Byla e2-712-907/2015
Dėl taikos sutarties patvirtinimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Asta Čebatoriūtė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo BUAB „DAT Baltic“ atstovo bankroto administratoriaus UAB „Ritava“ įgalioto asmens Ritos Valkiūnienės ir atsakovo M. R. atstovo advokato Vitalijaus Metelicos prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo,

Nustatė

2teisme priimtas nagrinėjimui ieškovo BUAB „DAT Baltic“ ieškinys atsakovui M. R. dėl skolos priteisimo.

32015-02-03 šalių atstovai pateikė teismui prašymą patvirtinti taikos sutartį, sudarytą tarp šalių, prašydami ją patvirtinti rašytinio proceso tvarka ir nutraukti civilinę bylą. Prašyme ir taikos sutartyje nurodyta, kad šalims žinomos šio procesinio veiksmo teisinės pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 293 str. ir 294 str. Taip pat prašoma civilinę bylą nutraukti. Nurodoma, jog atsakovas sutinka valstybei atlyginti bylinėjimosi išlaidas, kitų bylinėjimosi išlaidų šalys neprašo atlyginti.

4Prašymas tenkintinas.

5Bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 str. 3 d.). Atsižvelgiant į tai, kad tarp ieškovo ir atsakovo sudaryta taikos sutartis neprieštarauja šalių interesams, imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir viešajam interesui (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42 str. 2 d.), šalių sudaryta taikos sutartis tvirtintina, civilinė byla nutrauktina.

6Ieškovas nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų buvo atleistas (LR CPK 83 str. 1 d. 8 p.). Atsakovas nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų nebuvo atleistas. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovo procesinis elgesys buvo tinkamas, šalys išsprendė kilusį ginčą taikiu būdu, todėl žyminio mokesčio dalis (25 procentai) iš atsakovo valstybei nepriteistina (LR CPK 94 str. 1 d., 96 str. 5 d.).

7Atsakovas sutinka atlyginti išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p.), tačiau atsižvelgiant į tai, kad procesinių dokumentų siuntimo išlaidų suma mažesnė nei minimali (3,00 Eur), minėtos bylinėjimosi išlaidos valstybei iš atsakovo nepriteistinos (LR CPK 96 str. 6 d., LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

8Šalys taikos sutartyje nurodo, kad įsiteisėjus nutarčiai, kuria patvirtinama taikos sutartis, atsakovo turtui Šiaulių apylinkės teismo 2014-12-05 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės bus panaikinamos, dėl šių priežasčių laikinosios apsaugos priemonės paliekamos galioti iki nutarties įsiteisėjimo dienos (LR CPK 150 str.).

9Šalims išaiškintina, kad, pagal LR CK 294 str. 2 d., bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko, tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (LR CK 6.985 str. 1 d.).

10Vadovaudamasis LR CK 6.983- 6.985 str., LR CPK 10 str., 94 str. 1 d., 96 str. 4 d., 140 str. 3 d., 150 str., 293 str. 1 d. 5 p., 294 - 295 str., teismas

Nutarė

11Patvirtinti ieškovo BUAB „DAT Baltic“, į. k. 302483522, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Ritava“ įgalioto asmens Ritos Valkiūnienės, ir atsakovo M. R., a. k. ( - ) atstovaujamo advokato Vitalijaus Metelicos, 2015-02-03 sudarytą taikos sutartį šiomis sąlygomis:

  1. Atsakovas įsipareigoja sumokėti Ieškovui 5 700,00 EUR (19 680,96 Lt) (penkis tūkstančius septynis šimtus EUR) šioje Taikos sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
  2. Šalys susitaria, kad 4 000,00 EUR (13 811,20 Lt), Atsakovas sumoka šios Taikos sutarties pasirašymo dieną. O likusią sumos dalį, t. y. 1 700,00 EUR (5 869,76 Lt), Atsakovas sumoka ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo šios Taikos pasirašymo dienos.
  3. Ieškovas atsisako visų kitų savo reikalavimų šioje civilinėje byloje Nr.e2-712-907/2015.
  4. Ieškovas ir Atsakovas susitaria, kad, įvykdžius šią Taikos sutartį, Ieškovas Atsakovui jokių pretenzijų ir/ar reikalavimų neturės ir nereikš.
  5. Šalys sutaria, kad viena kitai nereikš pretenzijų dėl patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo šioje civilinėje byloje. Valstybės patirtas bylinėjimosi išlaidas, jei jos egzistuoja, įsipareigoja atlyginti Atsakovas.
  6. Šia Taikos sutartimi Šalys susitaria, kad įsiteisėjus nutarčiai, kuria patvirtinama Taikos sutartis, Atsakovo turtui Šiaulių apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-712-907/2015 pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės bus panaikinamos.
  7. Šalys patvirtina, kad joms yra žinomos ir suprantamos taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisinės pasekmės (CPK 42 str., 140 str. 3 d. ir 294 str. 2 d.), t.y., kad įsiteisėjus teismo nutarčiai patvirtinti Taikos sutartį, civilinė byla Nr. e2-712-907/2015 bus nutraukta ir vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko, tuo pačiu pagrindu nebus galima.
  8. Šalys patvirtina, kad joms yra žinoma ir suprantama, kad teismo patvirtinta Taikos sutartis turi Šalims galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas, kaip nustatyta CK 6.985 straipsnyje.
  9. Šia Taikos sutartimi Teismo prašome, vadovaujantis CPK 293 str. 1 d. 5 punktu, nutraukti civilinę bylą Nr. e2-712-907/2015 pagal 2014-12-03 Ieškovo BUAB „DAT Baltic“ ieškinį Atsakovui M. R..
  10. Ši Taikos sutartis yra sudaryta trimis, vienodą juridinę galiai turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai ir vienas - Teismui.

12Civilinę bylą Nr. e2-712-907/2015 nutraukti.

13Laikinąsias apsaugos priemones – areštą, taikytą pagal Šiaulių apylinkės teismo 2014-12-05 nutartį atsakovo M. R., a. k. ( - ) piniginėms lėšoms, turtinėms teisėms bei jam nuosavybės teise priklausančiam kilnojamajam ir nekilnojamajam turtui palikti galioti iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

14Nutarčiai įsiteisėjus, laikinąsias apsaugos priemones – areštą, taikytą pagal Šiaulių apylinkės teismo 2014-12-05 nutartį atsakovo M. R., a. k. ( - ) piniginėms lėšoms, turtinėms teisėms bei jam nuosavybės teise priklausančiam kilnojamajam ir nekilnojamajam turtui panaikinti.

15Neįsiteisėjusios nutarties kopiją išsiųsti šalims (atstovams), o nutarčiai įsiteisėjus Centrinei hipotekos įstaigai.

16Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai