Byla 2S-751-173/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Leono Jachimavičiaus, kolegijos teisėjų Algimanto Kukalio ir Arvydo Žibo, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Kauno apskrities mokesčių inspekcijos, atskirąjį skundą dėl Jonavos rajono apylinkės teismo 2011 m. sausio 4 d. nutarties civilinėje byloje pagal antstolės Ramunės Mikliušienės pareiškimą suinteresuotiems asmenims Lietuvos Respublikos, atstovaujamai Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijai ir UAB „Jonavos paslaugos“ dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese,

Nustatė

2antstolė R.Mikliušienė pateikė teismui pareiškimą pakeisti skolininkę vykdomojoje byloje Nr. 0064/07/01657 G.J., mirusią 2008 m. balandžio 11 d., į jos palikimą CK 5.62 straipsnio pagrindu perėmusią valstybę, atstovaujamą Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (CPK 596 str.).

3Jonavos rajono apylinkės teismas 2011 m. sausio 4 d. nutartimi prašymą patenkino. Vykdomojoje byloje Nr. 0064/07/01657 pakeitė velionę skolininkę G.J. paveldėtoja Lietuvos Respublika, atstovaujama Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos. Teismas nustatė, jog 2010 m. liepos 9 d. palikimo perėmimo valstybei liudijimu, G.J. (skolininkės) turtą paveldėjimo teise perėmė valstybė (CK 5.62 str.), todėl vykdymo procese velionę pakeitė jos palikimą perėmusiu asmeniu (CPK 596 str.).

4Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublika, atstovaujama Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos, prašo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės. Skunde nurodoma, jog pagal CK 5.63 straipsnio 1 dalį kreditorius, pareikšdamas reikalavimus arba pareikšdamas teisme ieškinį, informuoja apie savo reikalavimus per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos. Reikalavimų pareiškimas ar ieškinio pareiškimas, atliekami CK 5.63 straipsnio 1 dalies tvarka, yra informavimo veiksmas. Jo teisinė reikšmė svarbi CK 5.63 straipsnio 4 dalies taikymui. Jeigu reikalavimai arba ieškinys pavėluotai pareikšti per tris mėnesius nuo palikime atsiradimo dienos, tai šis terminas dėl svarbių priežasčių teismo gali būti atnaujinamas, jeigu CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nurodytų veiksmų buvo imtasi ne vėliau kaip per trejus metus nuo palikime atsiradimo dienos. Tai reiškia, jog kreditorius praėjus trims mėnesiams, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo palikimo atsiradimo dienos turi atlikti nors vieną iš šių veiksmų: 1) pareikšti reikalavimą įpėdiniams, testamento vykdytojui ar palikimo administratoriui; 2) pareikšti teisme ieškinį. Valstybė, kurią atstovauja Kauno AVMI kreditorines pretenzijas priima tik CK 5.63 straipsnio normų pagrindu. Apelianto nuomone, antstolis negali turėti išskirtinių teisinių sąlygų vykdomajame procese prieš kitus palikėjo kreditorius neišieškotoms sumoms išieškoti, todėl antstolė R.Mikliušienė sužinojusi apie G.J. mirtį, turėjo stabdyti vykdomąją bylą ir pasiūlyti UAB „Jonavos paslaugos“ kreiptis į Kauno AVMI su kreditorinių reikalavimų pareiškimu arba su ieškinio pareiškimu, nes tokie veiksmai atliekami CK 5.63 straipsnio 1 dalies tvarka, kaip minėta, yra informavimo veiksmas. Pats antstolis turėjo pateikti kreditorinius reikalavimus už turėtas išlaidas vykdant vykdomąją bylą. Tol kol nepareikšti kreditoriniai reikalavimai ar ieškinio pareiškimas CK 5.63 straipsnio pagrindu Kauno AVMI pakeitimas skolininku vykdomojoje byloje yra nepagrįstas, nes nesant materialinių teisių ir pareigų perėmimo, negali būti ir procesinio teisių ir pareigų perėmimo.

5Atskirasis skundas tenkintinas.

6Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. l d.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

7Asmens mirtis, juridinio asmens likvidavimas ar reorganizavimas, reikalavimo perleidimas, kitos įstatymo nustatytos aplinkybės, dėl kurių civiliniame procese nebegali dalyvauti viena iš šalių, gali lemti procesinio teisių perėmimo instituto taikymo būtinybę. Procesinis teisių perėmimas galimas bet kurioje proceso stadijoje (CPK 48 str. 1 d.). Tai reiškia, kad jis gali įvykti tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teisme, kasaciniame procese, atnaujinant procesą ar vykdymo procese. Procesinį teisių perėmimą vykdymo procese reglamentuoja CPK 596 straipsnis. Jame nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas, kuriame buvo išnagrinėta byla, antstolio ar suinteresuotų asmenų prašymu nutartimi vykdymo procese pakeičia išieškotoją ar skolininką, jeigu fizinis asmuo miršta, jeigu reorganizuojamas ar likviduojamas juridinis asmuo, taip pat reikalavimo perleidimo ar skolos perkėlimo atveju, kitais įstatymų numatytais atvejais.

8Paveldėjimo teisinių santykių materialusis teisinis reguliavimas nustato specialią tvarką kreditoriaus reikalavimui pareikšti, kad palikėjo įsipareigojimas (skola) pereitų įpėdiniams. CK 5.63 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta, kad palikėjo kreditoriai turi teisę per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos pareikšti reikalavimus priėmusiems palikimą įpėdiniams, testamento vykdytojui arba palikimo administratoriui arba pareikšti teisme ieškinį dėl paveldimo turto. Kolegijos sutinka su apelianto nuomone, antstolis negali turėti išskirtinių teisinių sąlygų vykdomajame procese prieš kitus palikėjo kreditorius neišieškotoms sumoms išieškoti. Antstolė R.Mikliušienė, sužinojusi apie skolininkės G.J. mirtį, turėjo stabdyti vykdomąją bylą ir pasiūlyti išieškotojui UAB „Jonavos paslaugos“ pareikšti reikalavimus jos palikimą priėmusiam asmeniui. Dėl to kreditorius, siekiantis, kad palikėjo prievolę (skolą) perimtų skolininko įpėdinis (tame tarpe ir valstybė), turi pats pareikšti apie tai CK 5.63 straipsnyje nustatyta tvarka.

9Pažymėtina, jog šios normos reikalavimų nesilaikymas lemia, kad palikėjo turtinė prievolė įpėdiniams nepereina paveldėjimo būdu, nes atitinkama palikėjo skola nepatenka į palikimo masę. Dėl to, sprendžiant dėl skolininko pakeitimo pagal CPK 596 straipsnį, turi būti nustatoma, ar yra procesinių teisių ir pareigų perkėlimo pagrindas, t.y. ar kreditoriaus reikalavimas atitinka CK 5.63 straipsnio sąlygas. Nors iš vykdomosios bylos Nr. 0064/07/01657 medžiagos matyti, jog sužinojusi apie skolininkės G.J. mirtį, antstolė R.Mikliušienė kreipėsi į palikimo atsiradimo vietos notarą informacijos apie palikimą priėmusius asmenis (v.b.l. 25), tačiau šis užklausimas, kolegijos nuomone, neatitinka kreditorių reikalavimų pareiškimo ir tenkinimo tvarkai, numatytai CK 5.63 straipsnyje, nustatytų reikalavimų. Kadangi byloje nėra duomenų, jog išieškotojas UAB „Jonavos paslaygos“ nustatytais terminais CK 5.63 straipsnio 1 dalyje paveldėtojui pareiškė reikalavimą (pateikė ieškinį dėl paveldimo turto) ir jo reikalavimų patenkinimo klausimas neišspręstas, pareiškimas dėl procesinio teisių perėmimo, įskaitant ir vykdymo procese, negalėjo būti tenkinamas, todėl revizuojama nutartis panaikintina.

10Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

11atskirąjį skundą patenkinti.

12Jonavos rajono apylinkės teismo 2011 m. sausio 4 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės. Atmesti antstolės Ramunės Mikliušienės prašymą dėl šalies pakeitimo vykdomoje byloje Nr. 0064/07/01657.

Proceso dalyviai