Byla 2-51/2006

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Marytės Mitkuvienės, kolegijos teisėjų: Donato Šerno ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ,,Saulėtekis“ akcininkių I. K. , L. M. , R. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2005 m. lapkričio 15 d. nutarties, kuria atsisakyta atnaujinti procesą, civilinėje byloje Nr. 2-634-30/2005 pagal ieškovų akcinės bendrovės ,,Kauno baldai“, akcinės bendrovės banko ,,Hansabankas“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Saulėtekis“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Vilniaus apygardos teismas 2002-03-01 nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB ,,Saulėtekis", konstatavęs, kad Įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste – ĮBĮ) 2 straipsnio aštuntosios dalies prasme minėta bendrovė yra nemoki, nes jos pradelsti įsiskolinimai viršija pusę į bendrovės balansą įrašyto turto vertės. Teismas nurodė, kad bankroto bylos iškėlimo dienai atsakovo UAB ,,Saulėtekis" pradelstos skolos sudarė 10993165,52 Lt dydžio sumą, į kurią įėjo 5622175,60 Lt suma, išieškotina pagal vykdomąsias bylas, 32863445,53 Lt ir 841147,54 Lt sumos, priteistos iš UAB ,,Žalioji pelėda", kurių išieškojimas buvo nukreiptas į UAB ,,Saulėtekis" turtą, bei AB banko ,,Hansabankas" priskaičiuotos 1243496,85 Lt dydžio palūkanos. Atsakovo UAB ,,Saulėtekis" balansinio turto vertė tesudarė 18580323,00 Lt.

4UAB ,,Saulėtekis“ akcininkės I. K. , L. M. ir R. P. kreipėsi 2005-08-16 į Vilniaus apygardos teismą su pareiškimu dėl proceso atnaujinimo UAB ,,Saulėtekis" bankroto byloje, kuriuo pareiškėjos prašė po proceso atnaujinimo panaikinti 2002-03-01 Vilniaus apygardos teismo nutartį. Pareiškėjos nurodė, kad 2005-05-02 Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centre buvo atliktas tyrimas ir gauta specialisto išvada (toliau tekste - specialisto išvada), įrodanti, jog teismo antstolės D.Vaitkevičienės 2002-02-14 rašte Nr.7-683/12 pateikta informacija apie atsakovo UAB ,,Saulėtekis" skolas yra klaidinga. Todėl Vilniaus apygardos teismas negalėjo minėta informacija remtis, priimdamas 2002-03-01 nutartį dėl UAB ,,Saulėtekis" bankroto. Minėtoje specialisto išvadoje teigiama, kad teismo antstolės rašte be pagrindimo yra nurodyta 809675,58 Lt dydžio didesnė išieškotina iš UAB ,,Saulėtekis" suma. Be to, specialistas mano, jog į UAB ,,Saulėtekis" skolos masę nepagrįstai buvo įtraukta 3286345,93 Lt suma, kadangi jos išieškojimas buvo nukreiptas į UAB ,,Žalioji pelėda" turtą. Nėra jokių dokumentų ir dėl 1243496,85 Lt palūkanų sumos priskaičiavimo AB banko ,,Hansabankas" naudai, t.y. nėra teismo sprendimo šiuo klausimu, vykdomojo dokumento taip pat nėra, kas leidžia teigti, kad palūkanos priskaičiuotos be teisinio pagrindo. Todėl tiksliai apskaičiavus buvusias UAB ,,Saulėtekis" skolas, aišku, jog bankroto bylos iškėlimo dieną atsakovas buvo mokus, o Vilniaus apygardos teismo 2002-03-01 nutartis neteisėta. Pareiškėjų manymu, specialisto išvada vertintina kaip naujai paaiškėjusi aplinkybė, kurios nei ieškovas, nei teismas nežinojo ir negalėjo žinoti bylos nagrinėjimo metu, todėl tai yra pagrindas, numatytas CPK 366 str. 1 d., 2 p., procesui atnaujinti. Kadangi šia specialisto išvada yra paneigiamas teismo antstolės, kaip valstybės pareigūnės, raštas, tai pareiškėjos mano, jog šiuo konkrečiu atveju, byloje yra ir CPK 366 str. l d. 5 p. numatytas proceso atnaujinimo pagrindas.

5Atsiliepimuose į pareiškimą ieškovo AB banko ,,Hansabankas" atstovai, UAB ,,Saulėtekis“ atstovai, trečiojo asmens VSDFV Vilniaus skyriaus atstovai prašė atmesti pareiškėjų prašymą dėl proceso atnaujinimo.

6Vilniaus apygardos teismas 2005 m. lapkričio 15 d. nutartimi pareiškėjų prašymą atmetė ir atsisakė atnaujinti procesą. Teismas nustatė, kad pagal ĮBĮ 10 straipsnio pirmąją dalį pareiškėjos, kaip UAB ,,Saulėtekis" akcininkės, turėjo teisę pareikšti tokio pobūdžio prašymą Vilniaus apygardos teismui CPK 365 straipsnio nustatyta tvarka (CPK 365 str. l d.). Be to, nurodydamos, jog aplinkybės, lėmusios proceso atnaujinimo atsiradimo pagrindus yra išdėstytos tik 2005-05-02 surašytoje specialisto išvadoje, pareiškėjos termino, numatyto CPK 368 str. l d., kreiptis į teismą su prašymu dėl proceso atnaujinimo nepraleido.

7Teismo teigimu, pareiškėjos savo pareiškime nurodo du proceso atnaujinimo pagrindus (CPK 366 str. l d. 2 p. ir 5 p.), tačiau prašymas dėl proceso atnaujinimo nėra pagrįstas. CPK 366 str. l d. 2 p. prasme naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis pripažintinos tik tokios aplinkybės, kurios atitinka visumą šių požymių:

81. aplinkybės egzistavo nagrinėjant bylą iš esmės ir priimant teismo sprendimą;

92. šios aplinkybės nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylą nagrinėjant iš esmės;

103. pareiškėjas apie aplinkybes sužinojo jau įsiteisėjus teismo sprendimui;

114. aplinkybės turi esminę reikšmę bylai, t.y. žinant apie šias aplinkybes, gali būti priimtas kitoks teismo sprendimas.

12Tačiau teismo nuomone, pareiškėjų nurodyta specialisto išvada nelaikytina tiek patikimai patvirtintu įrodymu, kuris sukeltų pagrįstas abejones dėl anksčiau teismų nustatytų aplinkybių, kas sąlygotų būtinumą peržiūrėti ankstesnius teismo sprendimus, kadangi: tai įrodymas, gautas atliekant ikiteisminio tyrimo veiksmus baudžiamojoje byloje; šis įrodymas iš esmės dar nėra niekaip įvertintas kartu su kitų baudžiamojoje byloje surinktų įrodymų visetu, kas reiškia, kad jo pagrįstumas nėra teismo, nagrinėsiančio baudžiamąją bylą, patvirtintas; specialisto išvadoje iš esmės kalbama apie UAB ,,Saulėtekis" bendros skolų masės pasikeitimus, atsižvelgiant į specialistui pateiktos medžiagos apimtis, šių skolų pagrįstumo dokumentais prasme, t.y. kalbama apie aplinkybes, kurios vienai iš pareiškėjų I. K. jau buvo žinomos bankroto bylos iškėlimo momentu, ką patvirtina pastarosios rašyto atskirojo skundo dėl 2002-03-01 Vilniaus apygardos teismo nutarties argumentacija; specialisto išvadoje konstatavus, kad asmeniui, atlikusiam tyrimą nebuvo pateikti vykdomųjų bylų dokumentai daliai UAB ,,Saulėtekis" skolų pagrįsti, teismo nuomone, nebuvo paneigta tokio pobūdžio dokumentų apskritai neegzistavimo aplinkybė, kaip nebuvo pašalinta UAB ,,Saulėtekis" atsakomybė atsakyti savo turtu ir už UAB ,,Žalioji pelėda" prievoles pagal Vilniaus apygardos teismo sprendimus, nes specialistas pripažino neturįs kompetencijos aiškinti ir komentuoti teismo sprendimus.

