Byla 2S-284-227/2008

2Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės pranešėjos Margaritos Dzelzienės, kolegijos teisėjų: Birutės Jonaitienės, Laimanto Misiūno,

3viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Didriestė“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008 m. gegužės 13 d. nutarties, kuria laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos ir R. J. įpareigotas per 14 dienų nuo nutarties priėmimo dienos pareikšti ieškinį teisme, ir 2008 m. gegužės 15 d. nutarties, kuria ištaisyta 2008 m. gegužės 13 d. nutarties rezoliucinėje dalyje padaryta rašymo apsirikimo klaida, civilinėje byloje pagal ieškovo R. J. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pareiškimo atsakovams Panevėžio miesto savivaldybės administracijai, UAB „Didriestė“, I. individualiai įmonei „Kristina“, Panevėžio apskrities viršininko administracijai.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

5Ieškovas pateikė prašymą iki ieškinio padavimo taikyti laikinąsias apsaugos priemones : areštuoti 0,5104 ha žemės sklypą, esantį ( - ), kadastrinis numeris ( - ) ir uždrausti šiame sklype atsakovams Panevėžio miesto savivaldybės administracijai, Panevėžio apskrities viršininko administracijai, UAB „Didriestė“, I. individualiai įmonei „Kristina“ rengti, derinti ir tvirtinti teritorijų planavimo dokumentus, statinių projektus, gauti ir duoti leidimus statyti, atlikti kasinėjimo ar griovimo darbus, uždrausti atsakovams statyti, kasinėti ir griauti 0,5104 ha ploto žemės sklype pagal turimus statybos leidimus, laikinai sustabdyti atsakovams išduotų statybos, griovimo ir kasinėjimo darbų leidimų galiojimą šiame žemės sklype iki bus išnagrinėta byla.

6Prašymą grindė tuo, kad nuosavybės teisės į senelio L. J., D. turėtą žemę atkuriamos dalimis jo tėvo L. J. 1991-12-30 prašymo pagrindu. Jis yra nuosavybės teisių paveldėtojas. Vieną iš pretenduojamų natūra sklypo Nr. 33 dalį – 0,5104 ha sklypą, esantį ( - ), patikėjimo teise valdo Panevėžio apskrities viršininko administracija. Tačiau ji nesprendžia nuosavybės teisių atkūrimo, nes, jų teigimu, nėra parengto ir patvirtinto žemės sklypo detaliojo plano, o jo(plano) paruošimui, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos teigimu, trukdo žemės nuomos sutartys(sklypas išnuomotas ūkio subjektams). Šiuo metu statiniais neužstatytą sklypą šiaurės – rytų dalį rengiama užstatyti, vykdomi žemės kasinėjimo, pamatų klojimo darbai, kurie vyksta greta UAB „Didriestė“ esančių pastatų. Tokiu būdu pažeidžiamos jo teisės, nes sklypą užstačius statiniais bus taikomos įstatymo normos, reglamentuojančios žemės išpirkimą, nesusijusį su žemės rinkos verte. Iškilusią grėsmę jo turtiniams interesams patvirtina pateiktos nuotraukos ir dokumentų nuorašai. Dėl neteisėtų sandorių ir veikimo, teismui negali iš karto ieškinio ir visų įrodymų, kuriuos pateiks teismo nustatyta laiku.

72008 m. gegužės 13 d. nutartimi Panevėžio miesto apylinkės teismas prašymą tenkino – areštavo 0,5104 ha žemės sklypą, esantį ( - ), uždraudė šiame sklype atsakovams Panevėžio miesto savivaldybės administracijai, Panevėžio apskrities viršininko administracijai, UAB „Didriestė“, I. individualiai įmonei „Kristina“ rengti, derinti ir tvirtinti teritorijų planavimo dokumentus, statinių projektus, gauti ir duoti leidimus statyti, atlikti kasinėjimo ar griovimo darbus, uždraudė kasinėti ir griauti sklype pagal turimus statybos leidimus, laikinai sustabdė atsakovams išduotų statybos, griovimo ir kasinėjimo darbų leidimų galiojimą 0,5104 ha ploto žemės sklype. Teismas įpareigojo R. J. per 14 dienų nuo nutarties priėmimo dienos pareikšti ieškinį teisme, priešingu atveju, laikinosios apsaugos priemonės bus panaikintos.

8Teismas ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (CPK 148 str. 2 d.) tenkino atsižvelgdamas į tai, kad reikalavimas yra susijęs su nuosavybės teisių atkūrimu į žemę.

9Panevėžio miesto apylinkės teismas 2008 m. gegužės 15 d. nutartimi ištaisė ankstesnės nutarties rezoliucinėje dalyje padarytą rašymo apsirikimo klaidą, nurodydamas, kad UAB „Didriestė“ adresas yra( - ), o ne( - ). Nurodė, kad iš teismui pateiktų dokumentų matyti, jog atsakovo UAB „Didriestė“ adresas yra ( - ), be to, rašymo apsirikimas 2008 m. gegužės 13 d. nutarties esmės nekeičia.

10Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Didriestė“ prašo panaikinti 2008-05-13 ir 2008-05-15 nutarčių dalis, kuriose laikinai sustabdytas UAB „Didriestė“ išduoto 2008-05-10 statybos leidimo Nr. 45.177 galiojimas ir uždrausta UAB „Didriestė“ atlikti dalies patalpų rekonstravimą ir perplanavimą pagal šį leidimą.

11Nurodo, kad iš ieškovo prašymo neaišku, kokį ieškinį jis ruošiasi pateikti teismui. Iš prie prašymo pridėtų dokumentų - Panevėžio apskrities viršininko administracijos 2000-01-25 atsiliepimo į R. J. skundą administracinėje byloje Nr. I 2 -72, matyti, kad nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo klausimas jau buvo sprendžiamas Panevėžio apygardos administraciniame teisme. UAB „Didriestė“ 2007-11-19 pirkimo - pardavimo su UAB „SEB VB lizingas“ pagrindu valdo ir naudojasi negyvenamosiomis patalpomis, esančiomis( - ), ir 1998-05-11 valstybinės žemės sklypo nuomos sutartimi nuomoja dalį (0,111 ha ploto) 0,5104 ha žemės sklypo. Pastato rekonstrukcijai UAB „Didriestė“ įstatymų nustatyta tvarka 2008-05-10 gavo leidimą Nr. 45.177 rekonstrukcijai. Statybos darbai atlikti. Prie prašymo pridėtos statybos nuotraukos yra darytos anksčiau. Tokiu būdu, dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo UAB „Didriestė“ negali pastato pripažinti tinkamu naudoti ir negali suteikti šių patalpų pagal jau sudarytas patalpų nuomos sutartis jų nuomininkams.

12Mano, kad nuosavybės teisių į žemę atkūrimo klausimas nesusijęs su UAB „Didriestė“ nuosavybės teise turimo pastato valdymu ir naudojimu, todėl taikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia patalpų naudotojo UAB „Didriestė“ teises bei tuo trukdoma jos ūkinė komercinė veikla. Be to, apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą pažeidžiant CPK 148 str. 1 d. UAB „Didriestė“ pranešta nebuvo, nebuvo galimybės pateikti įrodymų, kokius nuostolius ji patiria dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismas nesprendė klausimo dėl įpareigojimo ieškovui pateikti UAB „Didriestė“ nuostolių, galinčių atsirasti ir faktiškai jau atsiradusių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimo užtikrinimą. O būtent - UAB „Didriestė“ dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių kiekvieną mėnesį negauna 21 357,64 Lt pajamų bei kiekvieną dieną už laiku neperduotas patalpas privalo mokėti 600 Lt baudą.

13Atsiliepimu ieškovas prašo atskirtąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

14Atskirasis skundas netenkintinas (CPK 337 str. 1 p.).

15Ieškinį surašyti gana sudėtinga, atsakinga ir trunka nemažai laiko, tam reikia teisinių žinių, išreikalauti ir surinkti bei išstudijuoti įvarius dokumentus. Galimas atvejis, kad atsakovas, sužinojęs apie ieškovo rengiamą ieškinį, gali imtis nesąžiningų priemonių, sunkinančių ar darančių visai neįmanomą jam, jo manymu, nepalankaus teismo sprendimo vykdymą. Todėl įstatymas suteikia teisę asmeniui, manančiam, kad jo teisės ar teisėti interesai pažeisti, jas ginti teisme pareiškiant ieškinį bei prašant taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškinio užtikrinimui(CPK 5 str., 144 str.). Įstatymas taip pat suteikia teisę, esant tam tikroms aplinkybėms, prašyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio pateikimo- CPK 144 str. 3d., 148 str. 2d. Būtent šia teise pasinaudojo ieškovas R. J..

16Laikinosios apsaugos priemonės (CPK 144 str.) – laikinas ginčo apsaugos mechanizmas, garantuojantis būsimo teismo priimto procesinio sprendimo įvykdymą. Jos gali būti taikomos nepranešus kitai šaliai, jei yra reali grėsmė, kad toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą nebeįmanomu(CPK 148 str.1d.). Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą iki ieškinio pateikimo, kaip šiuo atveju, atsakovui apie tokio prašymo nagrinėjimą nepranešama. Priešingu atveju beprasmiu taptų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio pateikimo institutas- CPK 144 str.3d., 148 str.2d. Todėl apelianto teiginys, jog teismas nepagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones, jam iš anksto nepranešus, atmestinas, kaip nepagrįstas.

17Kolegija sprendžia, kad ieškovo R. J. nurodytos priežastys, dėl kurių jis negali paduoti ieškinio iš karto, nurodytos aplinkybės, bei pateikti įrodymai, patvirtino grėsmę ieškovo turtiniams interesams. Todėl apylinkės teismas, tinkamai taikydamas procesinės teisės normas, pagrįstai prašymą tenkino. Kadangi laikinųjų apsaugos priemonių taikymas prieš iškeliant bylą teisme reiškia ieškovo tam tikro pranašumo įgijimą, teismas nustatė ieškovui terminą per 14 dienų nuo nutarties priėmimo ieškiniui pareikšti. Įspėjo, jog to nepadarius nustatytu terminu, taikytos laikinosios apsaugos priemonės bus panaikinamos. Taigi apylinkės teismas, nustatydamas trumpą, neviršijant nustatyto įstatyme, terminą ieškinio pateikimui, siekė apsaugoti kitą šalį- atsakovą nuo galimų pasekmių pritaikius laikinasias apsaugos priemones. Teismas prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagrįstumo sprendė iki ieškinio padavimo ir todėl neturėjo pagrindo savo iniciatyva taikyti galimų atsakovo nuostolių atlyginimo užtikrinimą. Šia teise atsakovas galės pasinaudoti pats, prašydamas jo atžvilgiu taikyti CPK 147 straipsnį(atsakovo nuostolių, galimų dėl laikinosios apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimas) bei įrodinėti tokio prašymo pagrįstumą ir būtinumą. Atskirojo skundo teiginiai, jog teismas pažeidė CPK nuostatas ir jo teises, nes taikė laikinąsias apsaugos priemones jam iš anksto nepranešus ir nesprendė klausimo dėl įpareigojimo ieškovui pateikti UAB „Didriestė“ nuostolių, galinčių atsirasti ir faktiškai jau atsiradusių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimo užtikrinimą, atmestinas, kaip nepagrįstas.

18Nesant ieškinio, teismas nesvarstė ir neturėjo tokios pareigos svarstyti, kokie ieškovo reikalavimai pareikšti kituose teismuose, ar kitose bylose, taip pat tirti kada, kokie leidimai išduoti UAB „Didriestė“ bei kokie konkretūs darbai atlikti. Todėl kiti atskirojo skundo teiginiai taip pat nepagrįsti ir atmestini. Nėra pagrindo manyti, kad teismas, taikydamas tokias laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio pateikimo, pažeidė apelianto teises ar jo interesus.

19Kolegija aplinkybių, leidžiančių daryti priešingą išvadą, nei padaryta skundžiama nutartimi, nenustatė, absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nėra. Todėl atskirasis skundas atmestinas (CPK 337 str. 1 p).

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

21Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008 m. gegužės 13 d. ir 2008 m. gegužės 15 d. nutartis palikti nepakeistas.

Proceso dalyviai
2. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 4. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 5. Ieškovas pateikė prašymą iki ieškinio padavimo taikyti laikinąsias... 6. Prašymą grindė tuo, kad nuosavybės teisės į senelio L. J., D. turėtą... 7. 2008 m. gegužės 13 d. nutartimi Panevėžio miesto apylinkės teismas... 8. Teismas ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (CPK... 9. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2008 m. gegužės 15 d. nutartimi... 10. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Didriestė“ prašo panaikinti 2008-05-13... 11. Nurodo, kad iš ieškovo prašymo neaišku, kokį ieškinį jis ruošiasi... 12. Mano, kad nuosavybės teisių į žemę atkūrimo klausimas nesusijęs su UAB... 13. Atsiliepimu ieškovas prašo atskirtąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 14. Atskirasis skundas netenkintinas (CPK 337 str. 1 p.).... 15. Ieškinį surašyti gana sudėtinga, atsakinga ir trunka nemažai laiko, tam... 16. Laikinosios apsaugos priemonės (CPK 144 str.) – laikinas ginčo apsaugos... 17. Kolegija sprendžia, kad ieškovo R. J. nurodytos priežastys, dėl kurių jis... 18. Nesant ieškinio, teismas nesvarstė ir neturėjo tokios pareigos svarstyti,... 19. Kolegija aplinkybių, leidžiančių daryti priešingą išvadą, nei padaryta... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 21. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008 m. gegužės 13 d. ir 2008 m....