gegužės 29d.... 36. Teismui nustačius, kad darbo sutartis su darbuotoju nutraukta neteisėtai,... 37. Apylinkės teismas pripažinęs darbo sutarties nutraukimą neteisėtu... 38. Remdamasi išdėstytais argumentais teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 39. Atmestus apeliantės apeliacinį skundą iš jos pagal C P K 98 straipsnio... 40. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 41. Apeliacinį skundą atmesti.... 42. Kauno apylinkės teismo 2014 m. sausio 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 43. Iš atsakovės UAB „Vilungė“ priteisti 1452 Lt bylinėjimosi išlaidų...