Byla 2-1924-850/2012
Dėl skolos priteisimo

1Tauragės rajono apylinkės teismo teisėjas Egidijus Mockaitis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB“ ieškinį atsakovui Ž. K., dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB“ prašo priteisti iš atsakovo Ž. K. 625,84 Lt skolos, 2330,00 Lt delspinigių, 251,06 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Prašo priimti sprendimą už akių jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti asmeniškai (b.l. 45), jis be pateisinamos priežasties per nustatytą 14 dienų terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl esant ieškovo prašymui, priimamas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Bylos duomenimis nustatyta, kad 2001-05-02 UAB „ir atsakovas Ž. K. sudarė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. A8465682-3,1-787 (toliau – Sutartis), pagal kurią UAB „Tele2“ suteikė atsakovui mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti už minėtas paslaugas (b.l. 16-18). UAB „Tele2“ įvykdė savo įsipareigojimus ir suteikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovas neatsiskaitė pagal išrašytas ir jam pateiktas PVM sąskaitas-faktūras Nr. 2001-04-30 104A465682; 2001-05-31 105A465682; 2001-06-30 106A465682; 2001-07-31 107A465682; 2001-08-31 108A465682; 2001-09-30 109A465682; 2001-10-31 110A465682; 2001-11-30 111A465682; 2001-12-31 112A465682; 2002-01-31 201A465682; 2002-02-28 202A465682; 2002-03-31 203A465682; 2002-04-30 204A465682, dėl ko susidarė 625,84 Lt skola (b.l. 20-38). 2009-03-31 UAB „Tele2“ ir ieškovas UAB „Gelvora“ sudarė Reikalavimo teisių perleidimo sutartį Nr. 09-20-21 (b.l. 7), pagal kurią UAB „Tele2“ atlygintinai perleido ieškovui reikalavimo teisę į skolininką. Ieškovas pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus pagal minėtas sąskaitas – faktūras, tačiau jų neįvykdė (b.l. 38).

6CK 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdo ar netinkamai vykdo sutartyje numatytų sąlygų (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1 punktas), praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Be to, remiantis CK 6.101 straipsnio 1 dalies nuostatomis, kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Kadangi pradiniam kreditoriui UAB „Tele2“ atsakovas nevykdė savo įsipareigojimų sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, todėl jis laikomas pažeidusiu prievolę šalimi. Atsižvelgiant į tai, kad pradinis kreditorius UAB „Tele2“ savo reikalavimą perleido ieškovui UAB“, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 625,84 Lt skolą yra pagrįstas ir tenkintinas.

7CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). CK 6.72 straipsnis nustato, kad susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Pagal pradinio kreditoriaus UAB „Tele2“ ir atsakovo sudarytos vartojimo kredito sutarties 6.5 punktą, atsakovas įsipareigojo mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojamus nuo laiku neapmokėtos sumos. Ieškovas paskaičiavo, kad atsakovas jam už laikotarpį nuo 2002-06-01 iki 2012-08-10 privalo mokėti 2330,00 Lt delspinigių (b.l. 8). Pagal CK 6.73 straipsnio 2 dalį, jeigu netesybos (šiuo atveju delspinigiai) yra aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Lietuvos A. T. 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, kad, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Atsižvelgiant į skolos dydį, į tai, jog atsakovas yra vartotojas fizinis asmuo, neturintis patirties verslo bei derybų srityje, jis sutartį su pradiniu kreditoriumi sudarė prisijungdamas prie jo parengtų standartinių sutarčių sąlygų ir turėjo ribotas galimybes dėl jų derėtis, todėl laikytina, kad ieškovo nurodyti ir paskaičiuoti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir jų dydis mažintinas iki 0,05 procentų dydžio nuo nesumokėtos kredito sumos per dieną. Šis delspinigių dydis atitinka teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus ir nepažeidžia sutarties šalių interesų pusiausvyros. Dėl nurodytų priežasčių ieškinys šioje dalyje tenkintinas iš dalies ir ieškovui iš atsakovo priteistina 1165,00 Lt delspinigių. Nors pagal CK 1.125 str. 5 d. 1 p. dėl delspinigių priteisimo yra taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas, tačiau teismas neturi pagrindo jo taikyti, nes atsakovas šito nereikalauja (CK 1.126 str. 2 d.).

8Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 251,06 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas (b.l. 9). Iš minėtų išlaidų išklotinės matyti, kad jas sudaro darbo priemonės, patalpų nuoma, darbuotojo darbo užmokestis ir kt. Tačiau ieškovas nepateikė įrodymų, kuriais būtų pagrįstos minėtos išlaidos (CPK 178 straipsnis). Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovo vykdomai veiklai, t. y. skolų išieškojimui ir prevencijai (www.gelvora.lt), kaip ir bet kuriai kitai ūkinei – komercinei veiklai, būtini žmogiškieji ir materialiniai ištekliai, todėl išlaidos ieškovo tiesioginei ūkinei – komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodytomis išlaidomis. Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškovo reikalavimas dalyje dėl 251,06 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo yra atmestinas.

9CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Sprendžiama, kad ieškovo reikalavimas iš atsakovo priteisti procesines 5 procentų dydžio metines palūkanas (CK 6.210 straipsnio 1 dalis) nuo priteistos 1790,84 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme – 2012 m. rugsėjo 20 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

10Kadangi ieškinys tenkintinas iš dalies, iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, tai yra 71 Lt žyminio mokesčio (CPK 93 str.2d.).

11Iš atsakovo bei ieškovo bylinėjimosi išlaidos valstybei nepriteistinos, nes jų suma kiekvienai šaliai yra mažesnė už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 96 str.6d.).

12Teismas, vadovaudamasis CPK 285, 286 straipsniais,

Nutarė

13Ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovo Ž. K., a.k. ( - ) gyv. T. r. sav., ieškovo UAB, naudai 625,84 Lt (šeši šimtai dvidešimt penki litai ir 84 ct) skolos, 1165,00 (vienas tūkstantis šešiasdešimt penki litai ir 00 ct) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos 1790,84 Lt nuo bylos iškėlimo teisme – 2012 m. rugsėjo 20 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 71 Lt (septyniasdešimt vienas litas) bylinėjimosi išlaidų.

15Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

16Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę T. T. rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui T. T. rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai