Byla B2-1923-480/2015
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei MB „Krepšelis LT“

1Kauno apygardos teismo teisėja Albina Rimdeikaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo MB „Krepšelis LT“ vadovo Š. Š. ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei MB „Krepšelis LT“,

Nustatė

2Ieškovas prašo iškelti bankroto bylą atsakovei MB „Krepšelis LT“. Ieškovas nurodo, kad įmonė yra nemoki, negali atsiskaityti su kreditoriais.

3Ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

4LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

5Iš byloje pateikto MB „Krepšelis LT“ 2014 m. balanso duomenų matyti, kad įmonė turto neturi. Pagal pateiktą įmonės kreditorių sąrašą pradelsti finansiniai įsipareigojimai kreditoriams viso sudaro 1976,33 Eur. Remiantis ankščiau nurodytomis aplinkybėmis, spręstina, kad atsakovė negali atsiskaityti su kreditoriais, įmonėje nedirba nei vienas darbuotojas, įmonė veiklos nevykdo, turto neturi, todėl darytina išvada, jog MB „Krepšelis LT“ yra nemoki, dėl ko jai keltina bankroto byla Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

6MB „Krepšelis LT“ administratoriumi skirtinas UAB „Bankroto vizija“, kurio kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 str. 2 d., 4 d.).

7Iškėlus MB „Krepšelis LT“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

8Teismas, vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 ir 7 dalimis, 10 straipsniu,

Nutarė

9Iškelti MB „Krepšelis LT“, j. a. k. 303297570, registracijos adresas: ( - ), bankroto bylą.

10Paskirti MB „Krepšelis LT“ administratoriumi UAB „Bankroto vizija“, Įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA198.

11Uždėti MB „Krepšelis LT“, j. a. k. 303297570, registracijos adresas: ( - ), nekilnojamajam ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

12Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

13Nustatyti, kad MB „Krepšelis LT“ vadovas nė vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

14Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie ūkio ministerijos, ieškovui, atsakovei, administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt

15Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

16Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai