Byla 2-1336-729/2009
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėja J.Grigonienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublkos civilinio proceso kodekso 142 str. 4d., rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Nordea Bank Finland Plc (AB), atstovaujamą ieškinį atsakovui A. N. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3ieškovas ieškiniu prašo iš atsakovo priteisti 579,37 Lt skolą, 24 procentus dydžio metines palūkanas nuo 512,02 Lt negrąžinto kredito nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2007-10-20 su atsakovu sudarė sutartį dėl MasterCard kredito kortelės su nustatytu kredito limitu išdavimo. Atsakovas pasinaudojo suteiktu kreditu, tačiau jo negrąžino ir yra skolingas 512,02 Lt panaudoto ir negrąžinto kredito ir 67,35 Lt palūkanų, iš viso 579,37 Lt.

4Atsakovui procesiniai dokumenti įteikti viešo paskelbimo būdu, tačiau jis per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė (Lietuvos Respublikos CPK 130 str.).

5Ieškovas ieškinyje pateikė prašymą, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių, todėl yra pagrindas priimti sprendimą už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 2 d.).

6Ieškinys tenkinamas visiškai.

7Sutinkamai su Lietuvos Respublikos ( - ) . 4d., nuostatomis, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, tai yra įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Byloje pateiktų įrodymų formalus vertinimas sudaro pagrindą išvadai padaryti, kad reikalavimas yra pagrįstas (Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 2d.).

9Pateiktais byloje rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2007-10-30 ieškovas su atsakovu sudarė sutartį dėl MasterCard kredito kortelės su nustatytu limitu išdavimo Nr.PBS-18825, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui kredito limitą (b.l. 6). Atsakovas panaudotą kreditą įsipareigojo grąžinti sutartyje nustatytomis sąlygomis, terminais bei tvarka (b.l. 7-14). Bendrųjų kortelių išleidimo ir naudojimo sąlygų privatiems asmenims (2007/04/27), kurios yra sudėtinė tarp šalių sudarytos sutarties dalis, 2.11.2. punkte nustatyta, kad kortelės turėtojas, tai yra atsakovas, privalo užtikrinti pakankamą lėšų buvimą Banko sąskaitoje Operacijos su Debeto kortele(-ėmis) ir/arba pakankamą lėšų kiekį Banko sąskaitoje Atsiskaitymo datą, kad būtų padengtas panaudotas Kredito limitas ar neviršytas Vartojimo kredito kortelės limitas ir kad Bankas galėtų nurašyti lėšų sumą, lygią atliktų Operacijų sumai ir Operacijų mokesčius, taip pat Banko rinkliavas ir įmokas, nurodytas Įkainiuose. Šių sąlygų 4.4. punkte nustatyta, kad tuo atveju, jeigu lėšų Banko sąskaitoje nepakanka ar atsiranda neleistinas Banko sąskaitos kreditas, yra skaičiuojamos įsipareigojimų nevykdymų palūkanos, kurių dydis nurodytas Įkainiuose, įsipareigojimų nevykdymo palūkanos yra skaičiuojamos už kiekvieną uždelstą dieną nuo nustatytos mokėjimo dienos iki pakankamo lėšų kiekio sukaupimo sąskaitoje ar neleistino Banko sąskaitos kredito padengimo dienos įskaitytinai, Įkainiuose nustatytas tokių palūkanų dydis 24 procentai (b.l. 15). Atsaovas savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė. Dėl susidariusių įsiskolinimų ieškovas kreipėsi į atsakovą, tačiau jis per nustatytą terminą neatsiskaitė, todėl sutartis su atsakovu buvo nutraukta 2009-02-10 vienašališkai Bendrųjų kortelių išleidimo ir naudojimo sąlygų privatiems asmenims 8.7.1 punktu (b.l. 18). Atsakovas ir po sutarties nutraukimo neįvykdė reikalavimų grąžinti kreditą ir palūkanas, todėl ieškovas dėl pažeistų teisių kreipėsi į teismą. Iš ieškovo teismui pateiktos 2009-05-11 pažymos nustatyta, kad atsakovas ieškovui yra skolingas 512,02 Lt panaudoto ir negrąžinto kredito ir 67,35 Lt palūkanų, iš viso 579,37 Lt (b.l. 16).

10Ištyrus byloje pateiktus rašytinius įrodymus darytina išvada, kad tarp šalių susidarė paskolos teisiniai santykiai (Lietuvos Respubikos CK 6.870str., 6.873str., 6.881 str.). Ieškovas tinkamai vykdė savo pareigą - suteikė atsakovui sutartyje nurodyto dydžio vartojimo kreditą, tačiau atsakovas savo sutartinius įsipareigojimus pažeidė, negrąžindamas gautos paskolos sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama, todėl atsakovas laikomas pažeidusiu prievolę, nes neįvykdė sutarties (praleido iš sutarties kilusios prievolės įvykdymo terminą) ir tai yra esminis sutarties pažeidimas (Lietuvos Respublikos CK 6.37 str., 6.38 str., 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.70-6.73 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.258 str.). Atsižvelgiant į tai ieškovo reikalavimas, kaip pagrįstas, tenkintinas, iš atsakovo priteistina 579,37 Lt skola.

11Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti įstatyme ar sutartyje numatyto dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (Lietuvos Respubikos CK 6.210 str. 1 d.). Todėl ieškovui iš atsakovo priteistinos 24 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos 512,02 Lt negrąžinto kredito sumos nuo bylos iškėlimo teisme, tai yra nuo 2009-05-27 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 str., Bendrųjų kortelių išleidimo ir naudojimo sąlygų privatiems asmenims, kurios yra sudėtinė tarp šalių sudarytos sutarties dalies 4.4 punktas ).

12Iš atsakovo ieškovui priteitina 216,21 Lt bylinėjimosi išlaidų (66,00 Lt žyminis mokestis ir 150,21 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu viešo paskelbimo būdu) (Lietuvos Respublikos CPK 80 str. 1d. 1p., 82 str. 88 str. 1d. 3p., 93 str. 1d.).

13Iš atsakovo priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (Lietuvos Respublikos CPK 92 str.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 1 d., 2 d., 286 str., teismas

Nutarė

15ieškinį patenkinti visiškai.

16Priteisti iš atsakovo A. N. , a.k( - ) gyv. ( - ), 579,37 Lt (penkių šimtų septyniasdešimt devynių litų ir 37ct) skolą, 24 procentus metinių palūkanų nuo 512,02 Lt panaudoto ir negrąžinto kredito nuo bylos iškėlimo teisme, tai yra nuo 2009-05-27 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 216,21 Lt (du šimtus šešiolika litų ir 21ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovui Nordea Bank Finland Plc (AB), atstovaujamai Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus, įmonės kodas 112025592, Didžioji g. 18/2, Vilnius, atsiskaitomosios sąskaitos Nr.( - ) , Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, banko kodas 21400.

17Iš atsakovo A. N. priteisti 3,30 Lt (tris litus 30ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

18Atsakovas. A.N. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas Nordea Bank Finland Plc (AB) per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai