Byla 2A-154-186/2009

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Egidijaus Žirono, kolegijos teisėjų Dalios Višinskienės ir Dalios Kačinskienės, sekretoriaujant Violetai Kamašinienei dalyvaujant ieškovei Z. T. ieškovės atstovui J. P. atsakovo atstovui Mindaugui Lauciui

2teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovės Z. T. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2008 m. spalio 22 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės Z. T. ieškinį atsakovui SĮ „Susisiekimo paslaugos“ dėl atlyginimo dalies priteisimo.

3Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4ieškovė Z. T. pateikė ieškinį, kuriuo prašė priteisti ieškovei iš atsakovo SĮ „Susisiekimo paslaugos“ neišmokėtą atlyginimo dalį už 2007 m. rugpjūčio mėnesį - 170 Lt. Nurodė, kad 2007 m. rugsėjo 6 d. protokolo pagrindu jai buvo neišmokėta minėta suma motyvuojant tuo, kad 2007 m. balandžio 26 d. ieškovė nubaudė keleivę, važiavusią be bilieto, o baudos kvitą įrašė į paskyrą-ataskaitą tik 2007 m. gegužės 2 d. Teigė, kad darbdavio sudaryta komisija dėl priemokų už praeitą mėnesį kontrolieriams mokėjimo posėdžiauja kiekvieno mėnesio pradžioje prieš paskaičiuojant kontrolieriams atlyginimus (pagal su darbuotojų atstovais nesuderintus nuostatus). Teigė, kad faktas, jog baudos kvitas įrašytas į paskyrą-ataskaitą paaiškėjo gegužės mėnesį, kas reiškia, kad rugsėjo mėnesį gegužės mėnesio atlyginimo derinimui buvo pasibaigę visi terminai, be to paskaičiuojant rugpjūčio mėnesio atlyginimą nebuvo padaryta jokia skaičiavimo klaida (LR Darbo kodekso (toliau DK) 224 str. 3 d.)).

5Atsakovas SĮ „Susisiekimo paslaugos“ atsiliepimo nepateikė.

6Vilniaus miesto pirmas apylinkės teismas 2008 m. spalio 22 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nustatė, kad ieškovė dėl ligos ir atostogų nuo 2007 m. gegužės 17 d. iki 2007 m. rugpjūčio 8 d. nebuvo darbe bei atsisakė rašyti pasiaiškinimą, kas reiškė, kad darbdavys su ieškove tik nuo 2007 m. rugpjūčio 8 d. turėjo galimybę išsiaiškinti 2007 m. balandžio 26 d. baudos paskyrimo ir 2007 m. gegužės 2 d. melagingos ataskaitos surašymo aplinkybes bei vadovaujantis Priemokų mokėjimo nuostatų 5.2. a punktu už pažeidimus sumažinti priemoką. Teismas nustatė, kad nepaisant to, jog Priemokų mokėjimo nuostatai nebuvo pateikti ieškovei, kas reiškia, kad jie nebuvo darbo sutarties sudėtinė dalis, nauja apmokėjimo tvarka pagal pastaruosius nuostatus, kaip pagal darbdavio lokalinį aktą galėjo būti taikoma, nes ji neblogino ieškovės (darbuotojo) padėties (tai yra pagrindinis atlyginimas ieškovei padidėjo, išliko priedų mokėjimas pagal nuostatus). Teismas nurodė, kad ieškovė neišmokėtą priemoką klaidingai vertina kaip DK 224 str. numatytą išskaitą iš darbo užmokesčio, nes priemoka yra sudėtinė darbo užmokesčio dalis, mokama už gerai atliekamą darbą prie pagrindinio darbo užmokesčio. Teismas nustatė, kad ieškovė paimtos baudos neužfiksavo ataskaitoje iki buvo gautas skundas dėl jos veiksmų, kas sudarė pagrindą darbdaviui taikyti DK 237 str. numatytas drausmines nuobaudas bei sumažinti mėnesio priedą prie darbo užmokesčio pagal Priemokų mokėjimo nuostatus, tačiau darbdavys apsiribojo priemokos sumažinimu.

7Ieškovė Z. T. apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2008 m. spalio 22 d. sprendimą panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškinį tenkinti. Ieškovė nurodo, kad 2007 m. balandžio 26 d. paskirtos baudos į paskyrą-ataskaitą tą pačią dieną neįrašė dėl sudėtingų darbo sąlygų, tai ji padarė 2007 m. gegužės 2 d. po 6 poilsio dienų, jai suteiktų pagal slenkantį grafiką. Teigia, kad darbdavys dėl tokio ieškovės elgesio jokių nuostolių nepatyrė, nes ji baudos kvitą keleivei įteikė bei įmonei turėjo už tai atsiskaityti. Nurodo, kad priemokos mažinimas nėra nuobaudos skyrimas, todėl šiuo atveju neturėjo būti taikoma nuobaudos skyrimo tvarka. Teigia, kad teismas nepagrįstai nustatė, jog ieškovė nuslėpė iš keleivės paimtą baudą, ko pasėkoje nepagrįstai nurodė, kad vadovaujantis DK 237 str. ieškovei galėjo būti sumažintas mėnesio darbo užmokesčio priedas. Teigia, kad teismas nepagrįstai netaikė DK 188 str., kur nurodyta, kad darbo apmokėjimo sąlygos gali būti nustatomos tik darbo ir kolektyvinėse sutartyse. Pažymi, kad teismas sprendime nepasisakė dėl darbo ginčų komisijos sprendimo. Nurodo, kad išmokėto atlyginimo dydis gali būti keičiamas tik jei nustatyta skaičiavimo klaida arba išaiškintos aplinkybės, kad dalis atlyginimo neišmokėta. Teigia, kad teismas nepagrįstai nepriemokos už 2007 m. rugpjūčio mėnesį nelaikė išskaita, nes ji buvo išskaityta.

8Atsakovas SĮ „Susisiekimo paslaugos“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti. Nurodo, kad priemoka yra darbuotojų skatinimo priemonė, kuri skiriama tik praėjus visas priemokos nustatymo proceso dalis, įskaitant ir priemokos sumažinimą, kas šiuo atveju ir buvo padaryta ieškovei dėl to, kad ji ataskaitoje neužfiksavo baudos kvito.

9Apeliacinis skundas tenkinamas.

10Byloje nustatyta, kad ieškovė Z. T. , dirbanti kontroliere SĮ „Susisiekimo paslaugos“ 2007 m. balandžio 26 d. nubaudė keleivę, važiavusią be bilieto, o baudos kvitą į paskyrą-ataskaitą įrašė tik 2007 m. gegužės 2 d., t.y. tą pačią diena, kai įmonėje buvo gautas keleivės skundas dėl kontrolierės veiksmų. 2007 m. gegužės 9 d. įmonės administracija raštu pareikalavo ieškovės paaiškinimo, 2007 m. gegužės 14 d. paaiškinimu ieškovė nesutiko padariusi darbo drausmės pažeidimą. Nuo 2007 m. gegužės 17 d. iki rugpjūčio 8 d. ieškovė sirgo ir buvo atostogose. 2007 m. rugsėjo 6 d. protokolu dėl priemokų mokėjimo kontrolieriams nutarta už klaidingą paskyros-ataskaitos užpildymą 2007 m. balandžio 26 d. ir melagingai užpildytą gegužės 2 d. paskyrą-ataskaitą kontrolierei Z. T. mažinti priemoką 25 procentais.

11Ieškovė Z. T. su priemokos sumažinimu nesutinka, teigdama, kad rugsėjo mėnesį negali būti mažinamas darbo užmokestis už balandžio mėnesį, nes tai reiškia jau išmokėto darbo užmokesčio išieškojimą, ką daryti draudžia DK 224 str. 3 d.. Pirmosios instancijos teismas atmesdamas ieškinį, nurodė, kad priemoka savo turiniu nėra išskaita iš darbo užmokesčio, ir atsakovas, vadovaudamasis priemokų kontrolieriams mokėjimo nuostatais (Nuostatai) ir išsiaiškinęs visas aplinkybes, turėjo teisę ją taikyti.

12Padaręs tokias išvadas teismas netinkamai išaiškino bei pritaikė materialinės teisės normas ir dėl to bylą išsprendė neteisingai (LR CPK 330 str.). Darbo užmokestis yra privaloma darbo sutarties sąlyga – kiekvienoje darbo sutartyje šalys sulygsta dėl darbo apmokėjimo sąlygų (darbo užmokesčio sistemos, darbo užmokesčio dydžio, mokėjimo tvarkos ir kt.) DK 95 str. 3 d.)). Ieškovės 2002 m. lapkričio 4 d. darbo sutarties 4 p. įrašyta, kad darbdavys (atsakovas šioje byloje - SĮ „Susisiekimo paslaugos“) įsipareigoja mokėti darbuotojui 470 Lt atlyginimą ir priemoką pagal galiojančius nuostatus, kuriuos tvirtina įmonės direktorius. Tai, kad ieškovės darbo užmokestį sudaro sulygta konkreti pinigų suma ir pagal įmonės direktoriaus patvirtintus nuostatus mokama priemoka, įrašyta taip pat 2007 m. vasario 28 d. bei 2007 m. gruodžio 20 d. darbo sutarties papildymuose. Vadinasi aptariama priemoka yra ieškovės darbo užmokesčio dalis. Darbo užmokestis turi būti mokamas ne rečiau kaip du kartus per mėnesį, o jeigu yra darbuotojo raštiškas prašymas, - kartą per mėnesį (DK 201 str. 1 d.). Dėl konkrečių darbo užmokesčio mokėjimo terminų nesusitarta, tačiau iš paminėtos įstatymo nuostatos aišku, kad darbo užmokestis ieškovei turi būti mokamas kiekvieną mėnesį. Priemokų Nuostatų įžanginėje dalyje įrašyta, kad priemokos mokamos kiekvieną einamąjį mėnesį, tačiau iš pateiktų į bylą protokolų matyti, kad komisijos posėdžiuose buvo nustatomas praeito mėnesio priemokos dydis. Tokia tvarka suprantama, nes priemokos dydis siejamas su darbo kokybe. Be to, ginčų ar pretenzijų dėl tokios nusistovėjusios tvarkos nėra. Tokiu būdu nustatyta, kad SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kontrolieriams darbo užmokestis mokamas kiekvieną mėnesį ir susideda iš pastovios, darbo sutartyje įrašytos sumos bei priemokos, apskaičiuotos pagal praėjusio mėnesio darbo rezultatus. Byloje nustatyta, kad ieškovė baudos kvito į paskyrą-ataskaitą neįrašė 2007 m. balandžio 26 d., o darbdaviui apie tai tapo žinoma 2007 m. gegužės 2 d. Vadinasi į paminėtą ieškovės pražangą darbdavys galėjo reaguoti skirdamas (mažindamas) jai priemoką už 2007 m. balandžio mėnesį, tačiau 2007 m. rugsėjo 6 d. protokolu buvo sumažinta priemoka už rugpjūčio mėnesį. Rugpjūčio mėnesį apskaičiuojant priemoką už balandžio mėnesį, pažeidžiama Nuostatų taisyklė, įpareigojanti darbdavį priemoką mokėti „kiekvieną einamąjį mėnesį“. Kita vertus, ieškovė teisingai teigia, kad tokiu būdu pažeidžiama DK 224 str. 3 d., draudžianti išmokėto darbo užmokesčio išieškojimą. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime teisingai nurodė, kad priemoka tai ne išskaita, o darbo užmokesčio dalis. Tačiau teismas neatkreipė dėmesio, kad nagrinėjamu atveju, rugpjūčio mėnesį sumažinant jau išmokėtą priemoką – darbo užmokesčio dalį - už balandžio mėnesį, būtent ir atliekamas išmokėto darbo užmokesčio išieškojimas t.y. išskaičiavimas iš darbo užmokesčio už kitą mėnesį. O kadangi paminėta įstatymo norma (DK 224 str. 3 d.) to daryti neleidžia, atsakovo veiksmas pripažintinas neteisėtu, o išskaityta darbo užmokesčio dalis priteistina ieškovei. Sprendžiant bylą reikalinga aptarti priemokos ir drausminės nuobaudos santykį. Priemoka apskaičiuojama pagal nuostatuose įtvirtintą formulę, kurioje dydis „P4“ siejamas su drausmine nuobauda – nuo to, ar drausminė nuobauda paskirta ir kokio griežtumo, priklauso, iki kiek procentų gali būti mažinama priemoka. Be to, kaip parodė šios bylos medžiaga, mažindamas priemoką darbdavys laikosi procedūros, analogiškos drausminės nuobaudos skyrimo procedūrai – nurodo darbuotojui pasiaiškinti raštu (DK 240 str. 1 d.). Tačiau paminėtos aplinkybės nereiškia, kad priemoka (darbo užmokesčio dalis) gali būti apskaičiuota ir išmokėta taikant terminus, kuriuos įstatymas nustato drausmines nuobaudos skyrimui – per vieną mėnesį nuo pažeidimo paaiškėjimo bet ne vėliau kaip per šešis mėnesius (DK 241 str.). Tokios galimybės nenumato nei darbo santykius reglamentuojantys teisės aktai, nei darbdavio patvirtinti priemokų kontrolieriams mokėjimo Nuostatai.

13Esant išdėstytoms aplinkybėms ir norminių aktų nuostatoms, ieškinys pripažintinas pagrįstu ir tenkintinas. Pirmosios instancijos teismui ieškinį nepagrįstai atmetus, skundžiamas sprendimas naikinamas ir priimamas naujas sprendimas – ieškinys tenkinamas (LR CPK 326 str. 1 d. 2 p.).

14Priimant sprendimą ieškovės, kuri įstatymu atleista nuo žyminio mokesčio, naudai, iš atsakovo valstybei priteisiamas žyminis mokestis už ieškinį ir apeliacinį skundą, apskaičiuotas pagal LR CPK 80 str. 1 d. 1 p., 82 str. (LR CPK 96 str. 1 d.).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 - 331 str. teismas

Nutarė

16Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2008 m. spalio 22 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

17Ieškinį patenkinti.

18Ieškovei Z. T. iš atsakovo SĮ „Susisiekimo paslaugos“ priteisti 170 Lt (vieną šimtą septyniasdešimt litų) neišmokėto darbo užmokesčio.

19Iš atsakovo SĮ „Susisiekimo paslaugos“ priteisti 128 Lt (vieną šimtą dvidešimt aštuonis litus) žyminio mokesčio į valstybės biudžetą.

Proceso dalyviai