Byla 1-31-927/2015
Dėl padarytos nusikalstamos veikos labai gailisi

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Jolanta Bagdonienė, sekretoriaujant L. Davenienei, dalyvaujant: prokurorams E. Belevičienei, R. Imbrasui, kaltinamajam Č. J., gynėjai advokatei L. Leikauskienei, vertėjai A. Stančinskai,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, kurioje

3Č. J. (Č. J., a. k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikoje, Lietuvos Respublikos pilietis, turintis 9 klasių išsilavinimą, nevedęs, nedirbantis, neregistruotas darbo biržoje, gyv. ( - ), neteistas, administracine tvarka baustas,

4kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1 d.,

Nustatė

5Č. J. nesunkiai sužalojo žmogų, o būtent jis:

62014 m. sausio 11 d. vakare, Vilniaus r., Avižienių sen., Klevinės vs., S. D. priklausančiame name, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, asmeninio konflikto metu panaudojo fizinį smurtą S. D. atžvilgiu, t. y. nukentėjusiajai gulint lovoje sudavė rankomis ir kojomis nemažiau kaip 7 smūgius į įvairias kūno vietas, padarydamas jai kairio alkūnkaulio vidurinio trečdalio kūno lūžį su poslinkiu bei abiejų kairio dilbio kaulų lūžiu tipinėje vietoje, plačią difuzinę poodinę kraujosruvą krūtinės ląstos dešinėje pusėje su daugybiniais dešinės pusės (nuo III-o iki IX-o) šonkaulių lūžiais, lydimais dešinio plaučio sumušimu, oro ir kraujo susikaupimo dešinės krūtinplėvės ertmėje, poodinės emfizemos krūtinės ląstos bei kaklo dešinės pusės srityse, stuburo krūtininio 12-o slankstelio dešinės skersinės ataugos lūžį, t. y. nesunkiai sutrikdė sveiką.

7Č. J. kaltu padaręs šią nusikalstamą veiką prisipažino visiškai, patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus (b. l. 93-94, 97-98) ir paaiškino, kad nukentėjusiosios S. D. paprašė pinigų, nes pastaroji prašė jo nupirkti produktų. Davė jam 100 Lt. Pirkosi sau alkoholį, kurį išgėrė. Tada atvežė nukentėjusiajai produktus. Prieš tai pas ją buvo palikęs savo gamybos elektros prietaisą, jį rado sugadintą. Tai pamatęs, supyko ir pastūmė nukentėjusiąją. Ji nukrito. Tada ją pradėjo mušti, kiek smūgių sudavė – nepamena, nes buvo labai girtas. Visus kaltinime įvardintus sužalojimus pripažįsta. Su ligonių kasų ieškiniu sutinka, o nukentėjusiosios ieškinį prašo mažinti. Dėl padarytos nusikalstamos veikos labai gailisi.

8Byla išnagrinėta BPK 273 str. nustatyta sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka.

9Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė įrodyta šiais įrodymais:

10-nukentėjusiosios S. D. paaiškinimu ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 17-18), kad pažįsta Č. J., jis jai kartais padeda buityje. Ar ji jam liepė nueiti į parduotuvę, neatsimena. Tačiau pamena, kad būdamas girtas jis pradėjo reikalauti, kad ši jam duotų pinigų. Mušė rankomis ir spardė į įvairias kūno vietas, nuo suduotų smūgių jai lūžo kairė ranka, taip pat buvo labai stipriai sumušta kairė koja ties šlaunimi ir dešinysis šonas. Pamena, kad jis nuėjo miegoti, o ryte ją sužalotą palikęs išėjo. Tada pas ją atvažiavo M. T. ir iškvietė greitąją medicinos pagalbą;

11-liudytojo M. T. (M. T.) paaiškinimu ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 17-18, 20-21), kad 2014-01-11 apie 19.00 val. jo pusseserė paskambinusi tetai S. D., sužinojo, kad su ja viskas tvarkoje. 2014-01-12 apie 12.00 val. jis nuvažiavęs pas tetą rado namo duris atviras, o tetą sumuštą. Ji papasakojo, kad 2014-01-11 d. vakare pas ją atėjo Č. J. ir ją sumušė. Apžiūrėjęs suprato, kad tetai lūžusi ranka, todėl nuvežė ją į ligoninę.

12-Vilniaus apskr. VPK Vilniaus r. PK VPS OVG vyr. postinio R. Ž. tarnybiniu pranešimu, kuriame nurodyta, kad 2014-01-12, apie 20.10 val. gautas Vilniaus greitosios pagalbos universitetinės ligoninės slaugytojos pranešimas, kad į ligoninę dėl kairės rankos lūžio, šonkaulių lūžimo kreipėsi ir po med. pagalbos į 2-ąjį reanimacijos skyrių paguldyta S. D., gyv. Vilniaus r., Avižienių sen., Klevinės vs., kuri paaiškino, kad 2014-01-11 vakare, namuose ją sumušė iš matymo pažįstami asmenys (b. l. 6);

13-Vilniaus apskrities VPK Vilniaus r. PK KPS 1-ojo poskyrio tyrėjos D. K. tarnybiniu pranešimu, kuriame nurodyta, kad tikslindama bylos aplinkybes ji bendravo su Respublikinės Vilniaus universiteto ligoninės reanimacijos 2-ojo skyriaus gydytoja Akucevičiūte, kuri pranešė, kad S. D. buvo pristatyta į ligoninę, kur jai po apžiūros diagnozuota: krūtinės ląstos trauma, daugybiniai dešinės pusės šonkaulių lūžiai, ūmus kvėpavimo nepakankamumas, kairiojo dilbio kaulų lūžiai, ji yra paguldyta į reanimacijos skyrių, kur yra pajungta prie kvėpavimo aparatų, jos kategoriškai negalima apklausinėti, sveikatos būklė yra nestabili, gyvybei gresia pavojus. Medikė įvertino jos būklę kaip kritišką, o sveikatos sužalojimus kaip sunkų sveikatos sutrikdymą. Nurodė, jog su nukentėjusiąja bus galima bendrauti tik pagerėjus jos būklei, šiuo momentu ji fiziškai nesugebės duoti jokių parodymų, be to su ja dėl sveikatos būklės draudžiama atlikti bet kokius procesinius veiksmus (b. l. 8);

14-įvykio vietos apžiūros protokolu, nuotraukomis, specialisto išvada NR. 0014, kuriais užfiksuota įvykio vieta - gyvenamasis namas, esantis Vilniaus r., Avižienių sen., Klevinės vs., kurio apžiūros metu rasta ir paimta dvi daktiloskopinės plokštelės (b. l. 9-16);

15-gydymo paslaugų apskaitos išrašu, kuris patvirtina, kad nukentėjusiosios gydymas kainavo 5108,84 eurų (17639,81 Lt) (b. l. 38);

16-VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės pažyma, kurioje nurodyta, kad S. D. diagnozuota: krūtinės ląstos trauma, daugybiniai dešinės pusės šonkaulių lūžimai (III-IX), skystis dešinės krūtinplėvės ertmėje, dešinio plaučio kontūzija, krūtinės ląstos ir kaklo minkštųjų audinių emfizema, ūmus kvėpavimo nepakankamumas, kairio dilbio kaulų lūžimas, daugybinės poodinės kraujosruvos (b. l. 43);

17-Specialisto išvada Nr. G 1193/14(01), kurioje nurodyta, kad S. D. nustatyti šie kūno sužalojimai: kairio alkūnkaulio vidurinio trečdalio kūno lūžis su poslinkiu bei abiejų kairio dilbio kaulų lūžis tipinėje vietoje, plati difuzinė poodinė kraujosruva krūtinės ląstos dešinėje pusėje su daugybiniais dešinės pusės (nuo III-o iki IX-o) šonkaulių lūžiais, lydimais dešinio plaučio sumušimu, oro ir kraujo susikaupimo dešinės krūtinplėvės ertmėje, poodinės emfizemos krūtinės ląstos bei kaklo dešinės pusės srityse, stuburo krūtininio 12-o slankstelio dešinės skersinės ataugos lūžis. Sužalojimai komplikavosi lėtinio kvėpavimo nepakankamumo sunkiu paūmėjimu (į tai nurodo ryškūs kraujo dujų rodiklių pakitimai, nukentėjusiosios pajungimas prie dirbtinės plaučių ventiliacijos). Sužalojimai padaryti nuo trauminių poveikių kietu buku daiktu (daiktais), galimai įvykio aplinkybėse nurodytu laiku (2014-01-11). Sužalojimai kvalifikuojami nesunkiu sveikatos sutrikdymu, nes dėl kairio alkūnkaulio ir septynių komplikuotų dešinės pusės šonkaulių lūžių, S. D. sveikata buvo sutrikdyta ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui. Sunki S. D. būklė, išsivysčiusi po lėtinio kvėpavimo nepakankamumo paūmėjimo, vertinant sveikatos sutrikdymo mąstą neimta domėn, nes lėtinių ligų paūmėjimai, vadovaujantis „Sveikatos sutrikdymo masto nustatymo taisyklių“ p. 13.1, neturi įtakos sveikatos sutrikdymo mastui. Sužalojimai padaryti ne mažiau kaip 7-iais trauminiais poveikiais. Sužalojimai tiek visumoje, tiek kiekvienas iš jų atskirai kvalifikuojami nesunkiu sveikatos sutrikdymu. Sužalojimų vietose pėdsakų, pagal kuriuos būtų galima spręsti apie traumavusio daikto (daiktų) formą, dydžius, nėra. Atsižvelgiant į daugybinius dešinės pusės šonkaulių lūžius, jų skirtingą išsidėstymą krūtinės ląstos paviršių projekcijose, stuburo slankstelio skersinės ataugos lūžio lokalizaciją, jie negalėjo gautis griūnant ant kieto buko neriboto paviršiaus, bei jų atsiradimą vienmomentiniu griuvimu bei atsitrenkimu į kietą buką ribotą paviršių paaiškinti negalima. Kairio dilbio kaulų lūžiai galėjo gautis griūnant ant kairės rankos (b. l. 53-54);

18-sprendimu dėl smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kompensavimo avansu Nr. (1.34.)7R-7954, kuris patvirtina, kad S. D. buvo išmokėta 6220 Lt kompensacija už nusikaltimu padarytą neturtinę žalą (b. l. 167-168).

19Ištyrus ir įvertinus byloje nustatytas nusikalstamos veikos aplinkybes ir surinktus įrodymus, neginčytinai nustatyta, kad kaltinime nurodytu laiku, vietoje ir aplinkybėmis, veikdamas tiesiogine tyčia, kumščiais ir spardydamas sudavęs nukentėjusiajai S. D. smūgius, kaltinamasis nesunkiai ją sužalojo, todėl jo veiksmai pagal BK 138 str. 1 d. kvalifikuoti teisingai.

20Kaltinamojo atsakomybę lengvina tai, kad prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.), o jo atsakomybę sunkina tai, kad nusikalto būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir tai turėjo įtakos nusikalstamos veikos padarymui (BK 60 str. 1 d. 9 p.).

21Skiriant bausmę atsižvelgta į nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, jos pavojingumo laipsnį ir pobūdį, kuri priskiriama nesunkiems nusikaltimams (BK 11 str.), mažareikšmį nusikaltimo motyvą, kaltės formą - tiesioginę tyčią, nukentėjusiajai padarytų sužalojimų sunkumą ir sukeltas pasekmes, į kaltinamojo sveikatos būklę (b. l. 59, 62), asmenybę, kuris nedirba, neregistruotas darbo biržoje, padarytos žalos neatlygino, tačiau civilinį ieškinį už nukentėjusiosios gydymą pripažįsta ir sutinka žalą atlyginti, anksčiau neteistas, baustas administracine tvarka (b. l. 63-81, 82-84), todėl atsižvelgus į vieną jo atsakomybę lengvinančią ir sunkinančią aplinkybes bei vadovaujantis BK 54 str., 55 str., 61 str., jam skirtina sankcijoje už padarytą nusikaltimą numatyta su realiu laisvės atėmimu nesusijusi laisvės apribojimo bausmė, kuri mažintina vienu trečdaliu (BK 641 str.)

22Valstybinės ligonių kasos 5108,84 eurų (17639,81 Lt) civilinis ieškinys nukentėjusiosios S. D. gydymo išlaidoms atlyginti įrodytas rašytiniais įrodymais (b. l. 38) ir pripažintas kaltinamojo, todėl tenkintinas visiškai, priteisiant žalos atlyginimą iš kaltinamojo (( - ) str.).

23Nukentėjusioji S. D. pateikė civilinį ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš kaltinamojo 1801,44 eurų (6220 Lt) neturtinei žalai atlyginti.

24Civilinio kodekso 6.283 str. 1 d. nustatyta, kad sužalojus sveikatą fiziniam asmeniui,- už žalą atsakingas asmuo privalo atlyginti visus šio patirtus nuostolius ir neturtinę žalą. Neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai padaryta dėl nusikaltimo asmens sveikatai (CK 6.250 str. 2 d.).

25Byloje pateiktas sprendimas dėl smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kompensavimo avansu Nr. (1.34.)7R-7954 patvirtina, kad S. D. buvo išmokėta 6220 Lt kompensacija už nusikaltimu padarytą neturtinę žalą. Ši kompensacija mokama vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2005 m. birželio 30 d. Nr. X-296 smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymu, kurio 13 str. 5 d. numato, kad žalos kompensavimas šio įstatymo nustatyta tvarka neatleidžia už žalą atsakingo asmens nuo pareigos atlyginti likusią smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą. Tačiau to paties įstatymo 14 str. 1 d. numatyta, kad įstatymo nustatyta tvarka kompensavus smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą, valstybė įgyja regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę iš už žalą atsakingo asmens, jeigu šis yra nustatytas, teismo tvarka išieškoti tokio dydžio sumas, kiek yra sumokėta šio įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje ir 8 straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims.

26Nukentėjusioji, pateikdama ieškinį dėl žalos už jai padarytą neturtinę žalą, prašo priteisti jai 1801,44 eurų (6220 Lt). Ši suma, kaip atlygis už neturtinę žalą, pastarosios buvo įvardinta ir kreipiantis dėl kompensacijos išmokėjimo.

27Teismas pažymi, kad neturtinės žalos atlyginimo instituto paskirtis – teisingai kompensuoti asmens patirtą fizinį ir dvasinį skausmą, neigiamus išgyvenimus, nepatogumus ir kt., tačiau nesudarant galimybės iš to neteisėtai pasipelnyti.

28Todėl teismas, atsižvelgęs į jau išmokėtos neturtinės žalos kompensaciją Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos sprendimu, į tai, kad pačios nukentėjusiosios įvardintas jai padarytos neturtinės žalos dydis jau yra atlygintas, o didesnės sumos ji neprašo, daro išvadą, kad ieškinys dėl 1801,44 eurų (6220 Lt) neturtinės žalos priteisimo iš kaltinamojo yra nepagrįstas ir jis atmestinas (( - ) str. 1 d. ).

29Daiktiniai įrodymai, nuosprendžiui įsiteisėjus - dvi daktiloskopinės plokštelės su nukopijuotais rankų pėdsakais nuo durų į virtuvę ir nuo durų į kambarį, paliktini prie bylos (BPK 94 str. 1 d. 3 p.).

30Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 273 str. 1 d., 291 str., 303 str. 2 d.,

Nutarė

31Č. J. (Č. J.) pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1 d. ir nuteisti laisvės apribojimu 15 (penkiolikai) mėnesių, bausmės vykdymo laikotarpiu įpareigojant būti savo gyvenamojoje vietoje nuo 22 val. iki 7 val., jei tai nesusiję su darbu, per du mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo įsidarbinti ar užsiregistruoti darbo biržoje, bei uždraudžiant bausmės vykdymo laikotarpiu vartoti alkoholį.

32Vadovaujantis BK 641 str. bausmę mažinti vienu trečdaliu, t. y. iki 10 (dešimties) mėnesių laisvės apribojimo.