13CPK 366 str. l d. 5 p. numato, kad proceso atnaujinimas galimas tik tada, jei panaikinamas kaip neteisėtas ar nepagrįstas teismo sprendimas, nuosprendis arba kitoks valstybės ar savivaldybių institucijų individualaus pobūdžio aktas, kuris buvo pagrindas tam sprendimui, nutarčiai ar nutarimui priimti. Tačiau, teismo nuomone, 2005-05-02 specialisto išvada joks valdinius įgalinimus turintis aktas nėra panaikintas. 2002-02-14 teismo antstolės raštas Nr.7-683/12, kurį pareiškėjos kritikuoja, prie tokio pobūdžio aktų nepriskirtinas. Be to, minėtas raštas nebuvo vienintelis dokumentas, kuriuo remiantis Vilniaus apygardos teismas iškėlė bankroto bylą UAB ,,Saulėtekis".

14Pareiškėjos I. K. , L. M. , R. P. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2005 m. lapkričio 15 d. nutartį bei išspręsti klausimą iš esmės, t.y. tenkinti pareiškėjų prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje. Atskirąjį skundą apeliantės motyvuoja tuo, kad:

151. pagal Lietuvos policijos Kriminalinių tyrimų centro 2005-02-02 specialisto išvadą Nr. 2768 paaiškėjo, jog teismo antstolės D.Vaitkevičienės 2002-02-12 pažymoje Nr. 7-683/R, kuria vadovavosi teismas 2002-03-01 nutartimi iškeldamas bankroto bylą UAB ,,Saulėtekis“, neteisingai nurodyta išieškotina suma pagal vykdomuosius dokumentus, taip pat tai, jog yra vykdomoji byla dėl 3286345,93 Lt išieškojimo iš UAB ,,Žalioji pelėda“ AB ,,Turto bankas“ naudai nukreipiant išieškojimą į įkeistą UAB ,,Saulėtekis“ turtą – pastatą/kavinę Nemenčinės pl. 13A Vilniuje. Minėtos esminės naujai paaiškėjusios bankroto bylos aplinkybės – proceso bankroto byloje atnaujinimo pagrindas (CPK 366 str. 1 d. 2, 5 p.);

162. teismas nepagrįstai teigia, jog minėta išvada turėtų būti teismo, nagrinėsiančio baudžiamąją bylą, patvirtinta ir/ ar įvertinta kartu su kitų baudžiamojoje byloje surinktų įrodymų visetu;

173. nepagrįstas teismo teiginys, jog specialisto išvadoje nurodytos aplinkybės buvo žinomos pareiškėjai I. K. bankroto bylos iškėlimo metu.

18Ieškovas AB ,,Kauno baldai” atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2005 m. lapkričio 15 d. nutartį palikti nepakeistą, motyvuodamas tuo, kad pareiškėjų nurodytos aplinkybės nėra nei naujos, nei esminės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinė byla Nr. 3K-3-1503/2002). Byloje nėra duomenų, kad būtų panaikintas koks nors teismo sprendimas ar kitas individualaus pobūdžio aktas, kuris buvo pagrindas iškelti bankroto bylą. Be to, bankroto byla UAB ,,Saulėtekis“ keltina neatsižvelgiant į bendrovės įsiskolinimo dydį, ĮBĮ 9 straipsnio penktosios dalies 2 punkto pagrindu.

19Ieškovas AB bankas ,,Hansabankas” atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2005 m. lapkričio 15 d. nutartį palikti nepakeistą, motyvuodamas tuo, kad:

201. pareiškėjų nurodytos aplinkybės nėra naujos. Šiomis aplinkybėmis vadovaudamasi apeliantė I. K. rėmėsi 2002-03-01 skunde, dėl minėtų motyvų jau yra pasisakęs Lietuvos apeliacinis teismas 2002-04-25 nutartyje;

212. D.Vaitkevičienės 2002-02-14 raštas Nr. 7-683/12 nėra nei teismo sprendimas, nei nuosprendis, nei kitoks valstybės ar savivaldybių institucijų individualaus pobūdžio aktas, ir nėra panaikintas;

223. pagal CPK 1 straipsnio pirmąją dalį, ĮBĮ 27 straipsnį įstatymas nenumato galimybės panaikinti nutartį iškelti bankroto bylą. Nagrinėjamoje byloje yra įsiteisėjusi teismo nutartis dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir jos likvidavimo dėl bankroto, todėl bankroto procedūra baigta ir proceso atnaujinimas šioje byloje nėra galimas.

23Atsakovo BUAB ,,Saulėtekis“ atstovas administratoriaus UAB ,,Įmonių administravimo agentūra“ įgaliotas asmuo Audrius Matijošius atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti, motyvuodamas tuo, kad specialisto išvadoje nurodytos aplinkybės neatitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-03-01 nutartyje Nr. 3K-3-46/2004 nurodytų požymių (CPK 366 str. 1 d. 2 p.). Taip pat nagrinėjamuoju atveju nėra pagrindo taikyti CPK 366 straipsnio pirmosios dalies 5 punktą.

24Kreditorius AB Turto bankas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti, o Vilniaus apygardos teismo 2005 m. lapkričio 15 d. nutartį palikti nepakeistą, motyvuodamas tuo, kad:

251. pareiškėjos nenurodo, kad skundžiama nutartis pažeidžia jų interesus, todėl atskirasis skundas neatitinka CPK 306 straipsnio pirmosios dalies 3 punkto reikalavimų;

262. teismui nėra pagrindo taikyti CPK 366 straipsnio pirmosios dalies 2 ir 5 punktus, nes minėtoje 2005-02-02 specialisto išvadoje nurodyta, kad specialistas negali įvertinti pareiškėjų nurodytų aplinkybių, kadangi neturi tam būtinų žinių ir kompetencijos. Be to, D.Vaitkevičienės 2002-02-14 raštas Nr. 7-683/12 nėra nei teismo sprendimas, nei nuosprendis, nei kitoks valstybės ar savivaldybių institucijų individualaus pobūdžio aktas, ir nėra panaikintas.

27Daugiau atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

28Atskirasis skundas netenkintinas.

29Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

30Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjos siekia atnaujinti procesą pareiškime dėl proceso atnaujinimo nurodydamos du savarankiškus proceso atnaujinimo pagrindus (CPK 366 str. l d. 2 p. ir 5 p.).

31Dėl pareiškime nurodyto proceso atnaujinimo pagrindo, numatyto CPK 366 straipsnio pirmosios dalies 2 punkte.

32Pagal CPK 366 straipsnio pirmosios dalies 2 punktą procesas civilinėje byloje gali būti atnaujinamas, jei paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu. Kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, CPK 366 straipsnio pirmosios dalies 2 punkto prasme naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis pripažintinos tik tokios aplinkybės, kurios atitinka visumą šių požymių:

331. aplinkybės egzistavo nagrinėjant bylą iš esmės ir priimant teismo sprendimą;

342. šios aplinkybės nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylą nagrinėjant iš esmės;

353. pareiškėjas apie aplinkybes sužinojo jau įsiteisėjus teismo sprendimui;

364. aplinkybės turi esminę reikšmę bylai, t.y. žinant apie šių aplinkybių egzistavimą, gali būti priimtas kitoks teismo sprendimas.

37Nesant bent vienam iš nurodytų požymių, pareiškėjų nurodytos aplinkybės nelaikytinos naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis, dėl kurių procesas gali būti atnaujinamas pagal CPK 366 straipsnio pirmosios dalies 2 punktą.

38Apeliacinės instancijos teismo nuomone, pareiškėjų nurodyta Lietuvos policijos Kriminalinių tyrimų centro 2005-02-02 specialisto išvada Nr. 2768 nelaikytina įrodymu, patvirtinančiu naujai paaiškėjusių aplinkybių egzistavimą. Šis teiginys grįstinas pirmosios instancijos teismo nurodytais argumentais:

391) minėta specialisto išvada nėra pakankamas įrodymas, patvirtinantis pareiškėjų nurodytas aplinkybes, kadangi jis gautas atliekant ikiteisminio tyrimo veiksmus baudžiamojoje byloje ir dar nėra baudžiamąją bylą nagrinėjančio teismo įvertintas kartu su kitais baudžiamojoje byloje surinktais įrodymais ir teismo pripažintas patvirtinančiu pareiškime dėl proceso atnaujinimo nurodytas aplinkybes;

402) specialisto išvadoje iš esmės kalbama apie UAB ,,Saulėtekis" bendros skolų masės pasikeitimus, atsižvelgiant į specialistui pateiktos medžiagos apimtis, šių skolų pagrįstumo dokumentais prasme, t.y. kalbama apie aplinkybes, kurios vienai iš pareiškėjų I. K. jau buvo žinomos bankroto bylos UAB ,,Saulėtekis“ iškėlimo momentu, ką patvirtina pastarosios pareiškėjos rašyto atskirojo skundo dėl 2002-03-01 Vilniaus apygardos teismo nutarties argumentacija;

413) specialisto išvada, joje konstatavus, kad specialistui nebuvo pateikti vykdomųjų bylų dokumentai daliai UAB ,,Saulėtekis" skolų pagrįsti, nėra paneigta tokio pobūdžio dokumentų neegzistavimo aplinkybė, kaip ir nebuvo pašalinta UAB ,,Saulėtekis" pareiga atsakyti savo turtu už UAB ,,Žalioji pelėda" prievoles pagal Vilniaus apygardos teismo sprendimus.

42Dėl pareiškime nurodyto proceso atnaujinimo pagrindo, numatyto CPK 366 straipsnio pirmosios dalies 5 punkte.

43Vadovaujantis CPK 366 straipsnio pirmosios dalies 5 punktu proceso atnaujinimas civilnėje byloje galimas, jeigu panaikinamas kaip neteisėtas ar nepagrįstas teismo sprendimas, nuosprendis arba kitoks valstybės ar savivaldybių institucijų individualaus pobūdžio aktas, kuris buvo pagrindas tam sprendimui, nutarčiai ar nutarimui priimti. Tačiau Lietuvos policijos Kriminalinių tyrimų centro 2005-02-02 specialisto išvada Nr. 2768 joks teismo sprendimas, nuosprendis arba kitoks valstybės ar savivaldybių institucijų individualaus pobūdžio aktas nėra panaikintas. Taip pat pastebėtina, jog pareiškėjų nurodytas 2002-02-14 teismo antstolės raštas Nr.7-683/12 prie tokio pobūdžio aktų nepriskirtinas. Be to, minėtas raštas nebuvo vienintelis dokumentas, kuriuo remiantis Vilniaus apygardos teismas iškėlė bankroto bylą UAB ,,Saulėtekis".

44Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismo 2005 m. lapkričio 15 d. nutartis, kuria teismas atsisakė atnaujinti procesą UAB „Saulėtekis“ bankroto byloje, yra pagrįsta ir atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo ją naikinti.

45Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

46Vilniaus apygardos teismo 2005 m. lapkričio 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Vilniaus apygardos teismas 2002-03-01 nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB... 4. UAB ,,Saulėtekis“ akcininkės I. K. , L. M. ir R. P. kreipėsi 2005-08-16 į... 5. Atsiliepimuose į pareiškimą ieškovo AB banko ,,Hansabankas" atstovai,... 6. Vilniaus apygardos teismas 2005 m. lapkričio 15 d. nutartimi pareiškėjų... 7. Teismo teigimu, pareiškėjos savo pareiškime nurodo du proceso atnaujinimo... 8. 1. aplinkybės egzistavo nagrinėjant bylą iš esmės ir priimant teismo... 9. 2. šios aplinkybės nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylą... 10. 3. pareiškėjas apie aplinkybes sužinojo jau įsiteisėjus teismo sprendimui;... 11. 4. aplinkybės turi esminę reikšmę bylai, t.y. žinant apie šias... 12. Tačiau teismo nuomone, pareiškėjų nurodyta specialisto išvada nelaikytina... 13. CPK 366 str. l d. 5 p. numato, kad proceso atnaujinimas galimas tik tada, jei... 14. Pareiškėjos I. K. , L. M. , R. P. atskiruoju skundu prašo panaikinti... 15. 1. pagal Lietuvos policijos Kriminalinių tyrimų centro 2005-02-02 specialisto... 16. 2. teismas nepagrįstai teigia, jog minėta išvada turėtų būti teismo,... 17. 3. nepagrįstas teismo teiginys, jog specialisto išvadoje nurodytos... 18. Ieškovas AB ,,Kauno baldai” atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 19. Ieškovas AB bankas ,,Hansabankas” atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 20. 1. pareiškėjų nurodytos aplinkybės nėra naujos. Šiomis aplinkybėmis... 21. 2. D.Vaitkevičienės 2002-02-14 raštas Nr. 7-683/12 nėra nei teismo... 22. 3. pagal CPK 1 straipsnio pirmąją dalį, ĮBĮ 27 straipsnį įstatymas... 23. Atsakovo BUAB ,,Saulėtekis“ atstovas administratoriaus UAB ,,Įmonių... 24. Kreditorius AB Turto bankas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 25. 1. pareiškėjos nenurodo, kad skundžiama nutartis pažeidžia jų interesus,... 26. 2. teismui nėra pagrindo taikyti CPK 366 straipsnio pirmosios dalies 2 ir 5... 27. Daugiau atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.... 28. Atskirasis skundas netenkintinas.... 29. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 30. Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjos siekia atnaujinti procesą... 31. Dėl pareiškime nurodyto proceso atnaujinimo pagrindo, numatyto CPK 366... 32. Pagal CPK 366 straipsnio pirmosios dalies 2 punktą procesas civilinėje byloje... 33. 1. aplinkybės egzistavo nagrinėjant bylą iš esmės ir priimant teismo... 34. 2. šios aplinkybės nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylą... 35. 3. pareiškėjas apie aplinkybes sužinojo jau įsiteisėjus teismo sprendimui;... 36. 4. aplinkybės turi esminę reikšmę bylai, t.y. žinant apie šių... 37. Nesant bent vienam iš nurodytų požymių, pareiškėjų nurodytos aplinkybės... 38. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, pareiškėjų nurodyta Lietuvos... 39. 1) minėta specialisto išvada nėra pakankamas įrodymas, patvirtinantis... 40. 2) specialisto išvadoje iš esmės kalbama apie UAB ,,Saulėtekis"... 41. 3) specialisto išvada, joje konstatavus, kad specialistui nebuvo pateikti... 42. Dėl pareiškime nurodyto proceso atnaujinimo pagrindo, numatyto CPK 366... 43. Vadovaujantis CPK 366 straipsnio pirmosios dalies 5 punktu proceso atnaujinimas... 44. Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios... 45. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 46. Vilniaus apygardos teismo 2005 m. lapkričio 15 d. nutartį palikti...