Byla 2YT-3635-233/2018
Dėl asmens pripažinimo neveiksniu tam tikrose srityse , pagal pareiškėjos S. D. pareiškimą, suinteresuoti asmenys: E. D., Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyrius, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrius, VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė

1Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmų teisėja Irena Stulgienė, dalyvaujant posėdžių sekretorei Larisai Vizbarienei, pareiškėjai S. D., suinteresuoto asmens, kurį prašoma pripažinti neveiksniu, atstovei adv. Rasai Čibirienei, suinteresuoto asmens-Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus atstovei Z. Č.,

2uždarame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl asmens pripažinimo neveiksniu tam tikrose srityse , pagal pareiškėjos S. D. pareiškimą, suinteresuoti asmenys: E. D., Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyrius, Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrius, VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėja, pateikė teismui pareiškimą, prašydamas pripažinti jos sūnų E. D. ( E. D.) , asmens kodas ( - ), kuris nuo 2003-02-03 gydomas Rokiškio psichiatrijos ligoninėje, neveiksniu: turtinių santykių srityse: asmeninių pajamų ir išlaidų , susijusių su smulkiais buitiniais sandoriais , srityje; asmeninių pajamų ir išlaidų , susijusių su lizingo, daiktų pirkimo-pardavimo išsimokėtinai, paskolų, vartojimo kredito sutarčių sudarymo srityje; kilnojamojo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo srityje: paveldėjimo teisinių santykių srityje ; dalyvavimo ūkinėje komercinėje veikloje srityje. Taip pat prašo pripažinti neveiksniu asmeninių neturtinių santykių srityse: sveikatos priežiūros srityje ; savitvarkos įgūdžių srityje; šeimos santykių srityje.

5Teismo posėdyje pareiškėja paaiškino, kad jos sūnus būdamas 25 metų amžiaus buvo nuteistas ir laisvės atėmimo vietoje susirgo psichine liga ir Rokiškio psichiatrijos ligoninėje gydomas nuo 2003 metų. Sūnaus sveikata jos nuomone, nuo gydymo ligoninėje pradžios yra kiek pagerėjusi, tačiau ji aiškiai mato, kad sūnus yra sergantis. Pradžioje pradėjus jo gydymą ligoninėje, sūnus jos net nepažino, šiuo metu pažįsta, tačiau ne visada bendrauja, kartais aiškiai

62 parodo, kad bendrauti nenori, klausiamas nieko neatsako. Pinigus sūnus pažįsta, tačiau kaip juo galėtų panaudoti , nesupranta, todėl savarankiškai apsipirkti to ko jam reikėtų pagal turimus pinigus pats negalėtų. Sūnus naudotis kompiuteriu nemoka, pats savarankiškai negalėtų sudaryti jokių sutarčių, ūkine komercine veikla jokio susidomėjimo nėra. Nurodė, kad ji bendrauja su sūnų gydančiais gydytojais, jie patarė kreiptis į teismą, kad ateityje sūnų galėtų apgyvendinti globos namuose, nes dabar sūnus jokių dokumentų dėl to, nepasirašo. Paaiškino, kad iki veikos padarymo sūnus gyveno su ja, tačiau jos ne visada klausė. Dabar sūnus jai sako, kad yra sveikas, kad jokio gydymo jam nereikia, nors ji pati mato, kad jam reikia gydymo, todėl ji juo negalėtų rūpintis, nes iš pokalbių su sūnumi supranta, kad jis gydytis nesutiktų. Jos nuomone sūnus gali tik pats savarankiškai apsirengti, tačiau nėra įsitikinusi, kad jam ir šioje srityje nereikalinga pagalba. Nurodė, kad sūnus jokio kilnojamo ar nekilnojamo turto neturi. Prašo pareiškimą tenkinti, nurodė kad sutinka, jog sūnaus globėju, kol jis bus ligoninėje , būtų paskirta Rokiškio psichiatrijos ligoninė.

7Suinteresuoto asmens E. D. atstovė adv. Rasa Čibirienė nurodė, kad su pateiktu pareiškimu sutinka, taip pat sutinka, kad priimant sprendimą, atsižvelgiant į pateiktą Vilniaus m. socialinės paramos skyriaus išvadą, jos atstovaujamajam būtų nustatyta institucinė globa. Pateikti byloje duomenys, ekspertų išvada rodo, kad nors E. D. yra gydomas ilgą laiką, pagerėjimo veiksnumo nustatymo prasme, nėra, jis ne visuomet yra bendraujantis, ką patvirtino ir pareiškėja, be to, socialiniam darbuotojui rengiant išvadą dėl jo gebėjimų konkrečiose srityse nustatymo, jis kategoriškai bendrauti atsisakė. Nurodė, kad neturi teisinio pagrindo prieštarauti ar nesutikti su ekspertizės išvada, kad jos atstovaujamasis dėl savo psichinės būklės yra neveiksnus visose turtinių ir asmeninių santykių srityse. Sprendžiant dėl nustatytinų konkrečių sričių, kuriose E. D. neveiksnus, mano, kad jos atstovaujamam iš pareiškėjos nurodytų sričių būtų neaktuali tik dalyvavimo ūkinėje komercinėje veikloje sritis, todėl nėra pagrindo šioje srityje jį pripažinti neveiksniu.

8Suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyrius , 2018-11-19 pateikė teismui 2018-11-15 išvadą Nr.A104-3235/18(2.11.2.9-SR2) , kuriame nurodyta E. D. nuo 2003-02-03 priverstinai gydomas VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninėje ir dėl sunkios sveikatos būklės nebuvo paleistas. Jo motina S. D. nesutinka tapti sūnaus globėja, kadangi yra senyvo amžiaus, daugiau artimųjų, kurie pageidautų tapti globėjais, nėra. Kadangi E. D. gydymo VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninėje gydymo baigtis nėra aiški, todėl šiuo metu tik minėta ligoninė galėtų vykdyti E. D. globėjo pareigas, dėl ko prašo , vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 3.241 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso , toliau-CPK, 505 straipsnio 2 dalimi, nustatyti E. D. institucinę globą( b. l. 65).

9Suinteresuoto asmens Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus atstovė Z. Č. nurodė, kad su pateiktu pareiškimu sutinka. Nurodė, kad pritaria pateiktai Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos skyriaus išvadai dėl institucinės globos nustatymo. Paaiškino, kad E. D. išvykus iš ligoninės, jis gautų neįgalumo išmoką, tačiau skiriamomis lėšomis jis pats savarankiškai negalėtų naudotis net ir kasdienių poreikių tenkinimui, jam reikalinga pagalba.

10Suinteresuotas asmuo VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė pateiktame atsiliepime (b.l.67) nurodė, kad sutinka jog E. D. būtų nustatyta institucinė globa ir ligoninė būtų paskirta jo globėja.

11Pateiktas pareiškimas tenkintinas iš dalies .

123

13Įstatymų leidėjas nustatytu neveiksnumo konkrečiose srityse institutu siekia apsaugoti paties neveiksnaus tam tikroje srityje ar ribotai veiksnaus asmens teises, t.y. jam užtikrinama pagalba per globos institutą savo civilines teisės ir pareigas įgyvendinti per atstovą. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015-12-10 įsakymu Nr. A1-742 patvirtinto Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdieninius sprendimus nustatymo tvarkos aprašo 10 punkte nėra numatytas baigtinis sąrašas turtinių ir asmeninių neturtinių santykių sričių, kuriose asmuo gali būti pripažintas neveiksniu. Tačiau siekiant apsaugoti ir užtikrinti neįgalaus asmens visapusišką bei lygiateisį naudojimąsi visomis žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis, taip pat skatinti pagarbą šių asmenų prigimtiniam orumui, spręstina tik dėl E. D. pripažinimo neveiksniu konkrečiose srityse ( Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos 1 straipsnio 1 dalis, Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, toliau-CK, 2.10 straipsnio 1 dalis), t.y. srityse, kuriose neužtikrinant jo atstovavimą, jam negalint suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti, būtų pažeistos jo teisės ir teisėti interesai konkrečiose srityse. Dėl to sritys, kuriose jis pripažintinas neveiksniu, nustatytinos parinkant jam aktualiausias , įvertinus jo sveikatos būklę, gebėjimus konkrečiose jam aktualiose srityse bei parinktinos mažiausiai jo veiksnumą ribojančios priemonės (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso, toliau-CPK, 467 straipsnio 5 dalis).

14Pareiškėjos prašymu, teismo 2018-05-31 nutartimi paskyrus ambulatorinę teismo psichiatrijos ekspertizę E. D. psichinei būklei nustatyti, buvo gautas ekspertizės aktas, 2018 m. rugsėjo 25-spalio 31 d. Nr. ( - ), kurio išvadoje nurodyta, kad E. D. serga psichikos sutrikimais ( - ). Dėl savo sveikatos būklės jis negali dalyvauti teismo posėdyje ir duoti paaiškinimų, negali suprasti savo veiksmų reikšmės ir negali jų valdyti visose turtinių ir visose asmeninių neturtinių santykių srityse. Išvadoje aprašant jo psichikos būklę nurodyta, kad laike, vietoje, savyje orientuotas, tačiau stebimas ryškus asmenybės defektas valios, mąstymo, emocijų fone organinino tipo. Yra pilna socialinė dezadaptacija.

15Iš pateiktų byloje Panevėžio apylinkės teismo 2018-01-18, 2018-07-11 nutarčių (b.l. 12-13,68-69) matyti, kad 2002-11-11 Kaišiadorių rajono apylinkės teismo nutartimi E. D., padariusiam baudžiamojo įstatymo uždraustą veiką, numatytą 1961 m. BK 203 straipsnio 2 dalyje nepakaltinamumo būklėje buvo taikyta priverčiamoji medicinos priemonė –stacionarinis stebėjimas ir gydymas sustiprinto stebėjimo sąlygomis, kur gydymo eigoje priverčiamosios medicinos priemonės rūšis buvo keičiama teismo nutartimi priklausomai nu jo sveikatos būklės. Šiuo metu minėtoje ligoninėje jis priverstinai gydomas bendro stebėjimo sąlygomis.

16Iš duomenų, nurodytų E. D. neįgaliojo pažymėjime (b.l.7) matyti, kad nuo 2012-012-17 iki 2040-10-16 jam nustatytas 35 % darbingumo lygis.

17Įvertinus teisminio nagrinėjimo metu surinktus aukščiau nurodytus rašytinius įrodymus bei duotus dalyvaujančių byloje asmenų paaiškinimus laikytina, įrodytu, kad E. D. (E. D.) dėl jam diagnozuoto psichikos sutrikimo , negali suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti , todėl pripažintinas neveiksniu (Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 2.10 straipsnis). Nustatant konkrečias sritis, kuriose jis pripažintinas neveiksniu, įvertinus surinktus įrodymus laikytina, kad jis negalėtų pasirūpinti savarankiškai gyvenama patalpa ar jo priežiūra, mokėti mokesčių, pasirūpinti asmens higiena , kreiptis savalaikiai dėl sveikatos priežiūros paslaugų, negebėtų teikiamomis paslaugomis naudotis , negalėtų įvertinti reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų poreikio. Dėl išdėstyto, E. D. (E. D.) pripažintinas neveiksniu asmeninių neturtinių santykių srityse: savitvarkos įgūdžių ir sveikatos priežiūros srityse.

184

19Pagal registrų duomenis E. D. (E. D.) registruotino turto neturi (b.l.20-21).

20Įvertinus visumą teisminio nagrinėjimo metu surinktų įrodymų laikytina, kad E. D. (E. D.)dėl savo psichinės sveikatos būklės, savarankiškai negalėtų priimti sprendimų asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymo, susijusio su smulkiais buitiniais sandoriais (mokesčių mokėjimas, maisto produktų ir kitų prekių, vaistų įsigijimas ir kt.), srityje, taip pat asmeninių pajamų ir išlaidų , susijusių su lizingo, daiktų pirkimo-pardavimo išsimokėtinai, paskolų, vartojimo kredito sutarčių sudarymo srityje. Dėl išdėstyto, minėtose srityse, o taip paveldėjimo teisinių santykių srityje, su kuria gali būti susijęs ateityje nuosavybės teisių į turtą atsiradimas, laikytina esant tikslingu jį pripažinti neveiksniu, taip užtikrinant jo teisėtų interesų, civilinių teisių ir pareigų įgyvendinimą per įstatyminį atstovą. Byloje nesurinkta duomenų, kad jo civilinių teisių ir pareigų įgyvendinimui, būtų aktualios ir svarbios kitos sritys, kuriose jis turėtų būti atstovaujamas, nurodytos pareiškėjos pareiškime, dėl to apsiribotina aukščiau nurodytomis sritimis, kuriose jis pripažintinas neveiksniu.

21Kadangi E. D. (E. D.) ir šiuo metu yra taikoma priverčiamoji medicinos priemonė-stacionarinis stebėjimas ir gydymas bendro stebėjimo sąlygomis VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninėje, jam nustatytina institucinė globa, globėju paskiriant VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninę( Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 3.241 straipsnio 2 dalis, CPK 468 straipsnio 4 dalis, 505 straipsnio 2 dalis).

22Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Panevėžio skyriaus 2018-03-19 sprendimu E. D., o Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos teisės skyriaus 2017-11-06 sprendimu S. D. , suteikta 100 procentų apmokama antrinė teisinė pagalba. Antrinės teisinės pagalbos išlaidos padengtinos iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai, o teismo turėtos bylinėjimosi išlaidos, susiję su procesinių dokumentų įteikimu-13,30 Eur, padengtinos iš teismui skirtų valstybės biudžeto lėšų ( CPK , 443 straipsnio 6 dalis , 468 straipsnio 3 dalis).

23Vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 269 , 464 1 , 468 straipsniais, teismas

Nutarė

24Pareiškėjos S. D. pareiškimą tenkinti iš dalies.

25E. D. (E. D. ), asmens kodas ( - ) , pripažinti neveiksniu:

261.

27turtinių santykių srityse:

28- asmeninių pajamų ir išlaidų , susijusių su smulkiais buitiniais sandoriais ( maisto produktų ir kitų prekių įgijimas ir pan.) srityje;

29-asmeninių pajamų ir išlaidų , susijusių su lizingo, daiktų pirkimo-pardavimo išsimokėtinai, paskolų, vartojimo kredito sutarčių sudarymu ir pan., srityje;

30-paveldėjimo teisinių santykių srityje (palikimo priėmimas, testamento sudarymas ir pan.);

312.neturtinių santykių srityse:

32- sveikatos priežiūros srityje ( kreipimasis dėl sveikatos priežiūros paslaugų, gebėjimas naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų poreikio įvertinimas ir pan.);

33- savitvarkos įgūdžių srityje (asmens higienos užtikrinimas, gyvenamos patalpos priežiūra, mokesčių mokėjimas ir pan.).

34Likusioje dalyje pateikto pareiškimo netenkinti.

355

36Nustatyti E. D. (E. D.), asmens kodas ( - ), institucinę globą ir jo globėju paskirti VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninę (kodas 173222266, buveinė Vytauto g.47, Rokiškis).

37Įsiteisėjusio teismo sprendimo duomenis, ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jo įsiteisėjimo dienos, pateikti Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro tvarkymo įstaigai Neveiksnių ir robotai veiksnių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.

38Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmus.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmų teisėja Irena... 2. uždarame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl asmens... 3. Teismas... 4. Pareiškėja, pateikė teismui pareiškimą, prašydamas pripažinti jos sūnų... 5. Teismo posėdyje pareiškėja paaiškino, kad jos sūnus būdamas 25 metų... 6. 2 parodo, kad bendrauti nenori, klausiamas nieko neatsako. Pinigus sūnus... 7. Suinteresuoto asmens E. D. atstovė adv. Rasa Čibirienė nurodė, kad su... 8. Suinteresuotas asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių... 9. Suinteresuoto asmens Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės... 10. Suinteresuotas asmuo VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė pateiktame... 11. Pateiktas pareiškimas tenkintinas iš dalies .... 12. 3... 13. Įstatymų leidėjas nustatytu neveiksnumo konkrečiose srityse institutu... 14. Pareiškėjos prašymu, teismo 2018-05-31 nutartimi paskyrus ambulatorinę... 15. Iš pateiktų byloje Panevėžio apylinkės teismo 2018-01-18, 2018-07-11... 16. Iš duomenų, nurodytų E. D. neįgaliojo pažymėjime (b.l.7) matyti, kad nuo... 17. Įvertinus teisminio nagrinėjimo metu surinktus aukščiau nurodytus... 18. 4... 19. Pagal registrų duomenis E. D. (E. D.) registruotino turto neturi (b.l.20-21).... 20. Įvertinus visumą teisminio nagrinėjimo metu surinktų įrodymų laikytina,... 21. Kadangi E. D. (E. D.) ir šiuo metu yra taikoma priverčiamoji medicinos... 22. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Panevėžio skyriaus... 23. Vadovaudamasis išdėstytu ir CPK 269 , 464 1 , 468 straipsniais, teismas... 24. Pareiškėjos S. D. pareiškimą tenkinti iš dalies.... 25. E. D. (E. D. ), asmens kodas ( - ) , pripažinti neveiksniu:... 26. 1.... 27. turtinių santykių srityse:... 28. - asmeninių pajamų ir išlaidų , susijusių su smulkiais buitiniais... 29. -asmeninių pajamų ir išlaidų , susijusių su lizingo, daiktų... 30. -paveldėjimo teisinių santykių srityje (palikimo priėmimas, testamento... 31. 2.neturtinių santykių srityse:... 32. - sveikatos priežiūros srityje ( kreipimasis dėl sveikatos priežiūros... 33. - savitvarkos įgūdžių srityje (asmens higienos užtikrinimas, gyvenamos... 34. Likusioje dalyje pateikto pareiškimo netenkinti.... 35. 5... 36. Nustatyti E. D. (E. D.), asmens kodas ( - ), institucinę globą ir jo globėju... 37. Įsiteisėjusio teismo sprendimo duomenis, ne vėliau kaip kitą darbo dieną... 38. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...