Byla 2-1517-217/2012
Dėl skolos priteisimo

1Jonavos rajono apylinkės teismo teisėjas Romaldas Šuliokas, vadovaudamasis LR CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB SEB banko ieškinį atsakovui R. Š. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas AB SEB bankas yra pateikęs teismui ieškinį ir prašo priteisti iš atsakovo R. Š. 13462,75 Lt skolos, 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 404,00 Lt žyminio mokesčio.

3Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų kopijų ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti atsakovui viešo paskelbimo būdu, paskelbiant 2012-06-07 specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt/lt/teismų-pranešimai (LR CPK 130 str.). Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

4Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą, kadangi LR CPK 142 str. nenumatyta, kad būtų informuojama apie sprendimo už akių priėmimą (LR CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Ieškovo pateikti rašytiniai įrodymai – 2012-05-14 mokėjimo nurodymas Nr. 909511, Vartojimo kredito sutarties Nr. 0310618051222-35 kopija, Vartojimo kredito sutarties Nr. 0350718051328-10 kopija, Reikalavimo įvykdyti kredito sutarties Nr. 0310618051222-35 sąlygas kopija, Įspėjimo dėl kredito sutarties Nr. 0350718051328-10 nutraukimo kopija, AB SEB banko pažyma apie įsiskolinimą pagal sutartį Nr. 0310618051222-35, AB SEB banko pažyma apie įsiskolinimą pagal sutartį Nr. 0350718051328-10, patvirtina ieškinio dalyką ir pagrindą.

8Nustatyta, kad 2006 m. balandžio 3 d. tarp R. Š. ir AB SEB banko buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. 0310618051222-35, pagal kurią buvo suteiktas 10448,00 Lt kreditas, nustatant dalinius kredito grąžinimus bei galutinį jo sugrąžinimo terminą iki 2011-04-02, o 2007 m. kovo 28 d. tarp atsakovo ir ieškovo buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. 0350718051328-10, pagal kurią buvo suteiktas 10000,00 Lt kreditas, nustatant dalinius kredito grąžinimus bei galutinį jo sugrąžinimo terminą iki 2012-03-27. Prievolės pagal Sutartį Nr. 0310618051222-35 įvykdymo terminas baigėsi 2011-04-02. Ieškovas 2012-03-20 išsiuntė reikalavimą sumokėti įsiskolinimą, tačiau atsakovas šio reikalavimo neįvykdė. Sutarčių 6.1. p. numatyta, kad atsakovui laiku negrąžinus kredito dalies, nesumokėjus priklausančių mokėti priskaičiuotų palūkanų ar delspinigių, ieškovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį. Atsakovas nuo 2011 m. spalio mėn. visiškai nevykdo mokėjimų, todėl ieškovas 2012-03-20 atsakovui išsiuntė įspėjimo raštą dėl Sutarties sąlygų nevykdymo, reikalaudamas pašalinti pasirašytos Sutarties pažeidimus. Atsakovas šio reikalavimo neįvykdė, todėl ieškovas nutraukė sutartį su atsakovu. Atsakovas ieškovo kreipimosi į teismą metu buvo skolingas ieškovui 6916,91 Lt skolos, iš jų 4153,79 Lt nesugrąžinto kredito, 677,00 Lt priskaičiuotų ir nesumokėtų palūkanų bei 2086,12 Lt delspinigių pagal Sutartį Nr. 0310618051222-35. Pagal sutartį Nr. 0350718051328-10 atsakovas ieškovo kreipimosi į teismą metu buvo skolingas ieškovui 6545,84 Lt skolos, iš jų 3274,52 Lt nesugrąžinto kredito, 1024,96 Lt priskaičiuotų ir nesumokėtų palūkanų bei 2246,36 Lt delspinigių.

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - LR CK) 6.38 str., 6.63 str., 6.200 str., nustato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytu laiku, pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (LR CK 6.189 str.). Kredito sutartimi bankas įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas (kreditą), o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas (LR CK 6.881 str. 1 d.). Kredito gavėjas gautą kreditą privalo grąžinti kredito davėjui sutartyje nustatytais terminais ir tvarka. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (LR CK 6.205 str.). Vadovaujantis LR CK 6.63 str., skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, jei jis praleidžia prievolės įvykdymo terminą. Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (LR CK 6.256 str. 2 d.).

10Nustatyta, jog atsakovas R. Š. pažeidė savo sutartines prievoles nustatyta tvarka ir terminais pagal 2006 m. balandžio 3 d. sudarytą vartojimo kredito sutartį Nr. 0310618051222-35 ir pagal 2007 m. kovo 28 d. sudarytą vartojimo kredito sutartį Nr. 0350718051328-10 grąžinti suteiktus kreditus bei mokėti palūkanas ir kitus mokesčius, nustatyta tvarka ir terminais negrąžino suteiktų kreditų, nemokėjo palūkanų, todėl jis privalo atlyginti ieškovui dėl prievolių neįvykdymo patirtus nuostolius ir sumokėti netesybas. Atsižvelgiant į tai, iš atsakovo ieškovui priteistina 4153,79 Lt pagal vartojimo kredito sutartį Nr. 0310618051222-35 ir 3274,52 Lt pagal vartojimo kredito sutartį Nr. 0350718051328-10 negrąžintų kreditų.

11Pagal 2006 m. balandžio 3 d. sudarytą vartojimo kredito sutartį Nr. 0310618051222-35 atsakovui kreditas buvo suteiktas su 8,25 procentų dydžio metinėmis palūkanomis, o pagal 2007 m. kovo 28 d. sudarytą vartojimo kredito sutartį Nr. 0350718051328-10 atsakovui kreditas buvo suteiktas su 8 procentų dydžio metinėmis palūkanomis. Atsakovas kredito sutartyse nustatytais terminais ir tvarka negrąžino, palūkanų nemokėjo, todėl ieškovui priteistina iš atsakovo 677,00 Lt pagal vartojimo kredito sutartį Nr. 0310618051222-35 ir 1024,96 Lt pagal vartojimo kredito sutartį Nr. 0350718051328-10 palūkanų.

12Prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas pagal sutartį netesybomis (LR CK 6.70 str.). Už prievolės įvykdymo termino praleidimą gali būti nustatomos netesybos, skaičiuojamos už kiekvieną termino praleidimo dieną, savaitę, mėnesį ir t.t. (LR CK 6.71 str. 3 d.). Šalių sudarytose sutartyse (5.3 p., 5.4. p.) atsakovas įsipareigojo laiku neįvykdęs savo piniginių prievolių mokėti ieškovui 0,1 procento dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą laiku atsiskaityti dieną. Atsakovas nustatytais terminais piniginių prievolių tinkamai neįvykdė, todėl jis turi mokėti sutartyje numatytus delspinigius, kurie, pagal ieškovo paskaičiavimą, yra 2086,12 Lt pagal vartojimo kredito sutartį Nr. 0310618051222-35 ir 2246,36 Lt pagal vartojimo kredito sutartį Nr. 0350718051328-10.

13LR CK 6.37 str. 2 d. nurodyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (LR CK 6.210 str. 1 d.). Atsižvelgiant į tai, ieškovui priteistina iš atsakovo 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (13462,75 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2012-05-18) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Vadovaujantis LR CPK 93 str., iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos jo turėtos 404,00 Lt bylinėjimosi išlaidos, t.y. sumokėtas žyminis mokestis.

15Remiantis LR CPK 96 str. 6 d. ir 2011 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai iš atsakovo nepriteistinos.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str., teismas

Nutarė

17Ieškinį patenkinti visiškai.

18Priteisti ieškovui AB SEB bankas, juridinio asmens kodas 112021238, Gedimino pr. 12, 01103 Vilnius, a.s. LT74 7044 0630 0000 0022, iš atsakovo R. Š., a.k. ( - ) paskutinė žinoma gyv. v. ( - )., 13462,75 Lt (trylika tūkstančių keturis šimtus šešiasdešimt du litus 75 ct) skolos, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (13462,75 Lt) skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-05-18) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 404,00 Lt (keturis šimtus keturis litus) bylinėjimosi išlaidų.

19Atsakovas R. Š. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Jonavos rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovas AB SEB bankas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Jonavos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Jonavos rajono apylinkės teismo teisėjas Romaldas Šuliokas, vadovaudamasis... 2. Ieškovas AB SEB bankas yra pateikęs teismui ieškinį ir prašo priteisti iš... 3. Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų kopijų ir teismo pranešimas,... 4. Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą... 5. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 6. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 7. Ieškovo pateikti rašytiniai įrodymai – 2012-05-14 mokėjimo nurodymas Nr.... 8. Nustatyta, kad 2006 m. balandžio 3 d. tarp R. Š. ir AB SEB banko buvo... 9. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - LR CK) 6.38 str., 6.63 str.,... 10. Nustatyta, jog atsakovas R. Š. pažeidė savo sutartines prievoles nustatyta... 11. Pagal 2006 m. balandžio 3 d. sudarytą vartojimo kredito sutartį Nr.... 12. Prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas pagal sutartį netesybomis (LR... 13. LR CK 6.37 str. 2 d. nurodyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti... 14. Vadovaujantis LR CPK 93 str., iš atsakovo ieškovo naudai priteistinos jo... 15. Remiantis LR CPK 96 str. 6 d. ir 2011 m. lapkričio 7 d. Lietuvos Respublikos... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287... 17. Ieškinį patenkinti visiškai.... 18. Priteisti ieškovui AB SEB bankas, juridinio asmens kodas 112021238, Gedimino... 19. Atsakovas R. Š. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 20. Ieškovas AB SEB bankas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi...