Byla 2-797-375/2011
Dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui dydžio sumažinimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja I. P., sekretoriaujant Aušrai Drūlytei, dalyvaujant ieškovui T. N., nedalyvaujant atsakovei V. N. W., dalyvaujant išvadą duodančios institucijos Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Sigitai Padrėzienei, nedalyvaujant išvadą duodančios institucijos Marijampolės miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei, žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo T. N. ieškinį atsakovei V. N. W., išvadą duodančioms institucijoms Kauno miesto ir Marijampolės savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui dydžio sumažinimo ir

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas pakeisti 2009-07-21 Kauno miesto apylinkės teismo sprendimu nustatytą išlaikymo dydį, priteisiant nepilnamečio sūnaus V. N., gim.1998-10-20, ir dukros N. N., gim.1997-07-09, išlaikymą kiekvienam po 200 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo kreipimosi į teismą dienos iki vaikų pilnametystės.

3Ieškovas ieškinį grindžia tuo, kad teismo sprendimu buvo priteistas iš jo dviems vaikams 700 Lt per mėnesį išlaikymas. Tuo metu jo pajamos siekė 2000 Lt, tačiau dabar turtinė padėtis pasikeitė. Jis yra bedarbis, neturi jokio pragyvenimo šaltinio, neįgijo jokio nekilnojamojo turto, sudarė santuoką, susilaukė sūnaus M., gim.2010-01-23

4Atsakovė į posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, atsiliepimo ir prašymų nepateikė.

5Institucijos duodančios išvadą byloje Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė nurodė, kad su ieškiniu sutinka. Savo sutikimą grindžia tuo, kad ieškovas neturi galimybių mokėti, atsakovė nepateikė jokių įrodymų, nenurodė kokia padėtis ir vaikų poreikiai.

6Institucijos duodančios išvadą byloje Marijampolės savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė į posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai. Pateikė teismui išvadą, kurioje nurodė, kad su ieškiniu sutinka, nes ieškovo pajamų sumažėjimas laikytinas esminiu turtinės padėties pasikeitimu. Minėtoje išvadoje nurodoma bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant (b.l. 30).

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Iš prijungtos civilinės bylos Nr.2-1472-54/2009 nustatyta, jog šalių santuoka nutraukta 1999-07-07, ištuokos liudijimo įrašo Nr.708 (b.l. 11). Šalys yra nepilnamečių vaikų N. N., gim.1997-07-09, ir V. N., gim.1998-10-20, tėvai (b.l. 9, 10). Kauno miesto apylinkės teismo 2009-07-21 nutartimi buvo patvirtinta taikos sutartis tarp šalių, kuria priteistas išlaikymas šalių vaikams kiekvienam po 350 Lt kas mėnesį iki pilnametystės (b.l. 158-160). Iš civilinėje byloje Nr.2-797-375/2011 esančios medžiagos matyti, kad ieškovas 2009-05-23 sudarė santuoką su J. K. (dabar N.) (b.l. 9). Ieškovas su sutuoktine J. N. susilaukė sūnaus M. N., gim.2010-01-23 (b.l. 8). T. N. nuo 2009-10-08 įregistruotas darbo biržoje (b.l. 11, 12). Ieškovas nekilnojamojo ir kilnojamojo turto neturi (b.l. 17, 18, 63). Laikotarpyje nuo 2010-01-01 iki 2011-03-31 ieškovas pensijų, kompensacijų ir pašalpų negavo (b.l. 64). Atsakovė nekilnojamojo ir kilnojamojo turto neturi (b.l. 62, 74), duomenų apie atsakovės įdarbinimus Lietuvoje nėra (b.l. 69).

9LR CK 3.201 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad vaikams priteistas išlaikymas gali būti pakeistas pagal vieno iš tėvų prašymą. Pagrindas reikalauti keisti išlaikymo dydį yra vaiko tėvo (motinos) turtinės padėties pablogėjimas ar pagerėjimas, vaiko poreikių pasikeitimas, kitos konkrečios aplinkybės.

10Teisinį reglamentavimą dėl išlaikymo tiek nacionalinė, tiek tarptautinė teisė grindžia prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos principu. Įstatymas imperatyvia forma nustatė pareigą teikti išlaikymą savo vaikams. Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas ( CK 3.192 str.). Nustatant vaiko poreikių ir tėvų turtinės padėties proporcingumą turi būti įvertinta, kokia dalimi tėvų gaunamos pajamos ir turimas turtas t.y. tėvų turtinė padėtis gali užtikrinti vaiko poreikių tenkinimą. Tėvų pareiga išlaikyti vaikus yra imperatyvi ir jos nevykdymas ar siekis išlaikymą sumažinti negali būti pateisinamas gaunamomis minimaliomis pajamomis. Pažymėtina, kad išlaikymas turi būti priteisiamas ir iš tėvo, gaunančio tik minimalią mėnesinę algą, senatvės pensiją ar kitokias minimalias pajamas. Pagal suformuotą teisminę praktiką nustatant tėvų turtinę padėtį vertintinas ne tik turimas turtas, bet ir tai, kokių priemonių jis ėmėsi, kad gautų atitinkančias savo amžių ir profesines galimybes pajamas, iš kurių būtų teikiamas išlaikymas vaikams.

11Įstatymo leidėjas , sureguliuodamas išlaikymo santykius, įtvirtino principą „pagal poreikius ir galimybes“. Tai reiškia, kad turi būti vertinami ne tik vaiko poreikiai, bet ir pačių tėvų galimybės. Tėvų turtinė padėtis yra vertinama atsižvelgiant į faktinių aplinkybių visumą: gaunamas pajamas, turimą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, investicijas, sveikatą, išlaikytinių skaičių bei į elgesį, siekiant uždirbti , gauti pajamas vaikų išlaikymui t.y. kokių priemonių buvo imtasi, kad būtų gautos amžių bei profesines galimybes atitinkančios pajamos. Asmens galėjimas ar negalėjimas pagerinti savo turtinę padėtį turi būti vertinamas tiek pagal objektyvius, tiek pagal subjektyvius veiksnius. Subjektyvūs veiksniai – tai paties asmens pastangos, noras, pažiūros ir jo vertinamos galimybės gauti pajamas, objektyvūs – amžius, sveikata, šalies ekonominė situacija ir kitos aplinkybės, kurių asmuo negali valdyti ir negali būti laikomu už jas atsakingu.

12Ieškovas šiuo metu nedirba, yra užsiregistravęs darbo biržoje su tikslu rasti darbą. Kaip matyti iš prijungtos civilinės bylos Nr. 2-1472-54/2009 ieškovas turi sveikatos problemų, susijusių su galvos srityje aptikta cista, radikulopatija, osteochondroze, kaklo antro slankstelio lūžimu (b.l. 35-38). Be to, dabartinės ieškovo galimybės teikti tokio dydžio išlaikymą, koks buvo priteistas 2009-07-21 teismo sprendimu, yra sumažėjusios dar ir dėl to, kad jis turi pareigą išlaikyti ir kitą nepilnametį savo sūnų M. N., gim.2010-01-23 (b.l. 8). Būtina atsižvelgti ir į tai, kad negalima iš esmės pabloginti išlaikymą teikiančio tėvo (motinos) ar kitų šeimos narių padėties, nustatyti tokį išlaikymą, kuris darytų esminę žalą tėvui (motinai), teikiančiam išlaikymą, taip pat tais atvejais, kai dėl tėvo (motinos) turtinės padėties nustatytas išlaikymo dydis apskritai negalėtų būti įvykdytas. Iš byloje esančios medžiagos ir ieškovo paaiškinimų nustatyta, kad ieškovas jau yra skolingas atsakovei pagal teismo sprendimą, kuriuo priteistas išlaikymas iš ieškovo kiekvienam vaikui po 350 Lt, tačiau realiai ieškovas nuo 2010 m. vasario mėnesio mokėjo tai po 50 Lt, tai po 100 Lt, tokiu būdu yra susidaręs išlaikymo įsiskolinimas. Darytina išvada, kad ieškovas pareigos išlaikyti nepilnamečius vaikus neginčija, ją nors ir nepilna apimtimi, tačiau vykdo. Atsižvelgiant į ieškinyje nurodytas aplinkybes ir jas pagrindžiančius byloje esančius įrodymus, laikytina, kad ieškovo turtinė padėtis iš esmės pablogėjo, todėl įvertinus nustatytas aplinkybes, šalių pateiktus įrodymus bei atsižvelgiant į Vaiko teisių apsaugos skyriaus nuomonę, ieškinys tenkintinas visiškai: pakeistinas 2009-07-21 Kauno miesto apylinkės teismo sprendimu nustatytas išlaikymo dydis, priteisiant nepilnamečio sūnaus V. N., gim.1998-10-20, ir dukros N. N., gim.1997-07-09, išlaikymą kiekvienam po 200 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo kreipimosi į teismą dienos iki vaikų pilnametystės (LR CPK 178, 197, 185, LR CK 3.156 str., 3.192 str., 3.194 str. 1 d., 3.196 str. 1 d. 1 p.).

13Šalys informuotinos, kad pasikeitus aplinkybėms jos turi teisę kreiptis dėl išlaikymo dydžio pakeitimo (LR CK 3.201 straipsnis).

14Iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 6 p., 93 str., 96 str.). Išlaidos, susijusios su viešu paskelbimu, ieškovui nepriteistinos, kadangi kaip matyti iš pateiktų vietinio mokėjimo nurodymų mokėtojas yra ne ieškovas, o UAB Tikro turto kaina“. Minėtos bendrovės advokatė E. Š. buvo sudariusi atstovavimo sutartį su ieškovu, tačiau iš minėtos sutarties turinio negalima padaryti išvados, kad ieškovas aptarė apmokėjimo už viešą paskelbimą klausimus (b.l. 19).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-270 str. teismas

Nutarė

16ieškinį tenkinti visiškai.

17Pakeisti 2009-07-21 Kauno miesto apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr.2-1472-54/2009 iš T. N., a.k( - ) priteisto išlaikymo dydį, priteisiant nepilnamečio sūnaus V. N., gim.1998-10-20, ir dukros N. N., gim.1997-07-09, išlaikymą iš T. N., a.k( - ) kiekvienam po 200 Lt (du šimtus litų) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo kreipimosi į teismą dienos (2010-09-15) iki vaikų pilnametystės.

18Priteisti iš atsakovės V. N. W., a.k( - ) 108 Lt ( vieną šimtą aštuonis litus) žyminio mokesčio, 500 Lt (penkis šimtus litų) advokato išlaidų ieškovo T. N., a.k( - ) naudai.

19Priteisti iš atsakovės V. N. W., a.k( - ) 90 Lt (devyniasdešimt litų) procesinių dokumentų įteikimo išlaidų ir 36 Lt (trisdešimt šešis litus) žyminio mokesčio valstybės naudai.

20Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja I. P., sekretoriaujant Aušrai... 2. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas pakeisti 2009-07-21... 3. Ieškovas ieškinį grindžia tuo, kad teismo sprendimu buvo priteistas iš jo... 4. Atsakovė į posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta... 5. Institucijos duodančios išvadą byloje Kauno miesto savivaldybės... 6. Institucijos duodančios išvadą byloje Marijampolės savivaldybės... 7. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 8. Iš prijungtos civilinės bylos Nr.2-1472-54/2009 nustatyta, jog šalių... 9. LR CK 3.201 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad vaikams priteistas išlaikymas... 10. Teisinį reglamentavimą dėl išlaikymo tiek nacionalinė, tiek tarptautinė... 11. Įstatymo leidėjas , sureguliuodamas išlaikymo santykius, įtvirtino... 12. Ieškovas šiuo metu nedirba, yra užsiregistravęs darbo biržoje su tikslu... 13. Šalys informuotinos, kad pasikeitus aplinkybėms jos turi teisę kreiptis dėl... 14. Iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 6... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-270 str. teismas... 16. ieškinį tenkinti visiškai.... 17. Pakeisti 2009-07-21 Kauno miesto apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje... 18. Priteisti iš atsakovės V. N. W., a.k( - ) 108 Lt ( vieną šimtą aštuonis... 19. Priteisti iš atsakovės V. N. W., a.k( - ) 90 Lt (devyniasdešimt litų)... 20. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno...