Byla 2-1028-826/2017
Dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo ieškovės UAB „D.“ restruktūrizavimo byloje Nr. B2-578-538/2017

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Marius Dobrovolskis,

2sekretoriaujant Karolinai Pažemeckienei,

3dalyvaujant Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus (toliau – VSDFVKS) specialistei D. S.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs kreditoriaus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus (toliau – VSDFV Klaipėdos skyrius) prašymą dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo ieškovės UAB „D.“ restruktūrizavimo byloje Nr. B2-578-538/2017,

Nustatė

5

 1. Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. liepos 19 d. nutartimi ieškovei UAB „D.“ iškelta restruktūrizavimo byla, administratore paskirta UAB „S.“, nutartis įsiteisėjo 2016 m. liepos 27 d.
 2. Ieškovės restruktūrizavimo administratorė 2016 m. spalio 17 d. kreipėsi į teismą su prašymu dėl kreditorių 213 423,28 Eur finansinių reikalavimų patvirtinimo, be kita ko, taip pat prašė patvirtinti kreditoriaus VSDFV Klaipėdos skyriaus 75 175,81 Eur (70 694,76 Eur – skola;

  64 471,05 Eur – netesybos) kreditinį reikalavimą, pateikė kreditinių reikalavimų sąrašą.

 3. Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. spalio 18 d. nutartimi administratorės prašymą restruktūrizavimo byloje Nr. B2-578-538/2017 patenkino ir pagal pateiktą sąrašą patvirtinto septynis pirmosios eilės kreditorius ir jų 41 875,81 Eur finansinius reikalavimus, dešimt antrosios eilės kreditorių su 200 1432,21 Eur reikalavimais, iš kurių 74 683,73 Eur sudarė kreditorės VSDFV reikalavimai, ir du trečiosios eilės kreditorius su 13 208,07 Eur reikalavimais.
 4. Lietuvos apeliacinis teismas 2017 m. sausio 24 d. nutartimi Klaipėdos apygardos teismo

  72016 m. spalio 18 d. nutarties dalį, kuria patvirtintas kreditoriaus VSDFV Klaipėdos skyriaus 74 683,73 Eur finansinis reikalavimas UAB ,,D.“ restruktūrizavimo byloje, panaikino ir šią bylos dalį perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

 5. Teismas, susipažinęs su rašytine bylos medžiaga bei 2017 m. sausio 24 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi, kreditoriaus VSDFV Klaipėdos skyriaus finansinio reikalavimo ieškovės UAB „D.“ restruktūrizavimo byloje patvirtinimo klausimą nutarė skirti nagrinėti teismo posėdyje žodinio proceso tvarka ir įpareigojo tiek VSDFV Klaipėdos skyrių, tiek restruktūrizavimo administratorę teismui pateikti papildomus duomenis, susijusius su tvirtintinu finansiniu reikalavimu.
 6. 2017 m. vasario 21 d. VSDFV Klaipėdos skyrius teismui pateikė patikslintą informaciją ir duomenis, pagrindžiančius nurodytas aplinkybes, t. y. UAB „D.“ valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondo lėšų finansinės ataskaitos F4 pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis už 2016 m. II ketvirtį išrašą, 2016 m. rugpjūčio 10 d. ataskaitos Nr. (7.2) 5D-3362 „Apie draudėjo UAB „D.“ dr. kodas 335276, delspinigių už laiku nesumokėtas valstybinio socialinio draudimo įmokas skaičiavimą už laikotarpį nuo 2016 m. liepos 15 d. iki 2016 m. liepos 26 d.“ kopiją, Centrinės hipotekos įstaigos 2015 m. spalio 29 d. pranešimo Nr. HR2/15/161074 „Apie priverstinės hipotekos įregistravimą Hipotekos registre“ kopiją, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus pavaduotojo 2016 m. birželio 20 d. pranešimo Nr. ĮAS-6E-193 „Dėl valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus pavaduotojo 2015 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. ĮAS-6E-208 „Dėl UAB „D.“ turto priverstinės hipotekos“ pakeitimo“ kopiją, VĮ Centrinės hipotekos įstaigos 2016 m. birželio 23 d. pranešimo Nr. HR2/16/115120 „Apie priverstinės hipotekos pakeitimo duomenų įrašymą Hipotekos registre“ kopiją.
 7. RUAB „D.“ direktorius G. T. 2017 m. vasario 23 d., 2017 m. kovo 3 d. teismui pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, jog neprieštarauja dėl VSDFV Klaipėdos skyriaus finansinio reikalavimo tvirtinimo, nes jis yra teisingas ir pagrįstas. Nurodė, kad VSDFV Klaipėdos skyriaus finansinio reikalavimo turinį sudaro nesumokėtos valstybinio socialinio draudimo įmokos, kurios priskaitomos nuo darbuotojui priklausančio darbo užmokesčio, kurias privalo sumokėti darbdavys, įsiskolinimo suma susidarė nuo 2008 m. ir priskaičiuoti ir nesumokėti delspinigiai, kuriuos įmonė privalo mokėti už kiekvieną pradelstą dieną. Taip pat nurodė, kad nesutinka, jog VSDFV Klaipėdos skyrius būtų įtrauktas į pirmos eilės kreditorių sąrašą. Paaiškino, jog kreditoriaus reikalavimas negali būti užtikrintas priverstine hipoteka, nes restruktūrizuojama įmonė be teismo leidimo negali suteikti garantijų, laiduoti, įkeisti ar kitais būdais užtikrinti kitų asmenų prievolių vykdymą (Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 9 straipsnio 3 dalis). Iš ieškovo pateiktų 2015 m. spalio 28 d., 2016 m. birželio 20 d. sprendimų Nr. ĮAS-6E-208, Nr. ĮAS-6E-193 nėra aišku, kokią šios sumos dalį sudaro už darbuotojus mokamos įmokos, kokią sumos dalį sudaro nuo darbuotojų atlyginimų mokamos įmokos ir pan.
 8. RUAB „D.“ atstovai į teismo posėdį neatvyko, prašė šį klausimą nagrinėti jiems nedalyvaujant.
 9. Teismo posėdžio metu VSDFV Klaipėdos skyriaus atstovė prašė įtraukti instituciją į pirmos eilės kreditorių sąrašą su 75 165,81 Eur finansiniu reikalavimu, kurį sudaro 70 694,76 Eur įsiskolinimas už nesumokėtas socialinio draudimo įmokas už darbuotojams apskaičiuotą darbo užmokestį, ir 4 481,05 Eur delspinigiai. Paaiškino, jog 74 683,73 Eur įsiskolinimo grąžinimas yra užtikrintas priverstine hipoteka, 492,08 Eur nėra užtikrinti. Patikslino, kad restruktūrizavimo byloje Nr. B2-578-538/2017 teiktame 2016 m. rugpjūčio 24 d. prašyme buvo padaryta aritmetinė klaida nurodant kreditinio reikalavimo sumą, t. y. nurodė 75 175,81 Eur, o turėjo būti 75 165,81 Eur.

8Prašymas tenkintinas.

 1. Pagal ĮRĮ 23 straipsnio 1 dalį kreditoriai per teismo nustatytą laikotarpį perduoda restruktūrizavimo administratoriui savo reikalavimus ir kartu pateikia juos pagrindžiančius dokumentus, taip pat nurodo, kaip įmonė yra užtikrinusi šių reikalavimų įvykdymą. Restruktūrizavimo administratorius, sutikrinęs teismo nustatytu laikotarpiu pateiktus kreditorių reikalavimus su įmonės buhalterinės apskaitos dokumentais, ne vėliau kaip per 15 kalendorių dienų nuo reikalavimų patenkinimo termino pabaigos perduoda juos tvirtinti teismui (3 dalis). Nutartį dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo teismas priima rašytinio proceso tvarka. Dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali būti skiriamas žodinis bylos nagrinėjimas. Restruktūrizavimo administratoriaus ginčijamų kreditorių reikalavimų tvirtinimo klausimą teismas sprendžia teismo posėdyje, pranešęs restruktūrizavimo administratoriui ir asmenims, kurių reikalavimai yra ginčijami (5 dalis).
 2. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2016 m. liepos 19 d. Klaipėdos apygardas teismas nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1333-538/2016 (dabartinis civilinės bylos Nr. B2-578-538/2017) UAB „D.“ iškėlė restruktūrizavimo bylą, administratore paskyrė UAB „S.“. Šia nutartimi teismas nustatė 45 dienų terminą UAB „D.“ kreditorių finansiniams reikalavimams, atsiradusiems iki šios bylos iškėlimo, pareikšti. 2016 m. spalio 12 d. administratorė teismui pateikė prašymą patvirtinti 213 423,28 Eur sumos kreditorių reikalavimus (b. l. 8). Tvirtinamame kreditorių sąraše kreditorius VSDFV Klaipėdos skyrius su 74 683,73 Eur reikalavimu, kurį susidarė 70 694,76 Eur tiesioginis reikalavimas ir 4 481,05 Eur delspinigiai, nurodytas kaip antros eilės kreditorius (b. l. 9). Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. spalio 18 d. nutartimi administratorės prašymą restruktūrizavimo byloje Nr. B2-578-538/2017 patenkino. 2017 m. sausio 24 d. nutartimi Lietuvos apeliacinis teismas Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. spalio 18 d. nutarties dalį, kuria patvirtintas kreditoriaus VSDFV Klaipėdos skyriaus 74 683,73 Eur kreditinis reikalavimas UAB ,,D.“ restruktūrizavimo byloje, panaikino ir šią bylos dalį perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
 3. Lietuvos apeliaciniam teismui grąžinus pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo klausimą dėl kreditoriaus VSDFV Klaipėdos skyriaus 74 683,73 Eur kreditinio reikalavimo patvirtinimo UAB ,,D.“ restruktūrizavimo byloje, yra kilęs ginčas dėl to, ar šis reikalavimas turi būti priskirtas prie pirmos ar prie antros eilės kreditorių sąrašo. Pagal ĮRĮ 13 straipsnio 3 dalį pirmąja eile tenkinami darbuotojų reikalavimai, susiję su darbo santykiais (įskaitant gyventojų pajamų mokestį ir valstybinio socialinio draudimo įmokas); reikalavimai atlyginti žalą dėl suluošinimo ar kitokio kūno sužalojimo, susirgimo profesine liga arba dėl mirties nuo nelaimingo atsitikimo darbe; fizinių ir juridinių asmenų reikalavimai sumokėti už perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją bei įkeitimu ir (ar) hipoteka užtikrinti kreditorių reikalavimai, neviršijantys įkeisto, restruktūrizavimo metu neparduodamo, turto vertės. Šiuo atveju iš 2017 m. vasario 21 d. UAB „D.“ valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondo lėšų finansinės ataskaitos F4 pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis už 2016 m. II ketvirtį išrašo matyti, kad UAB „D.“ apskaičiuotas 70 694,76 Eur įsiskolinimas už valstybinį socialinį draudimą ir sveikatos draudimą (2 lentelė) ir 4 462,44 Eur delspinigiai (3 lentelė) (b. l. 31). 70 694,76 Eur įsiskolinimas nurodytas ir VSDFV Klaipėdos skyriaus 2016 m. rugpjūčio 10 d. ataskaitoje Nr. (7.2) 5D-3362 (b. l. 31). Remiantis šiomis faktinėmis aplinkybėmis darytina išvada, kad VSDFV Klaipėdos skyriaus kreditinis reikalavimas pagal ĮRĮ 13 straipsnio 3 dalį priskirtinas pirmos eilės kreditorių reikalavimams, todėl yra pagrindas VSDFV Klaipėdos skyrių įrašyti į pirmos eilės kreditorių sąrašą.
 4. RUAB „D.“ direktorius rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, kad nesutinka, jog VSDFV Klaipėdos skyrius su 75 165,81 Eur finansiniu reikalavimu būtų įrašytas į pirmos eilės kreditorių sąrašą, nes pakeitimai priverstinėje hipotekoje buvo atlikti nesilaikant ĮRĮ 9 straipsnio 3 dalyje numatytų reikalavimų, t. y. be teismo leidimo. Nesutiktina su šiuo argumentu.
 5. Iš VSDFV prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus pavaduotojo J. M. (J. M.) 2015 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. ĮAS-6E-208 matyti, kad šiuo aktu buvo nutarta dėl UAB „D.“ skolos grąžinimo taikyti priverstinę hipoteką (b. l. 32). VSDFV prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus pavaduotojo J. M. 2016 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. ĮaS-6E-193 „Dėl VSDFV direktoriaus pavaduotojo 2015 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. ĮAS-6E-208 „Dėl UAB „D.“ turto priverstinės hipotekos“ pakeitimo“ buvo nuspręsta vietoj 66 951,65 Eur skolos įrašyti 74 683,73 Eur (b. l. 33). Šie sprendimai nebuvo skųsti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka, todėl jie yra teisėti ir pagrįsti. Teismas tik atkreipia dėmesį į tai, jog klausimas dėl taikytos hipotekos pakeitimo buvo išspręstas dar UAB „D.“ neiškėlus restruktūrizavimo bylos, t. y. 2016 m. birželio 20 d., todėl ĮRĮ 9 straipsnio 3 dalies nuostatos negalėjo būti taikomos. Kitų duomenų, kurie pagrįstų, kad VSDFV Klaipėdos skyrius su finansiniu reikalavimu negalėtų būti įrašytas į pirmos eilės kreditorių sąrašą, teismui nepateikta (CPK 12, 178 straipsniai).
 6. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad 2016 m. rugpjūčio 24 d. prašyme kreditinio reikalavimo suma buvo nurodyta 75 175,81 Eur, tačiau institucijos atstovė teismo posėdžio metu paaiškino, kad buvo padaryta aritmetinė klaida nurodant finansinį reikalavimą 75 165,81 Eur, o ne 75 175,81 Eur. Be to, byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad VSDFV Klaipėdos skyriaus finansinis reikalavimas yra 75 165,81 Eur.
 7. Remiantis išdėstytų aplinkybių pagrindu tenkintinas bankroto administratorės prašymas ir VSDFV Klaipėdos skyrius su 75 165,81 Eur finansiniu reikalavimu įrašytinas į pirmos eilės kreditorių sąrašą (CPK 185 straipsnis, ĮRĮ 23 straipsnio 5 dalis).

9Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290, 291 str., teismas

Nutarė

10tenkinti bankroto administratorės prašymą ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrių su 75 165,81 Eur finansiniu reikalavimu įrašyti į pirmos eilės kreditorių sąrašą UAB „D.“ restruktūrizavimo byloje.

11Nutarties kopijas išsiųsti restruktūrizavimo administratorei, atsakovei susipažinti ir informuoti kreditorius.

12Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai