Byla T-608-787/2011

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėjas Vytautas Turauskis, sekretoriaujant Dalei Juškevičienei, dalyvaujant prokurorei Aldonai Vitkauskienei, Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos administracijos atstovui būrio viršininkui E. K., dalyvaujant nuteistajam K. P.,

2išnagrinėjo teismo posėdyje Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje administracijos teikimą dėl nuteistojo K. P. lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos,

Nustatė

3K. P., gim. ( - ), nuteistas 1999-05-20 Šiaulių apygardos teismo pagal Lietuvos Respublikos BK 105 str. 2p.,5p.,8p.,10p.,13p., 278str.1d., 42str. 1d. – laisvės atėmimu iki gyvos galvos. BK 42 str. 4d. subendrinus su 1998-03-06 nuosprendžiu paskirta bausme, galutinė bausmė – laisvės atėmimas iki gyvos galvos su ½ turto konfiskavimu.

41999-09-08 Lietuvos apeliacinio teismo nuosprendžiu 1999-05-20 nuosprendžio dalis dėl nuteisimo pagal BK 278 str. 1d. panaikinta, pagal BK 278 str.1d. išteisintas. Pagal BK 105str. 2p., 5p., 8p., 10p., 13p. – 20 m. laisvės atėmimo su ½ turto konfiskavimu. BK 42 str. 4d. subendrinus su 1998-03-06 nuosprendžiu paskirta bausme, galutinė bausmė – 20 m. laisvės atėmimu su ½ turto konfiskavimu, pirmus 10 m. laisvės atėmimo atlikti kalėjime.

52003-03-13 Vilniaus apygardos teismo nutartimi panaikinta 2003-02-05 Vilniaus m. 2 apylinkės teismo nutartis, nutarta nuteistąjį perkelti iš kalėjimo į pataisos namus prieš laiką.

62003-11-11 Šiaulių apygardos teismo nutartimi pagal 1999-05-20 nuosprendį veika iš BK 105str. 2p., 5p., 8p., 10p., 13p. perkvalifikuota į LR BK 129 str. 2d.2p.,5p., 6p., 9p., 10p. – 19 m. laisvės atėmimo. BK 63 str. 8d. subendrinus su 1998-03-06 nuosprendžiu paskirta bausme, galutinė bausmė – 19 m. laisvės atėmimo.

7Bausmę atlieka nuo 1997 m. birželio 1 d.

8Pravieniškių 1-ųjų pataisos namų administracija pateikė teikimą dėl nuteistojo K. P. lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos, nes jis atliko 1/2 dalį jam paskirtos laisvės atėmimo bausmės.

9Prokurorė prieštarauja, kad nuteistasis K. P. būtų lygtinai paleistas iš pataisos namų.

10Teikimas atmestinas.

11Bausmių vykdymo kodeksas numato galimybę lygtinai paleisti asmenis, esant įstatyme nustatytoms sąlygoms, t.y. laikomus pataisos namuose lengvosios grupės sąlygomis, kai jie yra faktiškai atlikę 1/2 dalį laisvės atėmimo bausmės. Tačiau teismas, spręsdamas, ar lygtinai paleisti nuteistąjį iš pataisos įstaigos, privalo atsižvelgti ne tik į formaliai įstatyme numatytas sąlygas, bet ir į kitas aplinkybes – nuteistojo asmenybę, elgesį bausmės atlikimo metu, padarytos nusikalstamos veikos pavojingumą bei pobūdį.

12Iš teismui pateiktų duomenų matyti, kad nuteistasis K. P. bausmės atlikimo metu už drausmės pažeidimus baustas 21 kartą, šiuo metu galiojančių drausminių nuobaudų neturi, skatintas 17 kartų, tačiau sprendžiant lygtinio paleidimo klausimą teismas atsižvelgia į tai, kad nuteistasis bausmę atlieka už labai sunkaus nusikaltimo padarymą, kurio pasekmės negrįžtamos, likusi neatlikta bausmės dalis yra dar labai didelė – 4 m. 10 mėn. 23 d., į lengvąją grupę perkeltas tik 2011-06-02. Teismas sprendžia, kad nėra pakankamo pagrindo manyti, jog nuteistasis K. P. jau gali būti toliau taisomas neizoliuotas nuo visuomenės, bet prižiūrimas.

13Bausmė yra valstybės prievartos priemonė ir jos paskirtis yra tiek nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, tiek ir užtikrinti teisingumo principą. Lygtinai paleidus nuteistąjį iš pataisos įstaigos, nebūtų įgyvendinta nuosprendžiu skirta individualizuota bausmė bei teisingumo principas.

14Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Bausmių vykdymo kodekso 157 str.3d.2p. ir BPK 362str.,

Nutarė

15Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos administracijos teikimą dėl nuteistojo K. P. lygtinio paleidimo iš pataisos namų, atmesti.

16Nutartis per 5d. nuo jos paskelbimo, o nuteistajam nuo jos nuorašo įteikimo dienos, gali būti apskųsta Kauno apygardos teismui per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai