Byla 2A-463-173/2014
Dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo UAB „Virineta“

1Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Leono Jachimavičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Žibutės Budžienės ir Raimondo Buzelio, sekretoriaujant Ramintai Samušytei, dalyvaujant ieškovui Č. B., jo atstovui advokatui Zenonui Juknevičiui, vertėjai V. R., atsakovo UAB „Gilius ir ko“ atstovui D. V., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Gilius ir Ko“ apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 14 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Č. B. ieškinį atsakovui UAB „Gilius ir Ko“ dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo UAB „Virineta“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas Č. B. ieškinyje prašė priteisti iš atsakovo UAB „Gilius ir Ko“ 9511 Lt už nekokybišką prekę (katilą) ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodė, kad 2012 09 26 per UAB „Virineta“, pirko dujinį šildymo katilą Prestige SOLO 75 už 9700 Lt. Pagal žodinį susitarimą, katilą atsakovas pardavė tikslingai nuosavo namo apšildymui per UAB „Virineta“ pagal 2012 09 24 PVM sąskaitą-faktūrą serija GIV Nr. ( - ), kadangi buvo skolingas UAB „Virineta“. Atsakovas yra šios rūšies katilų firmos-gamintojos „ACV“ atstovas Lietuvoje. Būtent atsakovas katilo montavimo, priežiūros ir techninio aptarnavimo instrukcijoje užpildė garantinį taloną. Garantijos trukmė yra 1 metai ir galioja tada, kai paleidimo bei derinimo darbus atliko atestuota įmonė. 2012 10 04 dujinio katilo „ACV“ (pagal firmos-gamintojos pavadinimą) paleidimo ir derinimo darbus namuose ( - ), pagal paleidimo-derinimo darbų atlikimo sutartį-aktą Nr. ( - ), atliko atestuotas atsakovo atstovas G. Z.. Tą pačią dieną su šiuo atsakovo atstovu pasirašė techninio patikrinimo ir remonto paslaugų garantiniu laikotarpiu sutartį. 2012 11 11, vos po 36 dienų, katilas sugedo. Pradėjo dirbti nestabiliai, reiškėsi pastovi slėgio pulsacija, todėl 2012 11 21 kreipėsi į atsakovą, pranešdamas apie katilo gedimą. Atvykęs atsakovo atstovas nustatė, kad yra trūkęs katilo šilumokaičio degimo kameros dugnas ir per jį teka vanduo. Buvo nustatyta, kad šilumokaičio degimo kameros dugnas iš vandens pusės storai padengtas neaiškios kilmės apnašomis. Atsakovo nuomone, kadangi šilumokaitis buvo užneštas sąnašomis iš šildymo sistemos, todėl garantija šilumokaičiui netaikoma. Į 2012 11 26 pretenziją, kad katilo paleidimo metu atsakovo darbuotojas patikrino sistemoje esančio vandens kokybę ir jokių pretenzijų neturėjo, paleidimo-derinimo darbų atlikimo akte pastabų nenurodė, buvo atsakyta, kad vandens kokybė paleidimo-derinimo darbų atlikimo metu buvo aptikrinta keliais aspektais – vandens minkštumas ir vizualinis skaidrumas, todėl negalima pasakyti, kad sistemoje nėra užsilikusių nešvarumų. Kadangi katilo pardavėjas ir jo paleidimo-derinimo darbus atlikęs asmuo yra tas pats, todėl net ir pasitvirtinus išvadai, kad šildymo sistema nebuvo išplauta kokybiškai, atsakovas privalo atlyginti žalą. CK 6.333 str. 3 d. nustatyta, kad kai pardavėjas garantuoja daiktų kokybę, jis atsako už daiktų trūkumus, jeigu neįrodo, kad šie atsirado po daiktų perdavimo pirkėjui dėl to, kad pirkėjas pažeidė daikto naudojimo ar saugojimo taisykles, arba dėl trečiųjų asmenų kaltės ar nenugalimos jėgos. Atsakovas nėra nurodęs, kad buvo pažeistos katilo eksploatavimo taisyklės.

6Teismo posėdžio metu ieškovas papildomai paaiškino, kad visą įrangą nuosavame name montavo atsakovų dukterinė įmonė. Pirmasis katilas veikė 3 metus ir 7 mėnesius, jokių pretenzijų neturėjo. Pirmasis katilas sugedo 2012 m., nes sistemoje nebuvo filtro ir vanduo buvo labai kalkėtas. Buvo išvalyta sistema, pastatyti nauji filtrai ir nupirktas naujas katilas. Atsakovas sumontavo ir paleido katilą. Po dviejų savaičių pajuto, kad antrasis katilas neteisingai veikia. Po dviejų savaičių parodė klaidą ir pradėjo leisti vandenį. Atvykę atsakovo atstovai prakalė skylę naujame katile, pasakė, kad kalkės ir išvažiavo. Naujas katilas iš viso dirbo 39 dienas, o normaliai - tik dvi savaites. Techniniame apraše nurodyta, kad vanduo turi būti minkštas, todėl pirko filtrus. Praplovimą darė pats. Mano, kad katilas buvo brokuotas, nes pirmasis katilas dirbo 3 metus ir 7 mėnesius be jokių filtrų t.y. apsunkintomis sąlygomis. Prieš paleidžiant antrąjį katilą UAB „Gilius ir Ko“ atstovas atliko cheminę vandens analizę ir vandens tyrimai visiškai tenkino. Garantija buvo duota metams laiko, todėl ir pirko naują katilą, o ne remontavo senąjį. Elektrinė dalis veikė, o metalinė sutrūko.

7Atsakovas UAB „Gilius ir Ko“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad byloje nėra ginčo, kad UAB „Gilius ir ko“ pardavė ieškovui Č. B. katilą. Pardavėjas privalo patvirtinti perduodamų daiktų kokybę, nepaisant to, ar toks patvirtinimas (garantija) numatytas, ar ne pirkimo - pardavimo sutartyje (CK 6.317 str. 1-2 d.). Pardavėjo pareiga - užtikrinti parduodamų daiktų kokybę, o pardavėjui, siekiančiam paneigti savo atsakomybę dėl netinkamos daikto kokybės, tenka pareiga įrodyti jo atsakomybę šalinančias aplinkybes. Katilas ieškovui buvo parduotas naujas, be jokių apnašų. Katilo kokybiškumą patvirtina ir tai, kad paleidus katilą jis veikė be problemų, todėl yra neginčytinai darytina išvada, kad atsakovas pardavė ieškovui kokybišką prekę. Pagal CK 6.327 straipsnio 4 dalį, 6.333 straipsnio 3 dalį pardavėjas, net ir esant įstatyme ar sutartyje nustatytam kokybės garantijos terminui, nebus laikomas atsakingu už daiktų trūkumus, jeigu įrodys, kad šie atsirado po daiktų perdavimo pirkėjui dėl jo netinkamo naudojimosi daiktu. Yra įsitikinę ir katilo tyrimas patvirtina, kad katilas sugedo dėl netinkamos jo eksploatacijos ir tik dėl ieškovo kaltės. Katilo šilumokaityje susikaupė apnašų, dėl kurių negalėjo vykti normalūs šilumos mainai tarp degimo produktų ir katilo šilumokaičiu cirkuliuojančio vandens. To pasėkoje degimo kameros dugnas nuo degiklio liepsnos buvo perkaitintas ir dėl vidinių įtempimų atsirado įtrūkimas, iš sistemos pradėjo bėgti vanduo bei katilas sugedo. 2012 m. spalio 4 d. UAB „Gilius ir Ko“ padalinio „Giliaus servisas“ inžinierius G. Z. atliko ieškovo įsigyto katilo ACV Prestige Solo 75 paleidimo - derinimo darbus (aktas Nr. ( - )). Katilas veikė normaliai, be sutrikimų. Pažymi, jog katilo eksploatacijos instrukcijoje yra aiškiai nurodytos rekomendacijos ir leistinas kietumas šildymo sistemos vandeniui. Katilo eksploatacijos instrukcijoje yra reikalavimas, prieš paleidžiant šildymo sistemą, ją išplauti pagal EN 14868. Ieškovui nepateikus įrodymų pavirtinančių, jog šildymo sistema buvo išplauta pagal EN 14868, negalima laikyti, kad ji buvo išplauta tinkamai. Vertinant tai, jog šilumokaičio degimo kameros dugnas iš vandens pusės yra storai, t.y. daugiau nei tris centimetrus (3 cm) padengtas neaiškios kilmės apnašomis, pagrįstai manytina, jog ieškovas nesilaikė katilo eksploatacijos instrukcijoje nurodytų rekomendacijų, t.y. neišplovė pilnai šildymo sistemos ir nesilaikė leistino vandens kietumo šildymo sistemos vandeniui. Sprendžiant iš šilumokaityje atsiradusių apnašų manytina, jog katilo šilumokaitis buvo užneštas sąnašomis iš šildymo sistemos. Todėl vadovaujantis garantijos ir jos galiojimo sąlygų 3 punktu garantija šiuo atveju nėra taikoma, kadangi šilumokaitis sugedo dėl neteisingo katilo eksploatavimo. Atsakovas ir ieškovas 2012 m. spalio 04 d. sudarė techninio patikrinimo ir remonto paslaugų garantiniu laikotarpiu sutartį Nr. ( - ). Sutarties 2.1 punkte nurodyta, jog „Pagal šią sutartį vykdytojas - atsakovas įsipareigoja suteikti įrangos užsakovo - ieškovo objekte techninio patikrinimo ir remonto paslaugas jos garantijos galiojimo laikotarpiu <...>". Minėtos sutarties 5 punkte aiškiai nurodyta, jog įranga yra ACV Prcstige Solo 75, o ne visa ieškovo šildymo sistema. Tokiu būdu atsakovas įsipareigojo atlikti katilo ACV Prestige Solo 75 techninį patikrinimą ir remontą, o ne visos ieškovo šilumos sistemos prižiūrą ir remontą.

8Atsakovo UAB „Gilius ir Ko“ direktorius teismo posėdžio metu papildomai paaiškino, kad ginčo nėra, kad katilas stovi ieškovo gyvenamajame name. Katilas buvo parduotas per UAB „Virineta“, o ne tiesiogiai ieškovui. Paleidimą ir derinimą atliko UAB „Gilius ir ko“ pagal sutartį. Įmonė sėkmingai veikia 20 metų, tai yra belgiškas produktas ir jie prisiima pilną atsakomybę už įvežamus produktus. Vandeniui yra keliami reikalavimai, kurie nurodomi katilo instrukcijoje. Vanduo buvo patikrintas tik iš geros valios. Pakanka paprasto izoliacinio sluoksnio ir metalas perkaista. Elektrinė dalis nebuvo tiriama, nesiaiškino kodėl elektronika nepranešė, kad katilas kaista. Pagrindinis įrodymas byloje - tyrimo išvada, kad ieškovas netinkamai eksploatavo ir katilas perkaito. Garantija netaikoma užkalkėjus ir kai netinkamai eksploatuojama, t.y. kai jis neapsaugotas nuo poveikio iš pašalės. Kaip buvo išplauta sistema netikrino. Kitokios katilo gedimo priežasties nenustatė – tik dėl šilumokaičio.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Nustatyta, kad 2012.09.24 d. PVM sąskaitos – faktūros Nr. GIV Nr. ( - ) pagrindu pardavėjas atsakovas UAB „Gilius ir Ko“ pardavė, o UAB „Virineta“ pirko katilą Prestige Solo 75. (b.l. 10). Byloje esanti UAB „Virineta“ kasos aparato išklotinė patvirtina, kad dujinis katilas Prestige Solo75 2012.09.26 d. buvo parduotas ieškovui. Ieškovas teismui paaiškino, kad šį katilą nupirko per įmonę UAB „Virineta“, kurioje pats dirba, savo nuosavam namui. Byloje esantis kvitas patvirtina, kad UAB „Virineta“ šį katilą pardavė (b. l. 7). Atsakovas, tiek teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose, tiek teismo posėdžio metu patvirtino, kad iš jų nupirktas katilas buvo sumontuotas ieškovo Č. B. gyvenamajame name. Šią aplinkybę taip pat patvirtina ir byloje esanti „Paleidimo – derinimo darbų atlikimo sutartis aktas Nr. ( - )“, pasirašyta tarp ieškovo Č. B. ir atsakovo UAB „Gilius ir Ko“ (b. l. 15). Taip pat tarp šalių buvo pasirašyta techninio patikrinimo ir remonto paslaugų garantiniam laikotarpiui sutartis Nr. ( - ). ( b. l. 16-17). Byloje pateikta katilo garantija patvirtina, kad firma gamintoja katilams suteikė standartinę 1 metų garantiją. Joje taip pat nurodė, kad standartinė gamyklinė 1 metų garantija galioja tada, kai paleidimo bei derinimo darbus atliko atestuota įmonė, tačiau pirkėjas nesudarė garantinio-techninio aptarnavimo sutarties trejiems metams (b .l. 13).

11Byloje kilo ginčas dėl parduodamo daikto kokybės garantijos ir atsakomybės taikymo už netinkamos kokybės katilą.

12Pagrindinė pardavėjo pareiga pagal vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį yra perduoti pirkėjui sutartį atitinkančią prekę. Vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių atveju, be bendrųjų prekės atitikties nuostatų, nustatytų CK 6.327 straipsnyje, 6.333 straipsnio 1 dalyje, įstatyme įtvirtinti papildomi reikalavimai, kuriuos turi atitikti sutarties dalykas (CK 6.363 straipsnis). Pirkimo–pardavimo sutarties dalyku esanti prekė pripažįstama tinkamos kokybės, jei ji atitinka įprastus tokioms prekėms keliamus reikalavimus ir pagrįstus vartotojo lūkesčius. Vartojimo sutarčių atveju pardavėjas visais atvejais garantuoja daiktų kokybę garantija pagal įstatymą. Taigi garantija dėl daikto kokybės jų perdavimo momentu yra nepriklausomai nuo to, nustatyta ji sutartyje ar ne (CK 6.317 straipsnio 2 dalis, 6.363 straipsnio 1 dalis). CK 6.333 straipsnio 2 dalyje atskleistas daikto kokybės garantijos turinys – tai pardavėjo pareiga garantuoti pirkėjui, kad daiktai atitinka sutarties sąlygas ir kad sutarties sudarymo metu nėra paslėptų daiktų trūkumų, dėl kurių daikto nebūtų galima naudoti tam tikslui, kuriam pirkėjas jį ketino naudoti, arba dėl kurių daikto naudingumas sumažėtų taip, kad pirkėjas, apie tuos trūkumus žinodamas, arba apskritai nebūtų to daikto pirkęs, arba nebūtų už jį tiek mokėjęs. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad dujinio katilo Prestige Solo75 pardavėjui UAB „Gilius ir Ko“ kyla atsakomybė už netinkamos kokybės prekės pardavimą remiantis garantija tiek pagal įstatymą, tiek pagal sutartį.

13CK nustato dviejų rūšių daiktų kokybės garantijas, t.y. garantiją pagal įstatymą, kuri taikoma pardavėjo, ir sutartinę garantiją. Sutartinė garantija yra laikoma kaip papildoma garantija, kurią gali suteikti pardavėjas ar kitas platintojas, gamintojas šalia garantijos pagal įstatymą. Atsakovo UAB „Gilius ir Ko“ suteikta garantija katilui Prestige Solo75 yra sutartinė garantija, bei galėtų būti pripažįstama ir garantija pagal įstatymą, nes iš bylos duomenų matyti, kad garantija buvo suteikta 1 metams laiko ir ją suteikė pardavėjas, bei katilo platintojas. Kadangi sutartinė garantija yra kaip papildoma, greta kurios visada yra taikoma pardavėjo suteikiama garantija pagal įstatymą, tai joje gali būti nustatytos konkrečios sąlygos, kuriomis ši garantija gali būti taikoma. Nagrinėjamu atveju UAB „Gilius ir Ko“ suteikė garantiją tuo atveju, jei paleidimo bei derinimo darbus atliko atestuota įmonė, tačiau pirkėjas nesudarė garantinio-techninio aptarnavimo sutarties trejiems metams (b. l. 13). Atsakovas, pripažindamas save prekės pardavėju, ieškovui faktiškai suteikė taip pat ir įstatyminę garantiją, kuri negali varžyti vartotojų teisių, kurios, įsigijus netinkamos kokybės prekę, yra nustatomos teisės aktuose (Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 16 straipsnio 1 dalis, CK 6.334 straipsnio 4 dalis). Sutartinė garantija yra vienašalis sandoris, teikiamas ne asmeniui, bet konkrečiam daiktui, todėl daikto gamintojo sutartinė garantija seka paskui daiktą, net nesvarbu, kad daiktas parduodamas daugiau kaip vieną kartą. Dėl to nepagrįstas atsakovo UAB „Gilius ir Ko“ atstovų argumentas išsakytas teismo posėdžio metu, dėl netinkamo atsakovo, nes ieškovui įsigijus prekę iš UAB „ Gilius ir Ko“, pastaroji atsakinga už netinkamos kokybės daikto pardavimą ieškovui ir kaip pardavėjas, ir kaip garantijos teikėjas. Atsakovo veiksmai ieškovui informavus juos apie katilo gedimą, taip pat patvirtina aplinkybę, kad atsakovas pripažino save pardavėju ir katilo garantijos teikėju. Iš byloje esančių susirašinėjimų matyti, kad atsakovas bendravo su ieškovu, kaip pardavėjas su pirkėju (b. l. 18-21). Atsakovas nurodė, kad garantija nebus taikoma užkalkėjus šilumokaičiui, bei sugedus katilui dėl neteisingo jo eksploatavimo. Atsakovas garantijos netaikymą dėl netinkamos eksploatacijos, įrodinėjo paaiškinimais, kad buvo netinkamai paruošta šildymo sistema prieš pajungiant šildymo katilą, bei byloje pateikta tyrimo išvada (b. l. 69), kurioje duodama išvada, kad katilo šilumokaičio gedimas, trūkimas, įvyko dėl katilo šilumokaičio perkaitimo jam užsikimšus teršalais iš šildymo sistemos. Šioms aplinkybėms patvirtinti jokių papildomų dokumentų nepateikė, nurodydami kad šią aplinkybę, dėl tinkamo šildymo sistemos praplovimo turi įrodyti ieškovas.

14CK 6.338 str. 2 d. numato, kad tuo atveju, kai yra nustatytas daikto kokybės garantijos terminas, reikalavimai dėl daikto trūkumų gali būti reiškiami, jeigu trūkumai nustatyti per garantijos terminą. Kai pardavėjas garantuoja daiktų kokybę, jis atsako už garantijos termino metu atsiradusius daiktų trūkumus, jeigu neįrodo, kad jie atsirado po daiktų perdavimo pirkėjui dėl to, kad pirkėjas pažeidė daikto naudojimo ar saugojimo taisykles, arba dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl nenugalimos jėgos (CK 6.333 str. 3 d.). Atsakovas nesutiko, kad katilo Prestige Solo 75 trūkumai buvo daikto perdavimo metu. Teismo posėdžio metu aiškino, kad ieškovui netinkamai eksploatuojant ir nesilaikant instrukcijoje nurodytų techninių reikalavimų katilas sugedo dėl paties ieškovo kaltės. Iš bylos medžiagos ir šalių paaiškinimų nustatyta, kad ieškovas, vykdydamas instrukcijoje nurodytus reikalavimus, išplovė šildymo sistemą ir nors šias aplinkybes patvirtinančių įrodymų nepateikė, tačiau atsakovas UAB „Gilius ir Ko“ įsipareigojo suteikti vienerių metų garantiją katilui, kai paleidimo ir derinimo darbus atliks atestuota įmonė, neįrodė, kad ieškovas to nepadarė. Priešingai, bylos nagrinėjimo teisme metu atsakovas patvirtino, kad ieškovas laikėsi reikalavimų, nes šildymo sistemos vanduo buvo reikiamo minkštumo, bei visus darbus, susijusius su įsigyto katilo paleidimu, derinimu atliko patys atsakovai. Teismas daro išvadą, kad atsakovai suteikdami garantiją jų parduotam katilui Prestige Solo75, atlikdami jo paleidimo ir derinimo darbus, bei su ieškovu sudarydami šio katilo techninio patikrinimo ir remonto paslaugų garantiniu laikotarpiu sutartį, būdami specializuota įmone, turėjo suprasti, kad katilo tinkamai eksploatacijai yra reikalinga šildymo sistema, bei žinojo, kad tinkamam katilo eksploatavimui reikalingas atitinkamo minkštumo vanduo. Bylos nagrinėjimo teisme metu ginčo tarp šalių nebuvo, kad katilo paleidimo momentu buvo tikrintas vanduo, kuris atitiko šiam katilui eksploatuoti pagal paskirtį keliamus reikalavimus.

15Teismas padarė išvadą, kad pirkėjui Č. B. buvo parduotas netinkamos kokybės daiktas. Aplinkybių, šalinančių pardavėjo atsakomybę, byloje nėra nustatyta, atsakovas tokių įrodymų nepateikė (CPK 177-178 str.). CK 6.327 str. 3 d. numato, kad pardavėjas atsako už bet kokį neatitikimą, kuris buvo nuosavybės teisės perėjimo pirkėjui momentu, net jeigu tas neatitikimas paaiškėja vėliau. Be to, Vartotojų teisių gynimo įstatyto 14 str. 2 d. įtvirtinta, kad jeigu neįrodoma kitaip, prekės ar paslaugos trūkumai, išaiškėję per 6 mėnesius nuo prekės perdavimo ar paslaugos suteikimo, laikomi buvusiais perdavimo ar suteikimo vartotojui metu, išskyrus atvejus, kai tai yra nesuderinama su prekės, paslaugos ar jos trūkumo pobūdžiu. Trečioji šio straipsnio dalis numato, kad kai prekės pirkimas – pardavimas apima prekės instaliavimą, įrengimą ar montavimą ir prekes instaliavo, įrengė ar sumontavo pardavėjas arba jo pasitelkti asmenys, bet koks dėl neteisingo vartojimo prekių instaliavimo, įrengimo ar montavimo atsiradęs kokybės trūkumas prilyginamas prekių kokybės trūkumui. Nagrinėjamu atveju prekės trūkumas išaiškėjo praėjus vos daugiau kaip 30 dienų po prekės perdavimo ir atsakovo atestuotos įmonės atliktų pajungimo ir derinimo darbų. Teismas, atsižvelgdamas į katilo paskirtį, t.y. šildyti vandenį iki reikalingos temperatūros namo šildymui, bei vadovaujantis protingumo, sąžiningumo principais padarė išvadą, kad prekė turėjo paslėptų trūkumų, kurie išryškėjo tik pradėjus katilą eksploatuoti. Šią išvadą teismas padarė įvertindamas ir tas ieškovo nurodytas aplinkybes, jog analogiškas katilas, esant neišvalytai šildymo sistemai, bei neesant sumontuotiems vandens filtrams dirbo daigiau kaip tris metus. Atsakovas šios aplinkybės neneigė. Ieškovas nurodė, kad pirmojo katilo gedimo kaltę prisiima, nes nebuvo tinkamai paruošta šildymo sistema, nesudėti filtrai. Šiai aplinkybei pagrįsti ieškovas pateikė pirmojo sugedusio katilo pjūvio nuotraukas, kuriose aiškiai matosi užkalkėjęs šilumokaitis (b. l. 42-43 ). Ieškovas nurodė, kad antrojo dujinio katilo pjūvis kaip tik patvirtina, kad katilas sugedo dėl kitų priežasčių, nes iš pateiktos teismui nuotraukos negalima nustatyti, kad katilo šilumokaitis buvo apkalkėjęs taip, kad kaitinant trūko. Teismas, spręsdamas kilusį ginčą tarp šalių vertina ir į pačios prekės – katilo paskirtį, specialiuosius požymius, t.y. nuolatinis sąlytis su vandeniu siekiant jį įkaitinti iki reikiamos temperatūros šildymo sistemos šildymui. Teismas, išklausęs šalių paaiškinimų, bei įvertinęs byloje pateiktus rašytinius įrodymus, daro išvadą, kad ieškovas įrodė, jog dujinis katilas yra netinkamas eksploatuoti, t.y. prekė buvo nekokybiška, katilo gedimo laikotarpiu pirkėjo įsigytai prekei turėjo būti taikoma tiek sutartinė garantija, tiek įstatyminė garantija, nes prekės trūkumai išaiškėjo nei vienai iš garantijų nepasibaigus ir daiktas dėl gedimo nebegalėjo būti naudojamas pagal paskirtį.

16Tenkinus ieškinį, iš atsakovo UAB „Gilius ir Ko“, ieškovo Č. B. naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 285,00 Lt žyminis mokestis (b.l. 5), bei advokato atstovavimo išlaidos 2000,00 Lt (b.l. 73-74). Iš atsakovo UAB „Gilius ir Ko“ priteistina 40,73 Lt pašto išlaidų valstybės naudai (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 93 str.)

17III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą esmė

18Atsakovas UAB „Gilius ir Ko“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 14 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinį atmesti. Nurodo, kad teismo sprendimas yra visiškai neteisėtas, nepagrįstas, priimtas netinkamai aiškinant ir taikant tiek materialinės, tiek procesinės teisės normas, neatskleidžiant bylos esmės.

19Teismas nustatydamas faktines bylos aplinkybes nevertino eilės reikšmingų faktų.

20Ieškinį pareiškė netinkamas asmuo ir tai yra savarankiškas pagrindas ieškinio atmetimui.

21Byloje nustatyta, kad trečiasis asmuo UAB „Virineta“, kurios vienu iš pagrindinių akcininkų ir valdytojų yra ieškovas Č. B., užsiima ir verčiasi santechninių prekių, katilų prekyba. UAB „Gilius ir Ko“ iš UAB „Virineta“ pirkdavo santechnikos prekes, tačiau šiuo atveju ginčo katilą PRESTGE SOLO 75 UAB „Virineta“ perka iš UAB „Gilius ir Ko“, t.y. pirko ne ieškovas Č. B., bet jo vadovaujama įmonė UAB „Virineta“ sumokėdama 9511, 40 Lt. Tokia katilo pirkimo schema galėjo būti tik tikslu nemokėti PVM Mokesčio Č. B., tačiau G. B. teisėtai šio katilo neįsigyja. Byloje nėra jokių dokumentų, patvirtinančių, kad ginčo katilą ieškovas pirko iš UAB „Virineta“. Pateiktoje sąskaitoje faktūroje iš viso nėra nurodyta kas perka prekes iš UAB „Virineta“ ir nei sąskaitoje, nei kvituose nėra jokių duomenų apie ieškovą Č. B.. PVM mokesčio įstatymo 80 straipsniu imperatyviai nustatyta, kad PVM sąskaitoje faktūroje privalo būti nurodyta ( be kitų rekvizitų ir „prekių arba paslaugų pirkėjo (kliento) pavadinimas arba vardas, pavardė (jeigu tai fizinis asmuo) ir adresas; tiekiamų prekių paslaugų pavadinimas, taip pat jų kiekis ir t.t.).

22Apelianto nuomone, jog šioje byloje neginčytinai nustatyta, kad UAB Virinetai“ buvo parduotas kokybiškas, patikrintas gamintojo ir naujas katilas. Byloje nėra jokių duomenų, ir ieškovas neįrodinėja, kad iki daikto perdavimo būtų pastebėti kokie nors dujų katilo trūkumai. Byloje pateikti įrodymai ir nuoseklus jų tyrimas patvirtina, kad katilas sugedo dėl netinkamos šildymo sistemos išvalymo, netinkamos katilo eksploatacijos ir tik dėl ieškovo kaltės.

23Atsakovas 2013 m. lapkričio 23 d. atliko katilo tyrimą ir padarė išvadą, jog katilo šilumokaitis buvo užneštas sąnašomis iš šildymo sistemos, todėl šilumokaičiui garantija netaikoma. Katilo eksploatacijos instrukcijoje aiškiai nurodytos rekomendacijos ir leistinas kietumas šildymo sistemos vandeniui. Minėtoje instrukcijoje yra reikalavimas, prieš paleidžiant šildymo sistemą, ją išplauti pagal EN 14868. Teismas netyrė ir nepasisakė dėl atsakovo UAB „Gilius ir ko“ nurodyto argumento, kad ieškovas Č. B. prieš paleidžiant šildymo sistemą ją netinkamai išplovė arba visiškai to nedarė.

24Dujų katilui garantija netaikoma užkalkėjus šilumokaičiui ar sugedus katilui dėl neteisingo jo eksploatavimo, kas ir įvyko su ieškovo dujiniu katilu.

25Ieškovas Č. B. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti Kauno apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 14 d. sprendimą.

26Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas padarė neginčijamą išvadą, kad sutartinė garantija, kaip yra šiuo atveju, yra vienašalis sandoris, teikiamas ne asmeniui, bet konkrečiam daiktui, todėl daikto gamintojo sutartinė garantija seka paskui daiktą, net nesvarbu, kad daiktas parduodamas daugiau kaip vieną kartą.

27Atsakovas nepateikė nė vieno įrodymo, šalinančio jo atsakomybę. Apelianto teiginys, kad katilas sugedo dėl netinkamo sistemos išvalymo, yra paneigtas paties atsakovo atstovo A. M. 2012 m. lapkričio 27 d. raštu.

28Klaidingas atsakovo teiginys, jog teismas netyrė atsakovo nurodyto argumento, kad šaldymo sistema nebuvo tinkamai išplauta arba iš viso nebuvo plauta. Jis teisme parodė, kad pats, būdamas inžinieriumi, prieš ginčo katilo pajungimą sistemą praplovė, pastatė reikiamus filtrus, tarp jų ir druskos filtrą.

29IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir teisiniai argumentai

30Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

31Byloje kilo ginčas dėl parduodamo daikto kokybės garantijos ir atsakomybės taikymo netinkamos kokybės parduotą daiktą.

32Firma – gamintoja „ACV“ katilam suteikia standartinę 1 metų garantiją. Standartinė gamyklinė 1 metų garantija galioja tada, kai paleidimo bei derinimo darbus atliko atestuota įmonė, tačiau pirkėjas nesudarė – techninio aptarnavimo sutarties trejiems metams. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo sekančio po prekės perdavimo vartotojui dienos. Garantinis remontas vykdomas tik atsiradus gedimams dėl firmos gamintojo kaltės. Garantija nereiškia, kad dėl garantinio laikotarpio metu įvykusių katilo gedimų patirti nuostoliai bus atlyginti. Garantija netaikoma, jei gedimas įvyko dėl nekvalifikuotai atliktų paleidimo – derinimo darbų (b. l. 13).

33Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, jog ieškovui (pirkėjui) buvo parduotas netinkamos kokybės dujinis šildymo katilas, kuris pardavimo metu turėjo paslėptų trūkumų, kurie išryškėjo pradėjus katilą eksploatuoti. Teisėjų kolegija su tokia išvada nesutinka. Teismas nenustatė, kokius paslėptus trūkumus turėjo katilas.

34Pardavėjas atsako už daiktų trūkumus, jeigu pirkėjas įrodo, kad jie atsirado iki daiktų perdavimo arba dėl priežasčių, atsiradusių iki daiktų perdavimo (CK 6.333straipsnio 1 dalis). Iš visos rašytinės bylos medžiagos daroma išvada, jog ieškovas (pirkėjas) neįrodė, jog jo perkamas dujinis šildymo katilas turėjo trūkumų iki jo perdavimo ieškovui. Bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme nustatyta, jog dujinis šildymo katilas sugedo dėl jo netinkamos eksploatacijos.

35Atsakovo UAB „Gilius ir ko“ padalinys „Gilius servisas“ 2012 m. lapkričio 23 d. atliko sugedusio šildymo katilo patikrinimą. Jo metu buvo nustatyta, kad 2012 m. spalio 4 d. UAB „Gilius ir Ko“ padalinio „Giliaus servisas“ inžinierius G. Z. atliko ieškovui priklausančio katilo ACV Prestige Solo 75 paleidimo - derinimo darbus (aktas Nr( - )) Katilas veikė be sutrikimų. 2012 m. lapkričio 12 d. buvo gautas ieškovo pranešimas, kad katilas sugedo. Vietoje buvo nustatyta, kad per šilumokaičio degimo kameros dugno trūkį teka vanduo. Paaiškėjo, kad šilumokaičio degimo kameros dugnas iš vandens pusės yra storai (daugiau 3 cm ) padengtas neaiškios kilmės apnašomis. Šilumos tinklų vamzdynai po montavimo arba kapitalinio remonto prieš eksploatacijos pradžią turi būti išvalomi (išplaunami) (b. l. 19).

36Ieškovas teigia, jog jis yra inžinierius, todėl vamzdynus išplovė pats. Bet nėra žinoma, ar ieškovas vamzdyną išplovė taip, kaip nurodyta Katilo eksploatacijos instrukcijoje, t.y. prieš paleidžiant sistemą, ją reikia išplauti pagal EN 14868.

37Atsakovas sprendė, kad dėl apnašų negalėjo vykti normalūs šilumos mainai tarp degimo produktų ir katilo vandens. Degimo kameros dugnas nuo degiklio liepsnos buvo perkaitintas dėl to, kad ten nebuvo šilumos nuėmimo, dėl ko dėl vidinių įtempimų atsirado trūkimas (b. l. 19).

38Ir Teismo ekspertizės, kuri buvo paskirta Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 22 d. nutarti, metu nustatyta, kad katilas sugedi dėl netinkamos kokybės vandens. Ekspertizės metu atlikti tyrimai parodė, kad šilumokaičio kameros dugno apnašų mėginyje, paimtame iš katilo Prestige Solo 75vyrauja kalcito Ca (Co3) ir geležies junginiai: geležies oksidas Fe3 O4, Fe2 (OH)2 CO3 bei nedidelis kiekis kitos kalcio karbonato atmainos – aragonito Ca Co3. Šias apnašas galima vertinti kaip šilumokaičio užkalkėjimą. Katilo šilumokaičio kameros dugnas trūko dėl perkaitimo, dėl šilumnešio parametrų skirtumo, dėl iš apnašų susidariusio izoliacinio sluoksnio, kuris užblokavo šilumnešio cirkuliaciją.

39Atkreiptinas dėmesys į tai, jog ieškovas parodė, jog pirmasis katilas, kuris buvo pakeistas ginčo katilu, sugedo dėl netinkamos vandens kokybės.

40Iš visų šių išdėstytų aplinkybių darytina išvada, jog dujinis šildymo katilas ieškovui parduotas tinkamos kokybės, be paslėptų defektų.

41Katilą įrengė, sumontavo ir paleido pardavėjas, bet nenustatyta, kad šiuos darbus pardavėjas (atsakovas) atliko netinkamai, kas prilyginama kokybės trūkumui (Vartotojų teisių gynimo įstatymo 14 straipsnio 3 dalis).

42Teismo posėdyje apklaustas liudytoju UAB „Gilius ir Ko“ padalinio „Giliaus servisas“ vadovas A. M.. Jis parodė, kad katilas išsijungė tik tada, kai trūko šilumokaičio kameros dugnas, dėl ko krito vandens slėgis, o dėl kritusio vandens slėgio katilas išsijungė t.y. suveikė katilo daviklis.

43Iš visų išdėstytų aplinkybių darytina išvada, kad atsakovui buvo parduotas tinkamos kokybės katilas, kuris sugedo dėl netinkamos eksploatacijos, t.y. dėl netinkamos kokybės vandens. Nenustatyta, kad katilas defektų turėjo iki jo pardavimo. Tai reiškia, kad ieškovo ieškinys nepagrįstas, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas naikinamas ir priimamas naujas sprendimas, kuriuo ieškinys atmetamas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

44Dėl bylinėjimosi išlaidų

45Atsakovas UAB „Gilius ir Ko“ turėjo 6498, 76 Lt bylinėjimosi išlaidų: 4800 Lt išlaidos advokato pagalbai apmokėti (b. l. 75-78, 129, t.1; b. l. 12, t.2), 300 Lt sumokėti už apeliacinį skundą (b. l. 128, t.1), 1398,76 Lt sumokėti už ekspertizės atlikimą (b. l. 174, 175, t.1). Šios išlaidos atsakovui priteistinos iš ieškovo (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

46Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

47apeliacinį skundą patenkinti. Panaikinti Kauno apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 14 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo Č. B. ieškinį atmesti.

48Priteisti iš ieškovo Č. B. atsakovui UAB „Gilius ir Ko“, įmonės kodas 134506482, 6498, 76 Lt (šešis tūkstančius keturis šimtus devyniasdešimt aštuonis litus ir 76 centus)(1882, 17 EUR) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas Č. B. ieškinyje prašė priteisti iš atsakovo UAB „Gilius ir... 5. Ieškinyje nurodė, kad 2012 09 26 per UAB „Virineta“, pirko dujinį... 6. Teismo posėdžio metu ieškovas papildomai paaiškino, kad visą įrangą... 7. Atsakovas UAB „Gilius ir Ko“ atsiliepime į ieškinį nurodė, kad byloje... 8. Atsakovo UAB „Gilius ir Ko“ direktorius teismo posėdžio metu papildomai... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Nustatyta, kad 2012.09.24 d. PVM sąskaitos – faktūros Nr. GIV Nr. ( - )... 11. Byloje kilo ginčas dėl parduodamo daikto kokybės garantijos ir atsakomybės... 12. Pagrindinė pardavėjo pareiga pagal vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį yra... 13. CK nustato dviejų rūšių daiktų kokybės garantijas, t.y. garantiją pagal... 14. CK 6.338 str. 2 d. numato, kad tuo atveju, kai yra nustatytas daikto kokybės... 15. Teismas padarė išvadą, kad pirkėjui Č. B. buvo parduotas netinkamos... 16. Tenkinus ieškinį, iš atsakovo UAB „Gilius ir Ko“, ieškovo Č. B. naudai... 17. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą esmė... 18. Atsakovas UAB „Gilius ir Ko“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Kauno... 19. Teismas nustatydamas faktines bylos aplinkybes nevertino eilės reikšmingų... 20. Ieškinį pareiškė netinkamas asmuo ir tai yra savarankiškas pagrindas... 21. Byloje nustatyta, kad trečiasis asmuo UAB „Virineta“, kurios vienu iš... 22. Apelianto nuomone, jog šioje byloje neginčytinai nustatyta, kad UAB... 23. Atsakovas 2013 m. lapkričio 23 d. atliko katilo tyrimą ir padarė išvadą,... 24. Dujų katilui garantija netaikoma užkalkėjus šilumokaičiui ar sugedus... 25. Ieškovas Č. B. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą... 26. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas padarė neginčijamą išvadą, kad... 27. Atsakovas nepateikė nė vieno įrodymo, šalinančio jo atsakomybę. Apelianto... 28. Klaidingas atsakovo teiginys, jog teismas netyrė atsakovo nurodyto argumento,... 29. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir... 30. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 31. Byloje kilo ginčas dėl parduodamo daikto kokybės garantijos ir atsakomybės... 32. Firma – gamintoja „ACV“ katilam suteikia standartinę 1 metų garantiją.... 33. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, jog ieškovui (pirkėjui) buvo... 34. Pardavėjas atsako už daiktų trūkumus, jeigu pirkėjas įrodo, kad jie... 35. Atsakovo UAB „Gilius ir ko“ padalinys „Gilius servisas“ 2012 m.... 36. Ieškovas teigia, jog jis yra inžinierius, todėl vamzdynus išplovė pats.... 37. Atsakovas sprendė, kad dėl apnašų negalėjo vykti normalūs šilumos mainai... 38. Ir Teismo ekspertizės, kuri buvo paskirta Kauno apygardos teismo 2014 m.... 39. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog ieškovas parodė, jog pirmasis katilas,... 40. Iš visų šių išdėstytų aplinkybių darytina išvada, jog dujinis šildymo... 41. Katilą įrengė, sumontavo ir paleido pardavėjas, bet nenustatyta, kad šiuos... 42. Teismo posėdyje apklaustas liudytoju UAB „Gilius ir Ko“ padalinio... 43. Iš visų išdėstytų aplinkybių darytina išvada, kad atsakovui buvo... 44. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 45. Atsakovas UAB „Gilius ir Ko“ turėjo 6498, 76 Lt bylinėjimosi išlaidų:... 46. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 2... 47. apeliacinį skundą patenkinti. Panaikinti Kauno apylinkės teismo 2013 m.... 48. Priteisti iš ieškovo Č. B. atsakovui UAB „Gilius ir Ko“, įmonės kodas...