Byla 2S-352-565/2019
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis Gintas Badikonis, išieškotojai S. V., R. Z., P. R., A. B

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal apeliantų (pareiškėjų) V. Š. ir P. Š., atstovaujamo glovėjo H. K., atskiruosius skundus dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 5 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos V. Š. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis Gintas Badikonis, išieškotojai S. V., R. Z., P. R., A. B.,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4Pareiškėja V. Š. pateikė keturis skundus dėl antstolio veiksmų, kuriais prašo nutraukti kaip neteisėtas antstolio Ginto Badikonio vykdomas vykdomąsias bylas Nr. 0040/18/02001, Nr. 0040/18/02003, Nr. 0040/18/02002, Nr. 0040/18/02005.

52.

6Skunduose nurodė, jog išieškotojams S. V., P. R., R. Z., A. B. piniginės sumos iš pareiškėjos buvo priteistos panaudojus apgaulę, vykdant nusikalstamas veikas, todėl vykdomieji raštai negali būti vykdomi.

73.

8Antstolis Gintas Badikonis 2018 m. spalio 30 d. patvarkymu Nr. 0040/18/02001-JJ atsisakė tenkinti pareiškėjos skundus bei perdavė juos nagrinėti teismui.

94.

10Nurodė, kad antstolis Gintas Badikonis vykdo: 1) Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018 m. spalio 9 d. išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. e2-515-892/2017 dėl 20 200,75 Eur skolos (skolos liktus 6 577,79 Eur), 5 procentų metinių palūkanų išieškojimo, pagal kurį skolininkė V. Š., o išieškotojas S. V.; 2) Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018 m. spalio 9 d. išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. e2-515-892/2017 dėl 20 200,75 Eur skolos (skolos liktus 6 577,79 Eur), 5 procentų metinių palūkanų išieškojimo, pagal kurį skolininkė V. Š., o išieškotojas R. Z.; 3) Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018 m. spalio 9 d. išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. e2-515-892/2017 dėl 20 200,75 Eur skolos (skolos liktus 6 577,79 Eur), 5 procentų metinių palūkanų išieškojimo, pagal kurį skolininkė V. Š., o išieškotojas P. R.; 4) Vilniaus regiono apylinkės teismo 2018 m. spalio 5 d. išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. e2-515-892/2017 dėl 21 445,60 Eur skolos (skolos likutis 6 983,14 Eur) ir 5 procentų metinių palūkanų išieškojimo, pagal kurį skolininkė V. Š., o išieškotojas A. B.. Antstolis Gintas Badikonis 2018 m. spalio 9 d. patvarkymais priėmė vykdomuosius dokumentus vykdyti ir išsiuntė skolininkei raginimus įvykdyti sprendimus geruoju. Pareiškėja nepateikė jokių įrodymų, kad vykdomieji dokumentai negali būti vykdomi, teisinio pagrindo sustabdyti išieškojimą nėra.

115.

12Pareiškėja V. Š. teismui pateikė prašymą suinteresuotu asmeniu byloje įtraukti pareiškėjos sutuoktinį P. Š. (asmens kodas ( - )) kurio globėju paskirtas H. K. (asmens kodas ( - )) Nurodė, jog pagal bendrą taisyklę asmeninės turtinės prievolės išieškomos iš asmeninio sutuoktinių turto, o sutuoktinių bendrosios turtinės prievolės – iš bendro sutuoktinių turto (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.109 straipsnis). Antstolis pats negali nustatyti sutuoktinių prievolės pobūdžio.

13II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

146.

15Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. gruodžio 5 d. nutartimi atmetė pareiškėjos V. Š. skundą dėl antstolio veiksmų; atmetė pareiškėjos V. Š. prašymą dėl P. Š. įtraukimo dalyvauti byloje suinteresuotu asmeniu. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad:

166.1.

17pareiškėja nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad vykdomųjų dokumentų priėmimo vykdyti metu vykdymo veiksmai buvo negalimi (CPK 586 straipsnis, 651 straipsnis). Antstoliui nesuteikta teisė tikrinti vykdomo teismo sprendimo ar vykdomojo dokumento išdavimo teisėtumo klausimų. Vykdomojo rašto išdavimo teisėtumo klausimas negali būti skundo dėl antstolio veiksmų dalyku;

186.2.

19pareiškėja nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog vykdomųjų dokumentų dėl skolų išieškojimo vykdymas įstatymo nustatyta tvarka būtų sustabdytas ar atidėtas. Antstolio vykdomi teismo sprendimai yra įsiteisėję, nepanaikinti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, todėl vykdytini. Pareiškėjos nurodyta aplinkybė, jog išieškotojams iš pareiškėjos priteistos sumos jiems panaudojus apgaulę, sudaro pagrindą pareiškėjai skųsti teismo sprendimus, tačiau nesudaro pagrindo antstoliui atsisakyti priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą ar nutraukti vykdomąją bylą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK 629 straipsnis);

206.3.

21vykdomojoje byloje skolininkė yra tik V. Š.. Vykdomuosiuose dokumentuose V. Š. sutuoktinis P. Š., kurio globėjas yra H. K., nenurodytas kaip skolininkas. V. Š. skundu ginčijami antstolio veiksmai nesusiję su išieškojimu iš bendro sutuoktinių turto ar asmeninio P. Š. turto. Teismo procesinis sprendimas dėl šioje byloje nagrinėjamo skundo neturi ir negali turėti įtakos pareiškėjos sutuoktinio teisėms ir pareigoms, todėl nėra CPK 443 straipsnio 3 dalyje nurodyto pagrindo įtraukti P. Š. dalyvauti byloje suinteresuotu asmeniu.

22III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai

237.

24Pareiškėja V. Š. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 5 d. nutartį kaip nepagrįstą ir neteisėtą, kadangi, atsisakydamas šioje byloje suinteresuotu asmeniu įtraukti V. Š. sutuoktinį P. Š., teismas tiesiogiai pažeidė neveiksnaus asmens P. Š. teises bei teisėtus interesus išieškojimo procese. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

257.1.

26pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino teisės normas, reglamentuojančias išieškojimo iš sutuoktinių turto tvarką. Be to, teismas netinkamai aiškino CPK 443 straipsnio 3 dalį, nurodydamas, jog išieškojimas vykdomas tik iš V. Š. ir P. Š. į skolininkus neįtrauktas. V. Š. gyvena santuokoje su sutuoktiniu P. Š. ir sutuoktinis privalo dalyvauti šioje išieškojimo byloje suinteresuotu asmeniu;

277.2.

28vieno arba abiejų sutuoktinių sudarytų sandorių ar kitais pagrindais atsiradusios turtinės prievolės, vadovaujantis CK nuostatomis dėl sutuoktinių atsakomybės pagal turtines prievoles, skirstomos į asmenines ir bendrąsias sutuoktinių turtines prievoles. Bendrosios sutuoktinių turtinės prievolės gali būti solidariosios ir dalinės (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2010 m. gegužės 20 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-186/2010; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-254/2010; kt.);

297.3.

30priklausomai nuo to, kokia turtinė prievolė atsiranda – asmeninė ar bendroji, kreditorius įgyja vieną arba du skolininkus, net ir tada, kai sandorį su kreditoriumi yra sudaręs tik vienas iš sutuoktinių. Pagal bendrą taisyklę asmeninės turtinės prievolės išieškomos iš asmeninio sutuoktinių turto, o sutuoktinių bendrosios turtinės prievolės – iš bendro sutuoktinių turto (CK 3.109 straipsnis). Antstolis neturi teisės nustatinėti koks turtas yra vieno iš sutuoktinių asmeninė nuosavybė, o koks bendroji jungtinė nuosavybė.

318.

32P. Š., atstovaujamas globėjo H. K., atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 5 d. nutartį panaikinti kaip nepagrįstą ir neteisėtą; suinteresuotu asmeniu šioje byloje įtraukti P. Š.. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

338.1.

34Antstolis Gintas Badikonis pradėjo vykdomąsias bylas Nr. 0040/18/02001, Nr. 0040/18/02003, Nr. 0040/18/02002, Nr. 0040/18/02005 į procesą neįtraukdamas ir apie vykdomą išieškojimą neinformuodamas P. Š.. Nors vykdomuosiuose raštuose skolininke įvardinta tik V. Š., tačiau dėl tariamų paskolų vykę teismų procesai vyko P. Š. esant neveiksniam ir neatstovaujamam. V. Š. su P. Š. ėmė tik vieną paskolą kartu, tačiau dėl nesąžiningų suinteresuotų asmenų A. B., P. R., R. Z. bei S. V. veiksmų, teismai priteisė net kelias tariamas paskolas;

358.2.

36šis procesas, kaip ir ankstesni, vyksta pažeidžiant esmines neveiksnaus asmens P. Š. teises ir teisėtus interesus, kadangi išieškojimas vykdomas nenustačius sutuoktinių turto dalių ar prievolių pobūdžio. Antstolis pats negali nustatyti sutuoktinių prievolės pobūdžio;

378.3.

38antstolis vykdo išieškojimą iš santuokos metu įgyto turto, taigi, kad nebūtų pažeistos neveiksnaus V. Š. sutuoktinio teisės bei teisėti interesai, P. Š. ne tik turi teisę dalyvauti išieškojimo procese suinteresuotu asmeniu, bet ir turi teisę teikti paaiškinimus, prašymus ar skundus. Pirmosios instancijos teismas, neįtraukdamas suinteresuotu asmeniu P. Š. pažeidė CPK 443 straipsnio 3 dalį.

399.

40Suinteresuotas asmuo A. B. pateikė atsiliepimus į atskiruosius skundus, kuriais prašo atskiruosius skundus atmesti kaip neteisėtus ir nepagrįstus. Atsiliepimuose nurodė šiuos esminius argumentus:

419.1.

42antstoliui nesuteikta teisė tikrinti vykdomo teismo sprendimo ar vykdomojo dokumento išdavimo teisėtumo klausimus, vykdomojo rašto išdavimo teisėtumo klausimas taip pat negali būti ir skundo dėl antstolio veiksmų dalyku. Skunde dėl antstolio veiksmų nurodytos aplinkybės nepatvirtina skundžiamų antstolio veiksmų neteisėtumo;

439.2.

44atskiruosiuose skunduose cituojami Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimai, pateikti bylose dėl santuokos nutraukimo, santuokoje įgyto turto padalijimo, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo vaikams priteisimo, tai yra išaiškinimai pateikti kitokių bylos aplinkybių, nei yra šioje byloje, kontekste. Kitoje byloje pateiktas teismo taikytinos teisės aiškinimas gali būti taikomas tik tada, kai konkrečios bylos esminės faktinės bylos aplinkybės, lemiančios vienos ar kitos normos taikymą, yra tapačios ar iš esmės panašios (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. birželio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-291-701/2017).

4510.

46Antstolis Gintas Badikonis atsiliepimu prašo V. Š. atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 5 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, kad visi antstolio vykdomi vykdomieji dokumentai yra išduoti V. Š. vardu. Skolos išieškojimas vykdomas tik iš V. Š. asmeninio turto. Skolininkės sutuoktinis P. Š. nėra suinteresuotas asmuo šiose bylose.

4711.

48Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į atskiruosius skundus nepateikė.

49IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

50Atskirieji skundai atmestini

5112.

52Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos pirmos instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų, nustatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, teismas nenustatė (CPK 338 straipsnis).

5313.

54Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas pareiškėjos skundas dėl antstolio veiksmų, teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimas.

5514.

56CPK 312 straipsnyje imperatyviai nurodyta, jog apeliaciniame skunde negalima kelti reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme. Taip pat įstatymas draudžia apeliacinį (atskirąjį) skundą grįsti aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme (CPK 306 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

5715.

58Skundu dėl antstolio veiksmų pareiškėja V. Š. prašė nutraukti kaip neteisėtas antstolio Ginto Badikonio vykdomas vykdomąsias bylas Nr. 0040/18/02001, Nr. 0040/18/02003, Nr. 0040/18/02002, Nr. 0040/18/02005, nurodydama, jog išieškotojams šiose vykdomosiose bylose piniginės sumos iš pareiškėjos priteistos panaudojus apgaulę, todėl vykdomieji raštai negali būti vykdomi, skunde nekeldama sutuoktinio neįtraukimo į vykdomą išieškojimą klausimo. Atskirajame skunde pareiškėja iš esmės kvestionuoja pirmosios instancijos teismo nutartį toje dalyje, kurioje teismas atsisakė į bylą suinteresuotu asmeniu įtraukti jos sutuoktinį – neveiksniu pripažintą P. Š., vykdomųjų dokumentų teisėtumo nekvestionuodama. P. Š. atskirajame skunde taip pat keliamas tik jo neįtraukimo į nagrinėjamą bylą teisėtumo klausimas.

5916.

60Bylų pagal skundus dėl antstolių veiksmų nagrinėjimo procesinius ypatumus nustato CPK 443 straipsnis. Tiek civilinio proceso teisės doktrinoje, tiek ir teismų praktikoje pripažįstama, kad ypatingosios teisenos bylos yra nedispozityvios bylos, t. y. šiose bylose teismas turi būti aktyvus (CPK 179 straipsnio 2 dalis), nes pagal CPK 443 straipsnio 8 dalį nagrinėjantis bylą teismas turi imtis visų būtinų priemonių, kad būtų visapusiškai išaiškintos visos bylos aplinkybės. Bylos duomenys patvirtina, jog pareiškėja pirmosios instancijos teismui buvo pateikusi prašymą dėl jos sutuoktinio įtraukimo į bylą, kurį pirmosios instancijos teismas nagrinėjo ir atmetė. Todėl apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog atskirieji skundai gali būti nagrinėjami pagal atskirųjų skundų argumentus.

6117.

62Antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus. Antstolio pareiga siekti kuo greitesnio ir realaus sprendimo įvykdymo turi būti atliekama, atsižvelgiant į tai, kad nebūtų pažeidžiami įstatymo reikalavimai ir vykdymo proceso dalyvių teisės bei teisėti interesai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-139-706/2016).

6318.

64CPK 18 straipsnyje nurodyta, jog kad įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Išieškojimas galimas tik iš fizinių ir juridinių asmenų, kurių prievolė kreditoriui nustatyta įsiteisėjusiu teismo sprendimu ar kitu vykdytinu dokumentu, kurie yra pagrindas išduoti vykdomąją dokumentą (arba yra kartu ir vykdomieji dokumentai). Vykdomasis dokumentas yra visų vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas, t. y. atlikti vykdymo veiksmus be vykdomojo dokumento draudžiama (CPK 586 straipsnis). Vykdomajam dokumentui keliami reikalavimai nustatyti CPK 648 straipsnyje, kurio 1 dalies 4 punkte įtvirtinta, kad vykdomajame rašte, be kita ko, turi būti nurodoma su išieškojimu susijusi rezoliucinė sprendimo dalis pažodžiui. Tokiu būdu antstolis, kuriam pateikiamas vykdomasis dokumentas, informuojamas apie skolininką, iš kurio turi būti išieškoma, kartu ir apie jo atsakomybę – ji asmeninė, subsidiarioji ar solidarioji. Jeigu, vykdant vykdomąjį dokumentą, paaiškėja, kad išieškojimas turi būti vykdomas ne tik iš vykdomajame dokumente nurodyto skolininko, bet ir trečiųjų asmenų, kurie nenurodyti vykdomajame dokumente ir dėl kurių nebuvo priimta teismo sprendimo, turto, tai antstolis neturi teisės priimti patvarkymo dėl išieškojimo iš šių asmenų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. liepos 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-273/2012, 2013 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-609/2013).

6519.

66Iš civilinės bylos taip pat vykdomųjų bylų medžiagos nustatyta, jog:

6719.1.

68antstolis Gintas Badikonis 2018 m. spalio 9 d. patvarkymu Nr. 0040/18/02001-JJl priėmė vykdyti Vilniaus regiono apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. e2-515-892/2017 dėl 20 200,75 Eur skolos ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės V. Š. išieškotojo S. V. naudai (vykdomoji byla Nr. 0040/18/02001, b. l. 18-19);

6919.2.

70antstolis Gintas Badikonis 2018 m. spalio 9 d. patvarkymu Nr. 0040/18/02002-JJl priėmė vykdyti Vilniaus regiono apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. e2-515-892/2017 dėl 20 200,75 Eur skolos ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės V. Š. išieškotojo R. Z. naudai (vykdomoji byla Nr. 0040/18/02002, b. l. 4-5);

7119.3.

72antstolis Gintas Badikonis 2018 m. spalio 9 d. patvarkymu Nr. 0040/18/02003-JJl priėmė vykdyti Vilniaus regiono apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. e2-515-892/2017 dėl 20 200,75 Eur skolos ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės V. Š. išieškotojo P. R. naudai (vykdomoji byla Nr. 0040/18/02003, b. l. 15-16);

7319.4.

74antstolis Gintas Badikonis 2018 m. spalio 10 d. patvarkymu Nr. 0040/18/02005-JJ priėmė vykdyti Vilniaus regiono apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą byloje Nr. e2-515-892/2017 dėl 21 445,60 Eur skolos ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkės V. Š. išieškotojo A. B. naudai (vykdomoji byla Nr. 0040/18/02005, b. l. 9-10).

7520.

76Išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymas Nr. 0040/18/02001-JJ50-1 patvirtina, kad vykdant vykdomąsias bylas išieškota 58 637,99 Eur, S. V., R. Z., P. R. liko išieškoti po 6 577,79 Eur, A. B. liko išieškoti 6 983,14 Eur. (vykdomoji byla Nr.0040/18/02001, b.l. 50-51). 2018 m. spalio 25 d. Vykdymo išlaidų apskaičiavimas Nr. 0040/18/02001-JJ51-1 patvirtina, kad vykdant minėtas vykdomąsias bylas patirta 3 306,65 Eur vykdymo išlaidų (vykdomoji byla Nr. 0040/18/02001, b. l. 52-53).

7721.

78Vykdomosiose bylose priimti vykdyti vykdomieji dokumentai patvirtina, jog pareiškėjos skoliniai įsipareigojimai kreditoriams, kurių naudai šiuo metu vyksta priverstinis išieškojimas, yra asmeninio pobūdžio. Byloje nėra duomenų, jog vykdomųjų dokumentų dėl skolos išieškojimo vykdymas įstatymo nustatyta tvarka būtų sustabdytas ar atidėtas. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta (CPK 179 straipsnio 3 dalis), jog antstolio vykdomas teismo sprendimas yra įsiteisėjęs, nepanaikintas nei apeliacine, nei kasacine tvarka, todėl yra vykdytinas (Vilniaus regiono apylinkės teisme išnagrinėta civilinė byla Nr. e2-515-892/2017). Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje pagrįstai konstatavo, jog šioje byloje nagrinėjamas klausimas dėl antstolio veiksmų teisėtumo, tačiau nesprendžiamas įsiteisėjusių teismų sprendimų pagrindu išduotų vykdomųjų dokumentų teisėtumo ir pagrįstumo klausimas.

7922.

80CPK 690 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu išieškojimas nukreipiamas į nekilnojamąjį bei kitą nustatyta tvarka registruojamą turtą, antstolis nustato, ar visas šis turtas priklauso skolininkui, kokia yra tikroji to turto vertė, taip pat ar turtas neįkeistas, ar neareštuotas ir kokie yra jam nustatyti apribojimai.

8123.

82Vykdomosios bylos Nr. 0040/18/02001 medžiaga patvirtina, jog 2018 m. spalio 9 d. antstolis priėmė patvarkymą Nr. 0040/18/02001-JJ4 dėl skolininkės turto arešto ir turto arešto aktu Nr. 0040/18/02001 areštavo akte išvardintą V. Š. priklausantį turtą (vykdomoji byla Nr. 0040/18/02001, b. l. 24–29). Vykdomojoje byloje Nr. 0040/18/02001 pateikti duomenys iš Nekilnojamojo turto registro patvirtina, kad skolų išieškojimui užtikrinti įkeistas turtas asmenines nuosavybės teise priklauso skolininkei V. Š. (vykdomoji byla Nr. 0040/18/02001, b. l. 13-17). Visi nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-14/2011).

8324.

84Iš bylos duomenų nustatyta, jog antstolis Gintas Badikonis paskelbė V. Š. asmeninės nuosavybės teise priklausančio turto: pastato – gyvenamojo namo, kurio bendras plotas 165,71 kv. m., unikalus numeris ( - ), pastato – ūkinio pastato, unikalus numeris ( - ), pastato – kiemo rūsio, kurio unikalus numeris ( - ), žemės sklypo, kurio bendras plotas 0,2200 ha, unikalus numeris ( - ) ir kitų inžinerinių statinių – šulinio, unikalus numeris ( - ), esančių adresu ( - ), pirmąsias varžytines, kurios vyksta elektroniniu būdu interneto svetainėje www.evarzytines.lt., varžytinių pradžia 2019 m. sausio 15 d. 11:46:35 val., pabaiga 2019 m. vasario 14 d. 11:46:59 val. (varžytinių Nr. ( - )) (b. l. 78-79). Iš www.evarzytines.lt duomenų nustatyta, jog pareiškėjai asmenines nuosavybės teise priklausančio turto pardavimo pirmosios varžytinės Nr. ( - ) neįvyko.

8525.

86Vertintina, jog nagrinėjamu atveju antstolis, nukreipdamas išieškojimą į skolininkei priklausantį turtą teisės aktų reikalavimų nepažeidė, kadangi šis turtas yra registruotas skolininkės V. Š. vardu kaip jos asmeninė nuosavybė (CPK 690 straipsnis).

8726.

88Pagal CPK 12 straipsnį kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti. Vadovaujantis įrodinėjimo naštos paskirstymo taisykle (CPK 178 straipsnis), įrodinėti privalo tas, kas teigia, o ne tas, kas neigia. Nei bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, nei kartu su atskiraisiais skundais nepateikti įrodymai, kad skolininkės vardu įregistruotas turtas būtų pripažintas bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe (CK 3.90 straipsnio 1 dalis).

8927.

90Bylos duomenys patvirtina, jog pareiškėjos įsipareigojimai yra asmeniniai, tad ir antstolis nukreipė išieškojimą į VĮ Registrų centras duomenimis pareiškėjos asmeninę nuosavybę. Byloje nėra duomenų, jog pareiškėja kreipėsi į antstolį su prašymu nustatyti sutuoktiniui P. Š. priklausančio turto dalį (CPK 667 straipsnis). Asmeninės nuosavybės teisinis režimas gali būti paneigtas tik teisme, todėl jo nenuginčijus teisme ir nesant teismo sprendimo, kuriuo turtas būtų pripažintas sutuoktinių bendrąja jungtine nuosavybe, antstolis neturėjo pagrindo abejoti viešajame registre nurodytų duomenų tikrumu (CK 4.262 straipsnis).

9128.

92Apeliacinės instancijos teismas taip pat atmeta kaip nepagrįstus atskirųjų skundų argumentus dėl pareiškėjos sutuoktinio – neveiksnaus asmens P. Š. teisių pažeidimo. Pareiškėjos sutuoktinio teisės ir teisėti interesai nagrinėjamoje byloje negalėjo būti pažeisti, kadangi P. Š. nėra jo sutuoktinei priklausančio turto, į kurį antstolis nukreipė išieškojimą šiame vykdymo procese, bendraturtis ir jo dalyvavimas / nedalyvavimas procese nekeičia pareiškėjai priklausančio turto teisinio režimo. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog nagrinėjamu atveju nėra CPK 443 straipsnio 3 dalyje nurodyto pagrindo įtraukti P. Š. dalyvauti byloje suinteresuotu asmeniu.

9329.

94Skundą dėl antstolio veiksmų gali paduoti asmenys, tiesiogiai dalyvaujantys vykdymo procese, kurių teises arba teisėtus interesus sprendimo vykdymo proceso metu pažeidžia antstolis, atlikdamas vykdymo veiksmus arba jų neatlikdamas. Tai išieškotojas, skolininkas, įkaito davėjas, varžytynėse dalyvaujantys asmenys, skolininko darbdavys, vykdantis antstolio patvarkymą dėl išskaitų iš darbo užmokesčio ir pan. Kiti asmenys, kurie nepripažįstami betarpiškai dalyvaujantys vykdymo procese, savo teises gina, ginčo teisenos tvarka pareikšdami ieškinį dėl civilinės teisės, o skųsti antstolių veiksmus teisės neturi. Jeigu ginčas susijęs su turto, iš kurio išieškoma, priklausymu, gali būti reiškiamas ieškinys CPK 603 straipsnio pagrindu.

9530.

96Nurodytų išvadų nepaneigia ir atskiruosiuose skunduose nurodyta teismų praktika. Šiuo aspektu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą nurodęs, kad nagrinėdamas bylas teismas teisės normas aiškina ir taiko ne a priori (lot. – iš anksto; nepatikrinus), o konkrečioje byloje, atsižvelgdamas į konkrečios bylos faktines aplinkybes ir šias siedamas su taikytina teisės norma. Dėl to kiekvienas teismo pateiktas teisės aiškinimas gali ir turi būti suprantamas ir aiškinamas tik konkrečios bylos kontekste, nes šis aiškinimas yra ne aiškinimas a priori, o teismo sprendimo konkrečioje byloje ratio decidendi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-186/2009; 2014 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-175/2014).

9731.

98Kiti atskiruosiuose skunduose išdėstyti argumentai esminės reikšmės, vertinant skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, neturi, todėl apeliacinės instancijos teismas jų neanalizuoja ir nevertina (CPK 2 straipsnis, 3 straipsnis, 7 straipsnis, 178 straipsnis, 185 straipsnis). Teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą, kai yra atskleista bylos esmė, neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011).

9932.

100Esant nurodytoms aplinkybėms, spręstina, kad pirmosios instancijos teismas nepažeidė materialiosios ir procesinės teisės normų. Atskiruosiuose skunduose išdėstytais motyvais nėra pagrindo keisti ar naikinti teisėtos ir pagrįstos pirmosios instancijos teismo nutarties, todėl ji paliktina nepakeista, o atskirieji skundai atmetami (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

101Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

102Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 5 d. nutartį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. Pareiškėja V. Š. pateikė keturis skundus dėl antstolio veiksmų, kuriais... 5. 2.... 6. Skunduose nurodė, jog išieškotojams S. V., P. R., R. Z., A. B. piniginės... 7. 3.... 8. Antstolis Gintas Badikonis 2018 m. spalio 30 d. patvarkymu Nr. 0040/18/02001-JJ... 9. 4.... 10. Nurodė, kad antstolis Gintas Badikonis vykdo: 1) Vilniaus regiono apylinkės... 11. 5.... 12. Pareiškėja V. Š. teismui pateikė prašymą suinteresuotu asmeniu byloje... 13. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. 6.... 15. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. gruodžio 5 d. nutartimi atmetė... 16. 6.1.... 17. pareiškėja nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad vykdomųjų dokumentų... 18. 6.2.... 19. pareiškėja nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog vykdomųjų dokumentų... 20. 6.3.... 21. vykdomojoje byloje skolininkė yra tik V. Š.. Vykdomuosiuose dokumentuose V.... 22. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai... 23. 7.... 24. Pareiškėja V. Š. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti... 25. 7.1.... 26. pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino teisės normas,... 27. 7.2.... 28. vieno arba abiejų sutuoktinių sudarytų sandorių ar kitais pagrindais... 29. 7.3.... 30. priklausomai nuo to, kokia turtinė prievolė atsiranda – asmeninė ar... 31. 8.... 32. P. Š., atstovaujamas globėjo H. K., atskiruoju skundu prašo Vilniaus miesto... 33. 8.1.... 34. Antstolis Gintas Badikonis pradėjo vykdomąsias bylas Nr. 0040/18/02001, Nr.... 35. 8.2.... 36. šis procesas, kaip ir ankstesni, vyksta pažeidžiant esmines neveiksnaus... 37. 8.3.... 38. antstolis vykdo išieškojimą iš santuokos metu įgyto turto, taigi, kad... 39. 9.... 40. Suinteresuotas asmuo A. B. pateikė atsiliepimus į atskiruosius skundus,... 41. 9.1.... 42. antstoliui nesuteikta teisė tikrinti vykdomo teismo sprendimo ar vykdomojo... 43. 9.2.... 44. atskiruosiuose skunduose cituojami Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 45. 10.... 46. Antstolis Gintas Badikonis atsiliepimu prašo V. Š. atskirąjį skundą... 47. 11.... 48. Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į atskiruosius skundus... 49. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 50. Atskirieji skundai atmestini... 51. 12.... 52. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 53. 13.... 54. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 55. 14.... 56. CPK 312 straipsnyje imperatyviai nurodyta, jog apeliaciniame skunde negalima... 57. 15.... 58. Skundu dėl antstolio veiksmų pareiškėja V. Š. prašė nutraukti kaip... 59. 16.... 60. Bylų pagal skundus dėl antstolių veiksmų nagrinėjimo procesinius ypatumus... 61. 17.... 62. Antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad... 63. 18.... 64. CPK 18 straipsnyje nurodyta, jog kad įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis,... 65. 19.... 66. Iš civilinės bylos taip pat vykdomųjų bylų medžiagos nustatyta, jog:... 67. 19.1.... 68. antstolis Gintas Badikonis 2018 m. spalio 9 d. patvarkymu Nr. 0040/18/02001-JJl... 69. 19.2.... 70. antstolis Gintas Badikonis 2018 m. spalio 9 d. patvarkymu Nr. 0040/18/02002-JJl... 71. 19.3.... 72. antstolis Gintas Badikonis 2018 m. spalio 9 d. patvarkymu Nr. 0040/18/02003-JJl... 73. 19.4.... 74. antstolis Gintas Badikonis 2018 m. spalio 10 d. patvarkymu Nr. 0040/18/02005-JJ... 75. 20.... 76. Išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymas Nr. 0040/18/02001-JJ50-1... 77. 21.... 78. Vykdomosiose bylose priimti vykdyti vykdomieji dokumentai patvirtina, jog... 79. 22.... 80. CPK 690 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu išieškojimas nukreipiamas į... 81. 23.... 82. Vykdomosios bylos Nr. 0040/18/02001 medžiaga patvirtina, jog 2018 m. spalio 9... 83. 24.... 84. Iš bylos duomenų nustatyta, jog antstolis Gintas Badikonis paskelbė V. Š.... 85. 25.... 86. Vertintina, jog nagrinėjamu atveju antstolis, nukreipdamas išieškojimą į... 87. 26.... 88. Pagal CPK 12 straipsnį kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes,... 89. 27.... 90. Bylos duomenys patvirtina, jog pareiškėjos įsipareigojimai yra asmeniniai,... 91. 28.... 92. Apeliacinės instancijos teismas taip pat atmeta kaip nepagrįstus atskirųjų... 93. 29.... 94. Skundą dėl antstolio veiksmų gali paduoti asmenys, tiesiogiai dalyvaujantys... 95. 30.... 96. Nurodytų išvadų nepaneigia ir atskiruosiuose skunduose nurodyta teismų... 97. 31.... 98. Kiti atskiruosiuose skunduose išdėstyti argumentai esminės reikšmės,... 99. 32.... 100. Esant nurodytoms aplinkybėms, spręstina, kad pirmosios instancijos teismas... 101. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 102. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 5 d. nutartį palikti...