Byla 2A-2199-605/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Neringos venskienės, kolegijos teisėjų Galinos Blaževič, Izoldos Nėnienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens AB SEB bankas apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. liepos 26 d. sprendimo panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-14365-657/2011 pagal pareiškėjų I. J. ir A. J. pareiškimą dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu. Teisėjų kolegija

Nustatė

2Pareiškėjai I. J. ir A. J. pareiškimu (b.l. 2-4) prašė nutraukti jų santuoką, įregistruotą 1987 m. rugpjūčio 14 d. Kauno m. civilinės metrikacijos skyriuje, abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, po santuokos nutraukimo palikti pareiškėjams santuokines pavardes – ( - ) ir patvirtinti sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių.

3Pareiškime nurodyta, kad pareiškėjai susituokė 1987 m. rugpjūčio 14 d. Gyvenant santuokoje jiems gimė dukra A. J., gim. 1988-07-21, kuri yra pilnametė, ir sūnus E. J., gim. 1995-03-02, a.k. ( - ) kuris yra nepilnametis. Nuo 2008 m. balandžio 14 d. pareiškėjai kartu negyvena, neveda bendro ūkio, šeima faktiškai iširo. Turi kreditorinių įsipareigojimų AB SEB bankui ir AB DnB NORD bankui. Visus klausimus, numatytus Civilinio kodekso 3.51 straipsnyje, yra aptarę bei pasirašę santuokos nutraukimo pasekmių sutartį, kurią prašo patvirtinti.

4Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. liepos 26 d. sprendimu (b.l. 48-51) pareiškimą tenkino visiškai. Nutraukė santuoką, sudarytą 1987 m. rugpjūčio 14 d. Kauno miesto civilinės metrikacijos skyriuje (akto įrašo Nr. 2997) tarp A. J., gim. 1965-11-27 Šiauliuose, a.k. ( - ) ir I. J. ( - ) Kaune, a.k. ( - ) abiejų sutuoktinių bendru sutikimu. Po santuokos nutraukimo pareiškėjams paliko pavardes: ( - ). Patvirtino sutartį, sudarytą tarp A. J., a.k. ( - ) ir I. J., a.k. ( - ) dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kuria šalys, be visa kita, susitarė, kad: „2.2. Po santuokos nutraukimo asmeninės nuosavybės teise atitenka I. J., asmens kodas ( - ) 2.2.1. 35,34 kv.m. 1 kambario butas su rūsiu, esantis V. K. pr. 51-413, Kaune, unikalus Nr. 1996-9010-6019:0058; 2.2.2. Už gaunamą didesnės vertės turtą A. J., asmens kodas ( - ) įsipareigoja sumokėti I. J., asmens kodas ( - ) piniginę kompensaciją 100000,- (vieno šimto tūkstančių) litų sumoje. Kompensaciją 100000,- (vieno šimto tūkstančių) litų A. J. įsipareigoja sumokėti iki 2012 m. liepos 1 d. Kompensacija sumokama pavedimu į I. J. nurodytą sąskaitą banke. Taip pat A. J. vykdo santuokos laikotarpiu prisiimtus įsipareigojimus pagal Kredito sutartį su AB SEB banku 2005-07-19 Nr. 1850518010699-3. 2.3. Po santuokos nutraukimo asmeninės nuosavybės teise atitenka A. J., asmens kodas ( - ) 2.3.1. 81,73 kv.m. 4 kambarių butas su rūsiu, esantis Vėtrungės g. 3-28, Kaune, unikalus Nr. 1998-5013-3016:0028; 2.3.2. 0,1700 ha žemės sklypas, unikalus Nr. 6252-0007-0003, kadastrinis Nr.: 6252/0007:3 Molėtų m. k.v., adresu Molėtų r. sav., Molėtų m., Statybininkų g. 1; 2.3.3. UAB „Tostadus“ 200 (du šimtai) vnt. paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos nominali vertė 100 litų. Visų paprastųjų vardinių akcijų nominali vertė 20000,- (dvidešimt tūkstančių) litų. 2.4. Santuokos laikotarpiu buvo sudarytos šios sutartys dėl skolinių įsipareigojimų: 1) Kredito sutartis su AB SEB banku 2005-07-19 Nr. 1850518010699-3, negrąžintos skolos likutis šios santuokos nutraukimo pasekmių sutarties pasirašymo dienai 136125,67 litai. Kredito sutartis yra sudaryta A. J. vardu. 2) Sutartis su AB DnB NORD banku 2007-10-23 Nr. 2512-2007-29072, negrąžintos skolos likutis šios santuokos nutraukimo pasekmių sutarties pasirašymo dienai 3745,05 litų. Kredito sutartis yra sudaryta A. J. vardu. 2.5. Laidavimo sutartis 2008-09-29 Nr. 2390 ir 2008-09-29 Nr. 2391, kuriomis užtikrinęs UAB „Tostatus“ įsipareigojimų įvykdymą pagal 2005-03-15 kredito linijos sutartį Nr. 7057 ir 2005-11-17 Overdrafto sutartį 8705. Sutartys yra sudarytos A. J. vardu be sutuoktinės I. J. sutikimo. 2.6. Dėl santuokos laikotarpiu atsiradusių prievolių vykdymo šalys susitaria: 2.6.1. Įsipareigojimus AB SEB bankui pagal 2005-07-19 kredito sutartį Nr. 1850518010699-3 po santuokos nutraukimo toliau vykdys A. J., asmens kodas ( - ) kaip ir numato ši kredito sutartis. I. J. jokių įsipareigojimų pagal šią A. J. sudarytą kredito sutartį neturi ir po santuokos nutraukimo neturės. 2.6.2. Įsipareigojimus AB DnB NORD bankui pagal 2007-10-23 Kredito sutartį Nr. 2512-2007-29072 po santuokos nutraukimo toliau vykdys A. J., asmens kodas ( - ) kaip ir numato ši kredito sutartis. I. J. jokių įsipareigojimų pagal šią A. J. sudarytą kredito sutartį neturi ir po santuokos nutraukimo neturės. 2.6.3.Įsipareigojimus AB DnB NORD bankui pagal Laidavimo sutartis 2008-09-29 Nr. 2390 ir 2008-09-29 Nr. 2391 po santuokos nutraukimo vykdys A. J., asmens kodas ( - ) kaip ir numato šios sutartys. I. J. jokių įsipareigojimų pagal šias A. J. sudarytas kredito sutartis neturi ir po santuokos nutraukimo neturės. 4.3. Šalys susitaria, kad iki 2012 m. rugpjūčio 1 d. I. J. su nepilnamečiu vaiku E. J. uzufrukto teisėmis gyvens bute, adresu Vėtrungės g. 3-28, Kaune, unikalus Nr. 1998-5013-3016:0028, kuris po santuokos nutraukimo asmeninės nuosavybės teise priklausys A. J.. Jeigu A. J. vėluoja sumokėti I. J. kompensaciją už gautą didesnės vertės turtą 100000,- (vieno šimto tūkstančių) litų sumoje kaip tai numatyta šios sutarties 2.2.2. punkte, I. J. su nepilnamečiu vaiku E. J. uzufrukto teisėmis gyvens bute, adresu Vėtrungės g. 3-28, Kaune, unikalus Nr. 1998-5013-3016:0028, kuris po santuokos nutraukimo asmeninės nuosavybės teise priklausys A. J. iki numatyta šios sutarties 2.2.2. punkte kompensacija bus išmokėta ir dar vieną mėnesį nuo kompensacijos sumokėjimo“. Priteisė iš pareiškėjo A. J., 7,28 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

5Sprendime nurodyta, kad pareiškėjų paaiškinimais ir byloje esančiais įrodymais nustatyta, jog pareiškėjai yra sutuoktiniai (santuokos liudijimas III-OK Nr. 415872). Santuoka nutrauktina, kadangi nustatyta, kad pareiškėjų santuoka faktiškai iširusi, sutuoktiniai kartu bendrai negyvena ir negalima tikėtis, kad jie vėl pradės gyventi kartu (CK 3.51 str., 3.53 str. 1 d.). Vedybinių ryšių tarp sutuoktinių nutrūkimas, šeimyninių ir kitų bendrų interesų daugiau kaip trejus metus laiko nebuvimas ir bendro ūkio nevedimas patvirtina, kad santuoka yra iširusi. Bylos nagrinėjimo metu pareiškėjai patvirtino, kad turi kreditorinių įsipareigojimų, apie santuokos nutraukimą ir įsipareigojimą toliau mokėti kreditą kreditoriai yra informuoti. Teismas konstatavo, kad sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių tvirtintina, kadangi sutarties sąlygos nepažeidžia nei vienos šalies ar vaiko teisių ir interesų, neprieštarauja viešajai tvarkai (CK 3.53 str.).

6Suinteresuotas asmuo AB SEB bankas apeliaciniu skundu (b.l. 52-56) prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. liepos 26 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad teismas sprendimo dalyse dėl prievolės modifikavimo, t.y. solidarios A. J. ir I. J. prievolės Bankui pagal 2005-07-19 Kredito sutartį Nr. 1850518010699-3 be Banko raštiško sutikimo pakeitimo į asmeninę A. J. prievolę; bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančio ir įkeisto Bankui turto - buto, kurio unikalus Nr. 1998-5013-3016-0028, esančio adresu: Vėtrungės g. 3-28, Kauno m., Kauno m. sav., padalinimo ir priteisimo asmeninės nuosavybės teise A. J.; uzufrukto nustatymo I. J. su nepilnamečiu sūnumi E. J. gyventi teismo sprendimu asmeninės nuosavybės teise priteistame A. J. bute, kurio unikalus Nr. 1998-5013-3016-0028, esančio adresu: Vėtrungės g. 3-28, Kauno m., Kauno m. sav., iki 2012 m. rugpjūčio 1 d., o jeigu A. J. vėluos sumokėti I. J. kompensaciją už gautą didesnės vertės turtą 100 000 Lt, tai I. J. su nepilnamečiu sūnumi E. J. uzufrukto teise gyvens bute, iki kol kompensacija bus išmokėta ir dar vieną mėnesį nuo kompensacijos sumokėjimo, netinkamai vertino byloje esančius įrodymus, pažeidė materialinės ir procesinės teisės normas bei kreditoriaus AB SEB banko teises ir teisėtus interesus. Bankas kreditą pagal 2005-07-19 kredito sutartį Nr. 1850518010699-3, suteikė ne vienam A. J., o abiem sutuoktiniam kartu. Kredito sutartimi buvo suteiktas 46890,42 EUR (ekvivalentu 161500 Lt) kreditas buto, kurio unikalus Nr. 1998-5013-3016-0028, esančio adresu Vėtrungės g. 3-28, Kauno m., Kauno m. sav., pirkimui. Prievolės pagal kredito sutartį įvykdymui užtikrinti buvo įkeistas (hipotekos lakšto identifikavimo kodas 02120050008756) iš kredito lėšų įsigytas A. J. ir I. J. bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantis butas, kurio unikalus Nr. 1998-5013-3016-0028, esantis adresu Vėtrungės g. 3-28, Kauno m., Kauno m. sav.. Nors kredito sutartį kaip kredito gavėjas yra pasirašęs A. J., tačiau preziumuojama, kad prievolė yra solidari ir A. J. ir I. J. atsakomybė už šios kredito sutarties vykdymą yra solidari. Nors kredito sutartyje kaip kredito gavėjas pasirašė A. J., tačiau sutuoktinė I. J. išreiškė raštu savo sutikimą, t.y. kredito sutarties specialiosios dalies 13 punkte sutikimą patvirtino savo parašu. Tiek A. J., tiek I. J. pasirašė kredito sutartį ir patvirtino, kad kredito sutartis sudaroma šeimos interesais, ir tokiu būdu sutuoktiniai prisiėmė įsipareigojimą, kad prievolė kreditoriui AB SEB bankui, atsiradusi šios kredito sutarties pagrindu, yra laikoma solidaria sutuoktinių prievole (CK 3.109 str. 1 d. 5 p.). Kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę ar jos dalį skolininkai įvykdytų tiek bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium (CK 6.6 str. 4 d.). Pareiškėjai neteisingai teismui nurodė, kad pagal kredito sutartį tik A. J. yra atsakingas bankui, ir kad I. J. jokių įsipareigojimų bankui neturi. Šį faktą patvirtina ir tai, kad A. J. ir I. J. kartu pildė prašymą sudaryti draudimo sutartį UAB „Būsto paskolų draudimas“. Banko turimais duomenis, A. J. gaunamos pajamos nėra pakankamos tinkamai ir laiku vykdyti kredito sutarties sąlygas, tuo labiau išmokėti I. J. 100 000 Lt kompensaciją iki 2012 m. rugpjūčio 1 d.. Teismui patenkinus pareiškėjų prašymą ir be kreditoriaus sutikimo pakeitus solidarią prievolę į asmeninę A. J. prievolę, pažeistos kreditoriaus teisės ir teisėti interesai, nes bankas pareiškėjams nevykdant įsipareigojimų nebeteks UAB „Būsto paskolų draudimas“ išmokos. Teismui priėmus sprendimą pripažinti bankui įkeistą butą asmeninės nuosavybės teise, yra pažeisti banko interesai, kadangi be banko sutikimo pasikeis įkeisto buto savininkas, juo taps pareiškėjas A. J.. A. J. ir I. J. turi teisę disponuoti įkeistu turtu, atsižvelgdami į AB SEB banko kaip hipotekos kreditoriaus teises ir teisėtus interesus. Uzufrukto nustatymas I. J. su nepilnamečiu sūnumi E. J. gyventi bute, kuris yra įkeistas bankui, pažeidžia kreditoriaus teises ir teisėtus interesus, nes esant skolos išieškojimui, kreditorius negalėtų patenkinti savo reikalavimų iš įkeisto turto (CK 3.189 str. 2 d.). Pagal skundžiamą sprendimą uzufruktas yra nustatytas iki 2012 m. rugpjūčio 1 d., o jeigu A. J. vėluos sumokėti I. J. kompensaciją už gautą didesnės vertės turtą 100000 Lt, tai iki kol kompensacija bus išmokėta ir dar vieną mėnesį nuo kompensacijos sumokėjimo, vadinasi, neribotam laikui. Tuo tarpu kredito grąžinimo terminas pagal kredito sutartį yra iki 2030 m. liepos 18 d., negrąžinto kredito suma 2011-08-25 yra 39232,21 EUR (ekvivalentu 135 798,37 litai). Iš pateiktų duomenų matyti, kad pareiškėjams nevykdant savo prievolės bankui, bankas neturės galimybės realizuoti savo teisės išieškoti negrąžintos skolos dalies iš įkeisto turto, nes A. J. negrąžinus kompensacijos I. J., bankas negalės nukreipti išieškojimo į įkeistą bankui turtą. Teismas, patvirtinęs pareiškėjų pateiktą santuokos nutraukimo pasekmių sutartį, netinkamai taikė Lietuvos Respublikos CK 3.189 str. 2 d., kurioje nustatytas draudimas kreditoriui išieškoti skolas iš nepilnamečių vaikų tėvų uzufrukto teisės pagal tėvų prievoles. Teismas priėmė sprendimą, tinkamai neįvertinęs santuokos nutraukimo pasekmių sutarties sąlygų atitikimo įstatymo reikalavimams, nepatikrinęs, ar nepažeisti kreditorių interesai (CK 3.53 str. 3 d.), nesant AB SEB banko išreikštos pozicijos dėl pareiškėjų 2011-06-29 pateiktos santuokos nutraukimo pasekmių sutarties, ir neatsižvelgęs į tai, kad vienoks ar kitoks bylos išsprendimas turės įtakos AB SEB banko teisėms arba pareigoms (CPK 443 str. 3 d.).

7Pareiškėjai I. J. ir A. J. atsiliepime į apeliacinį skundą (b.l. 91-92) nurodo, kad sutinka ne su visais apeliacinio skundo argumentais, tačiau, norėdami kuo greičiau baigti teisminį procesą, sutinka pasirašyti iš dalies kreditoriaus reikalavimus atitinkantį santuokos nutraukimo pasekmių sutarties pakeitimą ir sudaryti su kreditoriumi taikos sutartį šioje byloje. Pasirašyta sutartis nepažeidžia kreditoriaus teisių dalyje dėl uzufrukto nustatymo I. J. su nepilnamečiu sūnumi E. J. gyventi teismo sprendimu asmeninės nuosavybės teise priteistame A. J. bute. Tokia sutarties nuostata yra apsauganti nepilnamečio vaiko interesus, kurie yra prioritetiniai. Iki teismo sprendimo priėmimo dėl santuokos nutraukimo pasekmių tame pačiame bute jau gyveno nepilnametis vaikas E. J., šis turtas buvo laikomas šeimos turtu. Dėl šios priežasties tokios uzufrukto teisės nustatymas nepilnamečiui vaikui E. J. su motina gyventi tame pačiame bute kaip ir anksčiau nepažeidžia kreditoriaus teisių. Kreditoriaus teisių nepažeidžia ir sutarties nuostata, kad visus įsipareigojimus pagal kredito sutartį kaip vykdė, taip ir vykdys A. J., o I. J. jokių įsipareigojimų neturės. Toks yra pareiškėjų tarpusavio susitarimas, dėl kurio kreditorius prieštarauti negali. Sutinka, kad atsakomybę pagal kredito sutartį yra prisiėmę abu sutuoktiniai, ir ši prievolė yra solidari. Santuokos nutraukimo pasekmių sutartimi pareiškėjai aptarė tik įsipareigojimų vykdymą tarpusavyje, tačiau nepakeitė nei pareigų, nei atsakomybės kreditoriaus atžvilgiu. Pareiškėjai, iš dalies pakeisdami santuokos nutraukimo pasekmių sutartį, sutinka nurodyti, kad pagal kredito sutartį su AB SEB bankas 2005-07-19 Nr.18505180110699-3 po santuokos nutraukimo I. J. ir A. J. liks solidariai atsakingi, nenustatyti uzufrukto teisės nepilnamečiui vaikui E. J. su motina I. J. gyventi teismo sprendimu A. J. asmeninės nuosavybės teise priteistame bute, kurio unikalus Nr.1998-5013-3016-0028, esančiame adresu Vėtrungės g.3-28, Kaune, sumažinti A. J. įsipareigojimus, susijusius su išlaikymo dydžiu. Nesutinka su kreditoriaus reikalavimu, kad po santuokos nutraukimo bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantis butas, kurio unikalus Nr.1998-5013-3016-0028, esantis adresu Vėtrungės g.3-28, Kaune, ir toliau liktų pareiškėjų bendra nuosavybe. Turto savininkų pasikeitimas niekaip neįtakotų kreditoriaus teisės patenkinti savo reikalavimą iš įkeisto turto.

8Apeliacinis skundas tenkintinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Kolegija konstatuoja, kad CPK 329 str. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl apeliacinio skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

10Sutuoktinių bendru sutikimu santuoka gali būti nutraukta, jeigu nuo santuokos sudarymo yra praėję daugiau nei vieneri metai; abu sutuoktiniai yra sudarę sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių (turto padalijimo, vaikų išlaikymo ir pan.); abu sutuoktiniai yra visiškai veiksnūs. Santuoka tokiais atvejais nutraukiama supaprastinto proceso tvarka (CK 3.51 str.). Kauno miesto apylinkės teismas gavęs šalių sutartį dėl santuokos nutraukimo bendru sutikimu, 2011-07-26 sprendimu konstatavo buvus visas reikiamas sąlygas santuokos nutraukimui šiuo pagrindu. Teismas sprendimu patvirtino pareiškėjų sudarytą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kurios 2.6.1. punkte nustatyta, kad įsipareigojimus AB SEB bankui pagal 2005-07-19 kredito sutartį Nr. 1850518010699-3 po santuokos nutraukimo toliau vykdys A. J., ir kaip ir numato ši kredito sutartis; I. J. jokių įsipareigojimų pagal šią A. J. sudarytą kredito sutartį neturi ir po santuokos nutraukimo neturės. Pagrįstas apelianto argumentas, kad pirmosios instancijos teismas negalėjo patvirtinti šalių sudarytos sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Santuokos nutraukimas įstatymuose nenumatytas kaip pagrindas pasibaigti bent vieno iš sutuoktinių – solidariųjų skolininkų pagal sutartį – pareigai atsakyti kreditoriams. Kai santuoka nutraukiama, sutuoktinių turtas pagal CK 3.59 str. turi būti padalijamas, tačiau sutuoktinių solidarios prievolės nedalijamos – buvę sutuoktiniai lieka bendraskoliai (solidariosios prievolės subjektai) CK 3.109, 6.6, 6.8 straipsnių prasme, išskyrus kai kreditorius sutinka, kad liktų vienas skolininkas (CK 6.116 str. 1 d.). Prievolė pasibaigia, kai tinkamai įvykdoma (CK 6.123 str. 1 d.), todėl bendraskoliai yra įpareigoti iki to laiko, kada bus įvykdyta visa prievolė (CK 6.6 str. 6 d.). Šalių sudarytų kredito sutarčių sąlygos gali būti keičiamos tik įstatymo nustatyta tvarka – raštišku visų sutarties šalių susitarimu (CK 6.192 str. 4 d.).

11Prievoliniai teisiniai santykiai yra susiklostę tarp AB SEB banko (kreditoriaus) ir solidariųjų skolininkų (sudarytos sutarties šalių) I. ir A. J.. Už prievolių pagal 2005-07-19 kredito sutartį Nr. 1850518010699-3 įvykdymą sutuoktiniai atsako kaip solidarieji skolininkai (CK 6.6 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 str.). Sutarties pakeitimas arba papildymas turi būti tokios pat formos, kokios buvo sudaryta sutartis (CK 6.192 str. 4 d.). 2005-07-19 kredito sutarties Nr. 1850518010699-3 8 punkte (b.l.27) buvo susitarta, jog sutarties sąlygos gali būti keičiamos ar papildomos tik šalims papildomai raštiškai susitarus, todėl kreditavimo sutartys negali būti pakeistos skolininkų vienašališkai vien dėl jų santuokos nutraukimo. Santuokos nutraukimas netrukdo asmenims ir toliau būti bendraskoliais pagal kreditavimo sutartį.

12AB SEB bankas nesutinka dėl kurio nors sutuoktinio atleidimo nuo atsakomybės dėl prievolės bankui vykdymo, t.y. prievolės dokumentai (sutartys) nėra pakeisti ir turi būti vykdomi pagal jų sąlygas. Už prievolės pagal 2005-07-19 kredito sutartį Nr. 1850518010699-3 įvykdymą sutuoktiniai atsako kaip solidarieji skolininkai pagal sutartį. Teismas sprendime nurodydamas, kad sutarties sąlygos pareiškėjų bei nepilnamečio vaiko interesų ir teisių nepažeidžia, nepastebėjo kreditoriaus teisių ir interesų pažeidimo. Pareiškėjų susitarimas pakeisti kreditavimo sutarčių sąlygas be banko sutikimo prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms. Taip pat įstatymui prieštarauja ir bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančio ir įkeisto AB SEB bankui turto – buto, esančio Vėtrungės g. 3-28, Kaune, padalijimas ir priteisimas asmeninės nuosavybės teise A. J., nustatant uzufrukto teisę pareiškėjai su nepilnamečiu sūnumi.

13Esant aukščiau išdėstytiems motyvams bei pagrįstiems apeliacinio skundo argumentams, teisėjų kolegija pirmosios instancijos teismo sprendimą naikina ir bylą perduoda pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 326 str. 1 d. 4 p.).

14Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu

Nutarė

15Panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. liepos 26 d. sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai