Byla 1-496-319/2020
Dėl turtinės žalos priteisimo

1Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėja Rimas Švirinas, sekretoriaujant Danguolei Sabaitienei, dalyvaujant atstovui M. G. (dalyvavimas užtikrintas per vaizdo konferenciją),

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinio ieškovo ( - ) civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje civiliniam atsakovui M. G. dėl turtinės žalos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Civilinis ieškovas ( - ) 2016 m. birželio 10 d. baudžiamojoje byloje pareiškė civilinį ieškinį ir prašė priteisti iš kaltų asmenų 598,55 Eur (2066,66 Lt) turtinei žalai atlyginti. Ieškinyje ieškovas nurodė, kad 2013 m. spalio 3 d. ( - ) R. M. pagal paskolų sutartis Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) (pagal šią sutartį suteiktas 144,81 Eur paskolos padidinimas) per tris kartus suteikė 289,62, 144,81 ir 144,81 Eur paskolas (bendra suma 579,24 Eur), pervedant į sąskaitą ( - ). Prašo priteisti ir 19,31 Eur palūkanas. Pradinis kreditorius ( - ) šias vartojimo kredito sutartis, vadovaujantis Civilinio kodekso (toliau CK) nuostatomis 2015 m. gruodžio 21 d. sutartimi dėl reikalavimo teisių perleidimo perleido ( - ), kuri 2016 m. kovo 10 d. šį reikalavimą perleido civiliniam ieškovui. Civiliniam ieškovui nusikaltimu padaryta turtinė žala ir prašo ieškinį patenkinti.

5Civilinio ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką ieškovui pranešta. Teismui pateiktame prašyme prašo civilinę bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant, pareikštą civilinį ieškinį palaiko ir prašo patenkinti.

6Civilinis atsakovas nuteistasis M. G. su civilinio ieškovo pareikštu ieškiniu pilnai sutinka. Jis nurodė, kad jo atžvilgiu priimtas apkaltinamasis nuosprendis, kuriuo jis pripažintas kaltu dėl nusikalstamų veikų (nukentėjusiosios R. M. epizodas). Teisminio baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu jis sutiko su ieškiniu. Nuosprendis įsiteisėjęs ir jis šiuo metu atlieka bausmę ( - ).

7Teismas

konstatuoja:

8Baudžiamojoje byloje Nr. 1-43-448/2019 Alytaus apylinkės teismo 2019 m. sausio 30 d. nuosprendžiu M. G. pripažintas kaltu ir nuteistas (R. M. epizodas) pagal BK 215 straipsnio 1 dalį, 1981 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 1 dalį, taikant BK 63 straipsnio 1, 2, 4 dalis, 5 dalies 1 punktą, jam paskirta subendrinta bausmė – terminuotas laisvės atėmimas vieneriems metams keturiems mėnesiams. Išieškant ( - ) – 2 066,66 Eur iš V. O., L. O., A. S. 2020 m. kovo 30 d. Kauno apygardos teismo nuosprendžiu panaikinta 2019 m. sausio 30 d. Alytaus apylinkės teismo nuosprendžio dalis dėl M. G. paskirtos bausmės ir, taikant BK 63 straipsnio 1, 4, 9 dalis, paskirta galutinė subendrinta bausmė – terminuotas laisvės atėmimas trejiems metams šešiems mėnesiams. Taip pat panaikinta nuosprendžio dalis, kuria nuspręsta ( - ) civilinį ieškinį išieškoti iš V. O., L. O. ir A. S. ir pripažinus civiliniam ieškovui teisę į ieškinio patenkinimą, klausimą dėl ( - ) civilinio ieškinio perduota nagrinėti civilinio proceso tvarka.

9Ieškinys patenkintinas.

10Kiekvienas suinteresuotas asmuo, kurio subjektinės teisės buvo pažeistos, turi teisę kreiptis į teismą, kad jos būtų apgintos, o žalą padariusiam asmeniui taikoma civilinė atsakomybė (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.138 straipsnio 1 dalies 6 punktas). CK 6.245 straipsnis nustato, kad civilinė atsakomybė – tai turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Civilinė atsakomybė kyla neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti, arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnio 1 dalis).

11Reikalaujant žalos atlyginimo bendrosios būtinos civilinės atsakomybės sąlygos yra: 1) neteisėta veika; 2) atsiradusi žala; 3) priežastinis ryšys tarp neteisėtos veikos ir žalos; 4) kaltė (CK 6.246–6.249 straipsniai). Tai reiškia, kad teisę į žalos atlyginimą nukentėjęs asmuo įgyja tik tuo atveju, kai žalą patiria dėl neteisėtos kito asmens veikos (veikimo ar neveikimo), dėl kurios šis yra kaltas ir kuri priežastiniu ryšiu susijusi su padaryta žala. Visos nurodytos civilinės atsakomybės sąlygos yra būtinos ir jas privalo įrodyti ieškovas (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178 straipsnis). Tačiau reglamentuojant įrodinėjimą civilinėse bylose įstatymų leidėjas yra nustatęs tam tikras aplinkybes, kurių įrodinėti konkrečioje byloje nereikia. CPK 182 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad nereikia įrodinėti nusikalstamų veiksmų pasekmių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje (prejudiciniai faktai). Aiškindamas šią teisės normą Lietuvos Aukščiausiais Teismas yra suformulavęs įrodinėjimo taisykles civilinėse bylose, kuriose privalo būti remiamasi prejudiciniais faktais, nustatytais kitose bylose, išnagrinėtose pagal viešosios teisės, t. y. administracinės ir baudžiamojo proceso teisės, nuostatas. Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad pagal CPK 182 straipsnio 3 punktą, teismas, nagrinėdamas civilinę bylą, neprivalo iš naujo nustatyti teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje konstatuotų nusikalstamų veiksmų bei jų civilinių teisinių padarinių, todėl nustatant nuteistojo civilinės atsakomybės sąlygas (neteisėtą veiką, kaltę, priežastinį ryšį), teismai neprivalo iš naujo nustatinėti teismo nuosprendžiu konstatuotų nuteistojo nusikalstamų veiksmų, jų civilinių teisinių padarinių (įvykusio įvykio, sutrikdytos sveikatos ir pan.), taip pat ir to, ar juos padarė nuteistasis, nes šie faktai, įeinantys į įrodinėjimo dalyko sudėtį civilinėje byloje, turi prejudicinę galią (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-215/2008, 3K-3-108/2014). Kasacinis teismas savo praktikoje taip pat pabrėžia, kad: įsiteisėjusio procesinio dokumento negalima paneigti ar nuginčyti; teismo nuosprendžio prejudicinės galios taisyklė galioja ir teismui; įsiteisėjęs teismo nuosprendis baudžiamojoje byloje privalomas teismui, nagrinėjančiam bylas dėl asmens, kuriam priimtas teismo nuosprendis, veiksmų civilinių teisinių padarinių; CPK 182 straipsnio 3 punkto norma reiškia, kad teismas, nagrinėdamas bylą dėl civilinio ieškinio, neturi teisės revizuoti įsiteisėjusio teismo nuosprendžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-245/2010).

12Šioje byloje nagrinėjamu atveju ieškovas reikalauja iš atsakovo atlyginti turtinę žalą, patirtą dėl nusikalstamos veikos, kuri jau yra konstatuota aukščiau minėtais teismų nuosprendžiais, todėl vadovaujantis CPK 182 straipsnio 3 punktu ir kasacinio teismo praktika dėl jo taikymo analogiškose bylose, atsakovo neteisėtos veikos, jo kaltės, priežastinio ryšio su šios veikos padariniais ir pačių veikos padarinių, įrodinėti šioje byloje nereikia, nes šios aplinkybės ir civilinės atsakomybės sąlygos jau yra nustatytos įsiteisėjusiu nuosprendžiu ir jų negalima paneigti ar nuginčyti jokioje kitoje byloje, įskaitant šią bylą.

13Ieškovas prašo priteisti 579,24 Eur turtinės žalos ir 19,31 Eur palūkanų. Ieškovas papildomų reikalavimų dėl ieškinio neteikė, pagal byloje esančius duomenis, ieškinio dydis nekeistas. Išnagrinėtoje baudžiamojoje byloje Nr. 1-43-448/2019 ir nuosprendyje konstatuotomis aplinkybėmis neabejotinai nustatyta, kad ieškovas dėl neteisėtų atsakovo M. G. veiksmų patyrė nuostolius, kuriuos civilinis atsakovas privalo atlyginti, todėl ieškinys pilnai patenkintinas (CK 6.245 str. 4 d., 6.246 straipsnio 1 dalis).

14CPK 83 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatyta, kad atleidžiami nuo žyminio mokesčio mokėjimo ieškovai – bylose dėl nusikalstama veika padarytos turtinės ir neturtinės žalos (civilinis ieškinys, pareikštas baudžiamojoje byloje, atleidžiamas nuo žyminio mokesčio – BPK 112 str. 2 d.). Esant tokioms aplinkybėms, iš atsakovo M. G. priteistinas valstybės naudai žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 1 p.).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263-268 straipsniais, 270 straipsniu,

Nutarė

16patenkinti civilinį ieškinį. Priteisti iš civilinio atsakovo M. G., asmens kodas ( - ), ieškovui ( - ) 598,55 Eur turtinės žalos atlyginimą.

17Priteisti iš atsakovo M. G., asmens kodas ( - ), 20 Eur žyminį mokestį valstybės naudai.

18Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai