Byla 2-372-213/2013
Dėl permokėtų išmokų priteisimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Vita Lučkauskaitė, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Elektrėnų savivaldybės administracijos ieškinį atsakovui T. K. dėl permokėtų išmokų priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 3453,64,00 Lt permokėtų globos (rūpybos) išmokų.

3Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2007-05-16 atsakovas pateikė nustatytos formos prašymą gauti globos (rūpybos) išmoką ir pažymą apie mokymąsi VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro dieniniame skyriuje. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 8 straipsniu Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 2007-09-04 sprendimu Nr. 2869 atsakovui buvo skirta globos (rūpybos) išmoka (sumažinta - besimokančiam asmeniui, pasibaigus vaiko globai) mokant nuo 2007-05-05 iki 2007-06-01 po 352,01 Lt, 2007-09-04 ir 2007-10-04 potvarkiais Nr.2870 ir Nr. 3627 šios išmokos mokėjimas buvo pratęstas iki 2007-10-01 mokant po 387,00 Lt, 2007-11-07 potvarkiu Nr. 4117 šios išmokos mokėjimas buvo pratęstas iki 2008-06-01 mokant po 387,00 Lt, o nuo 2008-06-01 iki 2008-06-30 mokant 374,10 Lt, nes buvo pateikta pažyma apie tai, kad mokytis baigs 2008-06-30. Vėliau 2008-06-30 pažyma apie mokymąsi Nr. 9V-540 ieškovas buvo informuota, kad atsakovui nuo 2008-02-07 iki 2009-02-07 suteiktos akademinės atostogos. Atsižvelgiant į tai, atsakovui buvo skirta globos (rūpybos) išmoka (4 B SI dydžio - besimokančiam asmeniui, pasibaigus vaiko globai) nuo 2008-01-01 iki 2009-02-07, mokant nuo 2008-01-01 iki 2009-02-01 po 362,00 Lt (4BSI išmokos dydis 520,00 Lt, tačiau atsakovas gaudavo 158,00 Lt dydžio našlaičių pensiją, todėl pagal Išmokų vaikams įstatymo 8 straipsnio 4 dalį buvo mokamos išmokos dydis buvo lygus skirtumui tarp išmokos gavėjui nustatyto vaiko globos (rūpybos) išmokos dydžio ir gaunamos našlaičių pensijos, t. y. 362 Lt), o nuo 2009-02-01 iki 2009-02-07 sumokant 77,57 Lt (Išmokų vaikams įstatymo 12 straipsnio 8 dalis numato, kad jei šio įstatymo nustatyta periodinė išmoka skiriama už ne visą mėnesį, jos dydis apskaičiuojamas proporcingai to mėnesio kalendorinių dienų, už kurias išmoka skiriama, skaičiui). Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. Al-183 buvo patvirtinta prašymo išmokai gauti forma, kurią privalo užpildyti asmenys, besikreipiantys dėl globos (rūpybos) išmokos. Prašyme yra aiškiai nurodyti besikreipiančio asmens įsipareigojimai ne vėliau kaip per vieną mėnesį pranešti apie pasikeitimus, turinčius įtakos išmokai mokėti. Atsakovas pateikdamas prašymą taip pat patvirtino, kad žino ir sutinka, kad išmokos mokėjimo tikslais apie jį ir jo šeimos narius bus renkama iš kitų institucijų informacija, reikalinga išmokai skirti, ir kad duomenys apie skirtą socialinę paramą gali būti teikiami kitoms institucijoms, ir kad nuslėpęs ar pateikęs neteisingus duomenis, reikalingus išmokai gauti, bei permokos atveju turės grąžinti savivaldybei neteisėtai gautos socialinės paramos dydžio lėšas arba jos bus išieškotos įstatymų nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 8 straipsnio 7 dalies 1 punktas numato, kad globos (rūpybos) išmoka neskiriama, jei vaikas (asmuo) yra sulaikytas, suimtas, atlieka bausmę, paskelbta jo paieška ar teismo pripažintas nežinia kur esančiu. Kaip nurodyta Pravieniškių pataisos namų-atviros kolonijos 2011-10-28 pažymėjime apie paleidimą Nr. 55(1)-36/, atsakovas nuo 2008-04-30 iki 2011-10-28 atliko bausmę šioje įstaigoje, todėl atsakovas nuo 2008-04-30 iki 2011-10-28 prarado teisę gauti globos (rūpybos) išmoką, tačiau minėtos išmokos mokėjimas nebuvo sustabdytas, nes atsakovas neįvykdė pareigos apie tai informuoti ieškovą, ir jis neteisėtai gavo išmoką už 2008 m. gegužės mėn.—2009 m. kovo mėn., t.y. 3347,64 Lt (12,07 Lt (už 1 k. d. už 04 mėn.)+9 mėn.*362,00 Lt+77,57 Lt (už 7 k. d.) - 3347,64 Lt).

4Atsakovas 2011-11-23 prašymu Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui pranešė apie sutikimą, kad dėl jo kaltės permokėta išmoka jam būtų išskaičiuota iš globos išmokos, kol jis vėl mokysis VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centre (mokymosi pradžia 2011-11-16), o nepavykus išskaičiuoti, išmoką grąžins pats. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 14 straipsnio 3 dalis numato, kad dėl išmokos gavėjo kaltės permokėta išmokos suma iš gavėjo išieškoma savivaldybės administracijos sprendimu. Iš gavėjui priklausančios išmokos išskaitoma ne daugiau kaip po 20 procentų mokėtinos išmokos sumos per mėnesį tol, kol bus visiškai padengta išieškoma suma. Atsižvelgiant į tai, ieškovo 2011-11-25 sprendimu Nr. 8254 atsakovui buvo nuo 2011-11-01 iki 2011-12-01 nuspręsta mokėti 520 Lt išmoką, tačiau kadangi mokytis pradėjo tik nuo 2011-11-16, jam priklausė išmoka tik už 15 kalendorinių dienų, t. y. 260,00 Lt, tačiau buvo išmokėta išmoka už visą mėnesį (permoka 260,00 Lt). 2011-12-16 potvarkiu Nr. 8727 buvo nuspręsta atsakovui skirti nuo 2011-12-01 iki 2012-01-01 250,00 Lt išmoką iš jų kas mėnesį išskaitant 20 procentų mokėtinos išmokos sumos per mėnesį. 2011-12-16 potvarkiu Nr. 9106 išmokos mokėjimas buvo sustabdytas pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 8 straipsnio 7 dalies 1 punktą, nes atsakovas buvo sulaikytas, o atsakovui Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2012-01-13 nutartimi paskirta kardomoji priemonė - suėmimas 2 mėnesiams. Atsakovas iš viso gavo 3607,64 Lt jam nepriklausančių išmokų, iš jų buvo išskaityta 154,00 Lt, atsakovas liko skolingas ieškovui 3453,64 Lt.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Teismas, nustatęs, jog pagal pateiktus įrodymus yra pagrindas ieškinį tenkinti, priima preliminarų sprendimą (CPK 428 str.).

7Iš byloje esančių rašytinių įrodymų – 2007-05-16 prašymo išmokai gauti, 2007-09-04 ir 2007-10-02 VĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro pažymų apie mokymąsi, Elektrėnų savivaldybės administracijos sveikatos ir socialinės paramos skyriaus 2007-09-04 sprendimo Nr.2869, Elektrėnų savivaldybės administracijos sveikatos ir socialinės paramos skyriaus 2007-09-04 potvarkio Nr.2870, 2007-10-04 potvarkio Nr.3627, 2007-11-07 potvarkio Nr.4117, Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 2008-02-05 potvarkio Nr.841 - matyti, kad atsakovas pateikė prašymą globos (rūpybos) išmokai gauti ir pažymą apie mokymąsi VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centre, dieniniame skyriuje apdailininko profesijos, todėl atsakovui buvo skirta globos (rūpybos) išmoka. Iš 2008-06-30 VĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro pažymos apie mokymąsi matyti, kad atsakovui nuo 2008-02-07 iki 2009-02-07 suteiktos akademinės atostogos. Iš Pravieniškių pataisos namų-atviros kolonijos 2011-10-28 pažymėjimo apie paleidimą Nr. 55(1)-36/ matyti, kad atsakovas nuo 2008-04-30 iki 2011-10-28 atliko bausmę Pravieniškių pataisos namų-atviroje kolonijoje. Tačiau atsakovui laikotarpiu nuo 2008-04-30 iki 2009-03-01 buvo pervesta 3347,64 Lt išmokų. Iš 2011-11-23 atsakovo prašymo Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui matyti, kad atsakovas sutiko, kad dėl jo kaltės permokėta išmoka jam būtų išskaičiuota iš globos išmokos. Iš 2011-11-16 VĮ Elektrėnų profesinio mokymo centro pažymos apie priėmimą mokytis, matyti, kad atsakovas nuo 2011-11-16 priimtas mokytis VšĮ Elektrėnų profesinio mokymo centrą, dieninį skyrių apdailininko profesijos, mokytis baigs 2012-06-30. Iš Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 2011-11-25 sprendimo Nr. 8254 matyti, kad atsakovui nuo 2011-11-01 iki 2011-12-01 nuspręsta mokėti 520 Lt išmoką, tačiau kadangi mokytis pradėjo tik nuo 2011-11-16, jam priklausė išmoka tik už 15 kalendorinių dienų, t. y. 260,00 Lt. 2011-12-16 Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus potvarkiu Nr. 8727 buvo nuspręsta atsakovui skirti nuo 2011-12-01 iki 2012-01-01 250,00 Lt išmoką iš jų kas mėnesį išskaitant 20 procentų mokėtinos išmokos sumos per mėnesį. Iš 2012-02-22 Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato pažymos Nr.10-13-S-6248 matyti, kad atsakovui 2012-01-13 Vilniaus m. 2 apylinkės teismo nutartimi paskirta kardomoji priemonė – suėmimas 2 mėnesiams. 2011-12-16 Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus potvarkiu Nr. 9106 išmokos mokėjimas atsakovui buvo sustabdytas.

8Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 8 straipsnio 7 dalies 1 punkte numatyta, kad globos (rūpybos) išmoka neskiriama, jei vaikas (asmuo) yra sulaikytas, suimtas, atlieka bausmę, paskelbta jo paieška ar teismo pripažintas nežinia kur esančiu. Savivaldybių administracijos turi teisę neskirti išmokos, sustabdyti arba nutraukti jos mokėjimą, jeigu išmokos gavėjas nevykdo Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 19 str. nustatytų pareigų (Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 18 str. 3 p.). Pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 14 str. 3 d. dėl išmokos gavėjo kaltės permokėta išmokos suma iš gavėjo išieškoma savivaldybės administracijos sprendimu. Jei išmokos mokėjimas gavėjui nutraukiamas, o visa permokėta išmokos suma neišieškota, likęs įsiskolinimas išieškomas teismo tvarka.

9Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais (CK 6.38 str.).

10Atsakovas neįvykdė prievolės grąžinti permokėtas išmokas, todėl ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovo ieškovui priteisiant 3453,64 Lt permokėtų išmokų.

11Teismas, nustatęs, jog pagal pateiktus įrodymus yra pagrindas ieškinį tenkinti, priima preliminarų sprendimą (CPK 428 str. 1 d.).

12Patenkinus ieškinį, iš atsakovo valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių ieškovas yra atleistas, t.y. 104,00 Lt žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 4 p., 425 str. 3 d., 83 str. 1 d. 10 p., 96 str. 1 d.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo 8 str. 7 d., 14 str. 3 d., 18 str. 3 p., 19 str., CK 1.138, 6.1, 6.4, 6.38, 6.59, 6.63 str. str., CPK 5, 79, 88, 96, 177-178 str. str., 262 str. 1 d., 424-429 str. str., teismas

Nutarė

14ieškinį patenkinti visiškai.

15Priteisti iš T. K. 3453,64 Lt permokėtų išmokų Elektrėnų savivaldybės administracijai.

16Priteisti iš T. K. 104,00 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

17Atsakovas privalo per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo dienos įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

18Atsakovui per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo dienos nepateikus teismui prieštaravimų, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas.

19Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai