Byla A2.-428-1007/2018

1Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmų teisėja Daiva Domeikienė, nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui ir institucijos, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą, atstovui,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinio nusižengimo bylą, kurioje administracinėn atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 73 straipsnio 1 dalį traukiamas Ž. B., asmens kodas ( - ), gimęs ( - ), gyv. ( - ), neteistas, administracine tvarka nebaustas, dirbantis.

3Teismas

Nustatė

4Ž. B. 2018 m. liepos 8 d. 21.53 val. ( - ), panaudojo tėvo valdžią priešingai vaikų teisėtiems interesams, nes kartu su sutuoktine R. B. savo nepilnamečių vaikų A. B., gimusios ( - ), L. B., gimusio ( - ), ir G. B., gimusios ( - ), akivaizdoje gėrė alkoholinius gėrimus ir buvo neblaivus, kai alkotesteriu jam nustatytas 3,10 promilių girtumas, taip nesirūpino savo nepilnamečiais vaikais, demonstravo amoralų elgesį, sukūrė žalingą socialinę aplinką bei trukdė nepilnamečiams vaikams visapusiškai ir harmoningai vystytis, tuo pažeidė Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 6 punkto, 13 straipsnio 1 dalies, 24 straipsnio, 25 straipsnio 1 dalies, 26 straipsnio 1 dalies, 31 straipsnio 2 dalies ir 3 dalies 1 punkto nuostatas bei vaikų teisę į tinkamą bendravimą su tėvu ir tuo pačiu neatliko savo kaip tėvo pareigos, numatytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.155 straipsnyje, t. y. padarė administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 73 straipsnio 1 dalyje.

5Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo ir institucijos, kurios pareigūnas atliko administracinio nusižengimo tyrimą, atstovas posėdyje nedalyvavo, apie posėdžio datą, laiką ir vietą jiems pranešta tinkamai. Gauti prašymai nagrinėti bylą administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui ir institucijos atstovui nedalyvaujant. Kadangi į teismo posėdį neatvyko nė vienas administracinio nusižengimo teisenoje dalyvaujantis asmuo, administracinio nusižengimo byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka, kaip numatyta ANK 630 straipsnio 2 dalyje.

6ANK 73 straipsnio 1 dalyje numatyta administracinė atsakomybė už tėvų valdžios nepanaudojimą arba panaudojimą priešingai vaiko interesams.

7Nors administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo teismo posėdyje nedalyvavo, jo kaltę dėl to, kad tėvų valdžią panaudojo priešingai vaikų interesams patvirtina byloje esanti rašytinė medžiaga: Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Akmenės policijos komisariato vyresniosios tyrėjos Juditos Noreikienės 2018 m. liepos 19 d. surašytas administracinio nusižengimo protokolas Nr. ( - ), kuriame užfiksuotas pažeidimo padarymo faktas ir administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens paaiškinimas, kuriame Ž. B. nurodė, kad su sutuoktine namuose vartojo alų, o vaikai tuo metu buvo žaidimo aikštelėje, bet kartais užeidavo į namus, kad pasielgė blogai ir dėl to labai gailisi; Ž. B. patikrinimo alkotesteriu „Dräger Alcotest 6810“, prietaisas Nr. ( - ), patikrinimo Nr. ( - ) kvitas, kuriame 2018 m. liepos 8 d. 21.58 val. užfiksuotas 3,10 promilių girtumas; nutarimai pripažinti nepilnamečius A. B., L. B. ir G. B. nukentėjusiaisiais.

8Administracinės nuobaudos paskirtis yra ne tik nubausti nusižengimą padariusį asmenį, bet ir atgrasyti asmenis nuo administracinių nusižengimų ar nusikalstamų veikų darymo ir paveikti administracinius nusižengimus padariusius asmenis, kad jie laikytųsi įstatymų ir vėl nedarytų administracinių nusižengimų (ANK 22 straipsnis). Administracinė nuobauda ar administracinio poveikio priemonė skiriama pagal ANK specialiosios dalies straipsnį. Skiriant administracinę nuobaudą, atsižvelgtina į padaryto nusižengimo pobūdį, pažeidėjo kaltės formą ir rūšį, asmenybę bei į ANK 35 ir 36 straipsniuose nustatytas atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes.

9Ž. B. atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, jog prisipažįsta padaręs administracinį nusižengimą ir nuoširdžiai gailisi (ANK 35 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

10Įvertinus visus byloje esančius įrodymus, atsižvelgus į administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens Ž. B. asmenybę – galiojančių administracinių nuobaudų neturi, padaryto pažeidimo pobūdį, atsakomybę lengvinančią aplinkybę ir atsakomybę sunkinančių aplinkybių nebuvimą, vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, jam skirtina vienintelė ANK 73 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatyta nuobauda – įspėjimas.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 572 straipsnio 1 dalimi, 614 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 628 straipsnio 1 dalimi, 630 straipsnio 2 dalimi, 635 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 636 straipsniu, 637 straipsnio 1 ir 3 dalimis, teismas

Nutarė

12Pripažinti Ž. B., asmens kodas ( - ), kaltu padarius administracinį nusižengimą, numatytą ANK 73 straipsnio 1 dalyje, ir paskirti administracinę nuobaudą – įspėjimą.

13Šis nutarimas per dvidešimt dienų nuo jo kopijos išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, per nutarimą priėmusio Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmus.

Proceso dalyviai