Byla I-8169-426/2014
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atklikti veiksmus (trečiasis suinteresuotasis asmuo – UAB „Šilėja“)

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Rūta Miliuvienė, rašytinio proceso tvarka nagrinėdama administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „VSA Vilnius“ skundą atsakovei Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos (toliau – ir VMI) dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atklikti veiksmus (trečiasis suinteresuotasis asmuo – UAB „Šilėja“),

Nustatė

2pareiškėja UAB „VSA Vilnius“ kreipėsi į teismą su skundu ir patikslintu skundu, kuriuose prašė panaikinti VMI 2014-04-02 sprendimą Nr. (23.1-08)-RNA-12256 ir įpareigoti iš naujo išnagrinėti UAB „Šilėja“ prašymą dėl mokestinės nepriemokos perėmimo. Panaikinti VMI 2014-04-24 sprendimą Nr. (23.1-08)-RNA-15386 ir įpareigoti Inspekciją iš naujo išnagrinėti prašymą dėl mokestinės nepriemokos atidėjimo.

3Įpareigoti VMI grąžinti nepagrįstai išieškotą 77 980,21 Lt PVM nepriemoką iš UAB „VSA Vilnius“ banko sąskaitose esančių lėšų bei stabdyti likusius 131 963,60 Lt PVM mokestinės nepriemokos išieškojimo veiksmus.

4Pareiškėja 2014-10-06 pateikė teismui atsisakymą nuo skundo.

5Byla nutrauktina.

6Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 52 str. nuostatas, pareiškėjas turi teisę atsisakyti skundo (prašymo) bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį. Šio įstatymo 101 str. 1 d. 3 p. nustatyta, kad teismas nutraukia bylą, jei pareiškėjas atsisakė nuo skundo.

7Byloje nenustatyta aplinkybių, leidžiančių tvirtinti, jog skundo atsisakymas prieštarauja įstatymui ar viešajam interesui arba pažeidžia kieno nors teises ar įstatymų saugomus interesus.

8Pareiškėjui išaiškintina LR ABTĮ 102 str. 3 d. nuostata, jog bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

9Įvertinus tai, kas išdėstyta, atsisakymas nuo skundo priimtinas ir administracinė byla nutrauktina (Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 1 d. 3 p.).

10Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 1 d. 3 p., 102 str., 105 str., 149 str., teismas,

Nutarė

11priimti pareiškėjos UAB „VSA Vilnius“ atsisakymą nuo skundo ir administracinę bylą

12Nr. I-8169-426/2014 nutraukti.

13Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai