Byla 2-4815-301/2012
Dėl vykdomojo rašto išdavimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Terese Klimienė, sekretoriaujant Žydrūnei Sinkevičiūtei, dalyvaujant pareiškėjai O. V., suinteresuotam asmeniui A. B. teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjos O. V. prašymą suinteresuotiems asmenims A. B. ir Marijampolės savivaldybės administracijai atstovaujančiai Marijampolės savivaldybės administracijos socialinių reikalų departamento vaikų teisių apsaugos skyrių dėl vykdomojo rašto išdavimo ir

Nustatė

2Pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama išduoti vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2-2554-301/2012 pagal teismo 2012-09-13 sprendimu patvirtintą taikos sutartį tarp ieškovės O. V. ir atsakovo A. B. ieškinio reikalavimo dalyje dėl materialinio išlaikymo sūnui P. V., g. 2000-09-30, a.k. ( - ) išieškojimo. Nurodė, kad atsakovas teismo 2012-09-13 sprendimu ieškinio reikalavimo dalyje dėl materialinio išlaikymo patvirtintos taikos sutarties gera valia nevykdo, išlaikymo sūnui neteikia visiškai.

3Suinteresuotas asmuo A. B. su prašymu išduoti vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2-2554-301/2012 pagal teismo 2012-09-13 sprendimu patvirtintą taikos sutartį tarp ieškovės O. V. ir atsakovo A. B. ieškinio reikalavimo dalyje dėl materialinio išlaikymo sūnui P. V., g. 2000-09-30, a.k. ( - ) išieškojimo sutinka visiškai. Nurodė, kad šiuo metu dirba viešuosius darbus, todėl jokių pajamų neturi ir sūnui išlaikymo nemoka.

4Suinteresuotam asmeniui, Marijampolės savivaldybės administracijai atstovaujančiai Marijampolės savivaldybės administracijos socialinių reikalų departamento vaikų teisių apsaugos skyrių, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai ( b.l.3).

5Prašymas tenkintinas visiškai.

6Vadovaujantis CPK 588 str. 1 d., teismo sprendimai ar nutartys yra vykdomi tik po to, kai įsiteisėja. Vykdytinam sprendimui (nagrinėjamu atveju nutarčiai) įsiteisėjus, išieškotojui pagal rašytinį pareiškimą, pirmosios instancijos teismas išduoda vykdomąjį raštą (CPK 646 str. 1 d.)

7Jeigu nevykdoma teismo patvirtinta taikos sutartis, suinteresuota šalis kreipiasi į teismą su prašymu išduoti vykdomąjį raštą. Šis prašymas nagrinėjamas teismo posėdyje, pranešus dalyvaujantiems byloje asmenims, tačiau šių asmenų neatvykimas nekliudo teismui išspręsti vykdomojo rašto išdavimo klausimą.

8Nustatyta, jog Marijampolės rajono apylinkės teismo 2012-09-13 sprendimu buvo patvirtinta taikos sutartį tarp ieškovės O. V. ir atsakovo A. B. ieškinio reikalavimo dalyje dėl materialinio išlaikymo bei išlaikymo įsiskolinimo sūnui P. V., g. 2000-09-30, a.k. ( - ) išieškojimo (žr. prijungtos civ. bylos Nr. 2-2044-301/2012 b.l.85-86).

9Nutartis yra įsiteisėjusi, todėl turi būti vykdoma. Tačiau pareiškėjos (ieškovės) teigimu ji nevykdoma. Suinteresuotas asmuo (atsakovas) A. B. pripažįsta nevykdęs taikos sutarties sąlygų dėl pajamų neturėjimo šiuo metu. Pagrindų pakeisti šalių nustatytą vykdymo tvarką ir sąlygas, teismas nenustatė, todėl ieškovei, kaip įstatyminei sūnaus P. V., g. 2000-09-30,atstovei , dėl neįvykdytos taikos sutarties dalies - materialinio išlaikymo periodinėmis išmokomis išieškojimo - išduotinas vykdomasis raštas. Minėta, kad 3600 Lt dydžio išlaikymo įsiskolinimą atsakovas įsipareigojo sumokėti sūnui per 3 (tris)metus nuo teismo 2012-09-13 sprendimo įsiteisėjimo dienos. Todėl terminas šiai taikos sutarties daliai įvykdyti dar nėra pasibaigęs.

10Atsižvelgiant į tai, kad LR Finansų ir Teisingumo ministrų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 10 litų, šioje byloje susidariusios 4,65 Lt dydžio išlaidos (b.l.1), susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo valstybei nepriteistinos.

11Teismas, vadovaudamasis CPK 290- 292 str., 646 str.

Nutarė

12Pareiškėjos O. V. prašymą dėl vykdomojo rašto išdavimo tenkinti.

13Išduoti pareiškėjai O. V., a.k. ( - ) vykdomąjį raštą dėl materialinio išlaikymo išieškojimo iš atsakovo A. B., a.k. ( - ) sūnui P. V., g. 2000-09-30, a.k. ( - ) periodinėmis išmokomis mokamomis po 250 (du šimtus penkiasdešimt) Lt kiekvieną mėnesį, pradedant skaičiuoti nuo 2012 m. gegužės 22 d. ( 2012-05-22) iki jo pilnametystės, indeksuojant šią sumą kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgus į infliaciją, išlaikymo lėšas uzufrukto teise tvarkys O. V., a.k. ( - )

14Dėl šios nutarties gali būti duodamas atskirasis skundas.

Proceso dalyviai
Ryšiai