33Į bausmės laiką įskaityti laikino sulaikymo ir suėmimo laiką nuo 2014-01-15 iki 2014-04-18.

34Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti, - palikti iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

35Valstybinės ligonių kasos civilinį ieškinį tenkinti ir priteisti iš Č. J. 5108,84 eurų (penkis tūkstančius vieną šimtą aštuonis eurus 84 euro centus) (17639,81 Lt) nukentėjusiosios S. D. gydymo išlaidoms atlyginti.

36N. S. D. civilinį ieškinį atmesti.

37Daiktinius įrodymus - dvi daktiloskopines plokšteles su nukopijuotais rankų pėdsakais, nuosprendžiui įsiteisėjus, palikti prie bylos.

38Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Jolanta... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjusi baudžiamąją bylą, kurioje... 3. Č. J. (Č. J., a. k. ( - ) gim. ( - ), Lietuvos Respublikoje, Lietuvos... 4. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1 d.,... 5. Č. J. nesunkiai sužalojo žmogų, o būtent jis:... 6. 2014 m. sausio 11 d. vakare, Vilniaus r., Avižienių sen., Klevinės vs., S.... 7. Č. J. kaltu padaręs šią nusikalstamą veiką prisipažino visiškai,... 8. Byla išnagrinėta BPK 273 str. nustatyta sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka.... 9. Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė įrodyta šiais įrodymais:... 10. -nukentėjusiosios S. D. paaiškinimu ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 17-18),... 11. -liudytojo M. T. (M. T.) paaiškinimu ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 17-18,... 12. -Vilniaus apskr. VPK Vilniaus r. PK VPS OVG vyr. postinio R. Ž. tarnybiniu... 13. -Vilniaus apskrities VPK Vilniaus r. PK KPS 1-ojo poskyrio tyrėjos D. K.... 14. -įvykio vietos apžiūros protokolu, nuotraukomis, specialisto išvada NR.... 15. -gydymo paslaugų apskaitos išrašu, kuris patvirtina, kad nukentėjusiosios... 16. -VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės pažyma, kurioje... 17. -Specialisto išvada Nr. G 1193/14(01), kurioje nurodyta, kad S. D. nustatyti... 18. -sprendimu dėl smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos kompensavimo avansu Nr.... 19. Ištyrus ir įvertinus byloje nustatytas nusikalstamos veikos aplinkybes ir... 20. Kaltinamojo atsakomybę lengvina tai, kad prisipažino padaręs nusikalstamą... 21. Skiriant bausmę atsižvelgta į nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, jos... 22. Valstybinės ligonių kasos 5108,84 eurų (17639,81 Lt) civilinis ieškinys... 23. Nukentėjusioji S. D. pateikė civilinį ieškinį, kuriuo prašo priteisti iš... 24. Civilinio kodekso 6.283 str. 1 d. nustatyta, kad sužalojus sveikatą fiziniam... 25. Byloje pateiktas sprendimas dėl smurtiniu nusikaltimu padarytos žalos... 26. Nukentėjusioji, pateikdama ieškinį dėl žalos už jai padarytą neturtinę... 27. Teismas pažymi, kad neturtinės žalos atlyginimo instituto paskirtis –... 28. Todėl teismas, atsižvelgęs į jau išmokėtos neturtinės žalos... 29. Daiktiniai įrodymai, nuosprendžiui įsiteisėjus - dvi daktiloskopinės... 30. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 273 str. 1 d., 291 str., 303 str. 2 d.,... 31. Č. J. (Č. J.) pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos... 32. Vadovaujantis BK 641 str. bausmę mažinti vienu trečdaliu, t. y. iki 10... 33. Į bausmės laiką įskaityti laikino sulaikymo ir suėmimo laiką nuo... 34. Kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti, - palikti iki... 35. Valstybinės ligonių kasos civilinį ieškinį tenkinti ir priteisti iš Č.... 36. N. S. D. civilinį ieškinį atmesti.... 37. Daiktinius įrodymus - dvi daktiloskopines plokšteles su nukopijuotais rankų... 38. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui...